ماهنامه عصر اوز منتشر شد

(شماره ٤٢ (خرداد ماه


:در اين شماره


- وزير کشور : لارستان مظهر روشن و همدلي و همراهي شيعه و سني است


-اسا تيد و رئيس دانشگاه بين المللي تغريب المذاهب در اوز


- شبکه بر ق اوز به دو خط جدا گانه تقسيم شد


- آشناي با پارهاي از عوامل و دلايل قعطع برق در شهر اوز

- آقاي جاويد منصوري به عنوان ريس اداره تربيت بدني لارستان منصوب شد


- بالا خره آب چاه هاي گراش به اوز رسيد


- شب شعر سياوش بمناسبت گرامي داشت روز فردوسي در اوز بر گزار گرديد


- ديدار اعضاي شوراي اسلامي شهر اوز باتني چند از مسولين در شيراز


- جلسه پرسش و پاسخ شوراي شهر با مردم اوز


-تيم فوتبال اوز جوان به کيش سفر ميکند


-تيم اميد بندر (اوزيهاي بندرعباس) در يک ديدار دوستانه با تيم اوز جوان با نتجه

 ٣بر٢ به پيروزي رسيد

-اداره آموزش و پروش اوز سالن مجهز ورزشي مي سازد


- يک دستگاه چمن زني مدرن به تربيت بدنبي اهدا شد

-بحران اجتماعي -جوان مجرم


- قابل توجه مسولين /خطالب به دکتر انصاري استاندار فارس(مطلبي از محمد

 صديق پيزار)
...و دها مطلب و خبر ديگر