زنان

بمناسبت 8مارس روز جهانی زن

یک با یک میشود دو

انچه زنان جامعه ما در طلب ان هستند جدا از خواسته های جهانی زنان نیست  زنان ایرانی از هر شهر ودیاری که باشند خواسته هایی نزدیک به هم دارند ومیتوان گفت اگر دردی ورنجی هست رنج مشترک وخواسته ای مشترک است نمی توان گفت که خواست اساسی یک زن  اوزی  لاری گراشی خنجی وکوره ای و.. جدا از خواسته های زنان تهرانی وشیرازی واصفهانی وفسا ودارابی است هر چند در زمینه هایی بنا به بافت فرهنگی و میزان حضور زنان در جامعه این خواسته ها در بعضی از شهرها کمی تعدیل یافته است اما مرکز ثقل خواسته ها یکسان است کدام زن در جامعه ما هست که از نابرابری که در بعضی خانواده ها نسبت به زن ومقام زن میشود شاکی نباشد .کدام زن هست که فشارهای مرد سالار را در حریم خلوت خانواده تحمل نکرده باشد وکدام زن میتوان یافت که در نزدیکترین کسان خود امر تهدید وارعاب وزور از شوهران وحتی پدر وبرادر خود نشنیده ونکشیده باشد . ما در جهانی زندگی میکنیم که بدون حضور زنان جامعه  چه در خانواده چه در عرصه تلاش وسازندگی نمی توان انها را نادیده گرفت بلکه ارج گذاری واحترام به انها میتواند گره گشای بسیاری از مسائل جامعه ما باشد .نادیده انگاشتن انها ونگه داشتن انها در خانه که فقط حکم کلفتی خانه ها را به عهده بگیرند وهیچ نقشی در زندگی ما ونسل های بعد ایفا نکنند خاکستری است که بر پیشانی اب روان خانه هایمان می ریزیم

خواسته های زنان جامعه ما که  خواهران ودختران ومادران وزنان من وشما در طلب انها هستند چیست ؟

انها میخواهند در خانه به پسر ودختر به یک اندازه احترام گذاشته شود وتفاوتی بین جنس دختر وپسر گذاشته نشود وامکاناتی که در اختیار یک پسر برای پیشرفت هست برای دختران هم باشد

انها میخواهند پدران ومردان با سلاح زور وفشار وتهدید نخواهند حرف های خودرا به کرسی بنشانند بلکه امکان گغتگو مساوی وبرابر با دیگر اهالی خانه داشته باشند

انها میخواهند در جامعه وبیرون از خانه به انها بعنوان موجوداتی ضعیف وبی کفایت نگاه نشود وهم مردم وهم مسئولین به دیده احترام وعزت به انها نگاه کنند وبدانند که زنان میتوانند در بسیاری از عرصه های اجتماعی واقتصادی وحتی سیاسی افراد با کفایتی باشند

انها میخواهند در تصمیم گیریهای خانوادگی واجتماعی نقش داشته باشند ونقش انها به درجه دوم وسوم ودهم تقلیل داده نشود

انها دوست دارند وحق طبیعی وانسانی انهاست که در امر مهمی مثل ازدواج تصمیم بگیرند ودیگران نخواهند برای عمری برای انها تعین تکالیف کنند

در امر طلاق نیز خواهان برابری حقوق بین طرفین هستند ونمی خواهند عمری از ازندگی اشان با تصمیم ها ی نابجا از بین برود ومردهمه حقوق داشته باشد وزن حتی نتواند از ثمره تلاش وزندگی اش که شامل سهم الارث وحق تعین تکلیف فرزندانش هست محروم باشد

انها میخواهند از هر گونه تنبیه بدنی وجسمی وروحی که در بعضی از خانواده ها در باره زنان ودختران اعمال میشود بدور باشند ودر صورت چنین پدیده ای حق اعتراض داشته باشند وقانون نیز از انان حمایت نمایند

انها میخواهند که قوانین جامعه به گونه ای باشد که زنان را از هر گونه خرید وفروش توسط سیستم های مافیایی وبرای مقاصدغیر انسانی مصئون دارند  و....خواسته دیگر

اینها نه خواسته های نابجایی که خواسته هایی بحق هست وهر انسان شرافتمندی می باید از این خواسته ها حمایت کند

 سایت ستاره های اوز روز جهانی زن را به زنان همشهری هم منطقه ای هموطن وکل زنان جهان تبریک میگوید وبرایشان روزهایی پربار وجهانی بدور از خشونت ونابرابری ارزو میکند

سایت ستاره های اوز

8مارس روز جهانی زن مبارک باد

سه شنبه 8مارس برابر با 17 اسفند ماه مصادف است با روز جهانی زن  هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات این روز را به تمام زنان ایران  وهمشهریان ارجمند که جهت بدست اوردن حقوق قانونی خود تلاش میکنند شادباش میگوید

هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات

پیام تبریک

هشت مارس روز جهانی زن این نمادین روزی که جنگ نهادی اتان قدرت را از عرش به فرش اورد وچنین اراسته ودل انگیز زندگی را به کام شیرین ساختید نیمه غرور جهانید وساکنان روشن ومعصوم ومعنا دار زندگی  شمائید مفهوم جهان ایده ال با صلح زنانه وتب عاشقانه زیرا بستر ارام فردای جهانید .

به همه زنان جهان وهموطنان بخصوص بانوان زادگاهم اوز تبریک میگویم / عزیز خضریان از سوئد

 

برای شهر دوستدار کودک اوز

روز پنج شنبه 11.3.2010 از ساعت 5بعد از ظهر همایشی از سوی زنان در حمایت از شهر دوستدار کودک اوز در دبی برگزار گردید که  بانوان علاقمندبا حضور در این گردهم ایی وبا درست کردن انواع کیک ونان محلی وشیرینی وترشی وبا ارائه کتاب کودک وزنان ونیز ارائه دیگر لوازم به یاری شهر دوستدار کودک اوز شتافتند که این کار ارزشمند با همکاری تنی چند از بانوان اوزی ودیگر بانوان علاقمند انجام پذیرفته است که جای سپاس وقدردانی دارد .چند عکس از این مراسم

 

همراه با زنان اوزی

برای شهر دوستدارکودک

دومین گرد هم ایی پخت غذاهای محلی وایرانی

قرار است در تاریخ 11مارچ 2010برابر با 20اسفندماه 88 تعدادی از بانوان با پخت انواع غذاهای محلی وایرانی همراه شما زنان علاقمند به هنر اشپزی باشند تا در این گرد هم ایی بیشتر با غذا های محلی وایرانی اشنا شوید. قابل ذکر است این گرد همایی فقط برای زنان برگزار میشود . در این گردهم ایی علاقمندان میتوانند غذاهای مورد نیاز وباب سلیقه خود خریداری نمایند. سهمی ازپول جمع اوری شده این غذاها وشیرینیجات در جهت حمایت از شهر دوستدار کودک در اوز است.  این گرد همایی در تاریخ یاد شده در منزل شخصی اقای فرید محمد سنی خضری وبا همکاری سرکار خانم رفیعه رهنما وهماهنگ کننده ان سرکار خانم ثریا نامی برگزار میشود .  لیست غذاهاوچیزهایی که قرار است در این گرد هم ایی عرضه شود به تر تیب زیر می باشد.

 تفتون – کلوچه نمکی یا مهوه ای – تپ تپی – شلیته – باله توه – رشته بای هوی – انواع ترشی محلی وابتکاری – انواع مربا  نان پنجره ای – انواع ساندویچ خانگی وابتکاری  - انواع کیک – استامه زته – رنگینک – باداوه  و... لازم به توضیح است که عزیزان شرکت کننده در این گردهم ایی که میخواهند در ان شرکت کنند قبلا نوع غذا ومواد دیگری که میخواهند عرضه کنند سه روز مانده به مراسم با خانم ثریا نامی  با شماره تلفن 0504686308هماهنگ کنند. ضمنا بسته بندی ها زیاد بزرگ نباشد وکنار مواد غذایی عرضه شده بشقابی برای نمونه برداری باشد .

