توضيحات اقای عبدالقادر فقیهی رئیس هئیت امنا دانشگاه ازاد اوزدر رابطه با موضوع سند زمین دانشگاه ازاد اسلامي اوز

سایت ستاره های اوز چندی پیش مطلبی  باعنوان  چرا زمین دانشگاه ازاد اسلامی اوز هنوز ثبت رسمی نشده است ؟نوشت که نظرات متفاوتی پیرامون ان در بين همشهریان بىنبال داشت .جناب فقیهی که خود رئیس هئیت امنا دانشگاه ازاد اسلامی اوز در دبی هستند پیرامون این موضوع توضیحاتی دادند ودونامه از اداره ثبت اسناد واملاک لارستان و جوابيه ان از طرف اداره منابع طبیعی وابخیزداری شهرستان لارستان در مورد سند مالکیت پلاک تل سیمیدان  برای سایت فرستاده اند ودر خواست درج ان را نموده اند  سايت ستاره های اوز ضمن تشکر از جناب فقيهي که سعی دارند موضوع به  اين مهمي به اطلاع مردم برسد امادگی درج نظرات همشهریان با نام ونشان را دارد .