مطالب ارائه شده توضیحات اقای  عنایت الله نامور در مورد بیمه می باشد که ایشان با اطلاع از منابع ذکر شده انرا در اختیار سایت قرار داده اند  تا همشهریان وبینندگان سایت بیشتر با امر بیمه ومقررات وقوانین ان اشنا شوند . با تشکر از ایشان توجه بینندگان را به مجموعه مطالب ایشان که بصورت هفتگی روی سایت قرار میگیرد جلب میکنم

بیمه چیست ؟(قسمت پنجم)

 ریسک  یا خطر

بیمه بدون وجود خطر تحقق نمی یابد . در واقع باید خطری باشد تا بتوان برای احتمال وقوع آن پوشش بیمه ای صادر کرد ؛ یا می توان گفت که اگر در جامعه ای ریسکی وجود نداشته باشد ؛ پس در آنجا بیمه هم وجود ندارد .خصوصیت اصلی و عمده ی خطر از دیدگاه بیمه ؛ بد ؛ نامطلوب و ناخوشآیند بودن آن است .آنگاه با توجه به این می توان ریسک را  این گونه تعریف کرد :                                                                                                                    

ریسک به مفهوم نتیجه ی  نامطلوب و نا خوشآیند و زیان آور حادثه ای در آینده است

 در طرف دیگر این تعریف (شانس ) قرار می گیرد که در واقع دارای ماهیت خوب ؛ مطلوب و خوشآیند است .و اگر در تعریف ارائه شده دقت کنیم هم خطر و ریسک و هم شانس هر دو دارای ذاتی نامطمئن هستند . و ما نمی توانیم از وقوع حادثه ای که ریسکی باشد و یا حادثه ای که شانس به همراه داشته باشد با اطمینان و یقین صحبت کنیم . و این به معنای آن است که ما به وقوع یا عدم وقوع آن نمی توانیم اعتماد کنیم . از این نظر است که ریسک ویا خطر حادثه ای است که قابل بیمه کردن است . و نتیجه ذاتی این تعریف این است که اگر ما به وقوع حتمی خطری اطمینان داشته باشیم ؛ نمی توانیم برای آن بیمه نامه صادر کنیم . و همچنین اگر به عدم وقوع خطری یقین داشته باشیم ؛ صدور بیمه نامه برای آن بی معنا خواهد بود . بنا بر این ما در واقع برای خطری بیمه طلب می کنیم که به وقوع و یا عدم وقوع آن اطمینانی نداشته باشیم . یعنی اگر احتمال وقوع ریسکی 100% باشد شرکت بیمه آن ریسک را بیمه نمی کند و اگر احتمال وقوع آن صفر باشد خود صاحب مال و کالا تقاضایی برای بیمه کردن آن نمی کند . همه بیمه نامه ها برای ریسکها یی است که احتمال وقوع آن نه صفر و نه 100% باشد .مثلا وقتی که انباری برای خطر آتش سوزی بیمه می شود هیچ یک از طرفین قرارداد یعنی بیمه گر و بیمه گذار نمی دانند که آیا آتش سوزی اتفاق خواهد افتاد یا خیر . ولی هر دو طرف به وجود احتمالی  چنین خطری در آینده ( همان مد ت اعتبار بیمه نامه ) آگاهی دارند و لذا برای چنین احتمالی است که بیمه معنا پیدا می کند و بیمه نامه صادر می شود .

 

تقسیم بندی خطر                                                                                                     

معمولا خطر ها را بسته به ذات و خصلت آن به چند گروه تقسیم می کنند که عبارتند از :

 1- ریسک ایستا                                                                                                   

این گونه ریسک ها  دربردارنده زیان و یا عدم زیان است مانند ساختمانی که  یا دچار اتش سوزی می شود و زیان می بیند و یا سالم می مانند و زیان نمی بیند .یعنی در این ریسک ها فقط دو حالت ممکن است که رخ دهد که زیان و یا عدم زیان است . و چون فقط این دو حالت رخ می دهد و غیر از آن نیست آنها را ریسک های ایستا می نامند .                                             

2- ریسک پویا                                                                                                      

این گونه ریسک ها معمول با فعالیت تجاری و یا سودا گرانه همراه است. بدین معنی که تاجر اگر کالایی می خرد امید دارد که با در صدی بالاتر آن را بفروشد و سود کند . ممکن است که وی نتواند که از این معامله سود کرده و زیان هم ببیند  و یا اینکه نه سود کند و نه زیان ببیند و معمولا عملیات تجاری با این گونه خطرات همراه است .در اینجا سه حالت وجود دارد که سود /عدم سود / زیان است . بنا به اینکه این ریسک ها سرشتی نا معین دارند ریسک های پویا نامیده شده اند .  

3- ریسک خاص                                                                                                    

این گونه ریسک ها معمولا گروه کوچکی از افراد را تهدید می کند و منظور از گروه کوچک مقایسه آنها با کل جمعیت یک کشور و یا یک منطقه است. مانند خطری که مسافرین هواپیما را تهدید می کند. هرچند که تعداد آنها ممکن است چند صد نفر هم باشند ولی در مقایسه با کل جمعیت کوچکی به حساب می آیند.                                                                               

4- ریسک عام                                                                                                      

ریسک های عام خطراتی است که جمعیت کثیری را در بر می گیرد مانند جنگ و زلزله و سایر حوادث فاجعه آمیز که چون حجم خسارات وارده معمولا بسیار گسترده است اغلب دولتها و سازمانهای بین المللی برای حل آنها اقدام می کنند .                                                         

از نقطه نظر شرکت های بیمه ریسک های پویا و ریسک های عام ریسک هایی نیستند که بتوان آنها را بیمه کرد و آنچه که معمولا بیمه می شوند ریسک های ایستا و ریسک های خاص هستند  

انسانها در مقابل بروز خطر ممکن است که واکنش های مختلفی نشان دهند . در اینجا بحث ما راجع به حالات رو حی و روانی شخص نیست بلکه آنچه که مد نظر است کارهایی است که ما با علم به وجود خطرات برای کاهش و یا تغییر ریسک انجام می دهیم که به کلیه آنها ( تکنیک های مدیریت ریسک ) می گویند و آن شامل روشهایی است که صاحبان کالا و یا مدیران کارگاهها و دیگر مدیران اتخاذ می کنند تا با تکیه به آنها خطر را از خود دور کنند .مثلا هر گاه  تاجری در انبار هایش  از زنگهای اعلام خطر دزدی استفاده می کند و یا خاموش کننده هایی را نصب می کند و یا حصار های آهنی مقابل پنجره ها می کشد و یا اگر با کس دیگری شرکت با مسئولیت محدود تشکیل می دهد و ...... همه اینها روشهایی برای پیشگیری و حفاظت و ایمنی است  تا با تکیه بر این روشها خطر های آتی را از خود تا اندازه ای دور کند .

