ایا ما عید نوروز را جدی می گیریم ؟

ایا اطلاعاتی از مراسم این جشن وائین باستانی داریم وانرا انجام میدهیم؟

برای اینکه  در مورد این جشن وسال نو ایرانی ونوروز بدانیم مطالبی از سایت هاونویسندگان کشورمان جمع اوری کرده ام تا هم خودم بیشتر بدانم وهم شما با این ائین که در تهران ودیگر شهرهای کشورمان از سالیان دور اجرا میشود بیشتر اشنا شوید انچه در این مطلب جمع اوری شده با تکیه بر اداب این مراسم در تهران قدیم است که هم اکنون هم بعضی از انها رعایت میشود ومواردی هم متاسفانه به فراموشی سپرده شده است  من فکر میکنم این ائین وعید نوروزی با توجه به اینکه فرا رسیدن سال جدید را بهمراه دارد می باید اغاز گر تحولی در زندگی واندیشه باشد وهمزمانی ان با اغاز فصل بهار از مزیت نیکو وفرحبخش این عید است که هم انرا پاس بداریم وهم کوشش کنیم اداب انرا که نیک می پنداریم اجرا کنیم .ما اوزیها متاسفانه در سالهای دور این عید را عید سرحدی ها می دانستیم وخیلی کم به ان بها میدادیم اما چندین سال است که نسل جوان به اهمیت این ائین ایرانی پی برده است وهمراه با مردم کشورمان رسیدن سال نو وعید ونوروز را جشن میگیرند وسفره هفت سین پهن میکنند

   آداب عيد نوروز در تهران قديم

عيد نوروز در گذشته اي نه چندان دور، تنها به 14 روز آغاز فروردين محدود نميشد و به پيشواز رفتن آن شامل جزئيات و ريزه كاريهايي بود كه اين عيد را از اعياد ديگر متمايز ميكرد و رسيدن آن براي همه از پير و جوان، شادي آور بود
http://www.farya.com/images/all/norooz_oldies.jpg
در آن زمان تقريبا تمام كارهاي مربوط به عيد، توسط اعضاي خانواده انجام ميشد كه در بيشتر مواقع، همه در يك خانه زندگي ميكردند و دست به دست هم داده به خياطي و خانه تكاني، خريد و پخت و پز ميپرداختند، باغچه را صفا داده و گلكاري ميكردند و خلاصه با آغاز سال نو، همه با احساس رضايت از نتيجه كوششهاي خود، پذيراي مهمانان شده و خود به ديدار فاميل ميرفتند و روزهاي خوشي را در كنار يكديگر ميگذراندند

عيد نوروز براي كودكان از حال و هوايي استثنايي برخوردار بود و اكثر آنان تنها در همين زمان صاحب يك دست لباس نو ميشدند و شايد يكي دو اسكناس تا نخورده عيدي ميگرفتند و براي آن هزارتا نقشه ميكشيدند. ناگفته نماند كه در بيشتر موارد اين اسكناسها به جيب والدين ميرفت و خرج گوشه اي از اجاره خانه يا يك مورد ضروري ديگري ميشد كه آنرا به بعد موكول كرده بودند

زيرا در اين روزها هيچ كس از خرج كردن پول كم نميگذاشت و ضرب المثل "چو فردا شود فكر فردا كنيم" در اين مواقع خيلي صدق ميكرد! اما تمام اينها چيزي از لذت عيدي كم نميكرد و بچه هايي هم كه ميدانستند قرار است عيدي نقد آنها به مصارف ديگر برسد، با اين ايده كه كمك خرج پدر و مادر خود شده اند به خود دلگرمي ميداده و حتا بادي به غبغب ميانداختند و احساس بزرگي ميكردند

پيشواز نوروز
رخت نو : از آغاز ماه اسفند كم كم انديشه عيد نوروز موجب شادي اغنيا و نگراني فقرا ميشد و در اين ميان اوضاع كسبه بازار از همه بهتر بود و فصل رونق بازار فرا رسيده بود. اولين كار، كه زمان و دقت بيشتري لازم داشت تهيه رخت و لباس نو بود. البسه كودكان معمولا از رنگهاي شاد و زنده تهيه ميشد كه معمولا توسط خانمهاي خانه دوخته ميشد و كفش و كلاه تنها مواردي بودند كه از بازار خريداري ميشدند. خانم و آقا هم(در خانواده هاي متوسط) معمولا به نو كردن چند تكه اصلي لباس خود كه شامل چادر مشكي و چادر نماز، كفش و عبا بود ميپرداختند و در صورت امكان البسه ديگر را شسته و رفو ميكردن، يقه ها را آهار ميزدند و خلاصه براي سال نو، نو نوار ميشدند

