با دکتر سعید محمودیان

........................................................

اگوست 2011

نقد کوتاه دکتر سعید محمودیان بر کتاب  کیهان از هیچ تا کهکشان نوشته خانم منصوره پیرنیا

این کتاب که در خارج از کشور وبا حمایت سلطنت طلبان چاپ ونشر یافته در مواردی به مسائل اوز ولارستان می پزدازد که ایراداتی دارد که دکتر محمودیان سعی نموده انرا با ما وهمشهریان وبینندگان سایت در میان بگذارد تا شبهات ان برطرف گردد انچه در مجموع نوشته های دکتر محمودیان از نظر اسنادی وتاریخی می باشد خود جوابگو هستند. اما انچه از نظر سایت ستاره های اوزمهم است  اهمیت دادن به روشنگری در عرصه نقد وبررسی است .....ادامه مطلب

زندگی نامه دکتر محمد زرنگار
از دیگر بزرگان واز مشاهیر اوزی دکتر محمد زرنگار فرزند حاجی رئیس عبدالرحیم است که در ادامه معرفی دکتر مصباح زاده اوزی بنیانگذار کیهان توسط دکتر محمودیان اینبار برگی دیگر از تاریخ وزندگی نامه یکی از مشاهیر اوزی را ورق میزنند که متاسفانه کم در باره او نوشته وگفته شده است .....ادامه مطلب

زندگی نامه مصطفی مصباح زاده اوزی – قسمت سوم
دوردستان را به بخشش یاد کردن همت است     ورنه هر نخلی به پای خود ثمر می افکند

با تشکر از اقای دکتر سعید محمودیان جهت ارسال عکس وتوضیحات مفید ایشان

جناب دکتر محمودیان مطلبی از حکایتی  قدیمی برایمان فرستاده اند در باره توره که جالب است وجالبتر اینکه ما هم خود جز این طایفه هستیم  که بر جذاب بودن ان می افزاید

عکسی زیبا از جناب دکتر محمودیان از برف امسال امریکا دسامبر 2009

اندرز به حاجیان
این عنوان متنی شعرگونه ازجناب دکتر سعید محمودیان است که لطف نموده برای سایت فرستاده اند

ا تشکر از ایشان توجه شما را بدان جلب میکنم

 

توضیحات دکتر محمودیان پیرامون مطلب مندرج در سایت

 

توضیحات دکترسعید محمودیان پیرامون مطلبی در سایت

توضیحات دکتر محمودیان پیرامون موقعیت لارستان

 

جناب دکتر محمودیان قطعه شعری از سروده های خودشان در باره رسم ورسوم نو برای سایت فرستاده اند که شاید به مذاق بعضی ها خوش نیاید .اقای محمودیان در مطلب خود برای سایت ذکر کرده اند که انچه می اید منظور همه اوزیها نیستند بلکه انهایی که این چنین رفتاری دارند میباشد با تشکر از ایشان توجه بینندگان وهمشهریان بدین شعر طنز گونه جلب میکنم

 

توضیحات دکتر محمودیان در باره ماهای نره وحرف ح در زبان اوزی

این هم سروده ای از دکتر سعید محمودیان در باب لارستان

با تشکر ازایشان که دور از وطن همواره بیاد شهر ودیار ومنطقه خود هستند 

 

توصیف شهر اوز از زبان وکلام دکتر سعید محمودیان

 

توضیحاتی از دکتر محمودیان در باره موزیرنه

 

 

ضمن پوزش از دکتر محمودیان وهمچنین بینندگان سایت چون متن فرستاده شده اسکن وعکس میباشد کیفیت ان چندان مناسب بنظر نمی رسد

توضیحات دکتر محمودیان در باره کلمه رئیس واستفاده ان در اول نام بعضی از اوزیها در قدیم

حبشی درست است یا هبشی/ بمناسبت عید فطر

توضیحات دکتر سعید محمودیان از امریکا در باره مطلب جافریا جافره که در سایت ستاره های اوز بچاپ رسیده است