عکس وخبر از روزجمعه روزگردش وتفریح اوزیها

 این جمعه هم خیلی ها در هوای بهاری ونیمه ابری وابری اوز راهی دشت وبیابان اوز شدند از معلم کثیر در شرق اوز گرفته تا منطقه بونیمات وچدرو وبرزگو ودشت بزرگ وکوچک اوز در غرب محل رفت وامد وگردش وتفریح مردم اوز بوده است جدا از خارازه وترشه وگاهگاهی هم کابول خبر خوشی که دریافت کردیم پیدا شدن خهر در منطقه برزگو بوده که دو تا از انها نصیب ما شده است البته عکس ان نه خودش که در میان عکس ها ملاحظه میکنید

 

طلای قهوه ای اوزیها

خارازه

مردم اوزدر حال کندن خارازه وشاید هم در حال پیدا کردن خهر

 

پنج شنبه شب بارانی در شهر اوز

استفاده از عکس ها با ذکر منبع بلامانع است