عکس های قسمت شانزدهم سفرنامه تاجیکستان

15.7.2015

بانک تجارت ایران در شهر دوشنبه تاجیکستان

نمومه ای از فرش های دست باف تاجیکی

عکس های باغ باتانکی

 

کاخ بارید

کاخ نوروز

عکس های از زوو پارک شهر دوشنبه

بزچهارشاخ

عکس هایی با بانوان تاجیک که به نظرم دانشجو بودند

عکس های از پارک(باغ)  باتانکی

یکی از بزرگترین درختان باغ که دورتا دور ان به نظرم بیش از 4متر بود

عکسی از منزل دوستم

یک نمونه از غذای محلی مردم تاجیک

بفرمائید اش