عکس های قسمت یازدهم سفرنامه تاجیکستان 7.1.2015

استاد خیراندیش شاعر خلقی تاجیک وبنیان گذار انجمن ادبی همیشه بهار

اقای خیراندیش نوروز امسال میهمان برنامه ظنز حبه قند در سیمای جمهوری اسلامی بودند

نمای کتابخانه ملی از داخل باغ رودکی

محل برگزاری انجمن ادبی همیشه بهار در کتابخانه ملی با حضور شاعران تاجیک

دوست عزیز وگرامی اقای تاکی که ازعلاقمندان شعر وادب وموسیقی هستند