سر شماری 85

 بر اساس نتایج اولیه سر شماری سال 1385  می توان به نتیجه گیریهای جالبی رسید که می تواند چشمها را به بعضی  واقعیت ها بازکند.  

                                              ابتدا نگاهی به آمار بیندازیم:                                                                      

جمعیت کل شهرستان لارستان                                           229248   نفر

 شهر  لار                                                                    54688   نفر

 بخش مرکزی                                                                91083  نفر 

 بخش اوز                                                                   34501  نفر 

 شهراوز                                                                     15270  نفر   

 بخش بیرم                                                                    12400 نفر   

شهربیرم                                                                         6531  نفر

 بخش صحرای باغ                                                            13467  نفر

 بخش گراش                                                                   39599 نفر

 شهرگراش                                                                     27767  نفر

 بخش جویم                                                                    19710  نفر

 شهرجویم                                                                       6590  نفر

 بخش بنارویه                                                                 17196  نفر

  شهربنارویه                                                                   9326 نفر

 شهرخور                                                                        5651 نفر                    

       ..............................................................................................

حال با توجه به داده ها می توان گفت که :

 شهر نشینان در لارستان  125823 نفر هستند که برابر با 54% کل جمعیت لار ستانی می شوند . و بقیه یعنی 103425 نفر هم در روستا ها زندگی می کنند که برابر با  46 % کل لار ستانی ها هستند . از طرف دیگر اگر بخواهیم شهر های لارستان را با در نظر گرفتن تعداد جمعیت مرتب کنیم رتبه ها چنین می شوند: 

 

 1- لار                 با   43  %  از شهر نشینان و  23%   از کل شهرستان

2- گراش              با   22  %  از شهر نشینان و    12% از کل شهرستان

3- اوز                 با   12   %  از شهر نشینان و   6 % از کل شهرستان

4-بنارویه             با    7   %   از شهر نشینان و   4  % از کل شهرستان

5-جویم               با     5    %  از شهر نشینان و   3  % از کل شهرستان

6-بیرم                با      5   %  از شهر نشینان و    3 %  از کل شهرستان

7-خور               با      4   %   از شهر نشینان و    2  % از کل شهرستان

 که جالب توجه است . زیرا سه شهر اول یعنی لار و گراش  و اوز در نزدیکی یکدیگر قرار دارند . و در واقع در مسیر شاهراه اصلی لارستان  و هر یک با سابقه شهر نشینی طولانی. و این مساله بی تاثیر نبوده است .هرچند که اوز در سال 1305 ( طبق نوشته تاریخ دلگشای اوز  )در حدود 4000 نفر جمعیت داشته است .

 حال اگر بخواهیم بخش ها لارستان را از نظر جمعیت مرتب کنیم جدول زیر حاصل می شود                                                                                           

1- بخش مرکزی (حومه ) لار            54688 نفر برابر با 28%  کل بخشها                       

2- بخش گراش                           39559 نفر  برابر با  20% کل بخشها

3- بخش اوز                            34501   نفر برابر با  18 % کل بخشها

4-بخش جویم                            19710 نفر  برابر با   10% کل بخشها

5-بخش بنارویه                           17169 نفر برابر با    9% کل بخشها

6- بخش صحرای باغ                     13467 نفر برابر با    7% کل بخشها

7- بخش بیرم                               12400 نفر برابر با   6% کل بخشها

                                                                                                               و اما راجع به اوز:

 ما اوزیها در واقع از نقطه نظر شهر نشینان در رتبه سوم هستیم  ولی در کل بخش جمعیتی برابر با 34501 نفر را داریم که تقریبا  با کل جمعیت بخش گراش در یک ردیف می تواند قرار بگیرد  . با توجه به این که شهر اوز 15270 و شهر گراش 27767 نفر را در خود جا داداه اند  می توان گفت در بخش اوز تعداد روستا نشینان بیشتر از بخش گراش است . و این به خاطر شهر های فیشور و کوره و بید شهر و هود و بقیه است که ما می توانیم در واقع با گراش در ردیف دوم  بعد از لار  ردیف اولی  قرار بگیریم .                                                                                 

چنانچه گفته شد تاریخ دلگشا ی اوز می گوید که در سال 1305 ما 4000 نفر بودیم و اینک در 1385 ما اوزیها ( البته در اوز ) 15270 نفر شده ایم  .یعنی طی 80 سال اوزیها 11270 نفر رشد جمعیتی داشته اند   یعنی بطور نسبی سالی 140 نفراضافه شده است .که برابر با 3.5% است .  البته  در این محاسبه کمی سهل انگاری شده است .                                                                                            

  یا از این که ما در 80 سال 11270 نفر بیشتر از سال 1305 شده ایم می توان گفت که در عرض این هشتاد سال ما 2.8 برابر شده ایم و از این لحاظ می توان  جمعیت اوز را در طی این هشتاد سال بطور تقریبی محاسبه کرد و می توان گفت که :  

