تاسیس دانشکده بهداشت اوز

به نام خدا

 نیک اندیشان، خيرين و مردم شريف بخش اوز

با درود

احتراما،ضمن تقدیر وتشکر از تعهد ودلسوزی مردم شريف منطقه نسبت به جامعه وپی گیری امورات مختلف شهر و بخش ،بدین وسیله خلاصه ای از اقدامات صورت گرفته در زمینه تاسیس  دانشکده دولتی بهداشت اوز وابسته به وزارت بهداشت ،درمان وآموزش عالی به استحضار می رساند .امید است با توکل به درگاه الهی وبهره مند شدن از ارشاد وحمایت مردم فهيم و شريف منطقه و بزرگان بتوان در این زمینه نیزخدمتی به مردم منطقه ارائه داد.

1-  درجلسه معارفه آقای دکتر علی علیزاده به عنوان ریاست شبکه بهداشت درمان ومسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی لارستان که حدود 4 ماه قبل برگزار شد،آقای دکتر ایمانیه ریاست دانشگاه علوم پزشکی وقائم مقام وزیر دراستان فارس راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی لارستان رانیازمند راه اندازی دانشکده سوم این دانشگاه دانست.به پیشنهاد ابراهیم احمدی اعضای هیات امناءبیمارستان،بخشدار ،ریاست ومدیریت بیمارستان  به اتفاق هم در همان جلسه آمادگی شفاهی جهت دایر شدن دانشکده سوم در اوزرا مطرح کردند وبلافاصله درهمان تاریخ جلسه ای با حضور امام جمعه ،بخشدار ،شهردار،اعضای شورای شهر ،هیات امنا ء ومسئولین وقت بیمارستان برگزار وآمادگی دائر شدن این دانشکده به صورت مکتوب به ریاست دانشگاه علوم پزشکی فارس،مسئول راه اندازی دانشگاه لارستان وفرمانداری اعلام گردید.اعضا حاضر درجلسه آقایان محمد محمودی وابراهیم احمدی را به عنوان نماینده خود جهت پی گیری این امر معرفی کردند.

2-  نمایندگان پی گیر این امر پس از بررسی دو گزینه درمانگاه شماره 2 (دانشپور )وساختمان دردست احداث خیریه آقای خلوتی را به عنوان مکان موقت جهت استقرار این دانشکده مد نظر داشتند که با توجه به مساحت کلاس و...ساختمان آقای  خلوتی موقعیت مناسب تری داشت وکتبا به مسئولین مورد اشاره پیشنهاد گردید.

3-  با پی گیری های موثر آقای دکتر علیزاده وموافقت آقای دکتر ایمانیه مبنی بر دائر شدن دانشکده سوم دانشگاه علوم پزشکی لارستان موضوع درهیات رئیسه دانشگاه شیراز تایید وجهت بررسی کارشناسانه به معاونت آموزش دانشگاه ارائه گردیده که با موافقت معاونت آموزش دانشگاه شیراز آقای دکتر خسروی پیشنهاد مجوز دانشکده بهداشت با 4 رشته:کارشناسی بهداشت عمومی،کاردانی بهداشت دهان ودندان،کاردانی مبارزه با بیماری های واگیر وکاردانی بهداشت خانواده که بیشتر تئوری بوده نیاز به آزمایشگاه وکارگاه کمتری دارند به تهران مطرح کردند واین دانشکده تا 7 رشته:تغذیه،بهداشت حرفه ای، بهداشت محیط قابل گسترش بوده وبرابر اعلام آقای دکتر علیزاده در آینده می تواند باالحاق یکی از دانشکده های داروسازی،دندان پزشکی ویا پزشکی ارتقا یابد که منوط به تامین زیرساخت های لازم می باشد.

4-  در بازدید که آقای دکتر علیزاده به اتفاق آقای دکتر جعفر پور معاونت شبکه ونمایندگان پی گیر این امر درتاریخ 9/12/88از ساختمان آقای خلوتی داشتند این ساختمان در صورت تسریع دراتمام وتجهیز آن تا حدود 80%از نیازهای اولیه جهت برگزاری کلاس های آموزشی در سال اول را دارا می باشد.مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی لارستان ارسال مکتوب اطلاعات مورد نیاز به دبیر خانه شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی کشورشامل:مشخصات ساختمان،مساحت زمین،میزان اعتبار اولیه وحمایت مالی جهت راه اندازی دانشکده تا هفته آینده و  ضرورت تامین زمینی به مساحت حداقل 10 هکتار ترجیحا در ضلع شرقی اوز جهت ساخت سایت دانشکده را ضروری عنوان کردند.

5-  در کوتاه مدت اتمام ساخت ساختمان خلوتی،جلب رضایت کامل بانی خیر جهت دراختیار قرار دادن ساختمان،تجهیز ساختمان از نظر رفاهی،اداری وآموزشی،تعییین کتابخانه مورد نیاز،تعیین خوابگاه اساتید(استاد سرا)وخوابگاه دانشجویان پسر ودختر(80نفر درسال اول) وتامین منابع مالی وخودرو دراختیارو...در اولویت می باشد.

