سیزده بدر با خوشی وخرمی پایان بخش روزهای نوروزی بود

بر اساس گزارش رسیده از اوز سیزده بدر امسال نیز با خوشی وخرمی در دشت وبیابان اوز گذشت ودر دبی نیز همشهریان وهموطنان با حضور در پارک ها خور ومشرف وممزر وصفا این روز را در بیرون از منزل گذزاندند تا با ایام نوروزی خداحافظی کنند وبا امید وارزوی های پربارتر سال نورا فراروی خود داشته باشند  امسال در دبی بخصوص در پارک ممزر نسبت به سال گذشته افراد کمتری حضور داشتند وشور وشادی کمتری برپا بود شاید رفتن همشهریان وهموطنان زیادی به اوز وایران یکی از دلایل این کم شدن حضور افراد باشد ودومین دلیل ان میتواند این باشد که بسیاری از خانواده ها به دلیل اینکه همسرانشان در این روز تعطیل نبودند نتواستند سیزده را در بیرون از خانه سپری کنند

از این روز در پارک ممزر عکس هایی گرفته ام که توجه شمارابدان جلب مینمایم