عکس هایی زیبا از طبیعت اوز بعد از بارندگی امسال 1389

با تشکر از اقای رحیمی وعکاسی پرسپولیس اوز