خانه تكاني
هر چند كه تهيه لباس نو در بعضي از خانواده هاي بي بضاعت انجام نميشد ولي رسم خانه تكاني، فقير و غني نميشناخت و براي انجام شدن آن، تمام وسايل خانه بايد بيرون ريخته شده و تمام خانه شسته، جارو و گردگيري ميشد و بعد تمام اسباب پس از تميز شدن به داخل برده شده و چيده ميشد.در همين خانه تكانيها، دو كار مهم انجام ميگرفت، يكي دل كندن از لوازم و اسباب كهنه و شكسته بود كه پس از يك يا چند سال كار كردن و تعمير شدن، ديگر نفسهاي آخر را كشيده و تنها به درد دور انداختن ميخورد و همچنين تغيير و تحول شكل چيدن اثاث منزل كه با بيرون ريختن و دوباره چيدن، شكل تازه اي به خانه داده و موجب تنوع ميشد

خانه تكاني در آن روزها وقت بسياري ميگرفت زيرا از تكاندن فرش و گليم و قالي شروع ميشد و با صيقل دادن لوازم فلزي، شستن پارچه ايها (ملافه و پرده، روتشكي و پشتيها و...)، سشتن در و پنجره ها و ظرف و ظروف و دوده گيري از اتاقها به پايان ميرسيد و بعد همه چيز بايد دوباره چيده ميشد تا سال بعد كه روز از نو، روزي از نو

سبزه سبز كردن
سبزه عيد از بيست روز تا ده روز مانده به عيد بايد سبز ميشد. به اين ترتيب كه خانم خانه به تعداد جمعيت خانواده مشت مشت گندم يا عدس يا هر دانه سبز كردني ديگر را برداشته و در ظرفي سفالي ميريخت، اين كار بايد طوري با دقت انجام ميشد كه از دستشان دانه اي به زمين نيافتد و در ضمن با هر مشت دانه بايد براي سلامتي، خوشي، سعادت و گشايش بخت و مال آن شخص دعا ميكردند، سپس روي دانه ها را با آب نيم گرم پوشانده و در جايي نه گرم و نه سرد قرار ميدادند و هر روز آب تازه بر ريش ميريختند تا جوانه بزنند

اين دانه هاي جوانه زده را در دستمال مرطوبي نگه ميداشتند نا برگهاي آن نيش بزند و بالا بيايد، سپس سبزه را در يك سيني يا بشقاب زيبا قرارداده، و هر روز آب ميدادند تا سبز شده و براي هفت سين آماده شود، سپس آنرا با روباني قرمز و گلهاي پارچه اي تزيين كرده و سر سفره ميگذاشتند

خانمهاي باسليقه با تخم تره تيزك (شاهي) سبزه سبز ميكردند، و با دانه هاي شاهي كه پس از خيس شدن لعاب پيدا ميكند، روي پارچه اي جملاتي چون "سال نو مبارك" يا "يا مقلب الالقلوب و الابصار" را مينوشتند و سبزه خود را به اين شكل سبز ميكردند

خوردنيهاي شب عيد
سبزي پلو: يك شب مانده به تحويل سال، زمان خوردن سبزي پلو با كوكوي سبزي، سير تازه و ماهي فرا ميرسيد. عقيده به پلوي سبزي دار اين بود كه ميگفتند خوردن آن دل را زنده، احشا را تازه ، بدن را رطوبت مفيد مي بخشيد و روح تازه به تن ميدميد. با توجه به اينكه در تهران سبزي تازه هنوز نرسيده بود و وسايل تندرو براي رساندن ماهي تازه به تهران موجود نبود، بيشتر تهرانيها از سبزي خشك و ماهي دودي استفاده ميكردند. سبزي تازه در گلخانه ها عمل مي آمد و به قيمت گزافي فروخته ميشد و تازه به دوران رسيده ها براي آنكه نشان بدهند سبزي و ماهي تازه استفاده كرده اند، آشغال سبزي و كله ماهي را كنار در خانه خود ميگذاشتند

