یϐی

ژ ی

کرسی خوس بافی

با تشکر از همه عزیزانی که با ارسال کارها وعکس های خود یاداور فرهنگ وخاطرات مردم هستند

پیگون مَهوَPIGONE MAHVA- ظرف مهیاوه که برای اوزیها نورچشمی ویکی ازبهترین چاشنی غذایی روی نانهاست       

وافتابه LAGAN-O-AFTABAH (یا همان لگن وافتابه )از ظروف قدیمی مردمان اوز ولارستان که برای شستن دست وصورت مورد استفاده بود این ظروف البته بیش در مواردی استفاده میشد که مهمانی بمنزل امده باشد وناگفته نماند این وسایل اوایل بیشتر در خانواده های پولدار ومتمول بود اما بعد ها بمرور در خانواده های متوسط راه پیدا کرد حتی من یادم هست در بعضی جاها یک نفر که لگن وافتابه در دست داشت هنگام نهار با حوله ای که همراه داشت بسراغ میهمانان قبل از خوردن غذا میرفت تا انها دست خود را بشورند وبا ان حوله هم خشک کنند .                         وافتابه LAGAN-O-AFTABAH (ی ) یی

ناگفته نماند این ظروف در دیگر نقاط ایران وحتی کشورهای  دیگر هم مورد استفاده بوده است

دول وچرخک وسیله قدیمی مردم اوز ومنطقه لارستان  برای کشیدن اب از چاه

ناگفته نماند که این وسایل امکان دارد در مناطق دیگری هم در گذشته مورد استفاده بوده باشد .

چهره CHAHRAH
وسیله نخ ریسی قدیم که مورد استفاده اهالی منطقه ومردم اوز هم بوده است

تورزوTORAZOO/  یکی از قدیمی ترین میزان ها در اوز ومنطقه لارستان /