عکس هایی از بهار اوز1391

فصل شکوفه دادن درخت لیمو در اوز

گل دادن و پیر شدن سبزی کوهی خارازه در اوز kharaze

گل دادن کابول از خوردنیهای محلی اوز که در فصل بهار می روید kabol

 

اغاز  وفصل غنچه شدن گل گاری در شهر اوز golgari

 

 

گل گاری خره که شبیه گل گاری اصلی است ولی قابل خوردن نیست

گل توپی از گلهای ایام بهار در اوز

بوته وگل برویز از بوته های خوشبوی کوچکی که در فصل بهار ودر میان گندم زارها در اطراف شهر اوز می روید وباغث دوری حشرات ومگس میشود

سَرمه از بوته های برگ دار با پوششی کرکی مانند که در بهار می روید ومردم اوز انرا مانند اسفناج می پزند وخالی یا با ماست میخورند  sarmeh

  مِحَل از سبزیهای محلی وخوردنی ودم کردنی که بیشتر به خاطر خاصیت دارویی ان مصرف میشود mehal

maygaye konari

مَیگای کُنری یا ملخ کناری  از میگویهایی است که هر ساله در اوز وباغات اوز در اواخر بهار پیدایش میشود قبلا ودر زمانی که اطراف اوز گندم زارهای زیادی بود یکی از بهترین ملخ هایی بود که اوزیها انرا در اب جوش می چوختند وچون خرچنگ انرا میخوردند اوزیها در گذشته دور بدلیل شرایط سخت زندگی حتی از افت گندم زارهای خود غذایی مقوی درست میکردند تا زندگی ادامه مطمئن تری یابد این ملخ بیشتر به این دلیل که همرنگ درخت کنار بود وبا چوب اون همرنگ بود وروی انها خودرا استتار میکرد به ملخ کناری معروف است

گل دادن ترشه در پایان فصل این سبزی ترش مزه محلی در بهار اوز 

در صورت استفاده از عکس ها لطفا منبع انرا ذکر کنید