عکس هایی از مسابقه بلیارد در اوز یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی
 

این مسابقات که روز جمعه  17 فوریه 2012همزمان با دبی برگزار شده بود با کمی تاخیر عکس های ان بدست ما رسیده که توجه شما را بدان جلب میکنم

 

اهدای جام توسط پدر مرحوم محمد رضایی به اقای اشکان دادگر نفر اول این مسابقات  

 

 

نفراول اشکان دادگر  نفر دوم ناصر فرد  نفر سوم نعیم منفرد ونفر چهارم اریا رضایی  

جا دارد از همه عزیزان که در برگزاری این مسابقه در اوز همراهی نمودند  از خانواده مرحوم رضایی از خانواده مرحوم امیدوار

از اقایان عبدالرحمن صالحپور وسهراب نامی ومحمد رفیع نامی  ودیگر عزیزان تشکر کنیم   

روحشان شاد ویاد وخاطره این عزیزان جاوید باد