مطالب در باره شهرستان شدن گراش واخبار ونظرات پیرامون ان

 

چرا تجزیه لارستان به ضرر همه است

از زمانی که اقای حسنی کاندید ای مجلس شورای اسلامی شد تا امروز دو امر مهم در منطقه لارستان از اهمیت ویژهای برخوردار گردیده است که هر دو امر مهم بنوعی مستقیم وغیر مستقیم به اقدامات وفعالیت های اقای حسنی بعداز این بوده است که ایشان نماینده مردم لارستان وخنج در مجلس شورای اسلامی شدند .

موضوع اول موضوع کلاهبرداری کلان اقتصادی از مردم گراش وکسانی بود که در منطقه لارستان در دام این کلاهبرداری افتادند عوامل اصلی این کلاهبرداری قبلا در ستاد اقای علی اضغر حسنی فعالیت داشتند واقای حسنی هم بی ارتباط با شرکتی که کلاهبرداری ىر ان انجام گرفت یعنی شرکت برگ سبز مطهر نبود وپای فرزندش هم در این پرونده باز شد وطی مدت یکسال دغدغه اصلی مردم گراش وطلبکاران بود امری که هنوز با وجود حل نشدنش پشت موقعیت شهرستان شدن گراش پنهان شده چون هنوز نه طلبکاران وجوه قابل توجه خودرا وصول کرده اند ونه پرونده خلاف کاران وکلاهبردان بسته شده است  

موضوع ىوم  موضوع شهرستان شىن گراش است که با نماینده شدن اقای حسنی برای مجلس شورای اسلامی امکان چانه زنی وپیشبرد خواسته گراشیها توسط نماینده اشان اسان گردید اقای حسنی در معادلات سیاسی برگ خودرا به برگ انتخاباتی اقای احمدی نژاد در انتخاب رئیس جمهور پیوند زد تا با استفاده از موقعیت بتواند به موضوع شهرستانشدن  گراش نزدیک شود این امر تا اندازه زیادی به نفع گراشیها تمام شد وبرای اهالی منطقه هم اینگونه تداعی شد که توسعه وارتقا نه نتیجه داشتن پارامترهای لازم وزمینه های قانونی وموقعیتی است بلکه بر اساس موقعیتی است که نمایندگان وافراد صاحب نفوذ در لایه های حکومتی دارند  همین لایه ها هم اکنون هم از سوی موافقین ومخالفین شهرستان شدن گراش سرگرم رایزنی هستند

راجع به چند وچون این مسائل وحواشی وخبرهایی که در هر دو موضوع بالا تا کنون وجود داشته قبلا طی چندین مقاله نوشته ام وعلاقمندان میتوانند انرا در ارشیوهای مطالب مرور کنند اما انچه اکنون بیش از گذشته مد نظر دلسوزان منطقه لارستان کهن وبزرگ است وبیش از پیش تبدیل به دغدغه اصلی مردم منطقه میشود بحث تکه تکه شدن لارستان است  بحث بر سر شهرستان شدن گراش فقط نیست

از زمانی که موضوع استان شدن لارستان در طرح لارستان بزرگ مطرح گردید وعده زیادی از مردم لارولارستان به حق بر این امر پای فشردند که لارستان با این عظمت وامکانات وبا این وسعت می باید اولین گزینه برای استان شدن جنوبی کشور باشد كساني نخواسته اند انرا جدی بگیرند به نظر من  كساني كه بخواهندهمين موقعيت را نصيب خود كنند كم نيستند انها میتوانند همانهایی باشند که قبلا با ما بوده اند وتکه ای از ما بوده اند میتوانند کسانی باشند که برای استانشدن شهرستان کم دارند ومساحت ونفوس انها کم است وموقعیت شهری انها اکنون مناسب استان شدن نيست فکر میکنید چنین كساني بیکار می نشینند فكر نمي كنيد انها سعی کنند که خنج وگراش وبعدها اوز وجویم وبیرم هم به خود الحاق کنند ؟

من اگر منتقد رفتار لار ومسئولین لار طی همه این سالها هستم واز بی توجهی انها گله وشکایت دارم نمی توانم وحق ندارم تکه شدن انرا پیروزی شهر خودم ومنطقه قلمداد کنم هیچ جریانی در لارستان حتی اگر شهرستان هم بشود وتابلوی بزرگ فرمانداری هم بر بالای ان نصب شود پیروز نخواهد شد مگر اینکه وحدت این منطقه حفظ شود یکپارچگی ان محفوظ بماند ما راه براه خیابان به خیابان شهر به شهر وکلام به کلام در داد وستد وکار وزندگی بوده ایم زبان ما انقدر به هم نزدیک است وابشخور فرهنگی ماا نچنان از همین مسیرها تغذیه کرده است که تکه شدن هر کدام از ما وبراه خود رفتن هر کدام از ما جز لطمه زدن به همگان نیست .

چه لاریها دچار این اشتباه فاحش شوند که لارستان فقط لار وچه غیر لاریها حس کنند که هر لارستانی فقط برای لار تلاش میکند هردوی این نگرش پشت  و روی سکه خودخواهی وندانم کاری است که اثاری جز نفاق ودو دستگی ببار نمی اورد . من بعنوان یک شهرونداوزی یک همگرای لارستانی نمی توانم نگرانی خودرا عنوان نکنم ودوست دارم علاقمندان به لارستان کهن چه لاریها وگراشیها چه اوزیها وجویمی ها چه خنجی وبیرمی چه بنارویه ای وده ها شهر وروستای این پیکره کهن هوشیارانه اوضاع منطقه را با دید تیز بین خود دریابند بخصوص از اهالی قلم واندیشه انتظارمیرود بیشتر برامر اگاهی واطلاع رسانی بر حول اتحاد واتفاق حرکت کنند . لارستان باید استان شود این نفع همگانی مردم لارستان است ودر این راستا توسعه شهرها ودهستانها وروستاها با سرعت  بیشتر به پیش میرود ./  فرهاد ابراهیم پور (محمودا ) 28.6.2010

بیرم و توایع به جمع محکوم کنندگان هتک حرمت مرجع جنوب کشور پیوستند

موضوع شهرستان شدن گراش واعتراضات مردم لار وبخش های لارستان مجددا وارد روند بحث وتبادل وتاثیر گذاری در رده های مختلف  شده است  بیانیه ها ورایزنی ها موجد دور جدیدی از تحولات است
موج محکومیت ها هتک حرمت به حضرت آیت الله آیت اللهی ادامه دارد
توهین کنندگان مورد عفو حضرت آیت الله آیت اللهی قرار گرفتند
مصوبه هيئت وزيران در خصوص ارتقاي بخش گراش به شهرستان اجرايي شود

