افتتاح نمایشگاه خط استاد اسرافیل شیرجی در مرکز ندوه الثقافی والعلوم دبی با حضور دکتر محمد احمد المر


دیشب در ندوه الثقافه والعلوم وبا حضور دکتر محمد احمد المر رئیس المجلس الوطنی الاتحادی نمایشگاه خط با عنوان ندوه حروف عربیه الدوره الثالثه وباجمعی از هنرمندان وخطاطان نویسندگان وشخصیت های ادبی وفرهنگی افتتاح شد
روز اول این نمایشگاه با افتتاح دکتر محمد احمد المر برای کارهای خطاطی استاد اسرافیل شیرجی  از ایران همراه بود که مسئولین برگزاری همراه با علاقمندان از این نمایشگاه بازدید کردند ودر مرحله دوم در سالن سخنرانی این مرکز مجری برنامه ضمن تشکر از دکتر المر وهمراهان ایشان از استاد سویدی رئیس مجلس اداره ندوه الثقافه والعلوم دعوت کرد تا با بیانات خود به توضیح بیشتری در باره این نمایشگاه بپردازد سپس استاد شیرجی به همراه استاد عبدالطیف زبیدی به تشریح کارهای وتاریخ خط ونگرش ایشان به خط وخطاطی پرداخته شد  استاد زبیدی که نویسنده وادیب وشاعر وروزنامه نگار تونسی است وفارسی را به خوبی صحبت میکند ایشان را در ترجمه حرفها وگفته هایشان همراهی میکردند
 این نمایشگاه واثار خط از تاریخ 8 تا 12 اکتبر در ندوه الثقافه والعلوم برگزار است وعلاقمندان میتوانند برای دیدن اثار وکارهای خطاطی عرضه شده به این مرکز مراجعه کنند برنامه روزهای دیگر بدین شرح است فردا 9 اکتبر ساعت 7 عصر کارهای دکتر خوسیه میغیل بویریاتا از اسپانیا  - 11 اکتبر کارهای حسن المسعود -

برای اشنایی با اثار وفعالیت استاد اسرافیل شیرجی به این سایت مراجعه کنید