 

روش دیگر این است که ما ریسک را به عهده دیگری واگذار کنیم تا اگر حادثه نا مطلوبی رخ داد زیان های وارده را نه ما بلکه طرف دیگر متحمل شود . و این همان بیمه کردن است . در واقع ما با بیمه کردن خطر آتی خود را به گردن شرکت بیمه می اندازیم و اوست که با دریافت مبلغ جزیی ( حق بیمه ) خسارات وارده بر ما را به دوش می کشد .                                 

 بیمه چیست ؟(قسمت چهارم )

چند اصطلاح

طی چند مطلبی که تاکنون آمد ما  از اصطلاحات و مفاهیم مشخصّی که گاهی به معنای دقیق قانونی برمی گردد استفاده کرده ایم . مواردی مانند : بیمه های اجباری ؛ قرارداد ؛ تعهدات بیمه گر و بیمه گذار ؛ خسارت ؛ خطر  و .... که هریک در فرهنگ بیمه و در دادگاه ها که ممکن قرارداد های بیمه در آنجا حل و فصل گردد  دارای معنی و مفهوم معینی است . در اینجا به نظر می رسد قبل از این که در مباحث اصلی مربوط به انواع بیمه ها وارد شویم ؛ می بایست که در بدو امر این اصطلاحات را تعریف کنیم تا در آینده که آنها را مورد استفاده قرار می دهیم منظور و مفهوم آنها واضح شده باشد . تعداد این گونه موارد البته زیاد است و در آینده در بحث از مفاهیم بیمه ای هریک را به موقع مطرح می کنیم . اما در این مقال ما در مورد آن اصطلاحاتی که جنبه های اساسی دارند گفتگو می کنیم. و روش کار را بر ساده و روشن گویی آنها نهاده ایم تا خود را درگیر مفاهیم پیچیده ی حقوقی نکرده باشم . و چون  در امارات معمولا اسناد بیمه ای به زبان انگلیسی است بنا براین ما نامها را به انگلیسی در کنار واژه فارسی آنها درج می کنیم .

 بعضی از این مفاهیم چون در اصطلاحات روزانه و عامیانه هم به کار می روند ممکن است که برای ما این گونه وانمود شود که این واژه ها که بد یهی و روشن است و احتیا جی به توضیح ندارد  . ولی باید گفت بسیاری از مفاهیم و کلماتی که ما در ارتباط با دیگران به صورت گسترده ای به کار می بریم در اصطلاح حقوقی آن تعریف معین و مشخصی دارند که با درک ما از آنها متفاوت می تواند باشد . پس ابتدا ما از این گونه اصطلاحات آغاز می کنیم : 

  اجباری                                                                                  Obligation

  آنچه که به موجب قانون یا با شرایط و قرارداد های اجتماعی جنبه الزامی داشته باشد و افراد جامعه مکلف به آن باشند مانند بیمه شخص ثالث برای رانندگان وسایل نقلیه که اجباری است  

  بطلان                                                                                    Avoidance

  اگر قراردادی دارای شرایط اساسی آن قرارداد نباشد چون از پایه و اساس خراب و باطل است پس نمی تواند دارای آثار قانونی باشد . قراردادهای بیمه در این گونه موارد خود بخود باطل می شود (حتی اگر شخصی بیمه نامه را هم داشته باشد ) اول اگر شخصی با قصد تقلب مالی را بیشتر از ارزش واقعی آن بیمه کرده باشد . دوم اگر اظهارات خلاف واقع و دروغ از روی سوء نیت کرده باشد یا از اظهار واقعیت به قصد سوء نیت خودداری کرده باشد . سوم آن که بیمه نامه برای خطری که صادر شده قبلا آن خطر  به وقوع پیوسته باشد . مثلا بیمه حمل کالا با لنج وقتی صادر شود که لنج قبل از آن غرق شده باشد.

  تابعیت                                                                                         Nationality     

 تابعیت یکی از حقوق  اساسی هر فرد  در جامعه    می باشد هر  شخص یا  نهاد   یا موسسه (اشخاص ص حقوقی ) و مال و شئی با یک دولت گونه ای ارتباط سیاسی دارد که این ارتباط آثار حقوقی برای آنها دارد . مثلا وقتی که می گوییم شخصی  یا شرکتی و موسسه ای و حتی کشتی و هواپیما دارای تابعیت ایران است منظور رابطه ای است که اینها با ایران دارند . و مثلا از قوانین و مقررات این دولت پیروی می کند. در بیمه اصولا نوع تابعیت شرکت بیمه و حدود جغرافیایی بیمه نامه ها در بیشتر موارد مهم و اساسی است .

    تعهد                                                                                 Obligation

  تعهد رابطه حقوقی است که از بستن عقد یا قرارداد یا انجام عملی مانند جرم یا شبه جرم ناشی می شود که برپایه این رابطه شخص وادار و ملزم به انجام کار معینی می شود . در قرارداد بیمه هر یک از طرفین قرارداد تعهدات معینی به عهده می گیرند  مانند تعهد بیمه گذار به پرداخت حق بیمه و تعهد بیمه گر به جبران خسارت  و دیگر تعهدات . 

     تقصیر                                                                               Negligence ; Fault

  از نظر حقوقی تقصیر یعنی ترک عمل و کاری که فرد ملزم به انجام آن است یا ارتکاب و انجام دادن  عمل و کاری که فرد مجاز به انجام آن نیست .و این به مفهوم تخلف از تعّهد اتی است که به موجب قراردادی برعهده دارد چه در مقابل قانون و چه در مقابل دیگران باشد.تقصیر انواع گوناگون دارد مانند تقصیر مدنی ؛ تقصیر جزایی ؛تقصیر تجارتی ؛ تقصیر سبک و تقصیر سنگین ؛ و تقصیر شبه جرم و غیره . نکته مهم در تقصیر که از نظر بیمه اهمیت دارد عمدی بودن آن است . به این معنی که اگر بیمه گذار در بروز خسارت وارده به عمد و از روی سوء نیت تقصیر کرده باشد چون تقصیر عمدی عملی است اجرامی و از شمول جرم به حساب می آید پس آن خسارت به عهده خود او بوده و بیمه گر در این مورد تعهدی ندارد .

