وضعیت اتش نشانی اوز چگونه است ؟

امکانات اتش نشانی اوز اصلا خوب نیست و در شان مردم وشهر اوز نیست

در شهری که چند دانشگاه دارد بیمارستان ودانشکده بهداشت دارد وخیرین همواره در جهت عمران وابادی اوز تلاش بی وقفه داشته اند ومردمی صبور وفهیم دارد؛ نیاز مبرم به اتش نشانی دارد که مجهز باشد دارای ماشین خوب اتش نشانی باشد ومی باید دارای لوازم وتجهیزاتی باشد  که در موقع خدانکرده اتش سوزی بتواند سریع اتش خاموش نماید تا خسارت جانی ومالی برای مردم  ببار نیاورد.  من اطمینان دارم اگر مسئولین شهری وشهرداری اوز تلاش خودرا با مقامات شهرستان واستانی در این راه هموار نمایند خیرین ونیکوکاران نیز انان را مورد حمایت خود قرار خواهند داد

تمام سعی وتلاش سایت ستاره های اوز از ابتدا تاکنون این بوده تا ضمن انتقاد از نواقص ومشکلاتی که داریم پیشتهادات بجا ومناسب خودرا نیز ارائه دهد چرا که هدف سایت توسعه وابادانی شهر اوز واطلاع رسانی بر اساس احساس مسئولت انسانی می باشد

 بتازگی عکس هایی از امکانات اتش نشانی وشهرداری اوز وگراش ولار برایمان ارسال شده که وقتی نگاه میکنی واقعا امکانات اوز در این زمینه هیچ است من امیدوارم همشهریان ومسئولین با نگاه به این عکس ها وموجودی ما در این زمینه خیلی سریع چاره اندیشی کنند که حادثه خبر نمیکند نه ماشین اتش نشانی درستی داریم نه امبولانس درست وحسابی نه امکانات وتجهیزات لازم برای جلوگیری از اتش وسوانح دیگر واقعا مسئولین گذشته این اداره چه میکردند چرا جراید محلی که قرار بوده مثلا بازگو کننده افکار عمومی باشند تاکنون یک گزاش مفید وبدربخور در این زمینه ارائه ندادند تا مردم با این مشکلات که به جانشان بستگی دارد بیشتر بفهمند ودنبال راه چاره ای بگردند

امید من این است که شهردار جدید وشورای شهرمان که منتخب مردم هستند با همیاری خیرین وحمایت احاد مردم اوز سروسامانی به این وضعیت اتش نشانی وشهرداری اوز بدهند در اولین اقدام بجا ودرست شورای شهراوز لیستی از اقلام مورد نیاز خود که ضروری میباشد ارسال نموده تا هر کس از دلسوزان شهر قسمتی از ان را بعهده بگیرند تا هرچه سریعتر این اداره در شان ومقام ومنزلت مردم اوز قرار گیرد ومردم در مواقع حوادث نگرانی کمتری داشته باشند .مطمئن باشید کار خیرتان بی جواب نخواهد ماند

فرهاد محمودا

26.4.2014

برای اینکه بفهمیم وضعیت امکانات شهر اوز با گراش چه میزان تفاوت دارد اول به عکس های شهرداری واتش نشانی گراش توجه کنید وبعد امکانات شهر خودمان اوز نگاه کنید  

عکس های پائین  هم از امکانات شهرداری واداره اتش نشانی شهر اوز است 

 

انگار همه از جنگ برگشتند