از طرفي بسياري از افراد خير در اين شب به ياري مستمندان شتافته و با بردن برنج، روغن، ماهي و تخم مرغ به در خانه آنها، دلشان را شاد ميكردند

رشته پلو
شب سال نو، يعني شب تحويل سال، وقت خوردن رشته پلو بود كه خوردن آن آدابي داشت. رشته پلو كه با رشته پلويي و همراه با خرما و كشمش سرخ كرده آماده ميشود، غذايي است كه نه تنها پر قوت و گرم كننده مزاج به شمار مي آمد، بلكه خوردن آن موجب ميشد كه "سر رشته كار" تا آخر سال در دستشان باشد

آداب تهيه و خوردن رشته پلو از اين قرار بود: اگر مرد و سرپرست خانه دچار مشكلي در كار و كسب شده بود، بشقاب اول براي او كشيده ميشد، اگر در خانه دختر بخت بسته اي بود، او بايد زير ديگ را روشن ميكرد و موقع كشيدن در ديگ را باز ميكرد. رشته خشك كرده اين پلو، براي رفع بي پولي داخل كيف قرار ميگرفت

دختر يا پسر بخت بسته در هنگام كشيدن پلو بايد از منزل خارج ميشد و بعد مادر يا مادر بزرگ او بشقابي از برنج برايش ميكشيد و پشت در برده و مي پرسيد كي هستي؟ و او جواب ميداد باز كن، مادر در را باز ميكرد و بشقاب را به دستش مي داد، آن شخص بايد دو لقمه پلو را همان بيرون ميخورد و بعد به داخل مي آمد تا بختش گشوده شود

چراغهاي شب عيد
از اعتقادات ديگر شب سال نو اين بود كه بايد شعله و نور در خانه زياد باشد كهاين شامل اجاق يا منقل و چراغها بود كه بايد تا صبح روز دوم سال روشن نگه داشته ميشد به طوريكه بايد با كمال دقت نفت گيري ميشد تا دود نزده و خاموش نشود. از طرفي، شيوه سوختن اين چراغها، خود تعبير و تفسيري داشت كه شنيدن آن خالي از لطف نيست

اگر چراغها از ابتدا تا انتها روشن و سالم باقي مانده بود، سالي پربركت با دلخوشي و تندرستي در انتظار اهل خانه بود، اگر لوله چراغها دود زده ميشد يا شمع درون آنها به يكسو مي افتاد، تاريكي و كدورت در زندگي رخنه ميكرد، اگر خاموش ميشد، مالي از دستشان ميرفت يا اميدي به نا اميدي مبدل ميشد و بدتر از همه اينكه اگر لوله چراغ ميشكست يا چراغ واژگون ميشد، به معناي درگذشت كسي از نزديكان يا زير و رو شدن زندگي اهل خانه بود

هفت سين 
چيدن سفره هفت سين يكي از مهمترين آداب استقبال سال نو بود كه نچيدن آن معادل با نگون بختي در سال جديد به شمار مي آمد. پارچه سفره هفت سين معمولا سفيد و تميز بود كه هفت نوع خوردني كه با حرف سين آغاز ميشد بر روي آن چيده ميشد كه شامل: سير، سركه، سماق، سمنو، سبزي، سنجد و سيب بود و با اشيا و مواد ديگر تكميل مي گشت

اما آداب چيدن از اين قرار بود كه ابتدا سفره را در محل مناسبي در بالاترين قسمت اتاق پهن ميكردند و يك جلد كتاب مقدس ( با توجه به اينكه عيد نوروز عيد ايرانيان است و مختص مسلمانان نيست، هر خانواده كتاب مقدس دين خود را بر سفره ميگذاشت) در وسط سفره گذاشته، كاسه آب و يك گلاب پاش در دو طرف آن قرار داده، آيينه را در بالا و بشقابي آرد و نان بريده را در دو طرف آب و گلاب قرار داده و چهار گوشه سفره را با چهر شمعدان روشن ميكردند كه نشانه رحمت، گشاده دستي، روشنايي و خير و بركت بود

مواد هفت سين نيز بر روي سفره قرار داده ميشد كه نشان از بركت، سلامتي، زايش، زيبايي و شادابي داشتند. اسفند براي رفع چشم زخم و شيريني براي شيرين كامي بر سر سفره آورده ميشد. يك كاسه آب كه نارنجي در آن انداخته بودند هم جزو ضروريات سفره بود زيرا نام نارنج (نا-رنج) را به معني بدون رنج معنا ميكردند و حضور اين ميوه را دافع درد و رنج ميدانستند

