گزارش اماری ومقایسه ای از وضعیت عمرانی فرهنگی قبل وبعداز انقلاب اسلامی  در بخش اوز

جدیدا وهمزمان با سی امین سالگرد انقلاب اسلامی بخشداری اوز با ارائه اماری به مقایسه بخش اوز وتحولات ان طی سی سال گذشته پرداخته است که جا دارد از اقای علی اضغر فرودی بابت تهیه این گزارش اماری تشکر کنیم هر چند در بعضی زمینه ها امارها به یقین نیست (همچون امار تعداد تیم های ورزشی در سطح بخش در قبل از انقلاب) اما در مجموع این امارها میتواند به ما در شناخت وسمت وسوی تحولات کمک کند  البته جای اماراقتصادی  وپیشه ها وکسب وکار خالی است که امیدواریم در اینده منتشر شود

بهمن ماه 1387

توضیح یک موضوع  گزارش اماری بخشداری اوز باعث شده تا تعدادی از همشهریان به اظهار نظر در باره ان بپردازند که بیشترین نکته ای که همشهریان بر ان تاکید داشته اند مسئله انجام بسیاری از پروژه های عمرانی است که مردم با هزینه خود انجام داده اند  در صورتیکه بخشداری انرا به حساب مسئولین وسازمانهای مربوطه دانسته است  امری که بر همگان واضح است .بینندگان سایت با ایمیل وتماس های مکرر خواهان این توضیح شده اند که یاداوری شود که بیشترین کاری که در زمینه عمرانی انجام شده است با کمک خیرین بوده واگر مدرسه ودانشگاه وبیمارستان و... درست شده خودمردم پول داده اند  انها متذکر شده اند که بعضی از این امارها نمی تواند موید مقایسه باشد از انجمله داشتن امکانات دستگاههای الکترونیکی وموبایل و...است که اصولا در قبل از انقلاب وجود نداشته است پس با چیزی که قبلا وجود نداشته نمی توان مقایسه ای
 صورت داد
 جدار از ایمیل ها وتماس های مفید بعضی از همشهریان متاسفانه در بسیاری از ایمیل ها وحتی تماس ها افراد از ایراداتی حرف میزنند که بدون دلیل وبرهان است واین امر  نه تنها به سایت اجازه نشر انرا نمی دهد بلکه  تا زمانی که حرفی با دلیل منطقی بیان نشود  نمی توانیم انرا به چاپ بسپاریم  . اینگونه برخورد کردن نشان از برخورد کارا ومفید ندارد من معتقدم افرادی اینچنینی معترضینی هستند که یا دلایل کافی برای اثبات مسئله ای ندارند یا نمی توانند شجاعانه از نظرات خود دفاع کنند وتا زمانی که ما بخواهیم دیگران  در باره انچه ما میخواهیم تلاش کنند به هیج جایی نخواهیم رسید  .در ادامه همین مطلب عرض کنم که بعداز سی سالی که از انقلاب گذشته است بخشداری وقت اولین گزارش مکتوب در باره پیشرفت عمرانی وفرهنگی بخش اوز منتشر کرده است  فارغ از اینکه این گزارش چه اشکالاتی دارد که انهم باید بدان توجه کرد وبیان نمود اما موید این است که سیستم گزارش دهی واحساس مسئولیت پذیری در برابر مردم امری پسندیده وبجا می باشد که می باید به تمام سازمانها وادارات گسترش یابد چرا که امروزه نمی توان بدون اطلاع از موقعیت  اماری وسنجش به  برنامه ریزی وتوسعه فکر کرد
  
28.2.2009