 البته در تئوری های حقوقی این گونه مطرح است که اصولا هر فرد وقتی مسئول زیان وارده به دیگری است که در انجام دادن عمل و وظیفه ای مرتکب تقصیری شده باشد و از این لحاظ کسی که زیانی می بیند باید ثابت کند که فرد زیان رسانده مرتکب تقصیری شده است و این زیان نتیجه آن تقصیر است و در واقع می توان گفت که هرکس مسئول اعمال خویش است . اما از طرف دیگر برای اشخاص زیان دیده اثبات مقصر بودن طرف مقابل آسان نیست و در مواردی هزینه هایی بیشتر از زیان وارده در بر  دارد . بنابر این در بسیاری از موارد قانون از در دیگری وارد شده و آن تئوری خطر است. بدین معنی که این طور فرض می شود که مثلا دارندگان وسایل نقلیه با صرف عمل رانندگی برای دیگران بالقوه ایجاد خطر می کنند و در این صورت اگر آنها زیانی به فردی دیگر وارد کند طرف زیان دیده احتیاج به اثبات مقصر بودن راننده ندارد . چون عمل رانندگی کلا حاوی خطر است . پس قانون در بسیاری از موارد با قبول نظریه خطر حقوق مدنی افراد را مورد حمایت قرار داده است .                                                                   

به هر صورت در مورد تقصیر هر دو جنبه تئوریکی معتبر است .                                       

  تئوری خطر                                                                                    Risk Theory

 مطابق این نظریه هر کس در فعالیت های روزانه خویش خطر هایی ایجاد می کند که ممکن است موجب وارد آمدن زیان به دیگری شود . پس او در مقابل آن مسئولیت مدنی دارد و متعهد به جبران خسارت وارده به زیان دیده می باشد .مثلا کسی که یک رستوران تاسیس می کند یا کارخانه به راه می اندازد و اتومبیلی به حرکت در می آورد  برای دیگران محیط های مخاطره آمیزی به وجود می آورد و خطر هایی ایجاد می کند که چون از فعالیت خود نفع می برد اگر زیانی به دیگری رساند ناچار باید آن را تقبل کند 

  مسئولیت                                                                                         Liability

  مسئولیت کلمه ای عربی است که همریشه با سوال کردن  است و معانی مختلفی دارد. می توان گفت مسئول کسی است که در اثر عواقب اعمال خو باز خواست می شود  هر گاه که مرتکب گناهی یا خطا یی شود. . مسئولیت انواعی دارد مانند مسئولیت اخلاقی ؛ مسئولیت کیفری ؛  مسئولیت قانونی  ؛ مسئولیت مدنی که  هر یک از این موارد در نتیجه عملی خاص است که فرد انجام داده است . مثلا مسئولیت مدنی که فرد به دیگری زیان می رساند در واقع وقتی محقق می شود که زیان دیده ای وجود داشته باشد و ادعای خسارت کند و زیان رساننده به موجب قانون و یا عرف جامعه مسئول جبران خسارت وارده باشد .البته گاهی فرد خود با انجام دادن کاری یا با انجام ندادن کاری موجب زیان به دیگری می شود و گاهی افراد و اعضای خانواده یا تحت سرپرستی او و یا اموالی که متعلق به اوست یا به او سپرده شده موجب وارد آمدن زیان به دیگری می شوند .در واقع مسئولیت تعهد و الزامی که فرد برای جبران این گونه زیانها بر عهده دارد .                                                                                                                   

از نظر بیمه مسئولیت  های قانونی و مدنی که در آن فرد برای زیان وارده به دیگری مسئول است قابل بیمه کردن است  .  

..................................

آنچه که آمد تعداد اندکی از اصطلاحاتی بود که حاوی مفاهیم عامی بود و  مطرح شد . البته موارد بسیاری باقی مانده است که در آینده به موقع آورده می شود. 

 

بیمه چیست (قسمت سوم ) 3

انواع بیمه

                                                             ...............................................................

از نظر محتوی حقوقی بیمه نامه ها در کلیه موارد مثل هم نیست و می توان بین آنها تفاوتهایی مشاهده کرد که بنا به ماهیت نوع خطری که پوشش داده می شود انواع قرارداد بیمه بسته می شود . بیمه ها را به روشهای مختلف تقسیمبندی کرده اند که هریک از زاویه ای به آن نظر داشته اند ؛ مانند آنچه  که معمول است و بیمه ها را به بیمه اموال ؛ اشخاص و مسؤولیت تقسیمبندی می کند . ما از وجه نظر کاربرد بیمه تقسیمبندی زیر را مورد بحث قرار می دهیم که در عین حال معطوف به ماهیت حقوقی آن نیز هست                                                                                

 از نظر کار برد بیمه آن را می توان بیمه دو گروه زیر بخش کرد :                     

 1- بیمه های اجتماعی ( اجباری و ناشی از قانون )                                          

2- بیمه های بازرگانی ( اختیاری )                                                               

بیمه های اجتماعی

 

 

 بیمه های اجتماعی که به آنها بیمه های(اجباری)  و یا بیمه های ( ناشی از قانون ) هم گفته می شود بیشتر در مورد طبقات کم در آمد و کارگران کاربرد دارد و آنها کسانی هستند که از نظر مالی ضعیف هستند و خود کمتر به فکر بیمه می باشند و چون آنها در واقع نیروی تولیدی اصلی جامعه هستند و احتیاج به حمایت دارند بنابراین دولتها معمولا با تصویب قوانین آنها را تحت حمایت بیمه قرار می دهد .در  بیمه های اجتماعی غرض ارائه خدمات به اقشار معینی از جامعه می باشد و ماهیتا  جنبه تعاونی در فعالیت های این نوع بیمه غالب است و جنبه بازرگانی کمتر در بیمه های اجتماعی مد نظر است ( مانند بیمه خدمات در مانی) ؛ به همین لحاظ به آنها بیمه های اجتماعی اطلاق می شود .

اولین بار همزمان با اولین جنگ جهانی و مصبیهای ناشی از آن فکر این نوع بیمه مطرح شد .در 1919 با توصیه های کنفرانس بین المللی کار در ژنو این تحولات که با زندگی کارگران پیوند خورده بود منجر به تصویب قانون بیمه های اجباری در فرانسه و انگلیس شد. در آمریکا پس از رکود بزرگ اقتصادی در سال 1933 بیمه های اجتماعی ایجاد شد . و می توان گفت هر چه که صنایع گسترش یافتند ضرورت این گونه بیمه ها هم بیشتر شد . امروزه بیمه های اجتماعی در بیشتر کشور های دنیا رواج دارد و  در کشورها به یکی از عوامل موثر اقتصادی و رفاه اجتماعی تبدیل شده است .