متن بیانیه اهل سنت وجماعت اوز ومنطقه لارستان در محکومیت هتک حرمت به مراجع عظام لار

 

لارستان سياه پوش شد

مطالب مهم در باره شهرستان شدن گراش وموقعیت لار واوز وبیرم

طی هفته ای که گذشت موضوع شهرستان شدن گراش ومطالبات مردم لار وتابعیت دو بخش اوز وبیرم به گراش از مهمترین مسائلی بود که در منطقه لارستان جلوه جدیدتری پیدا کرد .لاریها به همراه اوزیها که خواهان باقی ماندن اوز وبیرم در وضعیت گذشته خود بودند از یک طرف وگراشیها که تازه شهرستان شده اند ودر پی الحاق اوز وبیرم به خود هستند دست به تحرکات جدیدی زدند گراشیها که بیش از چهار ماه از شهرستان شدنشان میگذرد هنوز نتوانسته اند که فرمانداری خودرا مستقر کنند ولاریها که معترض حرکت خودخواهانه  وناعادلانه نماینده مجلس اقای حسنی بوده وهستند تحرکات خودرا به همراه اوزیها وبیرمی ها برای تثبیت اوزوبیرم  در موقعیت لار بیشتر کردند .در این بین انچه متاسفانه در گراش شاهد ان هستیم پیوند زدن تحرک لاریها ومخالفین  به گروه های سیاسی داخل کشور وحامیان وهوادارانجنبش سبز  است تا جایی که هیچگونه ابایی ندارند که در اطلاعیه ها وبیانیه های خود طرفدارن حرکت مردم لار وخواسته های انان را به جریانات سیاسی پیوند بزندد وبه توهین اشکار مراجع وشخصیت ها بپردازند وحتی نگران این نیستند که دامنه اختلاف گذشته اوز ولار را به میان بکشند تاخودرا موجه نمایند .متاسفانه این نوع طلب خواسته از سوی هر کس وجریانی که باشد تفرقه افکنانه وبدور از دور اندیشی است ومردم منطقه باید هوشیارانه این حوادث را دنبال کنند اوزیها خود کاملا واقف هستند که روند رویدادها به چه سمت وسویی در حرکت است وبه هیچ وجه در گیر مطامع انحصار طلبانه افراد ویا گروه خاصی قرار نمیگیرند درایت در اتحاد واتفاق وپیجویی راه صحیح با حفظ منافع مشترک است  .برای اینکه بینندگان عزیز ومردم شریف منطقه لارستان با نوشته ها وبیانات که صادر شده است اشنا شوند انرا در اینجا لینک میدهم تا مردم خود بهتر قضاوت کنند

اعلام عزاي عمومي در لارستان در پي توهين به حضرت آيت الله آيت ‌الهي

آن روزها و این روزهای گراش

بيانيه روحانيت لارستان: هيچ افتتاح جديدي در منطقه صورت نمي گيرد

اعتصاب و تجمع مردم گراش در خیابانها

صحبت نو منتشر شد/اجراي شدن طرح استان فارس جنوبي به مركزيت لارستان

در همین رابطه دو مطلب با عنوانجناب اقای حسنی نظر شما چیست ؟ هم از طرف  مدیریت سایت نوشته شده است

بيانيه روحانيت لارستان: هيچ افتتاح جديدي در منطقه صورت نمي گيرد

جناب اقای حسنی نظر شما چیست ؟

قسمت دوم

در ادامه تاثیر گذاری بر افکار عمومی مردم اوز ومنطقه لارستان وبلاگ گراش فردا که خودرا مردمی میدانند ونوشته اند تابع هیچ گروه خاصی نیستندعملا از حامیان اقای حسنی هستند وخبرها ونظرات وتحلیل های انها را درج میکند در مطلبی تعجب بر انگیز با عنوان مردم اوز بخوانند  به طرح رویدادی پرداختند که نه تنها اوزیها از ان اگاه هستند بلکه درج ان را نشانه از زیر خاک بیرون کشیدن حادثه ای میدانند که اکنون عده ای میخواهند با توسل به ان برای خود مقبولیت وحقانیت دست وپا کنند  عده ای که اگر خیلی خوش بین به انها نگاه کنیم میخواهند با فرافکنی مسائل خود به بیرون وجهه ای برای خود در بین مردم منطقه لارستان پیدا کنند من فکر میکنم این مطلب میتواند هشداری به همه مردم منطقه لارستان باشد تا خوب ببینیم چرا وبه چه دلیلی این مطلب انهم در این برهه زمانی از سوی عده ای چاپ ونشر می یابد اگر جریان کشتن شدن عده ای از اوزیها در فاجعه لار در سال 1328 وبررسی تحلیلی ان است که قبلا در این مورد بررسی شده واخرین کتاب هم از اقای محمد شفیع شفیعی اوزی از حاضرین در ان حادثه است که چندی پیش به چاپ رسیده واوزیها کاملا در جریان ان قرار گرفته اند بزرگان دیگری هم در لارستان همچون استاد اقتداری واقای وثوقی که با تاریخ منطقه سروکار دارند به این واقعه تاریخی اشراف دارند پس چرا وبلاگ گراش فردا انرا دوباره مطرح میکند

شاید خواندن تیتران که از جانب گراش فراد انتخاب شده ما را در شناخت وهدفگذاری این مطلب بیشتر اشنا کند. تیتر با این دوجمله سوالی اغاز میشود :

 آیا ترور شخصیت کمتر از ترور شخص می باشد؟!

آیا نماینده این دوره هم به سرنوشتی همچون فریدی دچار می شود؟!

ان کسانی که این تیتر را زده اند  میخواهند حادثه لار وفاجعه سنگین انرا به وضعیت اقای حسنی در این برهه پیوند زنند تا بر حقانیت اقای علی اضغرحسنی وعملا شهرستان شدن گراش از یک طرف وعداوت وکینه توزی لاریها ودشمنی انها با گراشیها وبخصوص اوزیها مهر تائید بزنند .ایا مطلب گراش فردا هدفی دیگر غیر از این دارد ؟ ایا بدنبال حل مشکل است ؟ ایا بدنبال اتحاد واتفاق ودوری از تفرقه ونفاق است ؟

برای اینکه بینندگان عزیز وومردم دلسوزمنطقه لارستان با حادثه لار اشنا شودند مختصر وکوتاه ان حادثه را بیان میکنم وبعد دنباله بحث را برمیگیرم

در انتخابات لارستان در زمان گذشته همواره افرادی از خود حکومت انتخاب میشدند وبعنوان وکیل مردم راهی مجلس در زمان شاه میشدند اولین انها مرحوم میرز علی اکبرخان داور بود که در سال 1344هجری قمری (88سال پیش ) از طرف دولت بعنوان نماینده مردم لارستان در دوره ششم مجلس انتخاب میشود ایشان در تاریخ 1315 شمسی خودکشی میکنند

