ارشیو اخبار و مطالب  ماه فوریه 2012

حمایت جمعی ازروحانیون ومعتمدین اوز ازدکتر جمشید جعفرپور

تیم اتحاد العوضی 5  تیم خنجی های مقیم امارات 1

دیشب 29فوریه در یک بازی دوستانه در زمین چمن باشگاه ایرانیان دبی از ساعت 11 شب دو تیم فوتبال اتحاد العوضی وخنجی های امارات مقابل هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه پرگل 5 بر 1 بسود تیم اتحاد العوضی خاتمه یافت .تیم اتحاد العوضی مجددا فعالیت های خودرا با انرژی وتوان بیشتری شروع کرده  که امید واریم همچنان ادامه داشته باشد

برگزاری جشنواره غذایی زنان در الورقا3

برگزاری جشنواره غذایی که همواره به همت زنان اوزی ودیگر زنان همراه با این جمع طی چند سال گذشته برگزار گردیده باعث فعالیت جمعی وهمگرایی بسیاری از زنان در این جامعه شده است وزنان طی این مدت توانسته اند با ارائه غذا ودیگر مواد همچون ترشیجات  انواع کیک وشیرینی محلی وروز ؛ارائه البسه ؛ فروش کتاب در زمینه زنان وکودکان وکارهای دستی  با هنر وخلاقیت خود در دیگر عرصه ها وفروش انها این جمع را بیش از پیش پایدار سازند
درست کردن انواع نان محلی همچون تپ تپی  ؛ باله توه  تفتون وکلوچه  ؛فتیر وحلوا وسمبوسه ورنگینک در شکل های متنوع از جذابیت های این جشنواره است که زنان ضمن زنده نگهداشتن سنن واداب مرسوم اوزیها فرصت دوباره ای برای استفاده ما فراهم میکنن
د  
در جامعه ای که بسیاری از زنان همشهری ودیگر زنان در دبی بیشتر وقت خود را در منزل میگذرانند فعالیت جمعی انها وحضورشان در اینگونه فعالیت ها کمک شایانی به خودشان وروحیه خانواده میکند ومشارکت ودوستی را بیش از پیش مینماید
  ..
این جشنواره در روز شنبه 3مارس در منطقه الورقا3 دبی از ساعت 4 تا 9شب برگزار میشود که ادرس ان را ملاحظه میکنید حضور وهمراهی شما باعث دلگرمی انها میشود

 
مردم مواظب دروغ وعوام فریبی باشند

طی دو سال گذشته بارها وبارها سایت ستاره های اوز نسبت به عوام فریبی عده ای در باره شهرستان شدن اوز هشدار داد ونوشت که این اقایان که یکروز دنبال پول جمع کردن 4 میلیارد تومانی برای شهرستان شدن اوزبودند همانهایی هستند که چپ وراست عکس های یادگاری میگرفتند وهمانهایی هستند که میگفتند تا قبل از انتخابات اوز شهرستان میشود جلسه پشت جلسه تشکیل دادند از پول وبودجه مردم وخیرین هزینه کردند وسخنرانی نمودند وداد وهوار راه انداختند که اوز بزودی شهرستان میشود این وعده های دروغ را با چاشنی کپ وگفتگو با مسئولین مطرح میکردند اقای نماینده هم قول داد که دفعه دیگر که به اوز بیایم به شهرستان اوز می ایم فکر کرد میشود بی پشتوانه ادای رئیس جمهور در اورد ومردم اوز را احمق فرض کرد  یک عده داد زدند که بجنبید که اگر امارمان بالا برود فوری شهرستان میشویم در صورتی که رئیس جمهور امار 30هزار ذکر کرده بود که ما انموقع بیش از 35 هزار بودیم  عده ای اصرار داشتند که زمکان دقیق انهم معلوم کنند ومیگفتند تا فلان روز  وفلان ماه اوز حتما شهرستان میشود وتازه عده ای میگفتند که طرف(منظورشان دلالشان بود ) تا تابلو فرمانداری وشهرستان اوز بالا نرود پول نمیگیرد یعنی ما اینقدر مطمئن هستیم

