عکس های قدیمی ویادگاری ؛ شاید شما هم در همین عکس ها باشید  این مجموعه عکس ها که عکاسی پرسپولیس اوز گرفته است ازسایت اوز فور یو گرفته ایم  

 

 

ادامه  عکس ها برای دیدن بقیه عکس ها اینجا کلیک کنید