محمد فرج قهرمان شصت وسومین دوره مسابقات بلیارد شد

روز جمعه 28مارس 2014باشگاه فلامینگوی دبی شاهد شصت وسومین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات بود که در فضایی بهاری وصمیمانه وطی رقابتی سخت اقای محمد فرج با غلبه بر دیگر حریفان توانست مقام قهرمانی این دوره را از ان خود کند و اقایان مسعود شرافت ومحبوب عبداللهی واحمد رضایی توانستند بترتیب به مقام های دوم تا چهارم این دوره دست یابند  در این روز شاهد سفره هفت سین نوروزی در محل برگزاری بودیم که توسط هئیت بلیارد تدارک دیده شده بود در این روز وهفته مصادف با تولد دو تن از بازیکنان بلیارد اقایان محسن نامی وفرهاد ابراهیم پور بود که توسط هئیت ودیگر بازیکنان  گرامی داشته شد وکیک هایی نیز برای این مراسم سفارش داده شده بود که جای تشکر دارد