بهار کم نظیر اوز منتظر میهمانان نوروزیست

امسال از ان سالهایی است که بهار با تمام زیبایی هایش در دشت ودمن اوز قد کشیده است سبزه وگلهای وحشی در انواع رنگ ها وبا بوی فرح بخش بهار امیخته وزنده دلی را با خود به ارمغان می اورد مسافران نوروزی دسته دسته از دبی ودیگر نقاط به سمت اوز میروند تا هم دید وبازدیدی از فامیل وطایفه واشنایان داشته باشند هم سهمی از این طبیعت زیبا ببرند خوش به حال مسافران ومیهمانان ومردم شهر ودیار اوز. عکس هایی از این بهار برایم همین امروز فرستاده اند که دل هر تپنده وصاحب دلی به شور وشوق می اورد واگر بتواند حتما راهی اوز میشود

 

 

 

بساط فروش سبزه وماهی قرمز نوروزی در میادین اوز

ماهی از هرعدد 1500 تومان تا 8000تومان بنا به سایز ماهی

سبزه از 2000تومان تا 6000تومان