بیاد گذشتگان

 

چه زود می گذرد سالها فقط خاطراتش میماند واین عکس ها با تشکر از ناصر عزیز که خود از شاگردان این کلاس است واین عکس را برای سایت فرستاده اند / معلم عباس خداکرمی است / سال سوم راهنمایی مدرسه بهروزیان

این اسامی افرادی است که درعکس هستند ودر ذهن من مانده است

عبدالله هاشمی – سهراب ساعی – منصوررفعت – حمید بناری-  حمید سعید - نادر یزدانی – صالح صمدانی – طیب راهپیما – علی ابراهیم نژاد – محمد علی پیرزاد – ناصر خضریان - عقیل توفیق – امیر راد – منوچهر امیدواری – ملاحت – شریف پاکبین – محمد هرمی - ایرج گرگین - مرحوم کریم تارتاریان و.... چند نفری که اوزی نبودند همچون سلیمانی –  رحیمی - اذرنوش – هاشمی  وباز چند نفری که اسمشان یادم نمی اید

 

 

 

 

 


اسامی دو صحرا نوردی سال تحصیلی 1349-1350
   ایستاده ها از راست به چپ
حاجی کرامتی معلم -عبدالرحمن قاسمی معلم -نا شناس -میر علی نقی جباری -ناشناس -عزیز قاسمی -حمید پیشداد -محمد خضری -تاشتاس -صدیق امیری -محمد رفیع هاشمی گلاری -منصور روشنقیاس قلاتی -ناشناس قلاتی -محمد رسول صباغی -پرچم کوره ای -یقوب هاشمی گلاری -حیدر هاشمی گلاری -پور عسکر معلم -احمد شیرزاد -نوروز قاسمی -جمشیدگان -سرباز -ناصرکلک -برادر معلم -حبیب پیشداد معلم -
نشسته ها از راست به چپ
ابوالحسن کوره ای -حمید راشدی -هرمی -ناشناس -سعید خادمپور -محمد شاکری -عزیز سعید -علی انجام -احمد حسینیا -احمد مختاری کوره ای -احمد عابدی -عزیز روستا -مجید پیشداد -مهرزاد فریدی -ناشناس -یوسف ابراهیم پور -مرتضی هاشمی -بیژن جهاندیده
این عکس در سال تحصیلی 1349-1350 قبل از شروع مسابقه دو صحرا نوردی در جاده اوز به لار در تنب سمدو گرفته شده است

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

یک عکس قدیمی از فوتبال اوز /تیم جوانان اوز /استادیوم ورزشی اوز سال1355

ایستاده از راست عزت خضری - زمان قاری - خالد عابدی - عزیز روستا - شهید منصایستاده از راست عزت خضری - زمان قاری - خالد عابدی - عزیز روستا - شهید منصور شمسی - فرهاد ابراهیم پور - منصور ابراهیم پور 
نشسته از راست : نجیب یادگاری - رسول درودی - عبدالرحیم هاشمی - محسن نامی
- علی امیری - یوسف منوچهری / با تشکر از اقای روستا ور شمسی - فرهاد ابراهیم پور - منصور ابراهیم پور 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 این عکس از بالای فل بدار گرفته شده است

با تشکر از اقای محمد زاده

-------------------------------------------------------------------------------------------

سال 1352-53 تحصیلی / دبیرستان بهروزیان اوز کلاس دوم راهنمایی  

چند نفر از این افراد را می شناسید

عبدالله سعادت-سهراب ساعی -عبدالرزاق افسری - حمید سعید -تورج عابد زاده - نادر یزدانی - فرخ کامیاب - عبدالرحمن صابری  -محمد هرمی - محمدرضا راد - غلام امیرراد - تارتاریان وتعداد دیگری که طی روزهای اینده مشخص خواهد شد ...
افراد دیگری در این عکس شناسایی شده اند : وحید افسری - منصور بشیری - منصور رفعت - امین سوداگر - ایرج گرگین - محمود زندیان - صالح صمدانی - منوچهر امیدواری -طیب راه پیما -عقیل توفیق - محمد علی پیرزاد

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

این عکس مربوط به دانش اموزان در یک مراسم جشن است که قبل از انقلاب گرفته شده است اگر افراد ی که در این عکس هستند میشناسید برای سایت ایمیل کنید

