بر اساس اطلاعات دریافتی از هئیت بلیارد اوزیهای مقیم امارات این رده بندی امتیاز بر اساس کسب مقام اول تا چهارم  طی دوره بازیهای بلیارد صورت گرفته است

تعدادی از بازیکنان در بیشترین دوره ها حضور داشتند وتعدادی نیز کمتر حضور داشته اند

جدول امتیازات در پایان شصتمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات ژانویه 2013

 

جدول امتیازات در پایان پنجاه وششمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات ژانویه 2013

 

اخرین امار رده بندی امتیازهای بازیکنان بلیارد اوزی در دبی -سپتامبر  2011

 

دختر کوچولوی اوزی ویانا علاقمند در باشگاه بلیارد فلامینگو