این نوع بیمه اصولا با نوع بیمه های بازرگانی تفاوتهایی دارد که در آینده به آن خواهیم پرداخت  . ولی مختصرا می توان گفت :                                               

- بیمه های اجتماعی اجباری است                                                               

- نرخ بیمه و خدماتی که ارائه می شود برای همه یکسان است                          

- استفاده از خدمات  بیمه بستگی به پرداخت حق بیمه ندارد                              

بیمه های بازرگانی

 

 

 

  بیمه های بازرگانی که به آنها بیمه های اختیاری هم اطلاق می شود بیمه گذار به میل خود و نه از اجبار قانون  اقدام به تهیه انواع پوششهای مورد نیاز در امور بازرگانی خویش می کند. در بیمه های بازرگانی  بیمه گذار و بیمه گر در قبال یکدیگر متعهد هستند که بیمه گر در صورت دریافت حق بیمه از بیمه گذار متعهد به تامین پوششهای موجود در بیمه نامه می باشد .بیمه های بازرگانی با توجه به نوع خطر و پوششهای مربوطه به دو دسته بیمه های دریایی و بیمه های غیر دریایی تقسیم می کنند . و یا در بعضی کتابها آنها به دو دسته بیمه های زندگی و بیمه های غیر زندگی تقسیمبندی می کنند . ما با توجه به بیمه های رایج آنها را به صورت زیر دسته بندی می کنیم:

- بیمه اشیاء                                                                                          

- بیمه مسئولیت                                                                                       

- بیمه اشخاص                                                                                       

- بیمه زیان پولی                                                                                      

 - بیمه اشیاء                                                                                          

 در بیمه اشیاء موضوع بیمه راجع به اشیائی است که بتوان برای آن قیمتی (وجه نقد ) تعیین کرد .  در این قرارداد بیمه گر در واقع جبران زیان وارده به بیمه گذار را می کند .در نتیجه هدف پرداخت خسارت است به صورتی که بیمه گذار در وضعیتی درست قبل از بروز حادثه قرار گیرد نه این که از در یافت خسارت وضعیت او بهتر شده باشد . این نوع بیمه متنوع ترین انواع بیمه هستند و هر از چندی بر اثر پیشرفت و فناوری های جدید انواع خطر های جدیدی هم بروز می کند و بنابراین بیمه جدیدی هم در این نوع بیمه به وجود می آید که بعضی از آنها بدین قرا رند :   

1- بیمه آتش سوزی  و وابسته های آن                                                        

انفجار ؛ سیل ؛ طوفان ؛ دزدی ؛ شکست شیشه  و ...........                                                            

2- بیمه اتوموبیل  و وابسته های آن                                                             

بیمه بدنه ؛ شخص ثالث ؛ سرنشین و ............                                                                          

3- بیمه محصولات کشاورزی                                                                      

4- بیمه مهندسی                                                                                      

مانند بیمه تمام خطر پیمان کاران                                                                                             

5- بیمه هواپیما                                                                                      

 که خود هواپیما و خطر ناشی از پرواز با آن بیمه می شود                                                             

6- بیمه کشتی                                                                                        

که خود کشتی و خطرات مربوط به آن بیمه می شود                                                                     

7- بیمه حمل و نقل                                                                                 

شامل بیمه حمل و نقل زمینی و بیمه حمل و نقل دریایی و بیمه حمل و نقل  هوایی است                       

8- و انواع بیمه ها ی دیگر....                                                                    

 بیمه مسئولیت                                                                                      

 در بیمه های  مسئولیت؛ بیمه گر که در مقابل دریافت حق بیمه متعهد می شود تا خسارات وارده به اشخاص ثالث که بر اثر فعالیت بیمه گذار به آنان وارد آمده و بیمه گذار در مقابل آنها  مسئولیت مدنی شناخته شده است را جبران کند .مانند بیمه مالک و مستاجر و بیمه جرح و بیمه های دیگری که در آینده شرح خواهیم داد .  

  - بیمه اشخاص                                                                                        

 در بیمه اشخاص موضوع بیمه  فوت ؛ سلامت و یا حیات اشخاص می باشد.در این نوع بیمه هدف جبران زیان و پرداخت خسارت وارده نیست .در بعضی از انواع این گونه بیمه ها البته زیانی واقع می شود مانند نقض عضو ؛ ولی در بعضی دیگر اصولا زیانی وجود ندارد مانند بیمه ازدواج . بنا براین در بیمه اشخاص پرداخت غرامت اصل نیست بلکه در واقع بیمه گر وعده ای می دهد و در حالت ممکن به وعده ی خود وفا می کند . بیمه اشخاص انواع گوناگونی دارد مانند بیمه عمر ؛ بیمه از کار افتادگی ؛ بیمه حوادث اشخاص ؛ بیمه بیماری و ......

بیمه زیان پولی                                                                                        

  در بیمه زیان پولی طبق بیمه نامه بیمه گر میزان پول معینی را در که در تعهد بیمه گذار بوده واو آن را به دست نیاورده به عهده می گیرد  . مانند بیمه در آمد  ؛ بیمه سود  ؛ بیمه اعتبار ؛ بیمه تضمین  بیمه عدم النفع  و .... 

 در آینده در باره هریک از انواع بیمه هایی که گفته شد مفصلا خواهیم نوشت.       

...........................................................................................................

بخش یکم

بیمه چیست؟ ( قسمت دوم )

عنایت الله نامور

آبان ماه 87

...................................................

در مطلب پیشین ما درباره بیمه از منظر مواد قانونی آن گفتگو کردیم . اینک از یک زاویه دیگر به موضوع بیمه توجه می کنیم که به اثرات اجتماعی و فواید وجود بیمه نظر دارد .                                                                                             

