سفری به الاسکا با عکس هایی از محمود شریفی

اوزیها همه جا هستند از قاره اسیا تا اروپا وامریکا وافریقا کمتر قاره ای پیدا میشود که اوزیها به انجا نرفته باشند یا اینکه انجا زندگی نکرده باشند طی یک تماس اتفاقی متوجه شدم اقای شریفی که تحصیل کرده مکزیکو سیتی امریکا هستند ودر زمینه برنامه نویسی کار میکنند در ایالت الاسکا در شهر انچورگی مشغول کار هستنداقای شریفی مرتب اخبار ورویدادهای منتشر شده در سایت ستاره های اوز پیگیری میکنند  این گزارش کوتا وعکس های زیبا توسط ایشان برای سایت فرستاده اند

 منطقه وایتیر whittier که حدود یک ساعت تا بزرگترین شهر الاسکا بنام انچورگ Anchorageفاصله دارد منطقه ای دیدنی وتوریستی است

کسانی که به انجا میروند معمولا در تور های تابستانی که از تورهای 5ساعته تا چند روزه هست از ان مناطق زیبا ودیدنی بازدید میکنند البته این تورها در تابستان برای این منطقه هست وگردشگران برای دیدن کوههای یخ ومناظر زیبا به انجا میروند جدا از کوه ها ودریاچه ها ودرختان اگر خوش شانس باشی میتوانی نهنگ یا همان وال هم ببینی که خوشبختانه در سفری که داشتم نهنگ دیدم اما عکسی نگرفتم  

در این مناطق به دلیل نزدیک بودن به قطب شما در تابستانها روزها بسیار طولانی است تا جایی که ساعت 11 شب مثل 5 عصر است دو عکس اخری در ساعت 11 شب در شهری که زندگی میکنم گرفته ام  

 

دوعکس زیر در ساعت 11 شب گرفته شده است