در باره سایت

سایت ستاره های اوز سایتی محلی وشخصی است که بیشتر مطالب ان به مسائل اجتماعی فرهنگی وادبی  درشهر اوز ومنطقه می پردازد .اخبار وبررسی تحولات در این حوزه ها از علاقمندیهای سایت است .شهر اوز از شهرهای استان فارس است که پشتوانه فرهنگی خوبی دارد ووظیفه ماست که ضمن ارج نهادن به داشته های نیک شهرمان در پیشرفت وابادانی ان بکوشیم. سایت ستاره های اوز در راستای بحث وتبادل ونظر در عرصه های گوناگون به مسائل مهم کشور نیز چشم دوخته است امید است در این راه انچه به صلاح مردم است ودر جهت ترقی شهر اوز می باشد به دیده همشهریان وبینندگان سایت برسد . این سایت هرچند با نگاه مدیر مسئول ان به جهان اطرافش می نگرد اما توان این را دارد که بازگو کننده نکته نظرات مفید وسازند همشهریان وبینندگان سایت نیز باشد .   مدیر مسئول سایت فرهاد ابراهیم پور (محمودا)-دبی  

م