بیمه علاوه بر این که یک کنش بازرگانی و عملی اقتصادی به حساب می آید دارای اثرات اجتماعی مهمی است که در واقع بدون وجود بیمه معضلات پیچیده ای ممکن است در جامعه بروز کند. ماهیت بیمه که در اصل مانند یک موسسه تعاونی عمل می کند باعث می شود که جامعه از وجود آن منتفع گردد . خوب است با یک مثال به این مطلب توجه کنیم . فرض کنیم که در جامعه برای وسایل نقلیه بیمه وجود نداشت ؛ و ماشین ها با آن همه تنوع در خیابانها بدون بیمه در حرکت بودند . و فرض کنیم که دولت دارندگان اتومبیل ها را به داشتن بیمه اجباری شخص ثالث وادار نمی کرد. در این صورت  تصور کنید که اگر تصادفی بین ماشین ها به وجود می آمد سرنوشت آنها چه می شد . قبل از هر چیز چون شرکت بیمه ای برای پرداخت خسارت به رانندگان وجود نداشت هر یک از دیگری خسارت خود را در خواست می کرد که چون میزان آن بسته به نظر هر یک می توانست متفاوت باشد این باعث اختلاف نظر شدید بین آنها می شد که می توانست حتی به در گیری بینجامد.که ما احیانا به چشم دیده ایم. در مرحله بعدی چون اختلاف نظر در مقصر بودن و مسئولیت داشتن باید با حکم دادگاه مشخص می شد این رانندگان باید برای رسیدگی آن به دادگاه مراجعه می کردند تا به حق خویش برسند . و تصور کنید که چه حجم زیادی از این گونه دعاوی در دادگاه ها به وجود می آمد که رسیدگی به آنها ممکن بود که ماهها طول بکشد .تازه از شکایت های مربوط به در گیری ها ی فیزیکی بعد از تصادف اگر صرف نظر کنیم پس از دادگاه هر راننده خود باید به گاراژ ها مراجعه می کرد تا ماشینش را تعمیر کند . و اگر ماشین با شخصی تصادف می کرد که منجر به جرح او یا مرگ او می شد شما تصور کنید که راننده در چه درد سر هایی گرفتار می شد. و یا اگر راننده به مال و دارایی دیگران خسارت می زد و مثلا با ایستگاه برق یا جعبه اصلی تلفن در خیابان تصادف می کرد که به اموال عمومی زیان رسانده بود چه مدت طول می کشید تا به آنها رسیدگی شود . تازه حجم بعضی از خسارتها مانند از کار افتادگی دایم آنقدر زیاد است که یک نفر به تنهایی ممکن نبود که بتواند از عهده آن برآید . مثلا اگر در تصادفی شخصی نا بینا گردد چه مبلغی ارزش بینایی اوست ؟ حتی اگر  میلیونها هم تقاضا کند باز آیا خسارت او جبران شده است ؟  حال تصور کنید که اگر ما با علم به این همه گرفتاریهای زیاد آیا میتوانستیم مانند اکنون به راحتی و با خیالی آسوده در خیابانها حرکت کنیم ؟ این خیال آسوده دستاورد مهمی است که بیمه برای شما فراهم می کند و با وجود بیمه همه ی این مشکلات جامعه در نظم و ترتیبی معین حل و فصل گردیده است.

 

در واقع خصلت تعاونی بیمه است که راه حل سریع اینها را فراهم کرده است .شما هرچند با بیمه کردن ماشین و انبار و یا هر مورد دیگری در صدد حمایت از دارایی خود هستید ؛ ولی با خرید بیمه و بستن قرارداد آن شما در واقع در یک عمل تعاونی شرکت کرده اید تا با کمک همدیگر به حل و فصل مسایل و گرفتاریهای مشترک به پردازد .شرکت بیمه ماهیتا یک شرکت تعاونی است که اعضای آن  هر یک مبلغی ( همان حق بیمه ) به صندوق می پردازند تا مبّلغ قابل توجهی فراهم آید . سپس آنگاه که هریک از اعضا(همان بیمه گذاران ) دچار خسارت گردید از صندوق مشترک خسارت وارده به او پرداخت شود . این وسط شرکت برای فراهم آوردن این امکان برای خود مبلغی برداشت می کند تا امور این شرکت تعاونی بچرخد. البته این ماهیت تعاونی حکم می کند تا تعداد اعضا بیشتر باشند و مبلغ بیشتری در صندوق مشترک فراهم می آید تا پرداخت خسارتها هم آسانتر و بیشتر باشد. و از این جاست که در بیمه از نظر علمی ما با نظریه اعداد بزرگ سر و کار داریم . و برای شرکت بیمه هم اگر رشته بیمه ای جدیدی فراهم می کند باید تعداد زیادی از آن را بفروشد تا در این رشته  بتواند جبران خسارت وارده را بکند.

  از دیگر فواید اجتماعی بیمه می توان به نقشهای بیمه در موارد  زیر توجه کرد:   

 بیمه تامین کننده ی امنیت مالی بازرگانان برای فعالیتهایشان است. و به آنها امکان می دهد از حد اکثر ظرفیت های مالی خویش بهر برداری کنند .

 بیمه کار آیی بازرگانان را افزایش می دهد. بدین معنی که بازرگان با خرید بیمه در واقع خطر را از خود دور می کند و به عهد بیمه گر می گذارد. حال او با خیالی راحت تر به کار تجارت خویش مشغول می شود و این می تواند توان رقابتی تاجر را افزایش دهد . در واقع تاجر با داشتن بیمه بهتر و آزاد تر در بازار فعالیت می کند .

  بیمه هزینه ها را کاهش می دهد . چون امور بازرگانی یک فعالیت مشترک است و در چرخه اقتصادی تولید کننده ؛ توزیع کننده؛ مصرف کننده ؛ شرکت های کشتیرانی و حمل و نقل و دیگران هریک برای سهم خویش جزیی از این چرخه را بیمه می کنند ؛ پس در موقع بروز خسارت هم هر یک جزیی از خسارت را متحمل می شوند و  شرکت های بیمه جبران می کنند که در صورت نبود بیمه ممکن بود که همه خسارت بر عهده تاجر و یا هر یک از عوامل دیگر  قرارگیرد.

  بیمه سبب اعتبار بیمه گذار می شود . چون بیمه از جهتی تضمین محسوب می شود ( بعضی از بانکها از تاجر برای تضمین بیمه  می خواهند ) . پس در واقع تاجر با داشتن بیمه و ارئه آن اعتبار های خود را افزایش می دهد.

 بیمه یک نوع پس انداز است .اگر شخصی اموال و دارایی های خود را بیمه نکند در واقع او خود مسئول خسارت وارده بر خودش است و بنابراین باید برای روز مبادا بخشی از سرمایه خود را از فعالیت بیندازد . و این یعنی  استفاده نکردن از همه ی ظرفیت های سرمایه . ولی اگر شخص بیمه بود کنار گذاشتن آن مبلغ ضرورت ندارد و در واقع مانند این است که پس اندازی در شرکت بیمه دارد .و این به او امکان می دهد از تمام سرمایه استفاده کند.

 

موارد دیگری هم از نظر اجتماعی هست که از فواید بیمه به حساب می آید. که مهمترین آنها چتر حمایتی است که بیمه برای گروه های کم درآمد مانند کارگران  در بیمه های اجتماعی فراهم می کند . مانند بیمه های درمانی همگانی و بیمه حوادث حین کار و غیره که به آنها در آینده خواهیم پرداخت . 

   

   بخش یکم

 بیمه چیست؟(قسمت اول )

  عنایت الله نامور- آبان87

......................