آداب نشستن بر سر سفره هفت سين
از زماني كه خانواده با بهترين لباسهاي خود بر سر سفره گرد هم جمع ميشدند، ديگر تمام حواسها متوجه خير خواهي و خوش اقبالي بود و همه بايد با خلق خوش، ابروي گشاده و لبخند بر لب بر سر سفره مينشستند و همه گفتگوها درباره خير و خوشي و ذكر و دعا براي رفع بيماري، روا شدن حاجت و دفع بلا باشد.خواندن دعاي "يا مقلب القلوب و الابصار" نيز بسيار مطلوب بوده است. با تحويل شدن سال و به صدا درآمدن توپ سال نو، همه به ديده بوسي و تبريك سال نو مشغول ميشدند، كام خود را شيرين كرده و به شادي مي پرداختند

تفريحات نوروز تا روز سيزده
روزهاي عيد به ديد و بازديد و شادي و تفريح ميگذشت و رسم بر اين بود كه در اين روزها كسي بداخمي و تندي نكند، پول يا مالي قرض نكند، نزد پزشك و دوا فروش هم نرود و خلاصه از هر مورد غم افزا و مكدر كننده دوري كند. البته زيارت اهل قبور و پخش نذري براي رفتگان جزو آدابي بود كه هرچند غم افزا، اما موجب شادي روح رفتگان و در نتيجه بسيار پسنديده به شمار ميرفت

دو سه روز اول عيد براي ديدار از بزرگترها بود كه از منزل پدر و مادر آغاز ميشد و منازل دايي و عمه و ديگر بزرگان و دوستان ميگذشت. در اين ديد و بازديدها عيديهايي هم رد و بدل ميشد و به خصوص عروس و دامادها در اولين عيد پس از ازدواج عيدي فراواني ميگرفتند

گشت و گذار و سفر هم در برنامه هاي روز چهارم به بعد بود و تفريح و استراحت معمولا تا روز سيزده ادامه داشت و در اين روز به اوج خود ميرسيد.

 

برای اینکه با نظرات همشهریان در مورد نوروز بیشتر اشنا شویم سایت چند سوال مطرح کرده که بینندگان همشهری میتوانند بدان پاسخ دهند تا نظراتشان در سایت درج کنیم 

سوالات سایت ستاره های اوز از همشهریان در باره جشن نوروز

لطفا خودتان را معرفی کنید

من                                       فرزند                      . متولد                              ساکن                                                             

1.از روز عید ومراسم نوروز چه میدانید

 2.ایا اوزیها به جشن نوروز اهمیت میدهند؟

 3.شما در خانواده از چند سال پیش این مراسم را جشن میگیرید؟

 4.بعنوان یک ایرانی ایا جشن نوروز برایتان مهم است یا نه ؟

 5.ایا ساعت تحویل سال ایرانی منزل هستید یا سرکار   

 

جوابهای دریافتی شما

فاروق رکنی فرزند محمد متولد1328 ساکن دبی

از نظر تاریخی عید نوروز یک عید باستانی است که ریشه ان بایستی در طبیعت جستجو کرد واز اولین روز بهار شروع وتا سیزده روز ادامه دارد  البته قبل از عید چهارشنبه سوری برگزار میشود وبعد از تحویل سال دید وبازدید تا روز سیزده که همه مردم شهر روبه طبیعت می اورند واز خانه خارج میشو-د 2=اوزیها کم کم با این مراسم اشنا میشوند البته در اوز بیشتر از کشورهای خلیج اهمیت می دهند3-بنده که سالهای طولانی در المان زندگی میکردم از حدود سی وهفت سال پیش انرا جشن میگرفتیم

-خیلی مهم است -- اغلب در منزل

احمد اسفندنيا فرزند  عبالرحمن متولد  1351 ساکن  دبي

1-شاید بشه گفت کهنترین چیزی که از فرهنگ ایرانی باقی هستش و با حمله ‌اعراب هم از بین نرفت, همین نوروز و جشن نوروز هستش. نوروز انتهای زمستان و آغاز بهار, آغاز زندگی جدید برای تمام موجودات, همراه با سالی جدید برای ما انسانها میباشد.