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هشت مارس روز جهانی زن

بعد از قرنها سکوت وپشت کردن به زنها ونادیده شدن انها  در ایران ما نزدیک به صد سال نیست که صحبت کردن در باره زن وحق وحقوق او ومشکلات انها جز زندگی ما شده است البته این صد سال هم با فراز ونشیب های فراوانی همراه بوده است که اگر تلاش وهمت زنان ومردانی که به برابری حقوق زنان اعتقاد دارند نبود این اندک هم بدست نمی امد چون نه دولتمردان ونه حاکمان هیچ گاه در جامعه ما نخواسته اند که تن به این موضوع بدهند که زنان هم رکن اساسی خانواده وجامعه هستند .سیر روند مرد سالاری در گذشته چنان بوده است که خود زنان هم در زن ستیزی نقش داشته اند مادری که دوست دارد فرزندش پسر باشد مادری که به پسرش بیش از دخترش اهمیت میدهد مادر ومادر بزرگی که عروس ودخترش را به اطاعت کور از شوهر وافراد خانواده شوهر وادار میکرد  وزنانی که بر اساس سنن گذشته برای شوهران خود زن دیگری می گرفتند وزنان ومادرانی که در ختنه دخترانشان شرکت مستقیم داشتند جدا از نقش مردسالار جامعه این زنان هم نقش داشته اند وقتی صحبت از این میشود که این نابرابری باید پایان یابد واین حق کشی تاریخی باید از بین برود وزنان همچون مردان توان وامکان مشارکت در زندگی اجتماعی داشته باشند نباید تصور شود که این شدن به یکباره اتفاق خواهد افتاد وهر کسی که این تفکر را قبول دارد فردا همه چیز برای او مهیا است تا جامعه وافراد ان جامعه تغیر کنند . نه  .اول باید پذیرفت انچه در طول قرنها اتفاق افتاده مولود نامبارکی است که همه افراد  جامعه در ان نقش داشته اند از مذهب وسنن وفرهنگ گرفته تا مرد وزن جامعه تا شرایط اقتصادی واقلیمی وهمه انها طی مرور زمان نابرابری را حاکم کرده اند این نابرابری ریشه تاریخی دارد وراه برون رفت ان هم با تلاش همگانی بخصوص زنان امکان پذیر است تشخیص شراط وتاکید بر خواسته ها درست ومنطقی انها میتواند جامعه را به سمت این بربری سوق دهد میتواند انها را نسبت به  تحقق خواسته هایشان نزدیکتر نماید اما از یاد نبریم که تشخیص شرایط از نکات کلیدی در این تحول محسوب میشود من یا شما وهر زن ومردی نمی تواند بسادگی از موانع فرهنگی وسنتی بگذرد که سالها پاسدار این نابرابری بوده است گذشت از این موانع با گسترش اگاهی با ایجاد نهادهای مدنی که پشتیبان خواسته های زنان جامعه باشد وبا تصویب قوانینی که در جهت بهبود موقیت زنان  باشد امکان پذیر است زنان جامعه ما بخصوص بعد از انقلاب حضور موثر وموفق تری درتمام عرصه ها داشته اند امری که موجب شده نه تنها انها برنادیده انگاشته شدن خود بر ایند بلکه بتوانند برای تحقق خواسته هایشان به ایجاد نهاد وتشکلهایی بپردازند که در گسترش اگاهی ونقش انها در جامعه اثر گذار باشد زنان که نیمی از مردمان جهان هستند ونیمی از مردم جامعه مارا تشکیل میدهند  نقش مهمی در ساخت وبنای این جهان را بعهده دارند .انها مادر؛ همسر؛ خواهر؛ دختر؛ عمه وخاله ومادر بزرگ من وشما هستند واصلا غریبه نیستند واز خود ما هستند .

 .روز هشت مارس بر همه زنان جهان مبارک باد / سایت ستاره های اوز 7مارس 2010

 

مارس روز جهانی زن گرامی باد 8

بیش از یکصد سال از برگزاری ونام گذاری روز جهانی زن میگذرد  و دراین یک قرنی که گذشته جنبش وفعالیت زنان روزبروز بیشتر شده وسال به سال با تجربه تر از پیش به فعالیت خود ادامه داده است چه زنانی که در قالب تشکل های مدنی واجتماعی به فعالیت پرداخته اند وچه انهایی که با فعالیت سیاسی مهر ونشان خود بر جنبش زنان زده اند  این روند همچنان ادامه دارد وهر ساله در 8مارس فرصتی دیگر پدید می اید تا بر انچه گذشته نظر کند وخودرا با اموزه های نو  وتجربیات پیوند زند وبا پشتکار بیشتری براهی که رفته ادامه دهد جنبش زنان تمام بار خستگی تاریخی اش را طی این یکصد سال اخیر اندک اندک از روی دوشش بر می دارد و از همگان میخواهد که در این راه اورا یاری دهند بخصوص از زنان هم جنس خود که تاکنون این بار را بدوش کشیده اند انتظار دارد همراه او در این جنبش وفعالیت باشند جنبش زنان جنبشی مداوم وزنده است ودارای زمان ومکان نیست ویزگی مهم او به هر زمانی وهر مکانی اش است انتظار زودهنگام برای حصول همه خواسته هایش را ندارد پیوسته ومکرر خواسته هایش را تکرار میکند تلاش ومبارزه اش برای احقاق حقوقش فصل بندی ندارد بنا به شرایط محیطی وزمانی با ایده ها سازگار میشود عقب نشینی ندارد اما میداند  افغانستان واروپا با هم فرق دارند میداند که اگر برای یک زن افغانی امروز حیاتی ترین خواسته تحصیل فرزند دخترش است برای زن اروپایی مشارکت گسترده ومداوم وشرایط برابر با مرد طلب روزمرگی است .جنبش زنان افت وخیز داشته است اما همچنان پایدار مانده است و با انقلاب میانه چندانی ندارد اما پیگیر ترین و اصلاح طلب ترین جنبشی است که طی یکصد سال گذشته به فعالیت خود ادامه داده ومیدهد جنبشی که طالب خشونت وخشونت ورزی نیست میخواهد حق ونیاز تاریخی اش را که طی قرنها زیر سلطه تفکر مردسالاری نادیده گرفته شده باز ستاند دشمن مرد نیست میخواهد همراه او وهمطراز او باشئد نمی خواهد مثل او باشد دوست دارد زن بماند میخواهد همچنان مادر شما  خواهر شما دختر شما همسر شما باشد میخواهد دیده شود وبرای همین است که به فعالیش در راه حقوق زنان ادامه میدهد وبرای همین است که روز جهانی زن روز ی برای همه ماست

من وقتی به زن فکر میکنم به مادرم فکر میکنم  که  با همه سختی ها مرا بزرگ کرد واز هیچ محبتی دریغ نکرد .به خواهرانم فکر میکنم که گاه وبی گاه دلواپس ندیدنم میشوند وسرشار از خاطرات ریز ودرشت هستیم به مادر بزرگم فکر میکنم که اشک شوق  چشمانش برای دیدن خوشبختی من میخندید  به همسرم فکر میکنم که عشق وصمیمیت را با همه سختی ها کنارش تجربه کرده ام به دخترم فکر میکنم که دلبستگی ماست برای اینده ودغدغه خوشبختی اش بی همتا ترین ارزوی ما .می بینید زن یعنی همه اینها یعنی ریشه در خاک خانواده وزندگی داشتن.

 برای همه انهایی که در مسیر این جنبش وفعالیت هستند ارزوی کامیابی دارم وروز جهانی زن را به همه انها تبریک میگویم  وخودرا نه دور از انها وفعالیتشان می بینم ونه میخواهم چنین باشم که جنبش وفعالیت زنان چه ما مردان بخواهیم چه نخواهیم به راه خود ادامه میدهد مگر اینکه هنوز تفکر مرد سالار رهایمان نکرده باشد رهایی از تفکر مرد سالار با نادیده گرفتن زنان میسر نمی شود با دیدن انها وحضور شان میسر میشود

فرهاد ابراهیم پور (محمودا ) دبی مارس 2009

جشن خانواده

دیروز در سالن هنری در شارجه جمعی از خانواده های اوزی  ودیگر بانوان که همواره در جمع صمیمی زنان حضور دارند جشنی برگزار شد که نام مشخصی بر ان ننهادند هر چند موضوع مورد بحث در این جشن مسئله سالمندان بود اما گرد هم ایی انها نشان از این میداد که تنها بر سر موضوع خاص جمع نشده اند  وشاید این از ویزگیهای بارز چنین جمع هایی است که هدف بیشتر دیدن همدیگر وگشایش موضوعی باشد که جمعی از انها بر ان توافق دارند در هر حال از اینکه زنان اوزی به همراه دیگر بانوان غیر اوزی توانسته اند چنین جمعی برای خود داشته باشند وهر از گاهی با برپایی جشن وجلسات به محفل خود تازگی ببخشند از اهمیت ویزه ای برخوردار است چرا که جمع کردن افراد ان هم در محیطی مثل دبی که حرف اول تجارت میزند کار سختی است کاری که زنان توانسته اند این امر را به انجام برسانند وحداقل در طول سال چند برنامه گرد هم ایی داشته باشند البته این جمع برای مشورت وتبادل نظر معمولا روزهای سه شنبه هم دور هم جمع میشوند که این جشن هم محصول زحمات همه ان کسانی است که خواسته اند نقشی کوچک در روابط اجتماعی وخانوادگی داشته باشند  که امید میرود با ادامه وتحکیم ان به مسائل مهمتری بپردازد

جشن روز شنبه از ساعت 5بعداز ظهر شروع وتا ساعت 8.5 ادامه داشت که در این گردهمایی چندین نفر به ایراد صحبت پیرامون مسئله سالمندان وارتباط خانواده پرداختند خانم خالده اسماعیلی که مجری این برنامه بود با شعری از اوز شروع کردند وپیرامون این جشن نیز صحبت کردند بعد از ایشان اقای ابراهیم پور به وضعیت سالمندان در ایران وجهان پرداختند واقای عنایت نامور به اهمیت وپذیرش سالمند بودن وتاثیر روابط خانوادگی پرداختند وخانم سیلوانا سلمانپور نیز با توجه به ارتباط دونسل به کنش های این دونسل وتوجه بدان پرداختند  خانم لادن نیز از مجموع نوشته های زنان حاضر در جلسه در باره مادر خواندند وسوالاتی نیز مطرح نمودند در طی مراسم که جلوه خاصی به این جشن داد اجرای زنده دف زنی همراه با اواز خوانی چند دختر نوجوان وکودک بود که با همکاری خانم کریما وخانم اسماعیلی ودوتن دیگر اجرا شد  وپایان بخش برنامه صحبت های خانم فوزیه خضری بود که نقش اساسی در برگزاری این جلسه به همراه دیگر همکارانشان داشتند

