دوچرخه سواران اوز 100 کیلومتر از اوز تا احمد محمودی رکاب زدند 
دوچرخه سواران اوز مسافت 100 کیلومتری اوز-احمد محمودی را طی کردند. دوچرخه سواران در روز جمعه تاریخ 1391/8/26 ساعت 7:30 دقیقه صبح از مکان تربیت بدنی اوز شروع به حرکت کردند و بعد از حدود 4 ساعت ( 45 دقیقه در راه استرحت کردند در واقع در طی زمان 3:15 به روستای احمد محمودی رسیدند. ) که جا دارداز رئیس تربیت بدنی اوزوهئیت دوچرخه سواری تشکر کنیم که شور وشوق در ورزش این رشته بوجود اوردند وبعد از سالها شاهد حرکت خوب وپیگیر بازیکنان وتربیت بدنی هستیم امید که همچنان ادامه داشته باشد
قابل ذکر است که دوچرخه سواران اوز نهار دعوت مردم روستای احمد محمودی بودند ونهار کله پاچه  با گپک محلی نوش جان کردند
اسامی دوچرخه سواران:
1- محمود عسکری2- مسعود معصوم زادگان3- عبدالرحمن بنار4- سید یوسف حسینی5- فریدون زرگرنژاد6- جعفر راستگو7- نوید خادم پور8- سهراب زرنگار9- اردلان اناخی10- محمدرسول راهپیما11- محمد برنا12- احمد سعیدی13- عباس خواج14- محمود محبی15- محمد صدیقی16- سعید پرمون