صلاح فاروق  العوضی قهرمان پنجاه وهشتمین دوره مسابقات بلیارد جام ستاره سربی شد

 

پنجاه وهشتمین  دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات جام ستاره سربی دیروز جمعه 29 مارس 2013 در باشگاه فلامینگو دبی با حضور علاقمندان این رشته ورزشی وبه اسپانسری شرکت ستاره سربی ومدیریت اقای خالد اسماعیلی برگزار گردید  که این دوره از مسابقات با تعداد بیشتری از بازیکنان ودر جمعی صمیمی وبسیار دوستانه برگزار شد که در پایان ودر رقابتی تنگا تنگ اقای صلاح فاروق ضیایی با برتری بر دیگر حریفان توانست مقام اول وقهرمانی این دوره از مسابقات را از ان خود کند واقایان محبوب عبداللهی ومسعود شرافت واحسان رکنی توانستند به مقام های دوم تا چهارم این مسابقات دست یابند که در پایان جوایز وجام این دوره که بزیبایی تهیه شده بود وبا اهدای گل ومدال نیز همراه بود توسط اسپانسر این دوره اقای خالد اسماعیلی به بازیکنان داده شد در این روز که همزمانی ایام نوروز نیز با خود داشت سفره رنگین نوروز بیادبهار واغاز سال نو ایرانی جلوه گر سر سبزی بهار ونشاط بود

جا دارد در اینجا مجددا از اقای اسماعیلی که تقبل زحمت فرمودند وباعث خرسندی بازیکنان وهمشهریان گردیدند تشکر نمائیم ونیز از هئیت بلیارد بخاط زحماتی که همواره برای نزدیکی بازیکنان وایجاد شور وشوق ورزشی ایجاد مینمایند ودر برگزاری چنین بازیهایی سعی وتلاش بی چشم داشتی دارند قدردانی نمائیم

فیلم اهدای جوایز توسط اقای خالد اسماعیلی به مقام های اول تا چهارم این دوره از مسابقات

سخنان اقای خالد اسماعیلی در باره برگزاری این دوره از مسابقات

 

مقام های اول تا چهارم

اهدای جایز وتندیس مقام اول این دوره به اقای صلاح فاروق

اهدای جایزه وتندیس مقام دوم به اقای محبوب عبداللهی

اهدای جایزه وتندیس مقام سوم به اقای مسعود شرافت

اهدای جایزه وتندیس مقام چهارم به اقای احسان رکنی

اهدای لوح تقدیر از اقای خالد اسماعیلی توسط  اقای محمود رجایی نماینده هئیت بلیارد

تشکر واهدای گل به اقای محمود رجایی توسط اسپانسر این دوره اقای خالد اسماعیلی