تيم فوتبال اوز جوان قهرمان مسابقه چهار جانه کيش شد
به دعوت هيات فوتبال جزيره کيش روز سه شنبه هفته گذشته وارد کيش شد و از طرف مسئولان ورزشي اين جزيره بخصوص آقاي ابراهيم خسرواني مورد استقبال قرار گرفته اند تيم اوز جوان طي سه ديدار با تيمهاي استقلال کيش-پاس کيش و نيرو هواي کيش به مقام اول دست يافت.
آقاي عبدالله هاشم پور سر پرست تيم فوتبال اوز جوان از زحمات مسئولان طي 5 روز اقامت د رهتل کيش و اهدا، جوايز به اعضاي تيم از آنها تشکر نمود .
با آرزوي موفقعيت براي تيم اوز جوان 
***** سايت ستاره اوز*****