البته فریبکاری  ووعده دروغ که سرتا پای خیلی از این افراد را گرفته حناق نیست که گلوی انها گیر کند شماره وکیلومتر هم ندارد تا اندازه بگیریم  ودریغ ودرد که عوام فریبی هم حدی دارد انموقع بارها هشدار دادیم که یک عده بدنبال فرصت طلبی وچانه زنی برای مطرح کردن خود هستند دنبال جا ومکان برای پست های اینده میگردند والبته یک عده هم بودند که فکر میکردند که ازسر این چند ملیارد شاید چیزی هم به انها بماسد وبرسد که خوشبختانه مردم اوز هشیار بودند وطرح ونقشه انها با روشنگری افراد پاک وصادق برباد رفت اما اینروزها هم این عده از فضای انتخاباتی استفاده کرده وبرای پوشاندن بی لیاقتی خود دوباره به عوامفریبی روی اورده اند ومیخواهند از این فضا کاندیداهایی خاص خودشان را مطرح کنند کسانی که از قبل معلوم بوده گرایشات انها به چه سمت وسویی در جریان است .مطمئنا مردم اوز کنار دیگراقشار ضمن اتحاد واتفاق برای توسعه لارستان بزرگ بدنبال خواسته های بر حق ارتقا وشهرستان شدن اوز هستند راهی که به نظر میرسد با روند جاری روزبروز به ان نزدیکتر میشویم واین راهی قانونی وکم هزینه برای ارتقای شهرمان است پس هم مسئولین روند جاری را رصد کنند وهم نیروهای اگاه هوشیاری خودرا بیشتر کنند

من فکر میکنم طشت انها مدتی است که از بام افتاده اما صدایش هنوز شنیده نشده طی روزها وماه های اینده بخصوص بعد از انتخابات مجلس مطمئنا صدای ان بگوش انها خواهد رسید

بر همشهریان ومسئولین ودلسوزان واقعی (نه قلابی و..)شهرمان است که پیگیر خواسته هایمان بخصوص برای شهرستان شدن اوز وارتقای دهستانها وروستاهای بخش بزرگ اوز باشیم وفراموش نکنیم که انچه بدست خواهیم اورد حاصل تلاش جمعی ودلسوز همه مردم واقشاری است که با دل وجان میخواهند بخش بزرگ اوز کنار لارستان بزرگ به توسعه وپیشرفت برسد ونماینده ای میتواند این وعده را عملی کند که توان چانه زنی در بالاترین حد وپشتوانه بال ای رای داشته باشد وگرنه چهار سال دیگر معطل خواهیم شد  

 حمایت قاطع آیت الله العظمی آیت اللهی، آیت الله موسوی لاری و آیت الله نسابه از دکتر جمشید جعفرپور

 

افتخاری بزرگ برای سینمای ایران با جایزه اسکار برای فیلم جدایی نادر از سیمین

این اتفاق میموم وخجسته ای برای سینمای ایران وبرای کارگردان این فیلم اضغر فرهادی است که توانسته تاکنون بهترین جایزه های هنر وفیلم را به خود اختصاص دهد اضغر فرهادی دیروز توانست بهترین جایزه جهانی  را برای اولین بار نصیب یک فیلم ایرانی کند   فیلم اعطای جایزه اسکار به اضغر فرهادی

چند عکس از روز شنبه 25فوریه وشب یکشنبه تا صبح در شهر اوز 

عکس هایی از بارندگی وپر شدن اب انبارها

 

 اندر حکایت غیبت

به گمان من تاکنون تمامی مکاتب وائین ها ودین ومذاهب دنیا  طی هزاران سال در باره این خصلت بد نوشته اند وتوضیح داده اند اما هنوز در بسیاری از کشورها ودر بین بسیاری از مردمان جهان این خصلت رواج دارد البته بدلیل وجود کار ومشغله  غیبت وپشت سر دیگران حرف زدن کمتر شده است اما در کشورهایی که از فقر مادی وفرهنگی رنج میبرند ودانش کافی وجود ندارد هنوز پایدار است