در طول مراسم   پذیرایی مفصل برقرار بود از اش گرفته تا انواع کلوچه وتفتون وزلبیا وساندویچ و... والبته چاین شری هم بود جی شما خالی . هی خش هاد

برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید

زنان قدرتمندتر از مردان

مسلما يك زن سنتي كه حقوق زنان در دنياي جديد را براي خود نمي‌شناسد و يا نمي‌پسندد با شرايط مردسالارانه راحت تر كنار مي‌آيد تا زني كه به آن حقوق آگاه و علاقمند است. اما زني كه به اين حقوق واقف و در پي آن است، اگر نتواند در يك جامعه مردسالار شرايط را به نفع خود عوض كند، آگاهي او از حقوقش ممكن است نه فقط مشكلي را حل نكند بلكه زندگي را چنان در نزد او تيره......ادامه مطلب

بمناسبت 8مارس روز جهانی زن

یک با یک میشود دو

انچه زنان جامعه ما در طلب ان هستند جدا از خواسته های جهانی زنان نیست  زنان ایرانی از هر شهر ودیاری که باشند خواسته هایی نزدیک به هم دارند ومیتوان گفت اگر دردی ورنجی هست رنج مشترک وخواسته ای مشترک است نمی توان گفت که خواست اساسی یک شهروند اوزی  لاری گراشی خنجی وکوره ای جدا از خواسته های زنان تهرانی وشیرازی واصفهانی وفسا ودارابی است هر چند در زمینه هایی بنا به بافت فرهنگی وحضور زنان این خواسته ها در بعضی از شهرها کمی تعدیل یافته است اما مرکز ثقل خواسته ها یکسان است کدام زن در جامعه ما هست که از نابرابری که در بعضی خانواده ها نسبت به زن ومقام زن میشود شاکی نباشد کدام زن هست که فشارهای مرد سالار را در حریم خلوت خانواده تحمل نکرده باشد وکدام زن میتوان یافت که در نزدیکترین کسان خود امر تهدید وارعاب وزور از شوهران وحتی پدر وبرادر خود نشنیده ونکشیده باشد  ما در جهانی زندگی میکنیم که بدون حضور زنان جامعه  چه در خانواده چه در عرصه تلاش وسازندگی نمی توان انها را نادیده گرفت بلکه ارج گذاری واحترام به انها میتواند گره گشای بسیاری از مسائل جامعه ما باشد نادیده انگاشتن انها ونگه داشتن انها در خانه که فقط حکم کلفتی خانه ها را به عهده بگیرند وهیچ نقشی در زندگی ما ونسل های بعد ایفا کنند خاکستری است که بر پیشانی اب روان خانه هایمان می ریزیم

خواسته های زنان جامعه ما که دختران ومادران وزنان من وشما در طلب انها هستند چیست ؟

انها میخواهند در خانه به پسر ودختر به یک اندازه احترام گذاشته شود وتفاوتی بین جنس دختر وپسر گذاشته نشود وامکاناتی که در اختیار یک پسر برای پیشرفت هست برای دختران هم باشد

انها میخواهند پدران ومردان با سلاح زور وفشار وتهدید نخواهند حرف های خودرا به کرسی بنشانند بلکه امکان گغتگو مساوی وبرابر با دیگر اهالی خانه داشته باشند

انها میخواهند در جامعه وبیرون از خانه به انها بعنوان موجوداتی ضعیف وبی کفایت نگاه نشود وهم مردم وهم مسئولین به دیده احترام وعزت به انها نگاه کنند وبدانند که زنان میتوانند در بسیاری از عرصه های اجتماعی واقتصادی وحتی سیاسی افراد با کفایتی باشند

انها میخواهند در تصمیم گیریهای خانوادگی واجتماعی نقش داشته باشند ونقش انها به درجه دوم وسوم ودهم تقلیل داده نشود

انها دوست دارند وحق طبیعی وانسانی انهاست که در امر مهمی مثل ازدواج تصمیم بگیرند ودیگران نخواهند برای عمری برای انها تعین تکالیف کنند

در امر طلاق نیز خواهان برابری حقوق بین طرفین هستند ونمی خواهند عمری از ازندگی اشان با تصمیم ها ی نابجا از بین برود ومردهمه حقوق داشته باشد وزن حتی نتواند از ثمره تلاش وزندگی اش که شامل سهم الارث وحق تعین تکلیف فرزندانش هست محروم باشد

انها میخواهند از هر گونه تنبیه بدنی وجسمی وروحی که در بعضی از خانواده ها در باره زنان ودختران اعمال میشود بدور باشند ودر صورت چنین پدیده ای حق اعتراض داشته باشند وقانون نیز از انان حمایت نمایند

انها میخواهند که قوانین جامعه به گونه ای باشد که زنان را از هر گونه خرید وفروش توسط سیستم های مافیایی وبرای مقاصدغیر انسانی مصئون دارند  و....خواسته دیگر

اینها نه خواسته های نابجایی که خواسته هایی بحق هست وهر انسان شرافتمندی می باید از این خواسته ها حمایت کند

 سایت ستاره های اوز روز جهانی زن را به زنان همشهری هم منطقه ای هموطن وکل زنان جهان تبریک میگوید وبرایشان روزهایی پربار وجهانی بدور از خشونت ونابرابری ارزو میکند

سایت ستاره های اوز------------ مارس2008

سه سال، مناسبترين فاصله بين بارداري‌هاست  ‌٦/١٨درصد بارداري‌هادركشورناخواسته است
قرص،رايج‌ترين شيوه جلوگيري ازبارداري زنان ايراني است

تحليلي بر جايگاه و نقش والدين در مدارس؛  اوليا چه كاره‌اند؟

روا نیست فرزندان صاحبان اصلی ارث پدر باشند

اينكه زن عليرغم زحماتی كه در زندگی مشترك متحمل می‌شود از بخش قابل ملاحظه‌ای از ميراث همسرش محروم باشد ولی فرزندان كه همه زحمات پرورش و تربيت آنها را نيز زن متحمل می‌شود و آنها معمولاً هيچ نقشی در جمع‌آوری ثروت خانواده ندارند صاحبان اصلی آن باشند روا نيست

صانعي: زن پس از فوت شوهر از تمام اموال شوهر ارث مي‌برد   27.12.2007

 

گزارش از جشنواره کتاب وکارهای خانگی

اولین جشنواره کتاب وکارهای خانگی بمناسبت دومین سال تاسیس کمیته بانو دیروز چهارشنبه 5.12.2007 در سالن هنری ومیراحمدی شارجه بر گزار گردید  حضور زنان  ومشارکت انها در برگزاری این جشنواره به خوبی پیدا بود وهمانگونه که تعدادی از اعضای این کمیته اظهار داشتند این با ر نسبت به سال گذشته افراد با انگیزه بهتری در این جشنواره حضور دارندومشارکت جمعی خانم ها که از اهداف یاد شده کمیته است تا اندازه ای براورده شده است . گروه های شرکت کننده کارهای خود را در چند قسمت ارائه دادند که  شامل گروه کتاب - مواد غذایی  -هنرهای تجسمی ولوازم بهداشتی بود در فسمت کتاب مجموعه ایی از کتاب های روانشناسی کودک   پرورش واموزش کودک وکتابهایی از موسسه اموزشی کودکان دنیا بود وکتابهایی نیز به مسائل ومشکلات زنان و داستان وشعر وخودباوری انسانها به معرض دید علاقمندان گذاشته بودند  هر چند فروش وتوجه در این قسمت کم بود اما خود حضور انها وانتخاب مجموعه ایی از کتاب های مفید برای خانواده باعث میشود که باز دیدکنندگان با مجموعه ای از کتاب های ارزشمند وقابل توجه اشنا شوند . گروه دیگر که فعالیت بیشتری داشت ومیشود گفت پر رونق بود بخش مواد غذایی اللخصوص قسمت خوردنی بود که زنان با سلیقه با ارائه کارهای خود از قبیل  اش وشله زرد وکیک وکلوچه  رنگینک  گوده  ترشی جات  مربا  سمبوسه  ومهوه و.. در این جشنواره حضور داشتند  در قسمت دیگری از سالن کارهای هنری بانوان بود که شامل تابلوهای نقاشی  گل های تزئینی  خیاطی وقلاب دوزی  بود که نشاندهنده توجه همیشگی خانم ها به کارهای ظریف هنری وخانگی است  در قسمت دیگری ماسک های بهداشتی ولوازم بهداشتی بود که تو سط خانم ها به معرض نمایش وفروش گذاشته بودند ماسک های خانگی وتهیه طبیعی انها از مزیت قابل توجه خانم ها به کارهای بهداشتی وسلامت است کرم های دست وصورت ولکه وجوش وتقویت مو وهمچنین ارائه کاری از یک شرکت بهداشتی در این جشنواره از جمله فعالیت های این گروه بود