مرحوم دکتر محمد شیخ دومین نماینده مردم لارستان در مجلس نهم شورای ملی بود که باز توسط خود حکومت انتخاب شده بود که نه لاری بود ونه لارستان را دیده بود ونه لارستان را شناخت

نفر سوم که در دوره های دهم تا 14 عنوان وکیل مردم لار در مجلس شورای ملی بود کسی جز مرحوم جواد ازادی شیرازی نبود ایشان در مدت 10 سال وکالت هرگز لار را ندید ودر اوایل دوره چهاردهم مجلس بود که فوت نمود   تا این زمان هر کسی که انتخاب شده بود از طرف مردم ودر انتخاباتی ازاد نبود بلکه منصوبین حکومت بودند که نام تشریفاتی نماینده مردم ووکلیل مردم بر خود داشتند

با رفتن رضا شاه فضای سیاسی کشور باز میشود واحزاب شکل میگیرند وروزنامه ها فرصت نفس کشیدن پیدا میکنند مردم لارستان هم که سالها زیر یوغ نمایندگان منتصب حکومت بودند فرصت می یابند برای نماینده دلخواهشان وارد کارزار شودند در این بین عبدالرحمان فرامرزی که از اعضای حزب عدالت اقای دشتی بودروزنامه بهرام را که متعلق به خود بود در اختیار حزب عدالت گذاشت وچون خود لارستانی بود ونزد مردم هم احترام داشت از طرف حزب عدالت کاندیدای مردم لارستان در انتخابات مجلس شورای ملی  ىوره دوره چهاردهم شد همگان در ان زمان بر این باور بودند که پیروز این دوره اقای فرامرزی است  اما انچه از صندوق بیرون امد اقای جواد ازادی شیرازی بود .اقای جواد شیرازی به مجلس میرود اما ىر همين اوايل ىوره چهاردهم طولی نمی کشد که فوت می نماید ولارستان تا پایان این دوره بی نماینده میشود

دوره پانزدهم انتخابات مجلس در سال 1326 شمسی بود در ان دوره باز اقای فرامرزی کاندید شد ومردم لارستان با رای بالا انرا بعنوان نماینده دلخواه خودشان روانه مجلس کردند وبرای اولین بار بود که مردم لارستان نماینده ای که خود انتخاب کرده بودند وارد مجلس کردند  

با نزدیک شدن دوره شانزدهم مخالفین که قبلا شکست خورده بودند ودل خوشی هم از فرامرزی نداشتند ونمی خواستند که او مجددا نماینده مردم لارستان شود شروع به تفرقه افکنی وتبلیغات علیه او کردند

 دوره شانزدهم در لارستان هم شروع میشود. انجمنی برای نظارت بر انتخابات شکل میگیرد که بیشتر انها اوزی بودند

اوضاع در روزهای پایانی مانده به رای گیری متشنج میشود توطئه از پیش تدارک دیده شده بود ودر این میان از احساسات مردم لار استفاده میشود وجمعیت مخالفین  كه حامیان اقای سید محمد باقر حجازی بودند از مخالفین اقای فرامرزی در همکاری نزدیک با ماموران انتظامی موفق میشوند که مسیر اعتراضات مردم لار را جهت دهی کنند وحتي ىر تبليغات خود فرامرزی را نماینده سنی وحجازی را نماینده شیعه قلمداد كنند تا از این فضا به نفع خود بهره برداری کنند ودامنه نفاق را گسترش دهند  تجار لاری وعده ای از مردم لار هم که از دست بعضی از تجار اوزی به تنگ امده اند زمینه ذهنی خوبی برای همراهی ودرگیری با انها پیدا میکنند روز 26 مهرماه 1328 یک روز مانده به اخرین روز رای گیری است كه عوامل توطئه خودرا برای انجام مقاصد خود اماده میکنند

روز 27 مهر ماه 1328 ان فاجعه خونين ىر لار اتفاق مي افتد وعده ای از مردم لار به سرکردگی مخالفین فرامرزی وبا توطئه وپشتیبانی سرگرد فیروزمند رئیس  نیروهای انتظامی لارستان به طرف فرمانداری وجایی که اعضای انجمن انتخابات لار حضور داشتند حرکت میکنند وبا چوب وچماق ودیلم و.. به انها حمله میکنند که در این فاجعه خونین 4تن از اوزیها بطرز فجیعی به قتل می رساند وچند تن دیگر نیز بشدت مجروح میشوند وچند تن هم موفق به فرار میشوند

ان حادثه نه سند افتخار لاریها خواهد بود نه عامل وحدت واتفاق منطقه نشد  . تخم نفاقي که انزمان در توطئه ای سیاسی بوسیله سپهبد رزم ارا وهمدستانش ىر مخالفت با کاندیداتوری فرامرزی  وبا تکیه بر اختلافات داخلی در لار ونابسامانی های انزمان که محصول خودخواهی وتعصب کور عده ای بود انچنان پراکنده شد  که متاسفانه هر دو طرف لاری واوزی از ان اسیب دیدند تا جایی که بعد از ان وبعد از گذشت این همه سال هنوز هم عده ای بدنبال بهره برداری از ان موضوع برای اثبات حقانیت خود هستند

ساليان درازی بیش از نیم قرن از این اتفاق گذشته است اما تلخی ان هنوز در اذهان مردم اوز باقی است  واکاوی این تجربه وحادثه زمانی ارزشمند خواهد بود که بخواهیم ازاین حادثه تلخ ىرس عبرت بگیریم تا اینگونه حوادث برای همیشه از این منطقه رخت بربندد خوشبختانه طی سالهای بعد از این حادثه مردم اوز ولار با وجود این تلخی از نفاق وتفرقه دوری کردند وبزرگان قوم همچون جناب ایت اللهی از مراجع عظام منطقه و مرحوم شیخ محمد فقيهي مفتی اهل سنت جنوب همراه با مرىم بدوراز تفرقه براه اتحاد واتفاق رفته اند .

ما مردمان جنوب که روزگار سخت ودشواری در بی ابی وقحطی ونابسامانی گذرانده ایم وبا تکیه بر همت مردم خود به ابادی شهر ودیار خود پرداخته ایم نباید اجازه دهیم مطامع سیاسی وخودخواهی های عده ای زمینه ساز تفرقه ونفاق گردد لاری واوزی وگراشی وخنجی بیرمی وجویمی وبنارویه کهنه ای وقلاتی وفداغی  کوره ای وفیشوری واردی وعماده دهی و... سنی وشیعه بدنبال ارامش اتحاد واتفاق هستند

اقاي حسني نماینده محترم مرىم لارستان وخنج ایا بهتر نیست شما هم به اینگونه مطالبی که در بعضی جاها در حمایت از شماست واکنش نشان دهید خیلی ها می پرسند که فاجعه لار واتفاقی که برای اوزیها افتاد چه ربطی به مشکل شهرستان شدن گراش واقای حسنی دارد که تیتر زده اند كه:   آیا نماینده این دوره هم به سرنوشتی همچون فریدی دچار می شود؟!