پیآمد آنچه در مطلب گذشته آمد اینک به شرح بعضی از تعاریف مربوط به بیمه می پردازیم .دانستن معنای دقیق بسیاری از این مفاهیم میتواند  ما را در لزوم داشتن چتر حمایت بیمه ای برای مال و اندوخته ی خویش رهنمون باشد و از طرفی چون ما هنگام خریدن بیمه در واقع خود را ملزم به شروط مطروحه در آن می کنیم بنا براین از وجه نظر حقوقی دانستن  معنا و حدود مسئولیت هایی که بر عهده می گیریم ما در خرید بیمه ی ( و در واقع عقد قراردادی ) مناسب برای سرمایه ی خود و ایجاد  آگاهی لازم مهیا می کند .ما روزانه بسیاری از این گونه سند ها را امضاء می کنیم که متضمن بسیاری نکات پیچیده حقوقی است که هرچند ممکن است ما را در گیر مشکلات چندانی نکرده باشد ولی آنگاه که این مشکلات پدیدار شوند آن وقت است که در می بابیم ما  نا دانسته چه مسئولیت هایی به عهده گرفته ایم . بنا براین هر چند  مطالبی از این گونه ممکن است که خسته کننده به نظر آید ولی مطالعه ان به نظر می رسد که مفید باشد .                                                                                   بیمه را این گونه تعریف کرده اند: 

 1- بیمه عقدی است که به موجب  آن یک طرف تعهد  می کند که در ازاء  پرداخت  وجه  یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد . متعهد را بیمه گر (شرکت بیمه )؛  طرف تعهد را  بیمه گذار (مشتری بیمه )؛وجوهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه می نامند  

2- عقد بیمه و شرایط آن باید به موجب سند کتبی باشد و سند مزبور  موسم به بیمه نامه خواهد بود                                                                                                       

3- در بیمه نامه باید امور ذیل بطور صریح قید شود .                                                 

      

- تاریخ انعقاد قرارداد                                                                                        

- اسم بیمه گر و بیمه گذار                                                                                 

- موضوع بیمه                                                                                               

- حادثه یا خطری که عقد بیمه به مناسبت آن به عمل می آ ید                                     

-ابتدا و انتها ی بیمه                                                                                     

- حق بیمه                                                                                                  

- میزان تعهد بیمه گر در صورت وقوع حادثه                                                      

                                                                             (   قانون  بیمه ایران )                                                  

در این سه ماده ای که از قانون بیمه ایران مصوب 1316 نقل شد چند مطلب اساسی و زیر بنایی در رابطه با مفهوم بیمه وجود دارد که لازم است روی آنها دقت کنیم .

 اول و قبل از هر چیز دیگری نوشته شده است که بیمه ( عقد ) است . و طبق قوانین مدنی( عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری  نمایند و مورد قبول آنها باشد ) و نیز جز در مورد بیمه عمر نوع عقدی که  در بیمه بسته می شود عقد لازم است و این در قوانین مدنی این گونه تعریف شده است : ( عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص ) . بنا براین مانند هر نوع عقد دیگری ( از جمله عقد ازدواج) ما به مجرد قبول و امضای قرارداد بیمه خود را در شرایطی قرار داده ایم که در بیمه نامه قید شده است و ما نمی توانیم که از تعهدات مندرج در ان شانه خالی کنیم . و مثلا از پرداخت حق بیمه سر باز زنیم . یا در صورت وقوع حادثه از ورود کارشناس بیمه جلو گیری به عمل آوریم و..... که در آینده به آنها خواهیم پرداخت .

 دومین نکته ای که درآن دقت می کنیم مساله تعهد بیمه گذار است نسبت به پرداخت حق بیمه که به موجب آن  قرارداد بیمه بسته میشود . و چنانچه ملاحظه می شود در ماده اول تعهد بیمه گذار را برای پرداخت وجهی به بیمه گر ابتدا مطرح کرده است آنگاه تعهد بیمه گر در پرداخت خسارت به طرف مقابل  . یعنی اگر که مبلغ حق بیمه از طرف بیمه گذار پرداخت نشود از نظر حقوقی به معنای عدم انعقاد قرارداد است . و بنا بر این تعهد بیمه گر هم از بین رفته است و می تواند خسارت وارده را پرداخت نکند .  هر چند که در عمل شرکتهای بیمه بسته به نوع تعامل با مشتری از این مساله صرف نظر می کنند ولی از نظر حقوقی و در دادگاه پرداخت نکردن حق بیمه که تعهد طرف بیمه گذار است با حکم دادگاه قابل وصول است . بدین معنی که اگر بیمه گذاری از پرداخت حق بیمه امتناع کند و بیمه نامه جاری باشد ؛ شرکت بیمه می تواند با مراجعه به دادگاه خواستار مطالبه ان شود و دادگاه هم به نفع بیمه گر حکم خواهد کرد . این مطلب که پرداخت نکردن حق بیمه موجب سلب تعهدات بیمه گر می شود در همه بیمه نامه ها درج می شود . مثلا در بیمه نامه اتوموبیل در امارات که بیمه نامه ای است که از طرف وزارت اقتصاد امارات نوشته و ابلاغ شده است و در واقع بیمه نامه موحد است و در همه ی شرکتهای بیمه مثل هم نوشته شده است آمده است که

   

 يعتبر شرطا اساسيا لالتزام الشركه بدفع اي مبلغ مستحق عليها بموجب هذه الوثيقة ان يوفي المؤمن له وفاء كاملا بما توجبه شروط هذه الوثيقة ..................................

 (شرط اساسی  برای بیمه گر جهت پرداخت هر مبلغی مستحقی آن که بیمه گذار به

شروط مندرج در بیمه نامه که بر عهده اوست عمل کرده باشد ......)                   

بند 10 الشروط العامه وثیقه تامین سیاره

 سومین نکته در این باره نحوه و شکل قانونی انعقاد این قرارداد است . من در موقع کار در بازار بسیار با کسانی مواجه شده ام که فکر می کنند که این شرکت بیمه است که دنبال بیمه کردن سرمایه و اموال آنهاست . این دیدگاه به این دلیل بوجود امده است که چون شرکت بیمه بازاریاب دارد و بازاریابان به مغازه ها و شرکتها مراجعه می کنند و خدمات بیمه ای را ارائه می کنند؛ پس انگار که شرکتهای بیمه در واقع پیشنهاد بیمه کردن اموال و سرمایه های انان را می کند . در صورتی که قضیه درست برعکس می باشد . در واقع آنچنان که در ماده اول آمده است این بیمه گذار است که در قدم اول خواهان بیمه کردن اموال خویش می شود و با رجوع به بیمه گر خواهان انعقاد قرارداد بیمه می شود و اوست که تعهد می کند که (در ازاء پرداخت وجه .... ) از بیمه گر تعهد پرداخت خسارت وآرده را در آینده میکند وبه همین دلیل او را بیمه گذار نامیده اند . در عمل البته چون برگه پیشنهاد بیمه (تقاضا برای بیمه )حاوی بسیاری از مطالب است که باید دقیقا توسط پیشنهاد دهنده (بیمه گذار ) پر شود و اینها غالبا از امور تخصصی و فنی کار و موضوع بیمه پرسش می کنند که بیمه گذار ممکن است نتواند آن اطلاعات را درست در پیشنهاد وارد کند ؛  شرکتهای بیمه به عنوان نوعی سرویس  برگه های پیشنهاد راتهیه و آماده کرده و به بیمه گذار ارائه می کنند . و او هم با امضای برگه پیشنهاد عملا قرارداد را رسمیت می بخشد . 