جشنواره که از ساعت چهار بعداز ظهرشروع شده بود با بازدید علاقمندان تا ساعت 9.30شب ادامه داشت هر چند حضور اقایان بسیار کمرنگ بود وجز من ودوست دیگری که برای این جشنواره امده بودیم از اقایان کس دیگری نبود اما فعالیت این عزیزان که با شور وشوق در برپایی این جشنواره شرکت کرده بودند وحضور زنان وتوجه انها به فعالیت اجتماعی وفرهنگی از نکات بسیار مثبت این جشنواره بود که تلاش انها را باید جدی گرفت وبه ان اهمیت داد  اینکه چرا اقایان خیلی کم بودند شاید   مشغله کاری اقایان در ساعت فعالیت جشنواره - بی خبری اقایان وکمی تبلیغات در این زمینه وسوم عدم توجه به فعالیت بانوان وعدم تاکید برگزار کنندگان جشنواره برای حضور اقایان  از جمله مواردی برشمرد که دلیل کمی حضور اقایان باشد

انتشار وچاپ اولین خبرنامه داخلی  بانوان که در این جشنواره ارائه  شد نیز بعنوان کاری که می رود هدفمند شود ومشارکت زنان را به سمت وسوی روشن وبا برنامه ای هدایت کند قابل توجه بود .این خبرنامه به اهداف وکارهای این انجمن توجه دارد

در پایان ضروریست  از اقایان هنری ومیراحمدی که با کار نیک وپسندیده خود مکان برگزاری این جشنواره را در اختیار بانوان گذاشته بودند تشکر شود   برای دیدن عکس های بیشتر از این جشنواره اینجا را کلیک کنید      سایت ستاره های اوز 6.12.2007

گزارشی از سیر صعودی از هم پاشیدگی خانواده ها

بحران خشونت در خانواده‌های ایرانی

حق طلاق برای زنانی كه همسرانشان ازدواج مجدد می‌کنند

29.11.2007

هرچه برسرم آورد راخاك كردم وبرسرش پاشيدم

چه چیز خانواده‌های ایرانی را نجات می‌دهد؟

مصاحبه از راه دوربا دکتر سعید محمودیان-قسمت اول ودوم 

طی این مصاحبه که با طرح 7سوال از مشکلات زنان نکته نظرات دکتر را جویا شدیم ایشان همچون گذشته لطف نموده وبا تشریح بسیاری از موارد مشکلات وبیماریهای زنان در حوزه   .........برای اطلاع از جواب ایشان لطفا اینجا را کلیک کنید                                                                              25.10.2007

ثابت کردم ديه زن ومرد برابراست زن ازتمام اموال شوهر ارث مي‌برد

سالانه نيم‌ميليون زن در جهان به دليل بيماري جان خود را از دست مي‌دهند

زنان در باره سرطان سینه چه میدانند

 

زنان جهنمی، مردان بهشتی در لارستان !

لیلا مقامی (عبدالهی): عصر پنج شنبه گلزار شهدا مانند همیشه شلوغ بود. خیلی ها را همیشه می توان آنجا دید. از جمله خانم سیاهپوشی که حدود 5 سال از فوت شوهرش می گذرد و او هنوز لباس سیاه می پوشد، به نشانه ی سیاه بختی!

خدا رحمتش کند، با اینکه مرد زندگی نبود اما همسرش هنوز هر پنج شنبه برای فاتحه به مزارش می آید. اشک‌های غلطان روی گونه‌های زن حاکی از درد و رنجی است که طی این سالها متحمل شده است. در محیطی که بیوه شدن یک زن حتی اگر جوان باشد به معنی تیره پوش شدن تا همیشه، محبوس شدن در خانه، سوختن و ساختن و ازدواج نکردن دوباره است، این مساوی با مرگ او و مرگ همه ی آرزوهایش است. آن زن که بر مزار شوهرش نشسته بود حتما پیش خود آرزو می کند که ای کاش من هم با او مرده بودم.

در افکار خود غرق بودم که صدای اذان مرا به خود آورد. برای نماز به مسجد رفتم. بین نماز مغرب و عشاء نوشته‌ایی در مسجد توجهم را جلب کرد: «کمترین اهل بهشت زنان هستند.» به یاد همان زن بیوه افتادم.

اگر قضیه برعکس بود، در این 5 سال مرد هر پنج شنبه برای فاتحه به مزار همسرش می آمد و برایش سیاهپوش می‌شد؟ مسلماً نه. آیا این وفاداری و این متانت زنان ما را لایق بهشت نمی کند؟ در همین لحظه چشمم به دستهای زمخت و پینه بسته زنی افتاد که به سوی آسمان بلند شده بود. دستهای او شباهتی به دستهای ظریف یک زن نداشت. نگاهی به صورتش انداختم. او را می‌شناختم. او نرگس خانم بود. همان که از صبح سحر تا غروب برای گذران مخارج زندگی فرزندان و همسر علیلش در خانه‌های مردم کار می‌کند و شب که به خانه می‌رسد تازه باید شوهر مریضش را تر و خشک کند. با خودم گفتم خدایا آیا این دست ها هم لایق بهشت تو نیستند؟

زنی که در غیاب همسرش، به تنهایی بار مسئولیت زندگی را به دوش می کشد و وظیفه پدری و مادری را برای فرزندانش ایفا می کند، لایق بهشت نیست؟

خدایا زنان ما که از حضرت زهرا الگو می گیرند و سعی می کنند راه و روش سرور زنان عالم را پیشه خود سازند مسلما از مقربین درگاهت خواهند بود.    نوشته شده توسط صحبت نو در دوشنبه بیست و نهم مرداد 1386  

امروز روز مادر نام گذاری شده روزی که هم برای یک مادر که با جان ودل فرزند یا فرزندانش را با سختی ودشواری بزرگ کرده واز شیره جان خود برای بزرگ شدن او دریغ نکرده است  نه تنها یک روز که یک ماه وسال هم کفایت نمی کند مادر همچون بسیاری از مقدسات جامعه ما هنگامی طرح وبررسی میشوند که روز ان فرا رسیده باشد البته خیلی خوب است که چنین روزی باشد تا ماهر از گاهی هم شده بیاد کسی باشیم که عمر خود را برای ما واقعا تلف کرده اند مادرانی که حتی سخن تلخ شوهر وفرزند را شنیده اند بی مهری دیده اند بی توجهی دیده اند اما همواره از محبت ولطف نسبت به فرزندانشان دریغ نداشته اند انها که از شکم خود وراحتی خود گذشته اند تا ما سالم وتندرست به زندگی ادامه دهیم بیشتر از اینکه برای خودشان بخواهند برای فرزندانشان خواسته اند  چه ان مادری که اکنون در کهنسالی بسر میبرد وچه ان مادر جوانی که تازه جگر گوشه خود را به دوش می کشد. تاریخ ما متاسفانه با این انسان از خود گذشته همیشه به جا وبدرستی برخورد نکرده از شعار واحساسات خالی برای چند روز که انرا پاس بداریم بیائیم بیرون وبه زندگی واقعی مادرانمان در طول سالها نگاه کنیم ما ایرانیها که خیلی وقت ها حتی برای صحت وسقم قسم هایمان به جان پدر ومادر خویش قسم می خوریم اما در رفتار دو گانه تر از ان هستیم که به باور مان نزدیک است با ید به این موجود سرشار از محبت که با جان ودل به فرزندش عشق میورزد عشق ورزید که به اعتقاد من مادران خوب یگانه عشق وعاشق بی همتای جهانند پس فراموششان نکنیم اگر پیر شده اند از یادشان نبریم به خانه سالمندان این زندان قانونی پیر شدن نسپاریمشان همیشه در کنار ما بوده اند برایشان راحتی واسایش فراهم کنیم وبیاد داشته باشیم که تکه جدا نشدنی ما هستند حتی اگر از دنیا رفته باشند .ایرج میرزا شعر گرانبهایی در باره مادر گفته که برایتان روی سایت قرار میدهم

مادر
گویند مرا چو زاد مادر                 پستان به دهن گرفتن آموخت
شبها برِ گاهواره ی من                بیدار نشست و خفتن آموخت
لبخند نهاد بر لب من                 بر غنچه ی گل شکفتن آموخت
دستم بگرفت و پا به پا برد              تا شیوه ی راه رفتن آموخت
پس هستی من ز هستی اوست       تا هستم و هست دارمش دوست
 