2-متاسفانه این فرهنگ در بین اوزیها خیلی کمرنگ بوده اما جدیدا داره پرنگ میشه, و مردم اوز هم کم کم خودشون رو با فرهنگ نوروز ایرانی تطبیق میدن.

3-من خودم به شخصا حدود 25 سال که نوروز رو جشن میگیرم.

4-به عنوان یک ایرانی وطن پرست, نوروز عید ملی ماست, و حتما این روز رو جشن میگیرم.

5- یکی از ارکان جشن نوروز بودن در کنار خانوادست

سوفیا پیشداد فرزند حبیب الله  متولد 1353 ساکن دبی

1-     نوروز از بزرگتریت جشن ملی ایرانیان سابقه چند هزار ساله دارد اریایی های ساکن در فلات ایران روز اول سال واغاز بهار را به برگزاری مراسم ویزه وتوام با سرور وشادمانی اختصاص می دادند .ریشه تاریخی این جشن به جمشید  پیشدادی نسبت می دهند ونوروز را نوروز جمشیدی می خوانند  نوروز بنا بر اصل تازگی بخشیدن به طبیعت وروح انسان همچنان پایدار مانده است

2-     بله خیلی زیاد 3- از سالهای قیل از بدو تولدم این مراسم در خانواده ما ائین نوروز گرامی وبرپا بوده است وتا امروز این مراسم ادامه دارد 4-  بله خیلی زیاد  5- در منزل در کنار اعضا خانواده این مراسم برپا می داریم 

نورالدین نجم دینی فرزند حاج محمد کامل متولد 1343 ساکن دبی

1-نوروز رو.ز شکفتن گل با تمام وجود حس می کنیم وپیوند بهار با طبیعت است واین جشن هویدا از نشاط وطراوت به زندگی هست وما را به بازبینی خویشتن وامی دارد تا از کبر وغرور بدور باشیم ودرس تعاون وزیستن را به انسان می اموزد

2-     بله  چونکه تاریخ کشورمان ایران بر اساس سال هجری شمسی تدوین وجاری است واز دیر زمان توسط نیاکان ما این ائین ملی برگزار می کردند تاریخ ورویداد فرهنگی ما بحساب می اید ودر نتیجه نوروز را همچون دیگر هموطنان خویش خجسته می دانند وامروز بیشتر خانواده ها به تهیه وفراهم کردن سفره هفت سین برمی ایند

3-برگزاری این مراسم از سالهای قبل به شکل های متفاوت در خانواده رواج داشته است

4-البته مهم است چون عید کهن باستانی ومنشا هویت ملی ما ایرانیان بحساب می اید

5- خوشبختانه در منزل هستیم

نظام نجم دینی فرزند محمد کامل متولد 1334 ساکن دبی

1-تاریخ وفرهنگ کهن ایران زمین زنده نگهداشتن تک تک ما ایرانیها همین نوروز باستان است  وعید ملی هر ایرانی بشمار مب اید حال از هر دینی که هستند چه مسلمان وچه غیر مسلمان

2-بله بستگی به فرهنگ ان خانواده دارد

3- از تولد تا امروز که هستم    سال نو گشت به یاران کهن مزده دهید  که بهار امد وگل امد وباغ    ....

جای خیلی ها سبز می باشد .غریب تندرست باشید

4-بله صددرصد مهم است

5- بیشتر سعی وتلاش میکنم که در مجموعه خانواده این مراسم را کنار سفره هفت سین جشن بگیریم

 ارسلان بنی عباسی فرزند عبدالرحیم متولد 1362 ساکن دبی

1-حقیقتا اطلاع زیادی ندارم وباعث شرمندگیست که اطلاع کافی ندارم .فقط این را میدانم که از سالیان دور مردم ایران زمین این جشن را می گرفتند واین روز را اول سال می خواندند وهمه به دیدار همدیگر می روند وبا هم به گفتگو می نشینند وبزرگترها به کوچکترها هدیه می دهند و...