 غیبت خوراک بسیاری از اهالی است بخصوص وقتی از کسی بدشان می اید بخصوص زمانی که افراد  توان رودرو صحبت کردن ندارند غیبت بهترین راه برای تخلیه درونی افراد سست وضعیف می باشد  در بین زنان این امر بیشتر رواج دارد یک دلیل تاریخی دارد که مربوط به تسلط مرد سالاری در حوزه روابط خانوادگی واجتماعی است ودلیل دیگر ان نیاز جنس زن به گفتگو بیشتر که بیشتر زنتیکی می باشد

من فکر میکنم زنان در جامعه مرد سالار امکان گفتگوی برابر با مردان نداشته وهنوز هم در خیلی جاها ندارندوبدلیل واهمه از ابزاز ان نزد شوهر یا برادران وپدر دوست داشته ودارند کهبه جای گفتگوی رودر رو در باره خواسته ها ونیازهایشان بدور از انها یا  پشت سر انها حرف بزنند

اما بیت شعر سعدی حکایت دیگری هم دارد وان اینکه بدان انکس که عیب دیگران با تو بازگو میکند مطمئن باش در باره تو هم بدیگران خواهد گفت 

هر که عیب دگران پیش تو اورد وشمرد   بی گمان عیب تو پیش دگران خواهد برد     سعدی

بازم برو تک اوز-باز هم باران

باران برای مردم دل خش اوزی همیشه یک خبر خوش ولذت بخش است واز دیشب تا حالا همه خبرها در اوز ومنطقه خبر خوش باران است هر چند بعضی جاها سبزه وزمین ها با سرمای قبلی خشک شده بودند وباران کمی دیر رسید اما باز هم مردم اوز پیشواز ان میروند وطبیعت جان دوباره ای میگیرد  .امروز صبح هم هوای دبی توام با گرد وغبار بوده است خیلی ها منتظرند تا اینجا هم باران ببارد امید که ببارد
اخرین خبرها در ساعت 12 ظهر امروز 26فوریه حاکی از ان است که شش اب انبار اولی جلو دانشگاه پیام نور اوز پر از اب شده وامید است دیگر اب ابنبارها هم پر اب شوند  


 
لاریها مصمم برای فرستادن کاندیدا به مجلس شدند

در پی عدم راهیابی وعدم اتفاق لاریها در دوره گذشته وبا تجربه 4 سال گذشته لاریها در اخرین لحظات به یک کاندیدا رضایت دادند وامروز 6 اسفند ما ه با کنار رفتن یوسف محبی تنها یک نفر از لار دکتر جمشید جعفر پور باقی ماند تا امید وشانس لاریها بیش از پیش شود از انجا که جعفر پور مورد حمایت جریانات اصولگرا در جبهه پایداری وجبهه متحد اصولگرایی در استان فارس است شانس ایشان بیش از دیگران ارزیابی میشود

  بمناسبت هشتاد وچهارمین سالروز تولد  شاعر بزرگ معاصر هوشنگ ابتهاج معروف به سایه

هوشنگ ابتهاج متخلص به "ه.سایه"  در ۶ اسفند ۱۳۰۶ در رشت متولد شد . پدرش آقاخان ابتهاج از مردان سرشناس رشت و مدتی رئیس بیمارستان پورسینای این شهر بود. ابتهاج سرپرست برنامه گل‌ها در رادیوی ایران، پس از کناره گیری داوود پیرنیا و پایه‌گذار برنامه موسیقایی گلچین هفته بود. تعدادی از غزل‌های او توسط خوانندگان ترانه اجرا شده‌است.