روز مادر بر همه مادران ایران وجهان مبارک باد5.7.2007

بسم الله الرحمن الرحیم

به همین سادگی

چی شده که ما مردمان اینطوری شده ایم ؟ چرا هیچکس شاد نیست واز ته دل نمی خندد وبین مردم اینقدر فاصله افتاده است؟ چرا باید خرج هنگفتی کرد تا برای چند لحظه خوشحال باشیم ؟چرا چیزهای ساده ما را شاد نمی کند ؟ علت کجاست وچاره چیست  نکند انقدر در گیر کار وتجملات شده ایم که چشمهایمان این همه سادگی وزیبایی های زندگی را نمی تواند ببیند چرا برای دیدن دوستان  وفامیل ذوق نمی کنیم واز مجالست با انان دوری می کنیم چرا رفت وامدها محدود وادمها کمتر دور هم جمع میشوند. می دونی چرا؟ چون تشریفات زیاد شده ومثل قدیم نیست که با یک چای وشیرینی وهزار دل خوش از همدیگر پذیرایی می کردیم دلهای خوشی که از سادگی نشات میگرفت از حسد وچشم وهم چشمی نبود مبلمان وسرامیک نبود همه تزئینات خانه یک قالی وچند تا پشتی بود که انهم چه لذتی داشت وهمیشه منتظر مهمون بودیم واگر درب دالان ها بسته بود زشت بود .چرا مردم امروزه گوشه گیر شده اند ومنزوی وبه قرص های اعصاب رو اورده اند. چقدر کار وجدیت همه هدفمون شده کار کردن وتازه اگر کار دوم وسومی هم باشد می پذیریم ان همه نه برای فقط احتیاجات اولیه بلکه حرص واز بیشتر بعد این همه کار قراره چی عایدمان بشه . بیشتر درامد صرف خرید لباس وموبایل واتومبیل می شود انقدر که بفکر انواع مدلها وومارکها هستیم وبرایشان هزینه می کنیم برای خودمان ارزش قائل نیستیم حتما باید سلامتی امان به خطر بیفته تا قدر سلامتی خودمان را بدانیم انوقت هر چقدر هم خرجش کنیم ودوا ودرمان کنیم مثل اول نمی شویم برای ما ادمها ارزش دوچیز بعد از اینکه از دستمان برود می دانیم وبدنبال ان می رویم 1- سلامتی  2- عشق  بدانید این دو قابل جبران نیستند ودر هیچ بازاری وبه هیچ قیمتی فروخته نمی شود به اطرافیانتان توجه کنید ومحبت را از انان دریغ نکنید فکر کنید چند نفر از دیدن شما خوشحال میشوند .به خانواده وعزیزانمان بیندیشیم  چند روز در هفته با خانواده ات می گذرانی چند روز در هفته با بچه ها به پارک می روی .ما که در کودکی امان در خانه حیاط بزرگ داشتیم چرا بچه هایمان را در اپارتمان حبس می کنیم .درسته که امکان  خانه های ویلایی برای همه وجود ندارد  ولی شهری که در ان هستیم(دبی) از امکانات تفریحی برخوردار است خودت غیر از مسیر کار راه دیگری هم بلدی ؛ ورزش می کنی به کوه می روی چرا مسافرتها انترنتی شده که نه فعالیت ونه تحرک .فقط از این سایت به اون سایت. نگو که وقت کافی نداری  اراده وهمت کن وبه خدا توکل کن که همه چیز جور میشود ایا تا به حال به این فکر کرده اید که اگر توی طبیعت  کوه وجنگل باشی حس وحال بهتری داری یا در هتل فوق العاده شیک ولوکس خارج وداخل کشور ایا وقتی کنار دریا یا رودخانه نشسته ای احساس ارامش می کنی یا صدای ابی که از تهویه ها در سنترها میشنوی وقتی به چشمان معصوم یک کودک نگاه میکنی بیشتر متاثر میشوی یا این مانکن ها ومدلها وقیافه های امروزی . اری ارامش ولذت واقعی جایی است که خدا حضور داشته باشد .اگر تو بهترین خانه وویلا وماشین داشته باشی باز هم راضی نمی شوی واحساس کمبود می کنی  ولی اکثر مردم از این نکته غافلند که روح انسان کمال طلبه .متاسفانه بیشتر طوری در زندگی خود غرق شده اند که هیچ چیز انها را قانع نمی کند بیایید روی این افکار خط بطلان بکشیم واز امکانات زندگی در حد نیاز استفاده کنیم نه در ازای از دست دادن سلامتی خانواده باید خود را از بند تشریفات وحرص وازها رها کنیم وبه منیت خود بیندیشیم که که هستیم واز کجا ئیم وبه کجا بر می گردیم وبه خود بها دهیم بیشتر بخوانیم وبیاموزیم وامروز را دریابیم که شاید فردایی نباشد ساده زندگی کنیم پس شروع کن تا دیگران هم از تو یاد بگیرند اینگونه میتوانیم فرهنگ ساده زیستن را رواج دهیم و از زندگی لذت ببریم  . اری به همین سادگی        عایشه فقیهی پور – عضو کمیته بانو  دبی

 

ایا مهریه مشکل زنان را در موارد بن بست های زندگی مشترک حل می کند

فصل تابستان در راه است ودر اوز در این ماه ها برای بسیاری از جوانان  که میخواهند ازدواج کنند فصلی خوش واغازی برای زندگی مشترک است ومطمئنا خیلی از خانواده ها قبل از تعیئن  زمان مراسم  عروسی در باره مهریه وشیر بها هم صحبت می کنند .

.ایا مهریه های سنگین تضمینی برای ادامه زندگی وپایداری ان است ایا زوج های جوان اوزی در برخورد با اینگونه مسائل به بنیان های اساسی زندگی واخلاقیات توجه دارند یا زنان اوزی با توجه به عدم پشتوانه قانونی وحمایتی به مهریه های سنگین روی می اورند .بارها شنیده ایم که فلانی از زندگی اش دل خوشی ندارد اما به دلیل مهریه زنش با او زندگی می کند وچه زندگی تلخ ودشواری یا شنیده ایم که زنی به خاطر پائین بودن مهریه اش اگر در روابط مشترک زنا شویی اش مشکل داشت از ترس از دست دادن پشتوانه مالی واز هم پاشیدگی زندگی خانواده ساخته وسوخته است  .برای اینکه خانواد ه ها وهمشهریان بیشتر با کم وکیف این امر در جامعه خودمان اشنا بشوند  خبرگزاری ایسنا در مطلبی گذرا ومصاحبه با چند صاحب نظر به بررسی گوشه ای از این مشکل پرداخته که توجه شما را بدان جلب می کنم ارقام نجومي مهريه؛ قيمت‌گذاري بر روي زن

نام خداوند جان وخرد

نگرشی به روابط گذشته انسانها وادم های امروزی

با سلام وخسته نباشی خدمت دوستان خوب وعزیزم .قبل از هرچیز بیائید در کنار این همه نعمت هایی که خداوند بما ارزانی داشته قدر بدانیم وبا محبت وصداقت وصمیمیت گرده هم امده واز ته دل به یکدیگر عشق بورزیم تا فرزندان ما وانسانهای بعد از ما لا اقل چکیده های عشقی که از ما به یادگار مانده به نسل های بعد ی منتقل کنند وبه نیکی از ما یادی روا دارند .

در گذشته نه چندان دور تا انجا که من خودم شاهد ان بودم ولمس کردم بیشتر مردم از نظر مادیات در محرومیت بسر می بردند وتعداد کمی از مردم ان روزگار بودند که از نظر مادی زندگی نسبتا خوبی داشتند وبقول معروف دستشان به دهانشان می رسید ولی از نظرمهر ومحبت وصداقت وصمیمیت چقدر مردم  در ان دوران بی نیاز بودند در هر کوچه ای که گذر می کردی تمامی همسایگان از حال یکدیگر با خبر بودند .اگر غمی بود همه شریک ان غم بودند اگر شادی بود هما نطور شریک هم بودند وهر کس به نحوی دوست داشت به همسایه وفامیل کمک کند ان هم با محبت .چقدر صفا ویکرنگی زیاد بود .

اما از زمانی که علم پیشرفت کرد ومردم به نقاط دنیا سفر کردند ارتباطات زیادتر شد واز نظر مادی وضع همه نسبتا بهتر شد متاسفانه کم کم رنگ عشق وصفا محو شد صداقت از بین رفت لازم به توضیح دادن نیست شما نیز واقف هستید که مردم اگاهی شان از قبل بیشتر شده ولی افسوس که مهر ومحبت از بین رفته وبخاطر مشکلاتی که گریبانگیر همه شده هر کس سنگ خودش را به سینه می زنه ومی خواهد از دیگری برتری داشته باشد .چرا ما انسانها نباید بفکر دیگران باشیم چرا باید تفکرات منفی داشته باشیم وچرا هر کس به سهم خودش حتی اگر ان سهم کوچک باشد به یاری دیگران نرود .