اولا که مرحوم فریدی نماینده وکاندید مجلس نبود دوما ان فاجعه محصول توطئه سیاسی از بالا وتحریک مردم لار از پائین بود واصولا چه تشابهی بیناقای حسنی واقای فریدی می بینید  چون اگر قرار بود به صرف توطئه لاریها اقتدا کنید چرا دلیل ومثال از حادثه سال 1328 وجریان قتل اوزیها می اورید شما که گراشی هستید  وبهتراز ما اوزیها میدانید .چرا از حادثه ای که منجر به کشته شدن بیش از 70 نفراز خوانین وحاکمان گراش در سال 1326 هجری قمری شدوىر لار وىرمنزل حاج علیرضا خان گراشی ان فاجعه رخ داد  مثال نمی اورید .ایا غیر از این است که برای نگه داشتن اوز در سمت گراش میخواهید به اوزیها بقولانید که لاریها با شما چه کردند . فکر میکنید ما نمی دانیم چه اتفاقی افتاده است ما كاملا میدانیم وهمين چند سال پیش بود که اقای محمد شفیع شفیعی اوزی اخرین بازمانده این حادثه دلخراش کتابی در باره واقعه سیاسی لار برشته تحریر دراوردند کتابی جامع ومستند که فکر میکنم برای اگاهی همه شهروندان منطقه لارستان لازم وضروری است که یکبار بخوانند تا پی ببریم که چگونه تخم نفاق افشانده میشود چگونه برای بعضی ها قدرت ومقام انقدر مهم میشود که دیگران را زیر پا له کنند چگونه توطئه شکل میگیرد  چگونه از احساسات مردم در جهت اهادف پلیدشان استفاده میکنند چگونه بحث شیعه وسنی پیش میکشند تا به مقاصد مالی وسیاسی خود برسند

اقای حسنی این چهار سال نمایندگی هم تمام میشود انچه میماند کارها وبرخوردهای شما با مسائل ومشکلاتی است که در منطقه لارستان وخنج وجود داشته ودارد. ظرافت ودرایت توام با صداقت باید محور نماینده بحق مردم باشد تا مردم کارها وگفته های انرا در حافظه تاریخی اشان نگه دارند

ایا شما چنین خواهید کرد ؟ مردم وتاریخ قضاوت خواهند کرد. داوری بهتر از مردم وتاریخ نخواهیم داشت .

یاهو

فرهاد ابراهیم پور (محمودا ) دوم ژوئن 2010

جناب اقای حسنی نظر شما چیست ؟

قست اول

طی چند روز گذشته موضوع شهرستان شدن گراش وموانع این راه وارد فاز جدیدی شده است که اغازگر ان هم از سوی گراشیهایی بوده است که میخواهند هر چه زودتر اقدام عملی برای شهرستان شدن گراش وایجاد فرمانداری صورت پذیرد از انروز که گراش بعنوان شهرستان جدیدی در استان فارس اعلام شد تاکنون فراز ونشیب هایی شاهد بودیم که اوج ان در تظاهرات واعتراضات مردم لار ونامه های سرگشاده مردم ومسئولین لار واوز وشخصیت هایی بود که انرا مورد سوال قرار داده بودند همانگونه که بینندگان وهمشهریان واهالی منطقه لارستان در جریان هستند بعد از اعلام شهرستان شدن گراش بعد از چند روز ودر پی اعتراض مردم لار  شهرستان لار هم بعنوان شهرستان وفرمانداری ویژه اعلام شد اعلامی که از سوی لاریها به عقب نشینی گراشیها تلقی شد چون خواست وتاکید لاریها برای قبول فرمانداری ویژه را منوط به باقی ماندن بخش اوز وبیرم  درزیر مجموعه لارستان دانستند وشاید همین موضوع بود که لاریها را تا اندازه ای متقاعد ساخت تا خواسته های خودرا در مراحل دیگری پیگیری نمایند

در جدیدترین حرکت درتاریخ 6خرداد ماه جاری مردم گراش در مسجد شهر گرد هم امدند ودر خواستهای خودرا طی بیانیه  ای اعلام داشتند واز مسئولین شهر واستان خواهان رسیدگی شدند .در این بیانیه به این موارد اشاره شده است :

1- توهین ها و هتک حرمتهای برخی مسئولین و روزنامه های لارستان ، نسبت به دولت و دولتمردان مخصوصا نماینده ی محترم شهرستانهای گراش ، خنج و لارستان و تصمیمات بی جای آنان در اسرع وقت پایان پذیرد.
2- استاندار محترم با درایت خود جلوی تاخیر بیشتر افتتاح فرمانداری گراش را بگیرد و در اسرع وقت نسبت به نصب فرماندار برای شهرستان گراش و افتتاح فرمانداری اقدامات لازم را مبذول نموده و از امروز و فردا کردن که باعث تشویش اذهان عمومی مردم شریف و صبور گراش می شود جلوگیری فرماید.


3- استاندار محترم بهیچ وجه پیشنهادات اشتباه و ناحق برخی از مسئولین لار مبنی بر جدا سازی بخش های بیرم و اوز از شهرستان گراش و ارتقاء برخی از روستاها یا شهرهای توابع گراش به بخش را نپذیرد البته لازم به ذکر است گراش با بخش شدن ارد و فداغ مخالف نیست اما هر نوع تقسیمات باید بعد از افتتاح فرمانداری گراش صورت پذیرد.


۴- 
جلوگیری از تشویش اذهان عمومی مردم لار توسط مسئولین آنها.
5- برگزاری جلسات پرسش و پاسخ و ارائه ی گزارش مسئولین شهرستان گراش در حضور مردم جهت تنویر افکار عمومی بصورت هر پانزده روز یک بار.
6- پیگیری اخذ مجوز جهت راه اندازی یک نشریه (روزنامه یا ماهنامه) برای شهرستان در اسرع وقت و اطلاع رسانی به مردم شریف گراش لازم به ذکر است آقای حبیب الله مهرابی از طرف مردم بعنوان رابط میان مردم و مسئولین شهر انتخاب گردید.
جلسه ی آینده در تاریخ 20/3/89 بعد از نماز مغرب و عشاء در مسجد حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه) برگزار خواهد شد.