    ابتهاج در جوانی دلباخته دختری ارمنی به نام گالیا شد که در رشت ساکن بود و این عشق دوران جوانی دست مایه اشعار عاشقانه‌ای شد که در آن ایام سرود. بعدها که ایران غرق خونریزی و جنگ و بحران شد، ابتهاج شعری با اشاره به همان روابط عاشقانه‌اش با گالیا سرود:

دیریست گالیا در گوش من فسانه ی دلدادگی مخوان/ دیگر ز من ترانه ی شوریدگی مخواه!/

دیرست گالیا! / به ره افتاد کاروان / عشق من و تو؟ این هم حکایتی است .

اما در این زمانه که درمانده هر کسی از بهر نان شب / دیگر برای عشق و حکایت مجال نیست .

شاد و شکفته در شب جشن تولدت تو بیست شمع خواهی افروخت تابناک امشب هزار دختر همسال تو ولی خوابیده اند گرسنه و لخت روی خاک ....

مجموعه‌های شعری استاد سایه

نخستین نغمه‌ها، ۱۳۲۵سراب، ۱۳۳۰سیاه مشق، فروردین ۱۳۳۲شبگیر، مرداد ۱۳۳۲زمین، دی ۱۳۳۴چند برگ از یلدا، آبان ۱۳۴۴یادنامه، مهر ۱۳۴۸ ترجمه شعر تومانیان شاعر ارمنی، با همکاری نادرپور، گالوست خاننس و روبنتا صبح شب یلدا، مهر ۱۳۶۰یادگار خون سرو، بهمن ۱۳۶۰حافظ به سعی سایه دیوان حافظ با تصحیح ابتهاج تاسیان مهر ۱۳۸۵ اشعار ابتهاج در قالب نو

از میان شاعرانی که در عکس بالا هستند  وهر کدام قله ای از شاعر ان معاصر فارسی می باشند تنها سایه باقی مانده وسایه ی امروز وفردای ماست البته با کوله باری از شعر وخاطرات وزندگی 


شعر زیبای ارغوان با صدای شاعر 

همراه با مسافران دشت وصحرای اوز در روز جمعه
 
این دوعکس خوره که ملاحظه میکنید مربوط به روز جمعه است که از منطقه برزگو اوز گرفته شده است چند تا عکس دیگر هست که طی روزهای اینده به معرض دید شما میگذارم

شروع تبلیغات کاندیداها در اوز

اوزیها منتظرند تا ببینند کدام کاندید به مجلس میرود تا خواسته اساسی اشان که ارتقای بخش اوز به شهرستان است را مجددا با تاکید بیشتر اجرایی کنند .از دیروز تا حالا سه کاندید تبلیغات خودرا در شهر اوز شروع کرده اند که جمشید جعفر پور  از لار  زندوی از بیرم وفرج پور از منطقه صحرای باغ می باشند

 جلسه انتخاباتی زندوی در خور؛  پاسخ زندوی به سوالی در مورد ماجرای اوز و بیرم

مسجد چهاربرکه را چه مرجعی و چگونه مرمت می کند؟

کاروانسرای پیر قُهّاریا کهاریا همان معلم کثیر اوز

در ادامه مبحث کاروانسراهای اوز وعدم توجه به ان اینبار بسراغ کاروانسرای پیر کهار میر ویم که در جنب ارامگاه پیر قرار دارد ارامگاه پیر کهار بر اساس تحقیق وتفحص خانم حمیرا کمال در کتاب بررسی اثار تاریخی وهنری اوز نوشته اند: " که بنابرروایات ونقل قولها ارامگاه یکی از بزرگان ومبلغان اسلام است که در قرون اولیه اسلام  برای تبلیغ دین به منطقه اوز اعزام گشته " ایشان ادامه میدهند "که با این وصف هویت واقعی شخص مدفون در این مکان بر ما روشن نشده واطلاعات موجود محدود به گفته ها میشود"

