به بهانه معرفي يك مجسمه ساز كوخردی

زادگاه اولین نشانه هویت هر فرداست  هر فردی در زمان خاصی در مکان خاصی از این کره خاکی بدنیا می اید خیلی ها انرا منشا واولین جای هویت خویش میشناسند وتا اخر عمر هم در یاد وخاطره خود دارند وخیلی ها هم در چرخش روزگار جابجا میشوند اما زادگاه خودرا فراموش نمی کنند فرق نمی کند که زادگاهت در بیابانی خشک وبی اب وعلف باشد یا در دشتی سرسبزویا در دامنه کوهی وجنگلی باشد یا کنار دریایی با ساحل وماسه  باشد در هر حال زادگاه ادمیست وبا ان نسبت روحی وروانی وزیستی پیدا میکنی وهمه ان حوادث وعوالمی که در مدت زندگی در انجا سپری میکنی برایت مهم میشود انها تبدیل به خاطره میشود وخاطراتت مرتب انباشته وانباشته میگردد ومیشود جز وجودی ات میشود جز زندگی ات وهر چه روزگار میگذرد برای انکه به زادگاه ودیارش دل بسته است دل کندن از ان برایش سخت تر میشود تا جایی که بسیاری که توان وامکانی دارند چه انها که در شهر خود زندگی میکنند چه انها که دور از دیار خود هستند سعی مینمایند یاد ویادگاری از خود در شهر ودیار خود داشته باشند بعضی ها مدرسه میسازند بعضی ها مسجد.  بعضی خیابان میسازند بعضی ها درمانگاه وبیمارستان  .یکی کتابخانه درست میکند یکی پارک میسازد یکی به اندازه توانش مجتمع بزرگی برای اموزش هم ولایتی وهمشهریانش میسازد یکی یک ابسردکن برای مدرسه می خرد یا در کنار خیابان می گذارد تا مردم تشنه لب ابی بنوشند وبیاد او ویا پدر ومادر مرحومش باشند یکی با سازش مینوازد یکی با شعرش برای خود ودیارش می سراید تا نشان خود بر جبین گسترده دیارش بنشاند

 انکسی که امروز میخواهم انرا معرفی کنم یک جوان کوخردی است که با امکانات ساده واندک جلوه دیگری به دیار خود داده است

دیروز رفته بودم بازار یکسالی میشد سمت بازار وصل دبی نرفته بودم رفتم تا با یکی از اسپانسرهای دوره بعدی بیلیارد ملاقات کنم  بعد از ان امدم چند مغازه انطرفتر دیدم خودمونی است رفتم داخل مغازه چند عکس زیر شیشه ویترین جلوی خودش گذاشته بود نظرم جلب شد پرسیدم این عکس ها چیه گفت کار یکی از همشهریانم است وخیلی دوست داشت انرا بیشتر بمن معرفی کند با اشتیاق یک برگ کاغذ دست نویس که خودش در باره اوودیارش نوشته بود بمن داد گفت که یک سی دی از عکس کارهایی که او تاکنون انجام داده دارم که انهم لطف کرد بمن داد تا ببینم  واگر صلاح دانستم در سایت قرار دهم  . من از شور وشوقی که او در معرفی شهر خودکوخرد وان مجسمه ساز همشهری اش داشت خیلی خوشم امد وتصمیم گرفتم من هم به اندازه توانم مشوق انسانهایی باشم که برای شهر ودیار خود تلاش میکنند وزادگاه وهویتشان برایشان مهم است

اول نوشته اقای محمد پایمزد را میخوانیم بعد هم میرویم سراغ عکس ها

مهم خط خوب یا بد یا داشتن غلط املایی یا نکات ریز دیگر نیست مهم این است که دور از دیار خود یک نفر برای معرفی شهرش وبرای معرفی یک هنرمند شهرش تلاش میکند واز اینکارش لذت میبرد  

انچه در عکس های پائین ملاحظه میکنید کار خلاقانه وهنرمندانه اقای حاجی دیوجام از اهالی کوخرد است که این اثار را بوجود اورده است .از ایشان کارهای دیگری هم درست شده که متاسفانه عکسی از ان نداریم .

با تشکر از اقای محمد پایمزد  برای این هنرمند کوخردی ارزوی موفقیت بیشتر ی داریم .