   چهارمین نکته  درباره ماهیت این قرارداد است وآن این که آنچه که در قرارداد بیمه رابطه حقوقی بین بیمه گذار و بیمه گر ایجاد می کند اصل و منشاء تعهد است که هریک از طرفین تعهداتی به عهده می گیرند و این تعهدات به قرارداد بیمه یا بیمه نامه رسمیت قانونی می بخشد . و بنا براین است که در ماده دوم قید شده است که(عقد بیمه سند کتبی است ....) تا آن تعهدات در آن قید گردد .از یک نظر تعهد بیمه گذار مقدم بر تعهد بیمه گر است که اهم آن پرداخت حق بیمه است و نیز صداقت در ارائه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر و دیگر موارد که بعدا به آن خواهیم پرداخت . و از یک نظر دیگر تعهد بیمه گر موکول به وقوع حادثه مربوطه شده است که در آینده ممکن است که رخ بدهد یا این که رخ ندهد . در واقع ماهیتاَ بیمه گر در بیمه قول می دهد در صورت وقوع حادثه مورد نطر خسارت وارده را به بیمه گذاری که حق بیمه را قبلاَ پرداخته است  بپردازد . و بدین معنا بیمه گر وعده تعهدی را در آینده می دهدو می توان بطور ساده انگارانه گفت بیمه گر وعده می فروشد  . وعده ای که امید می رود تا به آن وفا کند . و اینجاست که انتخاب شرکت بیمه ای که به وعده ی خود وفا کند  دارای اهمیت بسزایی می باشد . بنا براین ما هنگام عقد قرارداد بیمه نه تنها باید به نرخ بیمه و میزان حق بیمه پرداختی توجه کنیم که مهمتر از ان توجه به این مطلب است که با چه شرکتی داریم قرارداد می بندیم . شرکتی که به ما وعده می دهد که در آینده خسارات وارده به ما را جبران کند . و ما در این مورد نباید صرف اینکه در فلان شرکت برای بیمه ماشینمان حق بیمه کمتری می پردازیم از بستن قرارداد با شرکتی که سابقه تاریخی آن در بازار نشان داده است که به تعهداتش پایبند است روی گردان شویم . کمی گران تراست ولی بهتر است تا ما با شرکتی عقد به بندیم که به قولش وفا می کند . 

و اما در بارره ماده سوم و نکات ان در آینده مطالبی شرح خواهیم داد .                 

  آنچه که تاکنون در باره مفهوم بیمه آمد بررسی مفاهیم حقوقی ان بود . بیمه از جنبه ها دیگر نیز قابل بررسی است که در بخش بعدی به آن می پردازیم . 

..............................................................................................

منابع

کلیات بیمه- آیت کریمی   - بیمه مرکزی ایران

قانون بیمه مصوب 1316 مجلس شورای ملی

پیام بیمه ایران تابستان 83

کارشناسی و ارزیابی خسارت آتش سوزی   سید محمد یمنی مرکز آموزش بیمه ایران

فرهنگ اصطلاحات بیمه و بازرگانی دکتر جانعلی محمود صالحی سازمان صنایع ملی ایران

 

بجای مقدمه

بیشتر اوزیها و دیگر اهالی منطقه جنوب که قریب یک صد سال و یا بیشتر است که به قول  معروف ( دوبی رو )هستند و در اینجا توانسته اند جای پایی برای خویش بدست آورند ؛ چه آنهایی که  کسب و کار خوبی دارند و چه آنهایی که هنوز به روال گذشته ها تجارت می کنند و نیز آنهایی که به صورت حقوق بگیری کار می کنند ؛ جملگی شاهد دیگرگونی سریع نحوه ی تجارت در طی دهه گذشته بوده اند .کسب و کار در دوبی  اینک هرچه بیشتر با اقتصاد جهانی و بازارهای مالی پیوند تنگاتنگی دارد ؛ هر نوسان سیاسی و اقتصادی و حتی حوادث و بلایای طبیعی در هر گوشه دنیا بویژه در جاهایی که خریداران دبی از آنجا می آیند ؛ به نحوی بر تجارت در دبی تاثیر می گذارد .برای کسی که عمری گذرانده و به هر صورت اینک دارای تجارتخانه ای بزرگ یا کوچک است حمایت از این سرمایه ها از اولویت بزرگی برخوردار است . نسلی که اینک در دوبی به کار تجارت مشغول است ماشا الله با ارتباطات تجارتی گسترده و سفر به اقصی نقاط دنیا و مراوده و مبادله با بیشتر ملتها ؛   دنیا دیده هستند و حتی فرزندان آنها  در کشورهایی مانند کانادا و آمریکا درس خوانده اند و اینک پی گیر کارهای والدین شده اند و به ضرورت حمایت از اندوخته های خویش تا اندازه ای واقف اند .حمایت از این سرمایه ها از یک طرف میتواند سرمایه یکی دو نسل گذشته اوزیها را که احیانا از صفر شروع کرده اند را همچنان فعال نگه دارد تا این تلاشها با غفلت به باد نرود و هم حمایت از این سرمایه ها در واقع حمایت از عمران و آبادانی در خود شهر اوز است چرا که اینها هستند که با اهدای گوشه ای از این سرمایه ها به عنوان کار خیر در ایجاد مدرسه ,دانشگاه ؛ مسجد ؛ بیمارستان و...... تاکنون موجبات بسیاری از عمران و آبادانی در اوز و دیگر نقاط لارستان را فراهم کرده اند .و حتی عده ای با انتقال بخشی از این سرمایه ها به اوز و سرمایه گذاری در رشته های مختلف صنعتی؛ تجاری ؛  خدماتی و حتی کشاورزی در ایجاد اشتغال نیز موثر بوده اند .   