جدا از اینکه این مکان مذهبی وکاروانسرای جنب ان متعلق به چه دوره ویا بنام چه کسی است برای ما اوزیها یک چیز از دیرباز معلوم بوده وان اینکه بسیاری از مردم اوز انرا مکان مقدسی میدانند وهم برای زیارت وهم برای اوقات فراغت وگردش وتفریح که بیشتر در ایام بهار بوده است از قدیم الایام به این مکان می امدند تا انجا که من خودم بیاد دارم وچون پدرم هم شوفر وراننده بود ومسافر وگردشگران را به انجا می اورد خیلی از مردم از صبح زود به سمت پیر کهار حرکت میکردند انها که ماشین نداشتند با پای پیاده ودر دسته جات مختلف از صبح خیلی زود از شهر به سمت پیر کهار حرکت میکردند وانها که ماشین داشتند ویا توان کرایه ماشین داشتند با ماشین به انجا می رفتند انجا تنور وهیزم وامکانات دیگر همچون دیگ بزرگ وکتری بزرگ چای وچند دست استکان ونعلبگی بود تا اگر رهگذری از انجا میگذرد دمی انجا بیاساید کار خیر مردمان هم براه بود ومردم کاری به این نداشتند که شهرداری یا متولیان میراث فرهنگی به ان رسیدگی میکنند یا نه ؛ خود دست همت بالا میزدند اگر تعمیری بود انجام میدادند اگر چیزی کم وکسر داشت به انجا می بردند ووکافی بود جناب شیخ محمد در نماز جمعه ای اعلام کند که برکه ها احتیاج به لایروبی دارند  اری برکه های انجا در اکثر مواقع توسط خود مردم لایروبی میشد

اما حالا چی؛  این امامزاده که جز ساختمان مرکزی اش بقیه محوطه واطاقها وساختمانها وحتی اب انبارش رو به فراموشی سپرده شده  روزبروز از گردشگران واهالی تهی میشود . اینجا فقط محل گردشگران اوزی واهل سنت نیست من بارها دیده ام که از مردم اهل تشیع گراش ولار ومنطقه به انجا میروند ونذرنیاز خودرا می طلبند انجا فقط محل مذهبی نیست بلکه جای مراوده وگردش ودور هم جمع شدن اهالی از سالیان دور بوده استیکی از مراسم معروف در  محل پیر  جشن معروف به عرس بود که بهنگام بهار برپا میشده  ومردان وپسران دسته دسته با لباس های نو به محل پیر می امدند ودر چنین زمانی بوده که شهر از مردان وپسران خالی میشده وامور شهر بدست زنان اوزی می افتاده است که در تاریخ مردم اوز ومنطقه وحتی ایران از کم نظیرترین اداب  محسوب میشود وسنن پسندیده ای بوده که بمرور زمان رو بفراموشی سپرده است  توصیه میکنم عزیزان وعلاقمندان جهت اطلاع بیشتر کتاب ارزشمند خانم حمیرا کمال در اینباره را بخوانند تا بر اهمیت داشته هایمان در گذشته بیشتر واقف گردیم تا به نداشته نرسیم .

خیلی از ماها از انجا وان روزگاران گذشته خاطراتی داریم که هر گز فراموش نخواهد شد  این مکان احتیاج به تعمیرات اساسی بخصوص در محوطه ان با درخت کاری وکاشی کاری ومحوطه سازی خوب دارد مهندسان ومعماران ودلسوزان وکسانی هستند که اگر سرمایه ای در اختیار انها گذاشته شود حاضرند ان محوطه وبناهای اطراف وخود کاروانسرا را به بهترین وزیبارترین شکل بازسازی ومرمت کنند امیدواریم این محوطه با بناهای پیر کهار واب انبارها ودیگر کاروانسراها با همت خیرین ونیکوکاران هر چه زودتر اباد گردد اگر کسانی حاضر بودند چه بصورت شخصی چه بصورت گروهی حاضریم در مورد کاروانسرهای اوز ودیگر امکان تاریخی گفتگو کنیم .فقط سستی نکنیم وامیدواریم تا قبل از اینکه بیشتر خراب شوند اقدام اساسی انجام پذیرد

