اول ماه می روز جهانی کارگر مبارک باد

اول ماه می برابر با یازده اردی بهشت هر سال روز جهانی کارگران جهان است که بپاس ویاد وخاطره همه کارگران وزحمتکشان این روز را جشن میگیرند ودر این روز برای اتحاد واتفاق بیشتر کارگران در جهان به تظاهرات وگرد هم ایی می پردازند وخواسته ها ومشکلات خودرا در قالب بیانیه ها واعلامیه ها وتوسط اتحادیه ها  کار وکارگری به گوش مسئولین ومردم جهان می رسانند

کارگران جهان بار ساخت وساز جهان وهر انچه در این جهان ساخته وتولید میشود بر دوش انان است بلندترین ساختمانها وشیک ترین مراکز تجاری وصنعتی مسکونی با دست های توانا وکارامد انها ساخته میشود مراکز تفریحی وگردشگری به دست انها ساخته میشود  پل ها وگذرگاه ها وراه اهن ومترو وخیابانهای طویل توسط همین زحمتکشان ساخته میشود  بطور کلی سازنده بزرگ جهان کارگران هستند اما خود کمترین بهره از این امکانات می برند ودر بیشتر کشورهای جهان مورد ستم وبهره کشی قرار می گیرند وبسیاری از شرکت ها  حقوق انسانی ومادی انها را رعایت نمی کنند  سازندگان جهان برای همین است که نیاز به اتجاد واتفاق برای رسیدن به حق وحقوق خود دارند  ضمن گرامیداشت این روز بزرگ به کارگران جهان وکشورم  توجه بینندگان سایت را به عکس هایی از تلاش این کارگران که مربوط به دهه بیست وسی در امریکا هست جلب میکنم هرچند اگر سر بچرخانیم در همین دوربر خودمان از این قشر زحمت کش فراوان می بینیم  انها را ببینیم وبرای تلاش وکارشان ارزش قائل شویم  اینها سازندگان جهانند

  

تصاوير اين مجموعه واقعي هستند. برخي از آنها عكسهاي Golden Collection تاريخي آمريكا بوده و در سالهاي 1930 توسط چارلز ابتز گرفته شده اند. اكثر آنها صحنه هاي روزمره  کارگران را نمايش مي دهد كه در سالهاي 1920 تا 1935 در ساختمان اسمانخراش ها   مشاركت داشتند. همانطور كه خواهيد ديد معيارهاي امنيتي خيلي عجيب و نامأنوس است و تصاوير سعي در نمايش دادن اين وضعيت دارند.

اين تصاوير در تاريخ 29 سپتامبر 1932 در شهر نيويورك گرفته شده اند و در تاريخ 2 اكتبر همان سال در پيوست يكشنبه نشريه New York Herald Tribune به چاپ رسيدند. اين عكسها در طبقه 69 از يك آسمانخراش 70 طبقه كه ساختمان CE از مركز Rocklfeller مي باشد گرفته شده است.