عکس هایی از تجمع مردم  شهر اوز در روز بازسازی صحنه جرم وسرقت از طلا فروشی اقایان نجم الدینی که دزدادن را اورده بودند اینجا مشاهده میکنید