بارها وبارها عرض کردم وباز لازم است بگویم که ثبت اثار تاریخی هر چند بنوبه خود مهم است اما اگر کاری در جهت بهبود ومرمت ونگهداری این اثار انجام نشود انگار هیچ نکرده ایم نمونه چهار طاقی محلچه نمونه بارز این وضعیت اسف بار است که روزبروز در حال ازبین رفتن است وانگار نه انگار که محلچه هم جز بخش اوز ومنطقه ماست وباید به ان توجه جدی شود

برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید

فرهاد ابراهیم پور (محمودا ) 23.2.2012

 

دوخبر از امارات

بر اساس بررسی های انجام شده در انترنت ومخابرات نرخ ها در امارات خیلی بیشتر از اروپا می باشد

أسعار الاتصالات في الإمارات أعــلى منها في الدول الأوروبية

مسوول ایرانی یاد بگیرند!

عذر خواهی بابت اختلال در اینترنت امارات

با اعلام اسامی تائید صلاحیت شدگان شورای نگهبان برای دوره نهم مجلس شورای اسلامی این افراد در منطقه لارستان تائید شدند

1- غضنفر باقدم- از صحرای باغ --    2- عبدالحسین برقی- از دهکویه

3- جمشید جعفر پور
- 4 یوسف محبی – 5- محمد حسین علیشیری – 6- ومحمد حسین نخبه الفقهایی  از لار که علیشیری ونخبه قبلا اعلام انصراف دادند واز لار فقط جعفر پور ومحبی باقی ماندند

7- حسین حسن زاده- از جویم که در اخرین لحظات تائید صلاحیت شد -  8- حشمت ا... زارعی- از منطقه خنج

9- سید حسن زندوی- 10- و سید شکرالله زندوی هر دو از بیرم هستند

11- ابوالحسن فردوسي از گراش که قبلا تائید صلاحیت شده بود       12- ابراهیم فرج پور

با این امار واسامی اقای علی اضغر حسنی نماینده دوره قبل رد صلاحیت شده است

سید حسن زندوی و حسین حسن زاده رسماً تأييد صلاحیت شدند


\

اندر حکایت ادم های خسیس

یکی از خصایص افراد خسیس  داشتن حرص وآز برای جمع اوری مال ومنال دنیا وخرج نکردن انهاست .انها نه خود میخور ند ونه اجازه میدهند از انباشت مال ومنال خود کسی بخورد یا بردارد .انان هم به خود زندگی تلخ میکنند وهم دیگران از انان ازرده خاطر میگردند .انها همیشه جمع میکنند برای کی ؟ وچه کسی ؟احتمال زیاد ودر فکرشان برای خود اما حرص واز فرصت نمی دهد تا انان کمی بیاسایند واز مال اندوزی چشم بردارند وبرای همین تا دم مرگ در فکر اندوختن وخرج نکردن هستند .شعر زیبایی از صائب تبریزی در وصف این جماعت هست که میگوید

ندارد چشم احسان از خسیسان؛ همت قانع     محالست استخوان را از دهان سگ ؛ هما گیرد

ادم قانع انتظار احسان ونیکویی از ادم خسیس ندارد وهمانگونه که صائب گفته محال است پرنده هما که در اینجا به معنی سعادت وشکوه بکار رفته  بتواند استخوان که گوشتی هم ندارد وکم ارزش است از دهان سگ بگیرد  .قدیمی ها میگفتند ادم خسیس شپش سرش را هم حاضر نیست به کسی بدهد تا چه رسد به مال ومنالش /  فرهاد محمودا

در ادبیات فارسی هما را نماد فرّ و شکوه دانند و به شگون نیک گیرند / لغت نامه دهخدا

هما بیشتر شبیه به یک شاهین عظیم‌الجثه است تا یک کرکس و تنها کرکسی است که سرش پر دارد