گراش فردا تا زمان معرفی فرماندار به دلیل شیوع برخی شایعات در این لحظات حساس تمام تلاش خود را در جهت انعکاس خبرهای شهرستان و منطقه به کار خواهد گرفت.( به نقل از گراش فرىا )

همانگونه که گراش فردا ذکر کرده امیدوارم مطلب اینجانب هم جهت انعکاس خبرهای شهرستان ومنطقه در وبلاگ انها درج شود

راجع به این بیانیه  که در 6 خواسته ذکر شده در باره خواسته های اول ودوم جای بحث وگفتگو هست که چون اطلاع جامعی از مجموعه نکته نظرات لاریها ومطبوعات لارستان در اختیار ندارم  واز طرف دیگر نکته نظر اقای استاندار هم در این باره نمی دانیم نظری نمی دهیم خواسته های 4و5و6 هم به موارد شهری گراش مربوط است .اما راجع به خواسته سوم صادر کنندگان این بیانیه جا دارد خدمت اندسته از کسانی که این بیانیه را صادر کرده اند عرض کنم که اوزیها به اندازه تاریخ ودانش وتوان خود دارای درایت ودور اندیشی هستند که نخواهند بین دو اسیاب له شوند اگر می بینید اوزیها در بحث شهرستان شدن گراش ونادیده شدن حق خود فقط به طرق قانونی وبدور از نفاق وتفرقه رفته اند بدین معنی تلقی نشود که اوزیها به هر چه سرشان بیاید تن داده اند این فکر غلطی است که متاسفانه انها که نادیده اش گرفته اند باید بیشتر دریابند كه نادیده گرفتن هر تکه از این سرزمین وپاره تن یک ملت به نفع هیچ کس نیست .

لارستان بزرگ به اجزای ان زنده وماندگار میماند نه در تفرقه وخودخواهی ها که این اثار شوم تاریخی نفاق افکنان وکسانی است که خودخواهی هایشان مجال تفرقه ونفاق فراهم میکند وخوشبختانه اوزیها همواره بر اتحاد واتفاق تاکید داشته ودارند وبررسی وتجزیه وتحلیل اخبار ومطالب در سایت هم از این دیدگاه می باشد .

سالیان درازی لاریها بر همه امور مسلط بوده اند وبسیار خود را یافتند وکمتر به دیگران اهمیت دادند وان شد که در انتخابات گذشته اتفاق افتاد وورق برگشت وبرای اولین بار طی سی واندی سال گذشته مجلس شورای اسلامی یک نماینده خارج از لار انتخاب شد.  این نه اتفاقی بود ونه صرفا پول خرج کردن گراشیهاست که انرا بخواهیم بدون تحلیل رها کنیم این چرخشی بود که در مجموعه لارستان نسبت به حضور مکرر لاریها اتفاق افتاد اگر اقای حسنی برنده شد فقط به همت پول خرج کردن وتبلیغات او نبود او بدین خاطر انتخاب شد که زیر مجموعه های لار دنبال راهی میگشتند تا به خواسته هایشان توجه شود .چرا ؟ چون دیدند هر چه بر در زدند کسی دری نگشود. خنج زودتر از اوز شهرستان شد لار حتی طی همه ی این سالها اقدامی عملی برای ارتقا بخش ها انجام نداد وحتی نتوانست در محدوده نفوذ خود خنج را نگه دارد لامرد فراتر وبیش از دیگر رقبای جنوبی استان حرکت کرد وروزبروز بر اهمیت خود افزود  وقتی غرور وخودبینی ما را احاطه کند دیگری را نمی بینیم وبه انچه پیرامونمون میگذرد نظری نمی اندازیم  در چنین شرایطی دیگری برایمان اهمیت پیدا نمی کند واین شد که لاریها در این خیال گذشته ماندند وحتی نتوانستند در انتخابات مجلس حضور بالایی در خود لار هم داشته باشند. تحلیل این رویداد زیاد پیچیده نیست بحث شیعه وسنی هم نیست بحث اوزی وگراشی ولاری هم نیست بحث دیدن وکسب اعتبار وافتخار با تکیه بر احاد مردم است . همین

گراشیها که نماینده ای برای این دوره تدارک دیده بودند خود میدانستند که کجا پا میگذارند واوزیها وبیرمی ها وجویمی ها ودیگر نقاط لارستان هم ناظر وهم حاضر بر جریانات بودند .من نمی خواهم انچه طی مقالات مختلف درهمین سایت در باره انتخابات مجلس واقای حسنی ومسائل پیرامون ان نوشتم مجددا دوباره نویسی کنم عزیزان میتوانند به ارشیو این مطالب در سایت ستاره های اوز وسایت صحبت نو مراجعه کنند

وقتی اقای حسنی انتخاب شد من در مطلبی همانموقع نوشتم کاری بزرگ پیش روی اقای حسنی است واگر موفق شود ماندگار میشود واگر بخواهد مانند دیگران عمل کند به همان مشکل دچار خواهد شد . اقای حسنی اکنون واز چندی پیش در همین وضعیت قرار گرفته است  ایشان هم غیر از موقعیت گراش وخود به چیز دیگری نمی اندیشد ایشان ان موقعیت اولیه یک نماینده پیروز را بدشواری پیش می برند .خواسته سوم این بیانیه خود حاکی از تنگ نظری حامیان اقای حسنی است که به جناب استاندار توصیه میکنند به هیچ وجه به حرف لاریها و.. گوش ندهند وتا افتتاح فرمانداری گراش هیچ تقسیماتی صورت نپذیرد .این بقول ان برره ای یعنی چه ؟

ما مردم اوز از اینکه هر کدام از بخش های منطقه ارتقا یابد خوشحال خواهیم شد اما نمی توان معیارها وروابط وضوابط این ارتقا را در نظر نگرفت  نمی توان از حقانیت اوز برای ارتقا چشم پوشید اقای حسنی شما نماینده مردم لارستان وخنج هستید نماینده ی گراش تنها نیستید. براي ما اوزیها بگوئید جای ما در تقسیمات کشوری کجاست ؟ بگوئید ایا ما با شهرستان تازه تاسیس گراش بمانیم امکان شهرستان شدن داریم  یا با فرمانداری ویژه لار زودتر به ارتقا میرسیم وشهرستان میشویم ؟  سوال سختی نیست  .

