سرعت کارهای مفید وسازنده در اوز بیشتر شده است

طی چند روز گذشته ودر کل طی مسئولیت پذیری شورای شهر اوز وحرکت های شهردار جدید شهرمان کارها سرعت بیشتری بخود گرفته کارهای عمرانی وکارهای پایه ای واساسی نیز به همت مردم شهر اوز وخیرین ونیکوکاران ونیز بخشداری ونهادهای زیربط طی چند روز گذشته انجام گرفته است که در خور تقدیر وتشکر است در هفته جاری چندین طرح توسط مسئولین کلنگ زنی شد یا به مرحله اجرا درامد وکارهایی نیز توسط نیکوکاران شهرمان کلنگ زنی یا تعهد داده شد تا به مورد اجرا گذاشته شود

سایت ستاره های اوز که همواره وظایف خودرا در راستای کمک به همشهریان وحمایت وتشویق  نیکوکاران به انجام کارهای عمرانی وابادانی شهر دانسته چند ماه پیش با طرح نیاز مبرم شهرمان به یک اتش نشانی ابرومند در این جهت گارم برداشت وبا رایزنی هایی که طی چند ماه گذشته انجام گرفت وبا همت وهمراهی بزرگوارانی چون اقای عبدالقادر فقیهی ومنصور فقیهی نژاد گام های جدی برداشته شد واقای محمد نامی که از علاقمندان شهر ودیار هستند این حرکات شتاب بیشتربه خود گرفت ورایزنی های زیادی برای تامین این کار صورت گرفت واز انسوی شورای شهر وشهردار محترم نیز مجدانه پیگیر امور شدند تا این کارنتیجه داد وبا تقبل برداران جنگجو ودیگر خیرین بالاخره کلنگ ساخت مرکز اتش نشانی اوز بزمین زده شد تا هر چه زودتر اوز دارای یک مرکز اتش نشانی ابرومند شود

از دیگر کارهای مهم که طی دوروز گذشته کلنگ ان بزمین زده شد ساخت خوابگاه 120 نفری برای دانشکده بهداشت اوز بود که با حضور مسئولین وبا حضور معتمدین ومردم شهر با حمایت بی دریغ اقایان شرافت وعبدالله فقیهی همراه بوده است

از دیگر کارهای بزرگ وکوچک دیگری که توسط شهرداری اوز وتلاش بخشداری ونیز شورای شهر انجام گرفته ودر حال انجام است بازسازی مناطق مختلف شهری تعمیرات خیابانها وفضا سازی وزیبا سازی شهر است که امید واریم همچنان این کارهای سازنده دوام داشته باشد بنوبه خود از همه این عزیزان که با سعی وتلاش خود در اباد سازی وعمران وتوسعه شهرمان نقش دارند تشکر میکنم امید که همه ما به اندازه توانمان در اباد سازی شهرمان مشارکت داشته باشیم

سایت ستاره های اوز / 27.8.2014

بهسازی خیابان کوچه مسجد نامور توسط شهرداری اوز

مرمت وبهسازی خانه قدیمی سوداگر

کلنگ زنی ساختمان اتش نشانی اوز