عبدالله فخرایی در گذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم امروز صبح عبدالله فخرایی در شیراز در گذشته که بدینوسیله در گذشت انمرحوم را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .عبدالله فخرایی که همواره در هتل کیوان شیراز پذیرای مردم وهمشهریان بود امروز صبح در سن 80 سالگی در شیراز در گذشت ودر اوز به خاک سپرده شد . یاد وخاطرش گرامی باد /   سایت ستاره های اوز 21فوریه 2012

تسلیت نامه 

با نهایت تاسف از خبر درگذشت همسایه قدیمی مان عبدالله فخرایی ، بدینوسیله درگذشت آن مرحوم را به خا نواده ، فرزندان ، بستگان و آشنایان آن مرحوم تسلیت عرض کرده ، یاد شان در خاطر ما همیشه باقیست . یونس رهنما- دبی

كتاب اشعار محلی اوز منتشر شد

درخشش بانوان ورزشکاراوز درمسابقات آمادگی جسمانی لار

وحیدزرنگار قهرمان مسابقات پرس سینه دهه فجر گراش

طرح آبرسانی به روستای گاوبست لارستان به بهره برداری رسید

بیش از یك هزار و 300 شغل در خنج ایجاد شد


 عکس هایی از مسابقه بلیارد در اوز یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی

سه قهرمان در پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی

ا پسی یه یا دتی یه / این پسره یا دختره

اثار واماکن تاریخی شهر اوز کدامند؟

آب انبارهای سلفی و ملامحمد و حاج رئیس، کاروانسرای سیفا، میدان یا همان  لردمیری وامامزاده معلم کثیر و بقعه معلم کثیر، منزل سوداگر، مساجد جامع اوز، تنگه عنوه اوز  از جمله اثار تاریخی وفرهنگی شهر اوز می باشند که  در فهرست آثار ملی ایران نیز ثبت شده است. البته دیگر اماکن تاریخی همچون  حمام حاج رئیس   خانه حاج هاشم حسین نیا ؛خانه ملا احمد کرامتی  خانه عبدالغنی کرامتی میدان یا همان لرد خون و قلعه پرویزه نیز جز اثار تاریخی وفرهنگی شهرمان هستند که نباید فراموش کنیم

اما سوال اساسی اینجاست.  ما چقدراز تاریخ وساخت  انها ووضعیت کنونی انها اطلاع داریم ؟

ایا این مکانهای تاریخی شهرمان  را از نزدیک دیده ایم. چقدر این اثار برای ما مهم هستند ؟


وضعیت کاندیداها ی مجلس نهم امروز اعلام میشود

انچه در منطقه لارستان وخنج وگراش تاکنون مشخص گردیده اینکه هیچ کاندیدای اصلاح طلبی تائید صلاحیت نشده از جمع کاندیدهای لاری تاکنون 2 نفر برای رقابت باقی مانده اقای محبی ودکتر جمشید جعفر پور و  اخرین خبر ها از لار حاکیست که در جلسه ای که با حضور اقای لار جناب ایت اللهی برگزار شد و100 تن از معتمدین شهر لار حضور داشته اند هنوز توافق قطعی برای اعلام یک نفر وکناره گیری نفر دیگر حاصل نگردیده است واین در شرایطی است که از گراش اقای ابوالحسن فردوسی تنها کاندید گراشیهاست وخبرهای رسیده  از لادستان حاکیست که اقای حسنی وبعضی ها بی میل نیستند که اقای شکرالله زندوی از بیرم کاندیدا ی مطرح انها در این دوره ودر رقابت با لاریها باشد وحتی رایزنی هایی هم بین اهالی دیگر مناطق لارستان وخنج واوز وگراش وبیرم ودیگر روستاها صورت گرفته  که اگر چنین اتفاقی بیفتد اوزیها باید مواظب تکرار وعده های گذشته  باشند  مطمئنا اقای زندوی بی میل نیست که اول بیرم شهرستان شود تا اوز.  امری که با وجود اقای حسنی در گراش در دوره قبلی اتفاق افتاد وبا همه وعده وعیدهایی که دادند کلاه گشادی سر اوزیها رفت مطمئنا طی چند روز اینده وعده های کاندیداها در عرصه انتخابات بیشتر خودش را نشان خواهد داد اما تاکنون کاندیداهای مطرح وقابل اتکا برای رای بیشتر بین این سه نفر خواهد بود به نظر میرسد انکس که بتواند رای منطقه لار وخنج واوز را بدست اورد کاندید اول انتخابات خواهد شد وبقیه فقط توان شکستن محدودی از رای دیگران را خواهند داشت

