شهرداران اوز از ابتدا تا کنون
با پايان يافتن دوره کلانتري در اوز شهرداري اوز در سال ١٣٣٤تاسيس شد
(محمد يوسف محمودي که آخرين کلانتر (نوعي حاکم در شهر ها و ولايات که گاهي به آنها ناظم هم گفته مي شد
بود به عنوان اولين شهردار اوز انتخاب شد که بعد از ايشان آقايان عبدالغفور سوداگر-رييس حعفر کمالي - يوسف پيرزاد (البته نه با حکم رسمي که وظيفه شهردار انجام ميداد)و آقاي هدايت الله رنجبر از کساني بودند که شهرداران اوز قبل از اتقلاب بودند 
مدت دوره هاي اين شهرداران دقيقا بر ما معلوم نيست چرا که بعد از پرس و جوهاي متعدد از جاهاي مختلف به نتيجه يکساني نرسيديم از درج آن خوداري کرديم تاطي تحقيقات بيشتر اين موضوع با سنديت بيشتر اطلاع عزيزان برسانيم. البته در باره شهرداران .بعد از انقلاب اطلاعات ما در حد يقين و درست است