چند عکس از بازیکنان اوزی تیم های فوتبال اوز مربوط به بیش از سی سال پیش

تیم کفش ملی از تیم های بسیار قدیمی اوز بود که نام خودرا از فروشگاه کفش ملی اقای حیدری که کنار اقای حمید پیشداد ایستاده است گرفت اقای حیدری اولین فروشگاه کفش ملی را در اوز نمایندگی میکرد

اسامی تیم کفش ملی اوز : ایستاده از راست مجید پیشداد - عبدالله اگاهی - دروازه بان محمد خرم - علی بخشی زاده - محمد علی خضری - اقای حیدری - حمید پیشداد -عبدالرزاق جمشیدگان -احمد خرم -بهرام استوار

نشسته از راست صولت سوار - زنده یاد منصور شمسی - عبدالرحمن اسماعیلی - احمد باستان - محمد ابراهیم نژاد - عبدالرضا قریشی

تیم نفت اوز نیز از تیم های قدیمی اوز بود که با همت اقای یوسف فرزانه وحمایت های مالی ایشان شکل گرفت وسر پرست تیم بود

اسامی تیم نفت اوز :  ایستاده از راست / مرتضی هاشمی - رسول راستگو - بهرام استوار - غلام جانفدا - غلام نظامی -   قاری - مرحوم ناصر قریشی -   قاری - عبدالله ابراهیمی -

نشسته از راست کامیاب - ....- احمد پاکستانی   - عبدالرحیم بخشی زاده -محمد حیدر - .....

تیم 22 بهمن از تیم های شکل گرفته بعد از انقلاب است واز تیم های برتر ان سالها بود که با همت خود جوانان وورزشکاران شکل گرفته بود

اسامی تیم 22 بهمن  ایستاده از راست / رسول درودی - .....- دکتر حمید سرتیپی - عبدالرحیم  رحیمی   - فرهاد ابراهیم پور - محمد علی خضری - عبدالرضا قریشی -ابولقاسم میرزاده   .....-

نشسته از راست / محسن نامی - صولت سوار - علی امیری - غلام نظامی - عبدالرحیم بهزادی - عبدالله بهروزی - عزیز خضری  -

نام این تیم که خودم هم در ان بازی میکردم یادم نمی اید از دوستان میخواهم نام تیم را برایم ایمیل کنند

ایستاده از راست / غلام نظامی - عزت الله خضری - فرهاد ابراهیم پور - خالد عابدی -.....- عزیز خضری

نشسته از راست /امین قاضی زاده - محمد ابراهیم نژاد - مرحوم احمد ارجمندی - محسن نامی - نوشاد نوشادی

تیم منتخب اوز که برای چند دیدار دوستانه به بندرعباس رفته بود

اسامی تیم منتخب اوز / ایستاده از راست عزت االله خضری - محمد علی خضری - غلام نظامی - محمد ابراهیم نژاد - محسن نامی - فرهاد ابراهیم پور - رسول درودی -

نشسته از راست / امین قاضی زاده - عباس فخاری مینابی - عبدالرحیم بهزادی -عبدالله بهروزی - علی امیری