قهرمانان شصتمین دوره مسابقات بلیارد مشعود شرافت و احمد رضایی

دیروز جمعه 28 ژوئن 2013 در باشگاه فلامینگو دبی شصتمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات در دو گرو ا وب برگزار شد که بعد از ساعت ها بازی از گروه  ا اقای مسعود شرافت به مقام اول این دوره دست یافت واقایان محمود رجایی و طیب طاهری بترتیب به مقام های دوم وسوم دست یافتند  در گروه ب نیز اقای احمد رضایی به مقام اول دست یافت واقایان سعید ضیایی ومحمد اواره بترتیب به مقام های دوم وسوم این مسابقات دست  یافتند