2-تا جایی که من اطلاع دارم خیر  .اما بعنوان یک ایرانی باید این جشن را بگیریم

3- درست یادم نیست اما یادم هست که در خانواده ما واقواممان همه ساله در ایام عید نوروز سفره هفت سین می اندازند وهمه به دیدن هم می رویم

4-صددرصد مهم است وباید کاری انجام شود که برای همه ایرانیان سرتاسر جهان مهم باشد وبه نظر من تمام ایرانیان باید اصل واصالت خودرا حفظ کنند ودر این روزهای فرخنده جشن بگیرند وشادی کنند

5-درمنزل هستم ودر کنار خانواده .قبل از اینکه سال تحویل شود همه در کنار هم می نشینیم وبرای خودمان وتمام ایرانیان عزیز ارزوی موفقیت وسربلندی دارم .هر روزتان نوروز  نوروزتان پیروز

ابراهیم صادقی فرزند غلامرضا متولد 1354 ساکن دبی

1-فروردین وبهار یاداور زندگی وشور وهیجان وشکوفا شدن گلهاست که در کشور ما تحویل سال در اول بهار روی میس دهد واز زمانهای قدیم این روزها را جشن می گرفتند وشخصی بنام حاجی فیروز به صورت نمادین بعنوان سمبل این شادی ها مردم را به شادی فرا می خواندند  البته غیر از ایران در چند کشور همسایه از جمله تاجیکستان وافغانستان نیز این جشن ها برپا می کنند

2-......3- ما در خانواده معمولا چنین جشنهایی برپا نمی کنیم که معمولا از مسائل فرهنگی نشات می گیرد که به اعیاد مذهبی بیشتر اهمیت می دهند ولی با فرا رسیدن فروردین وروزهای پایانی اسفند بزرگترها ومادران در این روزها اسفند  دود می کنند ودر تمام خانه واطاقهای ان ان را می گردانند که این به منزله زدودن بلا از خانواده می دانند

4- به ان شکل که بصورت پایکوبی باشد نه ولی در این ایام معمولا به مسافرت ودیدن اقوام در شهرهای دیگر می رویم وروز سیزده نوروز که بیشتر مردم شهر برای تفریح به خارج از شهر وصحرا می رویم که این از مهمترین روزهای نوروز است

5- هر کس علاقه دارد هنگام تحویل سال در منزل ودر کنار خانواده خود باشد اما امروزه به دلیل دغدغه های روزمره ومسائل شغلی این امکان برای عموم مردم مهیا نمی باشد

عزیز هستم فرزند محمد متولد 1328 ساکن دبی

1-تبلور ایران کهن        2- مخصوصا در این دو سه دهه اخیر احساس می شود که نسل جوان به نوروز گرایش پیدا کرده است

3-ما در ابادان بودیم وتا بیاد دارم پدر ومادرم نوروز را با شکوه تمام برگزار می کردند

4-نوروزهویت وحیثیت ملی ماست

5- حتما در منزلیم سرسفره هفت سین واز سر شوق ودلتنگی دوری بعضی از عزیزان گاه اشک می ریزیم

عزیز الله روستا فرزند عبدالرحیم متولد 1335 ساکن دبی

1-نوروز یکی از کهن ترین جشنهای به جامانده از دوران باستان است خاستگاه نوروز در ایران باستان می باشد وهنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران نوروز را جشن می گیرند زمان برگزاری نوروز در اغاز فصل بهار است نوروز در ایران وافغانستان اغاز سال نو محسوب می شود ودر برخی از کشورها تعطیل رسمی است .جشن نوروز از لحضه اعتدال بهار اغاز می شود  .در دانش ستاره شناسی اعتدال بهاری در نیم کره شمالی به لحظه ای گفته میشود که خورشید از صفحه استوای زمین می گذرد وبه سوی شمال اسمان می رود این لحظه لحظه اول برج حمل نامیده می شود ودر تقویم هجری خورشیدی با نخستین روز از ماه فروردین برابر است  منشا وزمان پیدایش نوروز به درستی معلوم نیست اما این جشن تاریخچه ای سه هزار ساله دارد وکهن ترین  ائین ملی در جهان بشمار می رود .در برخی از متن های کهن ایران از جمله شاهنامه فردوسی وتاریخ طبری ؛ جمشید را ودر برخی دیگر کیومرث را به عنوان پایه گذار نوروز معرفی میکنند .در شاهنامه بدین گونه روایت شده است که جمشید در حال گذشتن از اذربایجان دستور داد تا درانجا برای او تختی بگذارند وخودش با تختی زرین روی تخت نشست با رسیدن نور خورشید به تاج زرین او جهان نورانی شد ومردم شادمانی کردند وان روز را نوروز نامیدند .برخی از روایت ها تاریخی اغاز نوروز را به بابلیان نسبت می دهند وبر طبق این روایت رواج نوروز در ایران به سال 538قبل از میلاد یعنی زمان حمله کوروش بزرگ به بابل باز می گردد .همچنین ودر برخی روایت ها از زرتشت بعنوان بنیانگذار نوروز نام برده اند در صورتی که در اوستا کتاب اسمانی زرتشت نامی از نوروز برده نشده است