   جمعیت اوز در سال

 1305                 4000 نفر

 1333                 8000 نفر

 1361                  12000 نفر

 1385                   15270 نفر

  بوده است و در واقع به جمعیت اوز هر 28 سال 4000 نفر اضافه شده است .و چنانچه ملاحظه می شود در 28 سال اول یعنی از سال 1305 تا 1333  جمعیت دو برابر شده است ولی در بیست و هشت سال بعدی یعنی از 1333 تا 1361 فقط 50% رشد جمعیتی را مشاهده می کنیم .و علت این امر می تواند این باشد که در 28 سال اول زاد و ولد بیشتر بوده است و مهاجرت هم کمتر . و این واقعیت دارد چراکه در آن دوره زمانی اوزیها خصوصا آنها که بی بضاعت بودند توان مهاجرت به کشورها مجاور یا شهر های دیگر را نداشتند و از طرف دیگر هنوز تعداد با سواد ها کم بود و شعار متمدنانه (فرزند کمتر ؛ زندگی بهتر) مطرح نشده بود. و این می رساند که عمده مهاجرت اوزیها به کشور های دیگر در واقع در دوره زمانی بین سالهای 33تا61 رخ داده است و اگر به دور و بر خودمان نگاه کنیم هم این واقعیت آشکار می شود که شاید بتوان گفت در واقع جمعیت اوز طی آن سالها هم 100% رشد کرده ولی 50% آن به خارج مهاجرت کرده اند یعنی از سال 1333تا 1361 تعداد 4000 نفر اوزی به خارج مهاجرت کرده اند که همان معدل سالی 140 نفر می شود

  و از طرف دیگر در بخش اوز که 34501 نفر زندگی می  کنند تعداد 15270 نفرشان در شهر اوز هستند و این یعنی در بخش ما اوزیها برابر با 45% کل هستیم و تقریبا در بخش اوز نیمی از جمعیت اوزی هستند و نیم دیگر تابع مناطق دیگر بخش می باشند . و این نسبت در بخش گراش به حدود   سه به یک می رسد یعنی در حدود 70% اهالی بخش گراش در شهر گراش هستند . در بخش جویم 33% ؛ در بنارویه 50%  و دربخش بیرم 50%در شهر زندگی می کنند  . و این می رساند که در بخش گراش فقط یک شهر وجود دارد و در روستا چندان کسی نیست و از طرف دیگر در جویم بیشتر مردم در روستا زندگی می کنند و در شهر جویم جمعیت کمتر است .

البته این برد اشتها فقط با تکیه به آن آمار داده شده بود و اگر در آینده که نتایج قطعی سر شماری توسط دولت منتشر می شود به دست آمد می توان به نتایج دقیقتری رسید .  

عنایت الله نامور- مهرماه 86

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

درباره بخش اوز
١-((بخش اوز))در آدز ماه ١٣٢٨ بنا به تصويب هيات وزيران متشکل از دو دهستان ((بيدشهر))و((خنج)) تشکيل شد و در سال ١٣٦٨ بر اساس راي هيات وزيران دولت جمهوري اسلامي دهستان خنج از بخش اوز منفک گرديدو بخش اوز باد و دهستان محمله و سيف آباد به عنوان بخشي جديد در لارستان توليد يافت.
٢- بخش اوز شامل يک شهر بوده که آن هم شهر ((اوز)) مي باشد .دو دهستان و ٢٤ روستا بخش اوز را تشکل مي دهند
٣-جمعيت شهر اوز طبق آمار رسمي سال ١٣٧٥معادل١٤١٠٥نفر مي باشد
٤-شهرداري در سال ١٣٣٤ بخشداري در سال ١٣٢٨تاسيس شدند اداره آبفا هميشه جزو شهرداري بوده ولي از سال ١٣٧٠از شهرداري جدا شده وبه صورت اداره اي مستقل در آمد. اداره برق ١٣٤٣و مخابرات در سال ١٣٥٥و آموزش و پروش از سال ١٣٢٨ به صورت نمايندگي و از سال ١٣٥٠به صورت اداره مستقل تاسيس شده اند.
٥-روستاهاي بخش اوز شامل :الف:دهستان بيدشهر:کهنه‌،قلات،اسلام آّباد،گلار،کوره،بيدشهر،هود،هيرم،خوشاب،مربط،لگاره،لاورگرهوگورخر.
دهستان فيشور شامل روستاي :فيشور،محلچه،بيغرد،حسين آباد،اکبر آباد،تنگ نارک،دشت بزرگو کوچک،چدرو،بزرگو و ورا.


((با تشکر از آقاي احمد خضري)) جهت ارسال اين مطلب