بیائید در این جمع دوستانه که بنام کمینه فرهنگی واجتماعی می خواهیم فعالیتی داشته باشیم از خودمان شروع کنیم وکمیته ای داشته باشیم که از ته دل واز صمیم قلب به همدیگر عشق بورزیم والگو باشیم هم برای همسر وفرزندانمان هم برای جامعه .هر کس مسئولیتی که دارد به نحو احسن انجام دهد در حد حرف وحدیث نباشد برای همدیگر احترام قائل شویم وقت همه برای ما با ارزش باشد در هر موردی به همدیگر کمک کنیم وانتقاد پذیر باشیم هدف ما این است که روز بروز پیشرفت بهتری داشته باشیم هم برای جامعه هم برای همسر وفرزندانمان مایه افتخار باشیم وشخصیت ما برای دیگران الگو شود وزبانزد کارهای خوب بین مردم باشیم وکارهای فرهنگی واجتماعی را در جمع دوستانه گسترش دهیم تا در اخر به هدفمان که پیشرفت وگسترش فرهنگ صحیح ایرانی است برسیم وچه زیباست این حس رسیدن به هدفی که در ان تلاش می کنیم تا مصمم وشجاعانه ودست در دست یکدیگر در پیشرفت این کمیته وجمع دوستانه در کنار هم باشیم            به امید حق - خانم ثریا نامی  - دبی 30.2.1386

یک سوال مهم واساسی

انهایی که بچه دار نمی شوند چه باید بکنند ؟

این مسله که در طول تاریخ بشریت همیشه بعنوان یک مشکل اساسی بعد از ازدواج مردن وزن بوده است همچنان در جهان کنونی نیز وجود دارد با این تفاوت که علم پزشکی پیشرفت زیادی کرده ودر بسیاری از موارد مشکل زوج های جوان را حل کرده ومی کند اما با این وجود هنوز عده ای از زوج ها هستند که نه تنها این مسئله را پنهان می دارند بلکه بدنبال راه حل مناسب ودرمان نمی روند ومنتظر می مانند تا شاید از راه طبیعی بچه دار شوند .ومتاسفانه مسئله بحدی برای انها یا یکی از انها مهم میشود که درگیری ومشاجره خوراک ذهنی روزانه انها شده است واین گونه افراد مدام در تنش ودرگیری بسر می برند ونتیجه حاصله را متاسفانه در نهایت امر در جدایی می بینند .در بسیاری از موارد مردان وضعیت بهتری از زنان دارند اگر مردی دچار چنین مشکلی است معمولا این زنها هستند که کمتر لب به اعتراض می گشایند وبوده وهستند زنانی که تا پایان عمر با این وضعیت کنار امده اند اما اگر مشکل از زنان بوده از اولین سال زندگی زیر فشار های روحی وروانی بچه دار نشدن قرار گرفته اند فشاری که نه تنها از سوی همسر خود بلکه از سوی پدر ومادر طرفین هم بوده از طایفه نزدیک ودور گرفته تا در وهمسایه مورد ملامت یا سرزنش بوده اند وچه بسیار از مردان که به خاطر بچه دار نشدن زنشان رفته اند وزن دیگری گرفته اند ودر بعضی موارد برای این کار از زنانشان هم رضایت گرفته اند تا مرد برود وزن دیگری بگیرد بشرط انکه اورا طلاق ندهد  اگر تا دیروز برای بسیاری از دردها مردم نا اگاه به خرافات حتی روی می اوردند امروز بر اساس امار وارقام سازمانهای علمی وپزوهشی جهان مردم بسیاری از کشورها به اموزه های علمی روی می اورند .مشکل بچه دار نشدن دلایل علمی دارد دلایلی که هرچند در بین بعضی ها متفاوت است اما حاصل یکسان دارد بنابراین راه حل چیست

مردان وزنانی  که بچه دار نمی شوند باید بدنبال چه راه حلی باشند ؟

ایا عیب از مردان است یا از زنان یا از هردو انها ؟

اگر مردی یا زنی با همسر خود چنین مشکلی دارد چه باید بکند ؟

ایا تحقیر طرفین ومورد ملامت قرار گرفتن انها در خانواده وطایفه درست است ؟

ایا این افراد احتیاج به مشاوره وراهنمایی دارند؟

ایا بچه دار شدن همه چیز زندگی است یا عشق وعلاقه معناهای فراتر وبزرگتری هم دارد ؟

پاسخ شما به سوالات ما چیست ؟

فرهاد ابراهیم پور (محمودا)دبی.3.5.2007

امروز 8مارس روز جهانی زن است  روز مادر من وشما - روز زن من وشما ؛روز خواهرمن؛ روز عمه وخاله من؛ روز دختر شما ؛روز زن همسایه ؛روز زن دایی؛ روز زن عمو ؛روز زن برادر؛ روز خواهر شوهر ؛ روز زن اوزی زن لاری گراشی خنجی  فیشوری .تهرانی شیرازی  و..... روز زنان کوچه ما؛ روز زنان خانه دار؛ روز زنان مستاجر؛ روز زنان کارمند؛ روز زنان شالی کار در مزرعه های ایران وجهان؛ روز زنان دستفروش ؛روز زنان بیکار وجنگ زده؛ روز زنان کار وخستگی ورنج ؛روز زنان بی پشتوانه ودرمانده , روز زنان دارا وندار؛ روز زنان ساکت وبی ادعا ؛روز زنان سیلی خورده از من وشما ؛روززنان همدوش وهمراه زندگی روز زنان  پرتلاش وسازنده روز زنان اگاه برای فردای روشن روز زنانی که نمی خواهند نیم مردان باشند روز زنان همان زنان که می باید بهشت زیر پایشان باشد حتی روز زنانی است که برای لقمه نانی تن به ذلت وبدبختی داده اند

8مارس روز همه زنان است .

دفاع از حقوق زنان، دفاع از بخشی از انسانیت است که در طول تاریخ مردسالار، از روی جنسیتش و نه شایستگی هایش قضاوت شده است. بخاطر "زن" بودنش حق یکسان نداشته است. رنج مضاعف یعنی رنج بی عدالتی اجتماع را بردن و همزمان رنج "جنس دوم" بودن را.
حتی زنانی که از رفاه درباری برخوردار بودند از تبعیض وحشتناک رهایی نداشتند. تاج السلطنه دختر مورد علاقه ی پدرش ناصرالدین شاه که در حرم شاهی بدنیا آمده و در همانجا بزرگ شده بود می نویسد:
«افسوس که زنهای ایرانی از نوع انسان مجزا شده و جزو بهایم و وحوش هستند، و صبح تا شام، در یک محبس ناامیدانه زندگی می کنند و دچار یک فشارهای سخت و بدبختی های ناگواری عمر می گذرانند ... در روزنامه ها می خوانند که: زنهای حقوق طلب، در اروپا چه قسم از خود دفاع کرده و حقوق خود را با چه جدیتی می طلبند ... من خیلی میل دارم یک مسافرتی در اروپا بکنم و این خانم های حقوق طلب را ببینم ، و به آنها بگویم: دروقتی که شما غرق در سعادت و شرافت، از حقوق خود دفاع می کنید و فاتحانه به مقصود موفق شده اید، یک نظری به قطعه ی آسیا افکنده و تفحص کنید در خانه هایی که دیوارهایش سه ذرع یا پنج ذرع ارتفاع دارد و تمام منفذ این خانه منحصر به یک درب است و آن درب توسط دربان محفوظ است. در زیر یک زنجیر اسارت و یک فشار غیر قابل محکومیت، اغلب سر و دست شکسته، بعضی ها رنگ های زرد پریده، برخی گرسنه و برهنه، قسمی در تمام شبانروز منتظر و گریه کننده و باز می گفتم: این ها هم زن هستند، اینها هم انسان هستند، اینها هم همه قابل همه نوع احترام و ستایش هستند. ببینید که زندگانی اینها چه قسم می گذرد.»*

*خاطرات تاج السلطنه. ص. 143 و 144

خلاصه ای از مراسم سالگرد کمیته بانو عصر اوز در دبی

این مراسم در 14اذر ماه 1385 با حضور اعضا وهمراهان وخانواده انان در سالن پذیرایی رستوران دانیال در دبی برگزار گردید  .سرکار خانم فاطمه میراحمدی که مجری این برنامه بودند ضمن تشکر از حضور همشهریان واعضای کمیته شعر زیبایی از خانم خالده اسماعیلی قرائت کردند  متن ارسالی خانم خدیجه فقیهی نژاد که به همین مناسبت از تهران ارسال شده بود توسط خانم نغمه دهقانی خوانده شد .در این مراسم سرکار خانم فوزیه خضری گزارش یک سال فعالیت کمیته را به عرض حضار رساند ودر قسمتی از بیانات خود گفتند :

از اینکه با وجود مشغله کاری بر ما منت گذاشتید وبا حضور سبزتان ما را همراهی کردید ممنون وسپاسگزار هستیم به امید اینکه بتوانیم ساعتی که ثانیه هایش لبریز از مهر وصفا ودوستی است در کنار هم باشیم  وخوشحالیم از اینکه با ما همراه هستید تا یکمین سالگرد کمیته بانوی عصر اوز شاخه دبی را پاس داریم

یک سال از عمر کمیته بانو می گذرد که تجربه خوبی را با هم پشت سر گذاشتیم تجربه نوشتن  خواندن  بحث کردن  حرف زدن خندیدن  ساکت بودن  رفتن  امدن همراه هم بودن همدل شدن وتجربه کار

گروهی ومشارکتی که کاری بس شیرین بود  در این یکسال هر 15روز یک بار دور هم نشستیم ودر این جلسات به مسائل مورد نظر پرداختیم  جلسه پرسش وپاسخ نسبت به مسائل زنان در حوزه های اموزش وبهداشت وخانواده داشتیم در مجموع ده کارگاه اموزشی داشتیم با عنواین بلوغ جنسی   سرطان سینه وراه های پیشگیری ان  بهداشت روانی    روانشناسی نوجوانان  بیماریهای قلبی وراه های پیشگیری  بهداشت دهان ودندان  بیماری تیروئید ودیابت که در این کارگا ها خانم ها دکتر لطیفه رهنما  دکتر نیسی  دکتر لیلا دانشپور دکتر پروانه بدری دکتر شاه محمدی به تشریح مطالب پزشکی پرداختند   کارگا هایی هم در رابطه با روابط والدین وفرزندان   روابط روانشناسی زناشویی  تاثیر متقابل  برگزار گردیده این کارگاه ها با همیاری خانم یوسفی نسرین نافعی وناصر یوسفی از طرف موسسه پزوهشی کودکان دنیا برگزار گردید

