سیلوانا سلمانپور شاعر شهرمان در قلب شعر دبی

امروز 14 فوریه 2013 از ساعت 10 ونیم صبح در سالن کنفرانس نالج ویلج دبی برگزاری سمپوزیوم بین المللی شعر بود که با عنوان قلب شهر در دبی با حضور علاقمندان وشاعران برگزار گردید در این همایش شعرایی ازامارات ؛ ایتالیا؛ ژاپن ؛ ایران ؛ هند به شعر خوانی پرداختند که مورد توجه علاقمندان قرار گرفت از ایران شاعر شهرمان سیلوانا سلمانپور حضور داشتند که با سه شعر غنای بیشتری به این جمع وهمایش بخشیدند شعر همه شعرا که از قبل انتخاب شده بود به انگلیسی وگاها عربی ترجمه شده بود وبر صفحه نمایش هنگام خوانش شعرها دیده میشد  از انجا که من کمی دیر به همایش رسیدم گزارش ان ناقص خواهد بود ومنتظر درج این اتفاق شعری  در جریده های امارات خواهیم ماند تا با توضیحات وعکس های بیشتری در خدمت بینندگان گرامی باشیم

تعدادی عکس با موبایل گرفته ام که به اتفاق اینجا می بینیم