ی Ԑ ی ј ی ی - ی 

 ی ی ی   24.5.2010     ی یی ی ی ی ǘ ی ی یی

ی 23/5/2010   ی Ԑ  ی ј ی ی ی ی ییی ی یی ی ی ѐ ی ی یی ی ی .

        Ԑ ی ی ی Ԑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

    ی   ی ی  Ԑ   ی ј ی Ԑ ی (   )  ی یی (141) ی ( 45 ) ی .

    ی ی Ԑ ǘ (1150 ) . ی یԐ јی 2 ی ی 2200 ی ی ی ی јی Ԑ ی ی ی یی ی ی. ی یԐ ј ی јی Ԑ ی .

   یی Ԑ ی ی Ԙ 4 یی 7 ی یی Ԙ ی Ԙی ی ی ی Ԙی Ԑ Ԙی   ی ی   ی   ی یی یی    ی ی ی Ԙ ی ی یی ی ی ی ی ی .

   ی ی ی     ی 70   9     یԐ  ی ی  ی ی ی ی ی ی ی . ѐ ی ی 88 ی یی 7342 یی ی ی 88 5872 930    ی یی   352 ی ی 700   ی یی .   ی  ی ی   ی Ԙی ی ی ی یی ی ی ----- ی ی ی ی ی ی ی یی ی ی ی ی .

    ی ی ی   یی ---- یی ی ی Ԙی ی ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی ی 1 ی یی ی ی ی یی ϐ ی یی Ӂ   ی ی ی ی ی ی ϐ ی ی ی ی Ԑ ی ј ی یی ی ی Ԙ .

 1- ی یی ی ی Ȑ ی   ǘ ی ی ی   ی ی 125   ی ی ی  ی ی ی   ی  ی  ی ǘ یی 捘   ی       ی    ی   ј  ی    ی ی ی ی ی ی ی ی ی . ی ی  ی ( ی ) ی ی ی ی یی Ԑ  ی  ј  Ԑی ی ی .

2 ی ی ی یی  ی .

       ی ی ی ی ی Ϙ ( ) ی   ی   . ی یی ی Ԑ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی ی .

3 ی ʐ یی ی ی ی ی یی یی  ی ی ی   ی ی ی ی И ی .

4   یی   یی  یی   ی  ی  ی ی ی ی ی  ی یی ی Ԙ   یی ی ی یی ی یی .

ی ی یی ی ی ی ی ی ی ی .

ی ی ѐ 捘 ی Ԑ ѐ ی ی    ی ی  یی ی   Ϙ یی   ی ی  ی یی ʘی ی ǘ یی ی ی ی . یی

  . ی ʐ یی . ی ی یی  یی Ԑ  ی ѐی Ԑ .

ی ی ی یی ی .

ی ی ی یی  ی ی   ی   јی  ȁ ی ی -ی یی ی ----- ی ی ییی ی   ییی یی Ԑ ی .

ژ یی ی

ژ И