6-  براساس جلسه ای که درتاریخ 10/12/88 دربخشداری باحضور بخشدار،آقایان :عبدالحمید نامور،محمد محمودی،مسعود کراماتی،ابراهیم احمدی، محمد عسکری ،عبدالله رحیمی، امین سعیدی ،هادی صدیقی،علی تیرزن وخانم قدریه غیاثی برگزار شد پس ازارائه توضیحات وتبادل نظر مقررشد از 120 نفرازمردم،معتمدین ومسئولین شهر وبخش در تاریخ 11/12/88 دربیمارستان امیدوار اوز دعوت به عمل آیدتااطلاع رسانی لازم صورت گرفته وهیات پی گیر دانشکده تعیین گردد.

7-  در همایش تاریخ 11/12/88 درسالن بیمارستان امیدوار اوز که باحضورآقای دکتر علیزاده ریاست شبکه بهداشت ودرمان ومسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی لارستان،بخشدار،روحانیون،حدود 80نفرازمعتمدین شهر وبخش وبرخی از مسئولین برگزار شد،بخشدار، آقایان دکتر علیزاده،شیخ صالح انصاری وابراهیم احمدی سخنرانی کرده وتوضیحاتی ارائه دادند ودر پایان اعضای هیات پی گیر به شرح زیر انتخاب شدند:

شیخ عبدالعزیز قاضی زاده(امام جمعه)،عبدالحمید نامور،محمد محمودی، محمد علی عابدی،شیخ صالح انصاری،مسعود کراماتی،محمد عسکری ،حاج عبدالله سلحشور(محلچه)،سید عبدالقادر هاشمی(گلار)،محمد عزیز فتحی(فیشور)،محمد صدیق پیرزاد،عبدالعزیز خضری ،عبدالکریم پاسلار،ابراهیم نجم دینی،فرخ امینا،امین سعیدی ، دکتر عبدالله حسینی، ابراهیم غفوری ،ابراهیم احمدی،هادی صدیقی،نوید خادمپور وخانم ها: فتحیه فتحی،کبری هاشمی و اشرف بارضایی.

8-درجلسه مورخه 12/12/88 که با حضور اکثریت هیات پی گیردانشکده بهداشت در سالن بخشداری برگزار شد پس ازارائه توضیحات اولیه موارد زیر به تصویب رسید:

الف-اختصاص صفحه ای درنشریه عصر اوزبه منظور اطلاع رسانی در خصوص دانشکده بهداشت واقدامات صورت گرفته در شماره نوروز

ب-انتخاب اعضای هیات اجرایی وهیات رئیسه به شرح زیر:

آقایان: محمد محمودی (رئیس)-ابراهیم احمدی(نایب رئیس)-عبدالحمید نامور(خزانه دار)-محمد عسکری (دبیر) خانم شرف بارضایی(منشی)وآقایان: عبدالکریم پاسلار،هادی صدیقی،نوید خادم پور وابراهیم غفوری به عنوان عضو هیات.

ج-افتتاح حساب بانک در بانک ملی به نام هیات پیگیر دانشکده با امضاء:رئیس،نایب رئیس وخزانه  دار

د-اعلام تعهد تامین منابع مالی تا سقف یک میلیارد ریال حداکثر تا 2 ماه آینده به مسئول راه اندازی دانشگاه علوم پزشکی لارستان جهت ارائه به شورای گسترش دانشگاه های علوم پزشکی درراستای راه اندازی دانشکده وورود دانشجو درمهر 89به تعداد 80 نفر(هر رشته 20 نفر).

ضمنا با پی گیری ودر جهت تامین نیازهای اولیه هیات پی گیر مبلغ،500،000، 21 ریال به شرح زیر تامین گردید:

عبدالرحمن خضری:5،000،000 ریال-سید عبدالقادر هاشمی:3،000،000ریال-محمد علی عابدی:1،500،000ریال عبدالحمید نامور1،500،000ریال،

مسعود کراماتی- ابراهیم احمدی-فرخ امینا-عبدالکریم پاسلار-عبدالعزیز خضری-فوزیه خضری-اشرف بارضایی هر یک مبلغ 1،000،000 ریال.

محمد محمدی-محمد صدیق پیرزاد-محمد عزیز فتحی-ابراهیم نجم دینی-ابراهیم غفوری-محمد عسکری-کبری هاشمی هر یک مبلغ  500،000 ریال.

ضمنا براساس پی گیری آقای محمد محمودی ،آقای فریدون غیاثی (کویت) آمادگی خودرا جهت ساخت بخشی از ساختمان مورد نیاز در سال آینده اعلام نموده اند.

مقررشد جلسه بعد درهفته آینده برگزار شود ودر خصوص مراجعه هیات پی گیر به روستا های بخش وپی گیری پاسخ آقای دکتر علیزاده بررسی شود.

لازم به یادآوری است که دانشگاه علوم پزشکی لارستان در سال 88 به تصویب رسیده وقبلا به عنوان دانشکده پرستاری حضرت زینب لارستان به عنوان زیر مجموعه دانشگاه علوم پزشکی شیراز فعالیت می کرده است ودر صورت تامین زیر ساخت واستانداردهای مورد نیاز ارتقای دانشکده دولتی بهداشت اوز واضافه شدن سایر رشته های بهداشت تا 7 رشته ویکی از رشته های دندان پزشکی،داروسازی یا پزشکی در آینده متصور خواهد بود.     با احترام فائقه     محمد محمودی       /  ابراهیم احمدی      /  هادی صدیقی

 سیزده سفند ماه 1388

به نقل از وبلاگ مربوطی