شماره تلفن های مهم وضروری در اوز

 

 

 

 

کد اوز از دبی وخارج ازکشور 0098782362

 

 

 

 

کد داخلی                            0782362

 

 

 

 

 

118

 

 

 

اطلاعات مخابرات اوز                                      

3623333

 

 

 

ااطلاعات راه دور                                        

3622277

 

 

 

امور مشترکین                                    

115

 

 

 

اورژانس بیمارستان

110

 

 

 

حوادث نیروی انتظامی

3622096

 

 

 

بیمارستان امید وار اوز

121

 

 

 

اتفاقات اداره برق

122

 

 

 

اتفاقات اداره اب

125

 

 

 

اتش نشانی  شهرداری اوز

147

 

 

 

ندای امداد هلال احمر

114

 

 

 

حوزه مقاومت بسیج

117

 

 

 

خرابی تلفن

3622112

 

 

 

بخشداری اوز

3622141

 

 

 

شهرداری اوز

3626561

 

 

 

شورای شهر

3626130

 

 

 

شورای حل اختلاف

3622769

 

 

 

نیروی انتظامی اوز

3625010

 

 

 

سپاه پاسداران اوز

3622861

 

 

 

اداره اموزش وپرورش اوز

3622228

 

 

 

اداره پست

3622420

 

 

 

اداره ثبت واحوال اوز

3622599

 

 

 

اداره اوقاف