پیوند تنگاتنگ این سرمایه ها و تسهیلات بانکی و لزوم گشایش اعتبار جهت واردات کالا و استمرار تجارت در واقع این سرمایه ها؛ چه سرمایه راکد و چه سرمایه جاری را در شراکت با بانکهای دوبی قرار داده است . به نحوی که می توان گفت بانکهای دوبی با بازرگانان شریک اند . همه ما طی یکی ده سال اخیر شاهد پیچیده تر شدن امر بانکداری در دوبی بوده ایم و دیده ایم که بانکها چگونه با کوچکترین خطا سرمایه ها را بلوک کرده اند . از طرفی مدیران قد یمی بانکها هم که بیشترشان از خودمونی های منطقه لارستان بودند ؛جای خویش را به مدیران جدیدی داده اند که غافل از روابط سنتی بازار عمل می کنند. و این نیز لزوم حمایت هرچه بیشتر از این سرمایه ها را نشان می دهد .

از موارد دیگر بالا رفتن هزینه های کسب و کار در دو سه سال اخیر است . کرایه های انبار ها و مغازه چند برابر شده است . هزینه ها و عوارض صدور مجوز ها و پرداخت ها به صورت صعودی سالانه رو به افزایش است . بانکها نیز هزینه های بالاتری را مطالبه می کنند .مخارج عادی زندگی و امرار معاش و گرانی هم مزید بر علت شده است که به نوبه خویش پرداخت حقوق ماهیانه به عوامل کار را موجب شده است . همه اینها موجب شده است تا هزینه کسب و کار بالا رود و هر تاجر تعهدات مالی سنگینی را برگردن داشته باشد  که باید از عهده آنها برآید. از طرفی تجارت در دوبی به صورت قرضی رواج کامل دارد . یعنی تاجر کالا را به خریدار می فروشد و در مقابل چک تاریخدار برای چند ماه بعد را دریافت می کند که در مواردی اصلاً وصول نمی گردد و  خود تاجر نیز به کسان دیگر چکهای تاریخداری را داده است که در صورت در خطر قرار گرفتن سرمایه ؛ همه آنها مطالبه می شوند. در اینجا نیز لزوم حمایت از سرمایه کاملا واضح است چرا که اگر بنا به هر علتی این سرمایه ها در خطر قرار بگیرد اصل  مطالبات به جای خویش باقی است و قابل به پرداخت می باشد که ممکن است موجب دردسر بزرگی را برای تجارت کنند گان گردد.  

از اول سال 2008 تاکنون ما اخبار چندین آتش سوزی در انبار اوزیها و دیگران را شنیده ایم که موجب خسارتهای بسیار بزرگی شده است  و سرمایه چندین نفر از تاجر بزرگ و کوچک در معرض خطر قرار گرفته است . که احیانا با درد سر هایی هم همراه بوده است .  البته صرف نظر از خطاهایی که ممکن است رخ بدهد ؛ چند علت کوچک و بزرگ در بروز این آتش سوزیها دخالت دارد که از جمله می توان به کهنه و قدیمی بودن ساختمان انبارها ؛ سیم کشی غیر استاندارد و یا سیم های قدیمی و فرسوده ؛ پر کردن بیش از حد ظرفیت انبار ؛ ریختن کارتن و آشغال و تخته و دیگر مواد قابل اشتعال در درون و اطراف انبار ها ؛ و حتی پخت و پز در انبار هار و....... اشاره کرد . اینها و  عدم آگاهی کارکنان در مقابله با آتش سوزی و ترافیک سنگین در بین دوبی و شارجه که بیشتر انبار ها در آنجاست و دیگر مسایل خود موجبات در خطر قرار گرفتن سرمایه ها را فراهم می آورد که حمایت از آنها  را در مقابل این گونه خطرات را گوشزد می کند .

به هر صورت مشخص می شود که اینک از هر زمانی بیشتر لازم است تا با اتخاذ تصمیماتی موجبات حمایت از سرمایه هایی که در واقع ثمره عمر ی تلاش است فراهم آورده شود . البته راههای حمایت از سرمایه و کالا و ساختمان و در واقع کل ما یملک زند گی متعد د و گوناگون  است. ولی شیوه بین المللی و  رایج و کار آمد حمایت از  سرمایه بیمه کردن آن است.شیوه ای که در دوبی رواج دارد و همشهریان در بیشتر موارد سرمایه های خویش را بیمه می کنند . هرچند که عده ای هنوز  از این امر غفلت می کنند و هیچ گونه حمایت از مال و سرمایه خویش در دست ندارند و بیمه نمی کنند . بیمه کردن در واقع خرید حمایت است از کالا و سرمایه و البته که هرچه که نحوه پوششهای بیمه  بهتر و بیشتر باشد می توان گفت حمایت از سرمایه بهتر و بیشتر فراهم شده است. 

پوششهای بیمه انواع بسیار دارد و هریک برای مورد خاصی طراحی شده است . در هر قرداد بیمه مواردی که بیمه گر تعهد پرداخت خسارت  می کند و مواردی که بیم گر از پرداخت خسارت به بیمه گذار معاف است با تفصیل قید شده است . که در اکثر اوقات نه کسی آن را می خواند و نه اگر که بخواند از آن متن های قانونی پیچیده سر در می آورد . خصوصا این که آنها به زبان انگلیسی نوشته شده است آنهم نه انگلیسی معمولی که روزانه با آن سر و کار داریم ؛ بلکه آنها متن های دقیق حقوقی هستند که توسط کسانی که کار کشته و خبره این گونه کار ها هستند نوشته شده است. فهمیدن و درک این پو ششها و انتخاب پوشش مناسب با سرمایه به نحوی که حمایت لازم از سرمایه را فراهم کند و نرخ مناسب را داشته باشد در این شرایط کاملا ضرورت دارد . البته همیشه بیمه ارزان خریدن موجب حمایت خوب از سرمایه نیست . مخصوصا اگر بیمه از شرکت بیمه ای خریده شود  خود از سرمایه و حمایت بزرگی برخوردار نباشد . 

همانطور که عدهای از همشهریان واقف هستند بنده چند سالی در کار بیمه  هستم وبا این بیمه نامه ها سر و کار دارم . روزانه نیز با سوالات مختلفی در بازار مواجه می شوم که تا آنجا که در توان دارم پاسخ می دهم یا از کارشناسان می پرسم و بعد جواب می دهم و برمن روشن شده است که عدم آگاهی در این مورد وجود دارد و گسترده هم می باشد . بنا بر این تصمیم گرفتم از این منبر و تا آنجایی که در توان دارم به شرح انواع پوششهای بیمه بپردازم . تا از این راه بتوان آن حمایت های لازم و ضروری از سرمایه  ها را شناخت و پوشش مناسب را انتخاب کرد. 

      قبلا از آقای فرهاد برای قراردادن این مقالات در سایتش تشکر می کنم    .  عنایت الله نامور آبان 87