چند عکس دیگر از همایش شهر دوستدار کودک اوز-2

سمت راست خانم فریده کاریانی نماینده شهر دوستدار کودک از دبی - سمت چپ تعدادی از همشهریان از نمایشگاه کتاب بازدید وخرید میکنند 

بازدید همشهریان وبازدید کنندگان در روز همایش از نمایشگاه کتاب ومحصولات فرهنگی در باره شهر دوستدار کودک وکتاب کودکان ونوجوانان

در این همایش  که در سالن پروین اعتصامی دانشگاه پیام نور اوز برگزار گردید نمایندگان شهر دوستدار کودک اوز از شهرهای مختلف شیراز  تهران  بندرعباس واوز ودبی گزارش  کارخودرا ابه همایش ومردم ارائه دادند  

در اولین روز همایش نمایش دامون گربه بر اساس قصه قدیمی اوزی نمایش داده شد که با کارگردانی اقای بازگیر وکودکان ونوجوانان اوزی اجرا شد وکار بسیار زیبایی بوده

اسامی ان افراد :بهاره نظامی در نقش دامونه فاطمه نامی در نقش پیرزن علی حاجیان در نقش پسر پیرزن مریم امینی در نقش کهره صفا ایزدپناه در نقش ماهه (نخل)

اذر دلکش در نقش چاهه اریا فروغی در نقش چلنگر محمد فتحی در نقش کوه حامد بهروزی در نقش کوه ابولقاسم نظامی در نقش جوالدوز 

در این روز گروه سرود نیز با همکاری اقای ارش امیدوار وخانم فاطمه لطافت سرود ما خوشحال وخندانیم اجرا نمودند

 سری اول  عکس ها 

بقیه عکس ها وگزارش ها طی روزهای اینده