  فرهاد ابراهیم پور (محمودا) اول ژوئن 2010

ادامه دارد   

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 اقای حسنی حرف شما چقدر جدی است
در اخرین سخنان اقای علی اضغر حسنی  نماینده مردم لارستان وخنج در مجلس شورای اسلامی در نماز جمعه اخر سال پیرامون بحث شهرستان شدن گراش وکارشکنی بعضی ها بطور کلی کلیاتی گفتند که امیدواریم به جزئیات ان هم برسند چون با این کلی گویی خیلی اشنا هستیم ایشان بگویند اقدام اساسی برای ارتقای اوز کجا وچگونه انجام داده اند یا در اینده انجام خواهند داد .ایشان بگویند که اوز شرایط توسعه را دارند یا ندارند اواگر ندارند چکار باید بکنند .چون نه با شعار که با اقدام روشن واساسی ما میتوانیم کار افراد را محک بزنیم

گزیده ای از سخنان نماینده محترم لارستان خنج وگراش

شاکیان علی اضغر حسنی  و حامیان علی اضغر حسنی
قبلا با وبلاگ شاکیان اقای حسنی اشنا شده بودیم ومطالبی هم در صحبت نو وهم در اوز استارز از انها نقل شده است
اماباخبر شدیم وبلاگ حامیان علی اضغر حسنی فعالیت خودرا اغاز کرده است وسعی دارد پوشش خبری برای فعالیت وکارهای نماینده  مردم لارستان وخنج در مجلس شورای اسلامی باشد کاری که هر چند دیر شروع شده است اما میتواند به ارائه کارها وفعالیت ایشان بپردازد وما هم انرا به فال نیک میگیریم  وخیر مقدم میگوئیم وامیدواریم با پوشش خبری وارائه اطلاعات صحیح با کارهای نماینده مجلس بیشتر اشنا شویم وچه بهتر بود برای اینکه تائیدی هم از نظر مخاطب بر حامیان این وبلاگ باشد مصاحبه ای با اقای حسنی در این وبلاگ صورت پذیرد تا شفافیت را از همین جا شروع کرده باشند تا کسی بعد ها پیدا نشود که بگوید این وبلاگ هیچ ربطی به حامیان اقای حسنی ندارد .چون نویسنده ان هم مشخص نیست این گمانه را بیشتر میکند . امید است این وبلاگ بتواند به روشنگری بیشتری بپردازد

 پیرامون مشکلات منطقه لارستان وخنج ونماینده مردم

وظیفه ما روشنگری ودفاع از حقانیت است

این وظیفه سنگینی است که نویسندگان وکوشندگان راه حق  بدان پای می نهند چون از یکسو به اگاهی بعنوان عنصر ذهنی برای تاثیر در مخاطب خود اشاره دارند واز دیگر سو باید چشم های خودرا انچنان پیرامون مسائل مورد نظر بگسترانند تا خدای نکرده چیزی از قلم نیفتد تا اگر نشد که همه انچه باید بدست اورد حدااقل بتواند با انچه در چنته دارد به قضاوت منصفانه ای بپردازد و انرا میان جویندگان خبر واگاهی تقسیم نماید. تا در روندی مطلوب مسائل ومشکلات مطروحه ازطریق  گفتگو و مشاوره به حل ان نزدیک شوند

انچه من در این وب سایت مینویسم جدا از دغدغه های شخصی وعلاقمندی های من  گاه جنبه عامتری هم بخود می گیرد بخصوص در رابطه با مسائل منطقه ای که برای من همواره مهم بوده است وبعنوان یک ایرانی یک لارستانی ویک اوزی نسبت به انها یا بعضی از ان مسائل حساسیت نشان داده ام واین برای هر کسی که حب وعلاقه ای نسبت به شهر ودیارش دارد طبیعی است واگر غیر از این بود باید دران شک کرد پس منافع من در پیگیری موضوع یا مبحثی در وب سایت از همین زاویه است و اعتقاد دارم تا مشکلات ومسائل مطرح نشود تا خواسته ها ومطالبات مردم وحتی اشخاص مطرح نگردند نمی توان برای رفع انها راهی جستجو کرد .عقلانیت به خرد جمعی اهمیت میدهد واز این راه است که در نوشته ها  وداده ها وطرح مسائل باید به هر ان اندیشه ای که بتواند مارا به حل موضوعی کمک کند بهره جست البته این امر باید بدون پیش داوری بدون بغض وکینه باشد وباید بدور از تعصب قومی نزادی ومذهبی وزبانی صورت گیرد تا دامن حق وحقیقت الوده نگردد .

برای اینکه در همین وادی لارستان بمانیم وبه بحث های امروزی که در سطح منطقه در جریان است بمانیم میخواهم نظر بینندگان واهالی لارستان را به موضوع پر اهمیتی جلب کنم که تا کنون متاسفانه کم گفته شده است واگر جایی هم سخنی گفته اند انرا در حد یک خبرنوشته وگذشته اند. سی سال از انقلاب اسلامی میگذرد  در این سی سال همواره جریاناتی بوده اند که نخواسته اند مردم منطقه لارستان در اتحاد واتفاق باقی بمانند گاه این افراد بر اختلاف مذهبی شیعه وسنی انگشت گذاشته اند وگاه خاکستر اختلاف های گذشته مردم شهرهای منطقه را کاویده اند تا اتشی بپا کنند انها را نه بر اساس اسامی میتوان شناخت نه بر اساس ادرس مذهبی وقومی بلکه انها را بر اساس طرح شعار ها واهدافی که دنبال میکنند میتوان باز شناخت  اما انچه در این حداقل سی سال توانسته اب پاکی بر اتش این افراد بریزد حضور افراد بانفوذ وموثری بوده است که در منطقه لارستان  تاثیر تعین کننده ای در روابط دوستی مردم منطقه داشته اند . مرحوم جناب شیخ محمد فقیهی مفتی اهل سنت مردم لارستان وجنوب فارس واقای ایت اللهی که از مراجع وایات اعظام اهل تشیع هستند  این دوفرد نه به باور من که به باور اکثر اهالی لارستان وخنج نقش تعئین کننده ای در مناسبات مذهبی وحتی قومی در منطقه داشتند وتوانستد با درایت وتصمیم درست جلوی اختلاف ها را بگیرند ونگذاشته اند تا دامنه مسائل به فرعیاتی بکشد که به بلوا ونارضایتی وتقابل مردم منطقه کشیده شود. جناب شیخ محمد چند سالی است که به دیار باقی شتافته اند وجایشان بسیار خالیست واقای ایت اللهی خوشبختانه هنوز در قید حیات هستند وعلماوشیوخ دیگری که در منطقه میتوانند با تجربه اندوزی از سالهای پر تلاش این دو راه انان را ادامه دهند.

در مطلبی که با عنوان اقای حسنی کجاست در همین وب سایت نوشتم که متاسفانه انچه زمزمه در باره اقای حسنی بود اکنون به صدا وفریاد در امده ونوشتم که بزرگان قوم در لار واوز وگراش وخنج وبیرم وجویم .و  ... هم صدایشان درامده است ودر اخر نوشتم که اقای حسنی می باید بیشتر به مسائل پیرامونی وحساسیت ها توجه کنند .

