مکان نمایش تغئیر یافت
به علی گفت مادرش روزی

کاری از گروه تئاتر مهرگان دبی می باشد  که طی روز های پنج شنبه؛ جمعه وشنبه برابر با 11و12و13مارچ در سالن سینما گراند الغریر سنتر  دبی بروی صحنه میرود نویسنده این نمایش اقای مهرداد انداچه است که سعی دارد کاری متفاوت از کارهای گذشته گروه مهرگان بروی صحنه بیاورد این نمایش بکارگردانی علی تیز پا وبازیگری فرهاد پرواز- عزیز افزایش -شقایق سعیدی علی گلرو- یوسف صالحی زاده -نرگس شمسی زاده ومهرداد انداچه می باشد
ساعت اجرای نمایش  ساعت 21.30دقیقه است  مکان : سالن سینما گراند الغریر سنتر