کمیته بانو نشست هایی هم با مریم بهنام نویسند وفعال امور زنان ومسئول انجمن زنان دبی داشته است ونشست هایی با عبدالعزیز خضری دبیر شورای سرپرستی عصر اوز  با طیبه سیفایی از اعضای هئیت مدیره انجمن خیریه صدیقین شیراز ویک نشست هم با حضور خدیجه فقیهی نزاد عضو فعال موسسه پزوهشی کودکان دنیا داشته است

کار موثر ومهم کمیته در جمع اوری مطالب در باره خشونت خانگی علیه زنان بوده که کاری گروهی با حضور فعال مهناز بهمن ابادی نغمه دهقانی عایشه فقیهی پور پروانه خضری فرانک فقیهی نزاد سیما سیفایی عادله خضری فتحیه فتحی وفوزیه خضری صورت گرفته است که بیشترین تلاش در این زمینه مدیون خانم مهناز بهمن ابادی ونغمه دهقانی هستیم که به لطف خدا این مطالب مورد توجه متخصصین وکارشناسان امر قرار گرفته است

کمیته بانو ضمن حمایت جدی از کتابخانه بانو اوز  در دبی طی جلسات خود ده ها مقاله علمی فرهنگی واجتماعی در خصوص کودکان وزنان ارائه داده است ودر این راستا خانم مهناز کریما مسولیت شکل گیری کتابخانه سیار رابه عهده گرفته است وجا دارد از همه عزیزان که طی یکسال گذشته با ما همکاری داشته ومرتب در جلسات حضور داشته اند وباعث دلگرمی ما بوده اند تشکر کنم

در پایان این مراسم به منظور تشکر وقدردانی از زحمات سرکار خانم فوزیه خضری از طرف کمیته بانو یک جلد دیوان نفیس و زیبا حافظ به ایشان اهدا شد  وحضار بعد از پایان مراسم در رستوران دانیال به صرف شام دعوت شدند        کمیته بانو دبی اذر ماه 1385

 

کاری کوچک با عشقی بزرگ

این حرف وسخن نماینده موسسه پژوهشی کودکان دنیا دردبی بود که دیشب در مراسم معارفه این موسسه که در سالن شقایق باشگاه ایرانیان برگزار شد

.خانم مهناز بهمن ابادی که کوتاه ومختصر در این معارفه حرف زد تمام تلاش 3ساله خودرا در چند کلمه کوتاه بیان کرد تا نشان دهد که باید برای رسیدن به دنیایی اباد وشاداب برای بچه ها به کار وتلاش نیاز داریم به عشق وصمیمیت وتا این علاقه نباشد هیچ کاری برای بچه ها به ثمر نخواهد نشست

در این مراسم معارفه که همراه با انجمن ادبی حافظ در دبی برگزار شد جمعی از علاقمندان به شعر وادب ودوستداران کودک در فضایی بسیار صمیمی حضور داشتند که حضور همشهریان به همراه همسرانشان برایم بسیار خوشایند ولذت بخش بود عزیزانی که برای خود وهمسرانشان وفرزندانشان ارزش واحترام قائل شده وامده بودند تا با موسسه پزوهشی کودکان دنیا بیشتر اشنا شوند مراسم با خوش امد گویی خانم سیلوانا سلمانپور به اعضا موسسه وحاضرین جلسه شروع شد بعد از ان از خانم مهناز بهمن ابادی فعال ونمایند ه این موسسه در دبی خواسته شد که در رابطه با فعالیت وکوشش های این موسسه مطالبی برای حضار بیان کنند که با احساس غیر قابل وصفی در پشت تریبون قرار گرفتند واز شدت شادی وبا بغضی در گلو که نشانه شعف ایشان بود در چند کلمه حرف دلشان واحساسشان را برای حاضرین بیان کردند .سپس اقای یوسفی مسئول موسسه پژوهشی کودکان دنیا در ایران به معرفی جامع ومفید این موسسه برای حاضران پرداختند .  خانم فوزیه خضری از فعالان موسسه در دبی با گزارشی کوتاه از مراسم جشنواره کودکان که در پارک صفا برگزار شده بود ارائه دادند  سپس خانم یوسفی از مسولان کارگاه اموزشی کودکان در این موسسه به کارکرد ونگاه این موسسه به اموزش وفراگیری کودکان در گارگاها توجه دادند سخنران بعدی خانم هنگامه بازرگانی مسئول انتشارات موسسه بودند که به معرفی گوشه ای از کارهای انجام شده توسط این موسسه در امر نشر وتوزیع کتاب وجزوات پرداختند سخنران دیگر این موسسه خانم فرزانه طیب از شبکه دوستداران کودک بود که به معرفی این شبکه وفعالیت ها ان پرداخت در ادامه وپس از صحبت های تنی چند از اعضا وفعالین موسسه که با نبود وقت کافی صورت گرفت تعدادی از اعضای انجمن ادبی حافظ به شعر خوانی پرداختند بعد از پایان جلسه حاضرین از غرفه کتاب ونشر موسسه که در همین سالن بود دیدن کردند .در رابطه با جشنواره کودکان که به همت اعضای این موسسه در پارک صفا دبی برگزار شد در گزارش جامع ومفصل دیگری در اسرع وقت به اطلاع خوانندگان سایت میرسا نیم        نوامبر/2006/16

 

اولين زن ايرانى روزنامه نگار

 

 نوشته: مرضيه لهراسبى

 

صديقه دولت آبادى فرزند حاج ميرزا هادى دولت آبادى از پيشگامان جنبش اجتماعى زنان در ايران و نخستين زن روزنامه نگار بود. او در سال ۱۲۵۸ هجرى شمسى در اصفهان به دنيا آمد. پدرش از روحانيون روشنفكر و متجدد زمان خود بود. دولت آبادى تحصيلات خود را در زمينه هاى فارسى و عربى نزد شيخ محمد رفيع عطارى در تهران آغاز كرد و دروس كلاس هاى متوسطه را نزد معلمان وقت دارالفنون فرا گرفت و در ۱۵ سالگى با مرحوم دكتر اعتضادالحكما ازدواج كرد.

او در محيط سياسى پس از مشروطه و در جريان مخالفت جناح هاى ملى -مذهبى با قرارداد ۱۹۰۷ ميلادى كه كشور را رسماً تحت نفوذ انگلستان و روسيه قرار داده بود، با كمك دره المعالى و ساير زنان همفكر تهرانى خود به قهوه خانه هايى كه از قند خارجى استفاده مى كردند مى رفت و آنان را از مصرف قند خارجى برحذر مى داشت.

دولت آبادى در سال ۱۲۹۶ ش پس از درگذشت پدرش به اصفهان بازگشت و نخستين دبستان را براى دختران به نام «مكتب خانه شرعيات» گشود و سال بعد انجمنى را به نام «شركت خواتين» تاسيس كرد و همزمان با اين فعاليت ها دبستانى را براى دختران بى بضاعت به نام «ام المدارس» باز كرد، اگرچه همه اين كارها با دشوارى ها و مخالفت هاى زيادى روبه رو بود. در سال ۱۲۹۸ ش به منظور آشنايى بانوان با حقوق خانوادگى خود و نيز آشنايى ايشان با اصول تعليم و تربيت جديد از وزارت معارف مجوز انتشار نخستين نشريه خاص زنان در خارج از تهران و سومين آن در ايران به نام «زبان زنان» را دريافت كرد. «زبان زنان» دوهفته نامه اى بود كه هدف از انتشار آن صرفاً بيدارى زنان و مطلع كردن زنان از حقوقشان نبود بلكه در بسيج آنان براى مخالفت با قرارداد ۱۹۱۹ ميلادى بين دول انگليس و ايران در زمان نخست وزيرى وثوق الدوله نقش موثرى بازى مى كرد.

اين خط مشى «زبان زنان» براى آن به قيمت گزافى تمام شد و دستور توقيف آن پس از دو سال انتشار در اصفهان به رغم شرايط دشوار و ناسازگار صادر شد. در پى توقيف «زبان زنان» تحريكات مخالفين عرصه را بر صديقه دولت آبادى در اصفهان تنگ ساخت و او سرانجام به تهران آمد و بار ديگر «زبان زنان» را به صورت مجله به طور ماهيانه منتشر كرد. وى در همين ايام در سال ۱۳۰۰ ش در تهران انجمنى را به نام «انجمن آزمايش بانوان» تاسيس كرد و در جنبش عليه استفاده از كالاهاى خارجى فعالانه شركت كرد. صديقه دولت آبادى در سال ۱۳۰۱ ش از راه كرمانشاه، بغداد، بيروت و حلب به آلمان رفت و در كنگره بين المللى زنان در برلين شركت كرد. او اولين زن ايرانى است كه در يك كنگره بين المللى به نمايندگى از زنان ايران حاضر شد و سخنرانى كرد.