2-متاسفانه در اوز تا انجا که من یاد دارم مراسم جشن تحویل سال وعید نوروز انجام نمی دهند واین هم ناشی از این می باشد که مردم این دیار بیشتر با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در ارتباط وداد وستد بوده اند واین امر باعث شده که مردم این منطقه از فرهنگ واداب ورسوم همین کشورها پیروی کنند .ولی نسل جوان اوزی کم کم به هویت خود که همانا ایرانی بودن است پی برده اند ومراسم جشن تحویل سال نو وعید نوروز را گرامی می دارندوبر سر سفره هفت سین تحویل سال را جشن می گیرند

3-بنده حدود سی سالی میشود که این مراسم باستانی وسال نورا جشن می گیریم

4-بسیار برایم مهم است چون تنها مراسم وکهنترین ائین وجشن های به جامانده از نیاکان ماست که دراین سرزمین زندگی کرده اند

5-همیشه موقع تحویل سال در کنار خانواده وسر سفره هفت سین بوده ام  

 

  

محمد رضا میراحمدی فرزند محمد متولد 1334 ساکن دبی

1-      1-از زیباترین ائین های ماست که در طول تاریخ ماندگار مانده وخواهد ماند

2-      2-نسل جدید اهمیت می دهند ولی نسل گذشته چندان اهمیت نمی دادند تا انجا که من بیاد دارم ایام نوروز در اوز 15روز تعطیلی بود وتا این حد بیشتر نبود

3-از سال 1355     4-خیلی مهم است   5- سعی میکنم در منزل باشم

 

 

 

 

عایشه فقیهی پور فرزند عبدالحمید متولد 1344 ساکن دبی

1-نوروز در اسطوره وتاریخ : حکیم عمر خیام نیشابوری منجم وریاضیدان ومحقق گرانقدر که در واقع بهترین روز شمار نوروزی را وضع کرده در باب علت نامگذاری نوروز گفته است که نوروز با مدن خورشید به برج حمل در 365روز است  که نخست جمشید را دریافت ومردم نیز چنین کردند .نوروز جشنی است که یک جشن کوچک (چهارشنبه سوری ) به پیشواز ان می اید وجشن دیگر سیزده بدر به بدرقه ان می رود .از جشن های متعدی که در ایران باستان مرسوم بوده هیچ یک به طول وتفصیل نوروز نیست  امروزه فقط برخی از ادابی که در نوروز کهن بوده است بر جای مانده وبرخی بمرور زمان از بین رفته  از رسم های به جا مانده حاج فیروز با چهره سیاه ودایره بدست وبازدید ومسافرت خانه تکانی  است واز اداب در دست فراموشی فالگوش وقاشق زنی و.. می باشد که امروز چندان باب نیست

2-قبلا چندان باب نبود اما تازگی ها نسل جوان این فرهنگ را پر رنگتر کرده اند وتقریبا در اکثر منازل تا انجایی که من اطلاع دارم سفره هفت سین در منازل پهن میکنند

3-ما اگر فرصت دور هم بودن با دوستان را داشته باشیم  چون ساعت تحویل سال متغیر است وبعضی اوقات ساعت تحویل ساعت نصف شب است دور هم جمع شدن مشکل است .تقریبا 21سال است که این روز را گرامی وپاس می داریم وبا فرستادن پیامک وتلفن زدن به همدیگر سال نورا به همدیگر تبریک میگوئیم وما این روز را جشن می گیریم

4-این روز روز بسیار خجسته ومبارکی است روز دگرگونی طبیعت وشکوفایی بهار را با جشن وخوشحالی شروع می کنیم وحتما باید موقع تحویل سال اهنگ شروع سال جدید واعلام سال نو بشنوم وبا ان به گریه می افتم که احتمالا این احساس برای خیلی ها پیش می اید

5- اری بیشتر در منزل می باشیم