مسائل پیرامونی وحساسیت ها چیست

انچه اقای حسنی را احاطه کرده است مجموعه ای از مشکلاتی است که در روند بعد از انتخاب شدن ایشان بعنوان نماینده مردم لارستان وخنج بروز کرده است وگرنه اقای حسنی که من وشما قبلا می شناختیم ادم فعال وزنده دلی است که دوست داشته ودارد برای مردم شهرش کار کند سوابق کاری ایشان در کارهای عام المنفعه  در کارهای خیر وبیمارستان وده ها کار دیگر مطمئنا از یاد مردم گراش نخواهد رفت  اما ان موضوع وان کارهای نیک مربوط به زمانی بوده است که نه بعنوان نماینده مردم بلکه بعنوان یک شهروند مردم گراش انجام میداده است وانتظارات وانتقادات از ایشان هم در همان چهار چوب بوده است .اما از زمانی که اقای حسنی بعنوان نماینده مردم لارستان وخنج انتخاب شد ورفت به مجلس شورای اسلامی انتظارات از ایشان بالا گرفت هم همشهریان انتظارات خودرا بالا بردند هم دیگر شهر ها خواسته ها ونیازهایشان را با نمایده مردم در میان گذاشتند مردم گراش مهمترین ودیرینه ترین خواسته اشان شهرستان شدن بود  مردم لار ارتقای لارستان میخواستند  اوزیها هم بدنبال شهرستان شدن وهم توسعه زیر ساخت های تولیدی وصنعتی بودند انتظار خنجی ها هم اب وگاز بود وهم فرودگاه  جویم وبیرم هم خواسته های دیگری داشتند  مشکل جاده روستا و خانه بهداشت و.....صدها خواسته دیگر هم به دفترچه یاد داشت  اقای حسنی اضافه شد  

این خواسته ها نه ناحق بود نه غیر قابل قبول تازه خود اقای حسنی در سخنرانی که داشته اند کف خواسته های مردم را بالا بردند اگر نگاهی دقیق به سخنرانی های ایشان چه قبل از انتخابات وچه بعد از ان بیندازیم مشخص خواهد شد که طرح های ابادانی وتوسعه وصنعتی شدن منطقه از برنامه های ایشان بوده است یعنی خود اقای حسنی جدا از خواسته های قبلی مردم چند تایی هم خود بدان اضافه نمودند پس مردم اگر طلب ان خواسته ها وبراورده شدن انرا دارند گناهکار نیستند. در زمان تبلیغات کاندیداتوری اقای حسنی شعار ها وبرنامه هایی عنوان کرده اند که مردم اکنون هم انرا طلب میکنند اینکه بگوئیم کاندیداهای قبلی مردم لارستان هم کاری نکردند باعث نمیشود که صورت مسئله پاک شود  

گره کار کجاست

اولین گره از زمانی شروع شده است که شرکت برگ سبز مطهر با وجود ادم های کلاهبردار وارد تیمی میشوند که اقای حسنی وتنی چند از نزدیکان ایشان در ان حضور دارند جمع اوری این پول عظیم از مردم گراش که 400میلیارد تومان بوده است سهمگین ترین ضربه بر موقعیت شخصی واجتماعی اقای حسنی است که هنوز هم از ان خلاصی نیافته است ضربه ای که در تاریخ مردم گراش بدلیل وسعت وشدت این کلاهبراداری بی نظیر است مردم گراش از این فشار سنگین هنوز بیرون نیامده اند بسیار ی از خانواده های گراشی حتی خانه خودرا فروخته بودند ودر این سهام شرکت کرده بودند شاید خیلی از این افراد تا اخر عمر هم نتوانند باز صاحب خانه شوند  این کلاهبرداری عظیم شیرازه فعالیت های اقای حسنی را به هم ریخت ایشان که قول داده بود در جهت ارتقای شهرستان شدن گراش با تمام نیرو حرکت کند متاسفانه با دامنه کلاهبرداری روبرو شد که توان وتلاش خودرا بر ان گذاشت تا شاید گره ای از این کلاف باز کند گره ای که خود ونزدیکان خود هم بی تقصیر نبودند این گره نه تنها گشوده نشده است بلکه هنوز ودر اخرین سفر اقای حسنی با عیادت از فرزندش باقیست

دومین گره اقای حسنی در این بحث ومنازعات موضوع شهرستان شدن گراش است که از اول با جدیت دنبال شد اما انتشار اخباری که در منطقه در همان اوایل پخش شد وعدم قبول ان از وزارت کشور وانتشار وپخش ان نامه باعث شد اقای حسنی نتواند در اولین خیزش بسوی شهرستان شدن گراش موفق گردد این عدم موفقیت در ماههای بعدی باز هم  ادامه یافته است   تا روز های پایانی دولت نهم که مجددا اقای حسنی با تلاش برای جلب کسب ارای مردم گراش برای کاندیدای مورد نظر سعی نموده از اخرین برگ خود در ادامه دولت نهم استفاده نماید امری که باز در روزهای قبل وپس از انتخابات ریاست جمهوری مجبور به تکذیب ان شدند وحتی عده ای گفتند که این توطئه جبهه مخالف انتخابات بوده است  چه انرا توطئه جناح رقیب بدانیم چه ندانیم یک چیز مسلم است اینکه موضوع شهرستان شدن گراش هنوز به مراحل نهایی خود نرسیده است ودلیل انرا باید در گره سوم جستجو کرد

سومین گره اقای حسنی عدم تطابق در خواسته های کل منطقه لارستان است لارستان مجموعه ای بهم پیوسته است که نادیده انگاشتن هر کدام از اجزای ان چه دور وچه نزدیک پی امدهایی به همراه خواهد داشت که برای این پیوستگی مضر است مطمئنا نیت خیرخواهانه اقای حسنی برای شهرستان شدن گراش بر کسی پوشیده نیست اما این نیت اگر با بی توجهی به دیگر شهر ها وخواسته های انها همراه گردد نه تنها باعث سلب علاقمندی دیگر مردم لارستان وخنج خواهد شد بلکه به این شایعه دامن خواهد زد که اقای حسنی بیشترین تلاش خودرا برای شهرستان شدن گراش گذاشته اند ونسبت به خواسته های مردم دیگر شهرهای منطقه کم توجه هستند  ما این نشانه ها را در این روزها بوضوح مشاهده میکنیم  لاریها معتقد نیستند که با وجود جدایی خنج از این مجموعه شهر دیگری از ان جدا شودلاریها وبزرگان قوم اعتقاد دارند و منتظرند تا استان شدن لارستان این ترکیب سازمانی در منطقه لارستان پابرجا بماند وبراین پای می فشارند که دست زدن به این ترکیب باعث اختلاف نظر واعتراض خواهد شد اعتراضی که در نماز جمعه لار دیدیم ودر جلسه شیراز با اقای ایت اللهی بیان شد   اوزیها خودرا محق ترین شهری میدانند که می باید قبل از خنج هم شهرستان میشدند جویم وبیرم هم در این جرگه هستند اقای حسنی نتوانسته بیش از انکه به شهرستان شدن گراش ومشکلات پیش امده مالی مردم گراش بپردازد به خواسته های عمومی تری که ایشان نماینده انها در مجلس شورای اسلامی هستند بپردازد وتا زمانی که این سه گره گشوده نشود ودر یک اجماع نخبگان منطقه ای به بحث جدی وتبادل نظر گذاشته نشود کلاف همچنان باقی خواهد ماند

