عکس هایی از هفته برگزاری ملی کودک در شهر وبخش اوز در مهرماه 1392

برگزاری هفته ملی کودک در بخش اوز

هفته ملی کودک که با پیشنهاد شانزد نهاد در ایران داده شده بود با همراهی اعضا وطرفداران شهر دوستدار کودک اوز با دیگر نهاد ها ی شهری وبخش اوز برگزار گردید این کار ارزشمند برای کودکان از تاریخ 15 مهرماه تا 21 مهرماه 92 در شهر اوز وروستاهای گلار وشهرک توحید کهنه اوز برگزار گردید که مورد استقبال کودکان وخانواده انها قرار گرفت

این مراسم در شهر اوز در پارک کودک اوز ونیز سالن امفی تئاتر کتابخانه عمومی اندیشه اوز ودر گلار در زمین فوتبال این روستا ودر شهرک توحید برگزار شد نمایش ها توسط بچه های دوستدار کودک (اعضا بخش مادر وکودک کتابخانه ) ومادرانی که انها کودکان خودرا همراهی میکردند اجرا شد وخانم هرمی در این بخش از فعالیت کودکان همراهی نمودند دکلمه وشعر خوانی نیز اجرا گردید که با انتخاب کودکان دبستانی عضو کتابخانه اجرا گردید که هدف از ان تقویت حس همکاری ساده زیستی اعتماد بنفس شادی ودوستی در بین کودکان بود ومحور اصلی همه فعالیت های این بخش کتاب وکتابخوانی بوده است

کار زیبا دیگری در هفته ملی کودک امادگی گروه وکودکان برای رفتن به بخش اوز بوده که به دو روستای گلار وشهرک توحید کهنه بوده است که با همیاری کتابخانه عمومی اوز بخشداری اوز وسایر نهادها وبخش خصوصی انجام پذیرفته که جا دارد از همراهی وپشتیبانی انها قدردانی نمائیم