وى در فروردين سال ۱۳۰۲ به اروپا رفت و تحصيلات خود را ابتدا در مدرسه بين المللى آليانس پاريس ادامه داد و سپس در كالج شبانه روزى زنان دوره ۳ساله تعليم و تربيت را به پايان رسانيد و موفق به اخذ مدرك ليسانس در تعليم و تربيت از دانشگاه سوربن فرانسه شد. او در اين مدت به همكارى با مطبوعات ايران ادامه داد و مقالاتى هم راجع به زنان ايران و تطبيق موقعيت زن ايرانى در آن روزگار با قوانين و مقررات اسلامى نوشت و در روزنامه هاى معتبر فرانسه به دست انتشار سپرد. دولت آبادى در سال ۱۳۰۵ش در دهمين كنگره بين المللى براى حق راى زنان به نمايندگى از زنان ايران شركت كرد و در اواخر سال ۱۳۰۶ش به ايران بازگشت . او در سال ۱۳۱۶ش كتاب «آداب معاشرت» را نوشت. صديقه دولت آبادى از آذرماه ۱۳۲۱ش نشر «زبان زنان» را از سر گرفت و آن را به صورت مجله اى ۴۸ صفحه اى منتشر كرد. وى در سال ۱۳۲۶ش به اروپا رفت و در كنگره بين المللى زنان براى صلح و آزادى شركت و آنجا مقاله اى درباره پيشرفت زنان در ايران قرائت كرد. خاطرات و يادداشت ها و نامه هاى شخصى و نامه هاى رسمى به مراجع دولتى، مقالات او و صفحات مجله «زبان زنان» اسناد ويژه اى هستند كه در امر پژوهش هاى جديد تاريخى درباره كارنامه و زمانه جنبش زنان در نيمه اول قرن بيست ايران جايگاهى ويژه دارند. صديقه دولت آبادى در نيمه شب مردادماه ۱۳۴۰ ش در سن ۸۲ سالگى بر اثر سرطان درگذشت. بنابر وصيتش او را در جوار قبر برادرش يحيى دولت آبادى در قبرستان كوچكى در زرگنده به خاك سپردند.

منابع:

۱- مشاهير زنان ايرانى و پارسى گوى از آغاز تا مشروطه تاليف محمدحسين رجبى

۲- سالنامه زنان ايران و جهان به كوشش نوشين احمدى خراسان

انچه در ذیل به اطلاع خوانندگان سایت می رسد نگاه سرکار خانم فوزیه خضری از اعضای موسسه پژوهشی کودکان دنیا واز فعالین برگزاری جشنواره کودکان در پارک صفا دبی می باشد که در تاریخ15 نوامبر از ساعت 9الی12صبح در پارک صفا دبی برگزار شد

 جشنواره بازی کودکان در یک نگاه

 امروز وقتی دیدم بیش از هزار نفر کودک از سن 3تا7سالگی چنان باشور وشوق مشغول بازی با مربیان وکارشناسان زبده موسسه پژوهشی کودکان دنیا بودند که همه را به دوران کودکی کشاند وقتی اقای یوسفی وخانم نافعی ودیگر همکاران مجرب انها با بچه ها چست وچالاک وفرز با زی میکردند در یک لحظه فکر کردم همه انها کودک هستند انها با بچه ها می دویدند غلت می زدند شعر می خوانند می خوابیدند نقاشی میکشیدند قصه می گفتند می خندیدند ونوازش میکردند .نمی دانم این همه انرزی از کجا می اید ومیتوان گفت هیچ چیز جز عشق نمی تواند منبع این همه انرژی باشد واین است که میگویند با عشق همه چیز شکوفا میشود وعشق حد ومرزی نمی شناسد واین عشق وعلاقه بوده است که موسسه را به این سوی ابها کشاند وامروز ما شاهد شادی کودکان  والدین ومربیان بودیم وهمین جا لازم میدانم که از کسانی که در این راه با موسسه نهایت تلاش واز خودگذشتی نشان دادند تشکر کنم از تمامی دست اندکاران جشنواره کودکان از اعضای محترم موسسه از خواهر عزیز وگرامی واز اعضای فعال موسسه سرکار خانم خدیجه فقیهی نژادکه دراین چند روز زحمت زیادی کشیدند از زحمات بی شائبه دوست خوبم سرکار خانم مهناز بهمن ابادی از همکاری همشهریان خوبم ودر یک کلام افرین برموسسه پژوهشی کودکان دنیا

 فوزیه خضری- دبی15نوامبر2006

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نرخ بی نرخ نظارت بی نظارت؟؟//

 

تابستان با تمام خوبی ها وخوشی ها وکم کاستی های ان گذشت .تابستان فصلی که پرندگان مهاجر به خانه های خود بر می گردند  فصل عروسی ها نامزدی ها عقدکنان  میهمانی ها ودید وبازدید و....

تابستان فصل پر برکت برای شهر می باشد  شهر اوز در این ایام روح تازه ای به خود می گیرد شلوغ شلوغ است

خیلی از همشهریان پراکنده در کشور وخارج از کشور به بهانه های فوق الذکر به زادگاهشان می ایند تا به شهر حال وهوای دیگری بدهند همه جا شلوغ است از کوچه پس کوچه ها گرفته تا خیا بان ها وفروشگاههای مواد غذایی  کیف وکفش وپوشاک وپارچه و... همه پر رونق است وبخودت میگویی چه خوب بود همه اوزیها در شهرشان زندگی میکردند  .خیاط ها وقت ندارند لباس ها را بدوزند وبموقع تحویل بدهند ان هم با قیمت دلخواه خودشان اما امان از دست ارایشگاها از ماها قبل وقت برای عروس خانمها وهمراهان رزرو شده  نرخ که نپرسید بیداد می کند از 230هزار تومان شروع میشود تا 250هزار تومان وبالاتر وبرای یک شب تا مرز 300هزار تومان هم می رسد (جالب اینکه بیشتر این ارایشگرها هم اوزی نیستند )وخودمان هم بی تقصیر نیستیم هزینه این جور چیزها را دو دستی تقدیم که میکنیم هیچ کلی هم تشکر می کنیم ادم نمی داند این نرخ را با نرخ کجا مقایسه کند نرخ ارایشگری در شهر های همجوار 30الی 60هزار تومان است دورتر که برویم از 90هزار تا 110هزار تومان است شاید ما خبر نداریم واجاره محل وهزینه پروانه کسب ومواد مصرفی ومالیات وبرق وتلفن و... در اوز بیشتر از جاهای دیگر است که نرخها اینفدر بالاست وشایذهای دیگر .

براستی این تفاوت قیمت برای چیست ؟ مسئول نرخ گذاری بر امور اصناف مختلف چه ارگانهایی هستند ؟

در بسیاری از شهرها قیمت ارائه خدمات برای مشتری بخصوص در مورد ارایشگاهای زنانه ومردانه برچسپ زده شده وقابل رویت برای مشتری ارایشگاههاست پس قیمت ارایشگاههااوز  که توسط امور اصناف باید بر دیوار چسپانده شده باشد کجاست و....

ما این فهمیدیم در تابستان شهر اوز اوضاع قاراش میش میشود برق قطع میشود اب کم میشود اشغالها دوچندان میشود اسفالت ها کنده میشود راه ها بسته میشود قیمت ها بی حساب میشود  مسئولان بی وقت میشوند نرخ بی نرخ میشود نظارت هم بی نظارت

                                                           فوزیه خضری( تابستان 85 )        

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

اشنایی با کتابخانه بانوی اوز

این کتابخانه در سال 1384 فعالیت خود را در قسمت کمیته بانوی عصر اوز شروع کرده وبا همت دوستداران وتلاش های دلسوزانه منصوره شجاعی در امر برنامه ریزی واموزش تاثیر ویژه ای در پویایی ان داشته است

در این کتابخانه بالغ بر یک هزار جلد کتاب با عناوین فلسفه دین  علوم اجتماعی علوم کاربردی هنر وادبیات  تاریخ وسرگذشت افراد موجود است .اهداف این کتابخانه تاسیس نهادی فرهنگی به دست زنان وبرای زنان ودیگر افراد جامعه عنوان شده واز دیگر اهداف ان ایجاد فضای ارتباطی زنان..ارائه خدمات رایگان کتاب ..جمع اوری مجموعه نظرات در باره زنان ..ارتقای سطح اگاهی زنان  .راه اندازی کتابخانه های سیار در محلات وروستا ..تشویق زنان بومی به ارائه مکتوبات خود .استفاده از اثار دستنویس زنان ..برگزاری نشست ها با موضوع زن (کتابخوانی .شب شعر .قصه گویی سخنرانی و...)

استفاده از این کتابخانه برای عموم وبخصوص زنان ازاد وبرطبق شرایط ساده ثبت نام وعضویت در کتابخانه است

این کتابخانه در اوز پاساژحافظ طبقه دوم است

ساعات کار همه روز ه از ساعت 9صبح الی 12ظهر وبعد از ظهرها از ساعت 4الی 7بعداز ظهر میباشد

تلفن 5535وفاکس 5882

از سرکارخانم فوزیه خضری به خاطر ارسال این مطلب متشکریم