من فکر میکنم اقای حسنی بدلیل مشکلات مالی وکلاهبرداری گراش از موضوع شهرستان شدن گراش بعنوان یک علاقمندی در مناسبات احساسی مردم گراش استفاده کرده وفرافکنی میکند چون انچه در لحظه کنونی برای مردم گراش مهم است وبسیار حیاتی است موضوع مالباختگان است که ایشان بعنوان نماینده مردم می باید در جهت استیفای این خواسته بحق وضروری حرکت کنند چون این مشکل اساسی مردم گراش است موضوع شهرستان شدن گراش میتواند به عنوان یک خواسته همواره مورد تاکید قرار گیرد وبه ان پرداخته شود .مطمئنا اقای حسنی برای مال دنیا وکسب پول وثروت نماینده نشده اند و کیسه ندوخته اند ایشان از مردم خوب ونیک گراش هستند که سابقه خوبی هم نزد اهالی دارند اما خودرا درگیر کلاف پیچیده ای کرده اند که مشاوره ورایزنی وتامل وگفتگو با نخبگان وبزرگان قوم در شهرهای مختلف لارستان  یکی از راه های برون رفت از ان کلاف هستند.امید است که چنین کنند .

  چندی پیش در مطلب دیگری نوشتم که گره اصلی شهرهای لار وگراش واوز وجویم وبیرم در موضوع شهرستان شدن حرکت همگانی مردم منطقه به سمت استان شدن لارستان است واین موضوع هم از منظر تشکیلات سازمانی وهم از منظر حل مشکلات منطقه ای اصولی ترین راهی است که نه تنها تنش را در منطقه کمتر خواهد کرد بلکه زمینه انرا برای چنین استانی در سطح کشور فراهم خواهد نمود  امیدوارم اهالی ومردم منطقه لارستان برای شرح وبسط این موضوع به گفتگوهای جدی تری بپردازند

فرهاد ابراهیم پور 23.7.2009      

اقای حسنی  کجاست

اقای علی اضغر حسنی نماینده مردم لارستان وخنج در مجلس شورای اسلامی است وبرای رفع ورجوع کارهای مردم این منطقه قرار بوده است کاری بکند که همگان را به اتحاد واتفاق برساند وباری چند هرچند کم از دوش مردم این منطقه با درایت وکاردانی وتصمیم درست بردارد اما زمزمه هایی که قبلا از نارضایتی مردم منطقه بود اکنون به صدا وفریاد رسیده که چشم انتظاری هم حدی دارد وکارهایی باید میشده که هنوز تحقق نیافته ومسیری باید می رفتیم که قطار لارستان یا توقف کرده یا از ان خارج شده است  اینکه اقای حسنی هم از ابتدای ورودش به صحنه انتخاباتی با مخالفینی قدر روبرو بود شکی در ان نیست اینکه اقای حسنی تنها نماینده غیر لاری در این سی سال بعد از انقلاب است هم شکی در ان نیست  اما این نماینده از بدو ورود خود با مسائل ومشکلاتی روبرو بوده است که خو د بیگانه با ان مشکلات ومسببین ان نبوده است  انتظار مردم گراش این بود که بعنوان یک همشهری اقای حسنی کاری از پیش ببرد تا الام مردم کمتر شود ودر باره دیگر شهرها هم کاری کند که مردم منطقه لارستان احساس کنند نماینده اشان در مجلس شورای اسلامی شدیدا پیگیر مسائل انهاست موضوع کلاهبرداری  موضوع شهرستان شدن  گراش اوز و.. موضوع استان شدن لارستان  ایجاد پروژه های صنعتی وتولیدی وکارگاههای زودبازده و... از جمله انتظارات بحق مردم لارستان وخنج بوده است .این انتظارات اگر عملی نبوده است حتما دلایلی دارد که ضرور بوده وهست که انرا با مردم در میان گذاشته شود وبدون ملاحظه منافع قوم وگروه و.. به شفاف سازی بپردازد .متاسفانه این گره های باز نشده در مدت  نمایندگی ایشان به جایی رسیده است که مراجع ومسئولین منطقه هم بصدا درامده اند  برای اینکه بینندگان عزیز بیشتر با این نارضایتی مردم ومسئولین بیشتر اشنا شوند توجه شمارا به دومطلب از دو وبلاگ جلب میکنم .امیدوارم اقای حسنی که نماینده مردم لارستان وخنج هستند با دقت بیشتری به مسائل پیرامونی وحساسیت ها توجه خاطر نشان دهند. فرهاد ابراهیم پور
 حضرت آیت الله آیت اللهی  به شدت از اقدامات تفرقه انگیز آقای حسنی نگران و ناراحت هستند

نماینده ما کیست؟

چندی پیش در شماره تیرماه ماهنامه عصر اوز مصاحبه ای با اقای احمد جباری نماینده مردم شهرستانهای پارسیان بستک وبندر لنگه منتشر شد که در نوع خود بسیار جالب وقابل توجه است اول اینکه ایشان نماینده منطقه ای هستند که مطمئنا وظیفه مستقیمی در باره حل مشکلات منطقه لارستان وخنج ندارند ودوم اینکه  چرا به جای مصاحبه با اقای علی اضغر حسنی که نماینده مردم لارستان وخنج هستند با اقای جباری مصاحبه  شده است. ضمن احترامی که برای اقای جباری قائل هستیم واینکه نظر دلسوزانه ای در باره مسائل ومشکلات منطقه لارستان بخصوص مردم اوز دارند نمی توان جای خالی اقای حسنی در اینگونه مصاحبه ها نادیده گرفت

 مصاحبه عصر اوز با احمد جباري نماينده مردم شهرستان هاي پارسيان، بستك و بندرلنگه