چهارمین همایش لارستانیهای مقیم شیراز

چهارمین همایش لارستانیهای مقیم شیراز با همکاری موزه مردم شناسی اوز امروز جمعه از ساعت 17 تا 21 درباشگاه فرهنگیان شیراز برگزار شد که عکس هایی از این همایش برایمان فرستاده اند که با هم می بینیم