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

یاد باد ان روزگاران یاد باد

عکس مهمترین یادگار دوران گذشته ما ادم های متمدن است که هم خودرا در ان گذشته یاداوری می کنیم وهم لذتی توام با اندوه از ان در روان خود جاری می سازیم ومیتوانیم با رجعت دوباره به ان خاطرات خودرا دوباره بازبینیم .عزیزی این عکس را که مربوط به سال 1354 است ودر زمین ورزشی فوتبال ان موقع اوز گرفته اند برایمان ارسال کرده اند که جالب  است  .تعدادی از افرادی که در ان زمان در این تیم فوتبال بودیم یادم هست که نوشته ام از دیگر دوستان وهمشهریان میخواهم ان چند نفر باقیمانده را اگر میشناسند به ما بگویند تا اسم انها را قید کنم


ایستاده از راست : مجید پیشداد - محمدرسول ریاحی - ابراهیم فقیهی - ؟ - یوسف منوچهری - عبدالرزاق رحیمی - رسول درودی - حمید قریشی - غلام نظامی
نشسته از راست :.؟  -..؟ - عباس فخاری - احمد میرزاده - منصور ابراهیم پور - فرهاد ابراهیم پور - عزیز برازنده
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

کارا
 کارا از افراد وزنان معروف اوزی بود .انها که عمری بالای 40سال


 دارند ودر اوز زندگی کرده اند اورا می شناسند  الحق که خبر گیر وخبر ببر ماهری بود  با موبایل خبر گیری وخبر
 بری نمی کرد .هر اتفاقی که در اوز در انزمان می افتاد از چشم او پنهان نبود  از صبح تا شام کوچه به کوچه وخانه به خانه سرک میکشید .اینکه چه کسی امروز زایمان کرده اینکه بچه اش پسر است یا دختر اینکه عروسی چه کسی است اینکه چه کسی از سفر امده وچه کسی به سفر رفته است  وده ها خبر دیگر .همه این خبرها میتوانستی از کارا دریافت کنی  الحق کلمه خبر گزاری برازنده او بود واسم جالبی دارد که اگر زمانی اوز به ان درجه از شهریت وامکانات رسید که یک خبرگزاری مستقل داشته باشد به نظر من خبرگزاری کارا بهترین اسم برای این خبرگزاری است  .عکسی اقای محمدزاد از ایشان برای ما فرستاده اند که خیلی قدیمی است وواضح نیست  که ضمن تشکر از ایشان ؛ بهر حال جالب ویاداور خاطرات  است

توضیحات دکتر سعید محمودیان در باره کارا

این عکس الیاس است


کسی که در عروسی بیشتر اوزیها یی که الان عمری بالای 50 سال دارند ساز زده ونه تنها در اوز که بسیاری از روستاهای اطراف هم او بوده است که ساز ونوای عروسی انها نواخته است .یادش به خیر باد که متاسفانه روزگار همه را فراموش میکند وما نیز در این فراموشکاری هم دخیل هستیم .این افراد در جامعه اوز انگشت شمار بوده اند خوشبختانه در مدت حیاتش توانست فرزندان خودرا با این ساز ونواختن ان اشنا کند وانها هم همین راه را پیش گرفتند هرچند چند سالی است که سازهای برقی وارگ  جای کرنا وتمبلک الیاس را تنگ کرده اما هنوز این رسم پابرجاست وجا دارد بیشتر به این ساز ونوای سنتی  مردمان اوزپرداخته شود .
با تشکر از اقای محمد زاده جهت ارسال این عکس

یاد اوران الیاس در امریکا وسوئد

همیشه گفتن دل به دل راه داره واین درسته .چندی پیش یک عکس که اقای محمد زاده برایمان فرستاده بود ومربوط به الیاس بود روی سایت قرار دادیم وقدری هم در باره ان نوشتیم .طی چند روز گذشته ضمن تشکر وقدر دانی راجع به این مطلب از طرف همشهریان دو تن از همشهریان نیز از سوئد وامریکا با ارسال عکس ومطلب اطلاعات مارا بیشتر کردند که توجه شما را به عکس ومطلب که از طردکتر سعید محمودیان واقای انورفقیهی نژاد است جلب میکنم

برای دیدن عکس ومطلب اینجا را کلیک کنید