فرهاد محمودا /20فوریه 2012  .

 عکس هایی از مسابقه بلیارد در اوز یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی
 

این مسابقات که روز جمعه همزمان با دبی برگزار شده بود با کمی تاخیر عکس های ان بدست ما رسیده که توجه شما را بدان جلب میکنم

Description: D:\ewaz files\New ewazstar\belyard ewaziha\5belewaz (6)-1.JPG

برای دیدن بقیه عکس ها اینجا را کلیک کنید
  

واحد قرض الحسنه اعضای انجمن خیریه اوز تاسیس  گردید

هوای اوز بارانی وبهاریست

از پنج شنبه شب تاکنون هوای اوز ابری وبارانی بوده است وحتی از اوایل امروز صبح شنبه نم نم باران همراه سبزه های دشت ودمن اوز ومنطقه گشته است. میشود گفت کل منطقه لارستان تا خنج  هوا ابری وبارانیست البته شدت ان زیاد نبوده اما همین بارندگی بهترین باران برای کشت وکار وبهار است که امید است ادامه داشته باشد

سپاس وتشکر از همدردی اتان

از کلیه عزیزان وسروران گرامی که در مراسم تدفین ومجالس ختم عزیز از دست رفته امان زنده یاد اشکان امیدوار شرکت نموده ویا بوسیله تلفن در ایران وخارج از کشور با ما ابراز همدردی نموده اند نهایت سپاس وتشکر را داریم .امیدواریم که بتوانیم در مراسم شادی کلیه عزیزان شرکت نمائیم وبرایتان ارزوی سلامتی داریم

از طرف خانواده های  امیدوار – نامی -اذری  و رجایی

سه قهرمان در پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد یادمان اشکان امیدوار ومحمد رضایی

محمود رجایی –مهران فقیهی واشکان دادگر سه قهرمان این دوره از مسابقات بودند که با شایستگی ودر رقابتی سخت به این مقام دست یافتند .این دوره از بازیها به همت اقایان محسن نامی واحمد رضایی از بستگان عزیزان یادمان اشکان ومحمد را همزمان در دبی واوز در یکروز ودر جمعه 17 فوریه 2012 برگزار گردید

 مسابقات در اوز در 8 گروه 8 نفره صبح جمعه شروع شده بود وتا شب ادامه داشت که در پایان این دوره اقای اشکان دادگر به مقام قهرمانی این مسابقات دست یافت واقایان ناصر فرد ؛ نعیم منفرد واریا رضایی بترتیب به مقام های دوم تا چهارم مسابقات دست یافتند که جوایز وجام این دوره دریافت نمودند مسئول برگزاری مسابقات در اوز اقایان عبدالرحمن صالح پور ونوشاد نوشادی بودند

Description: D:\ewaz files\New ewazstar\belyard ewaziha\50bly2.jpg

در دبی مسابقات از حساسیت خاصی برخوردار بود هم یادمان این دو جوان اشکان ومحمد بود وهم پنجاهمین دوره مسابقات بود که هئیت بلیارد ترتیب ویژه ای برای این مسابقات داده بود . مسابقات درامارات که در سالن فلامینگو دبی  برگزار گردید همچون دوره های قبل چندین گروه 6و7 نفره در دو رده  AوBبرگزار شد که در پایان  اقای محمود رجایی ازرده ا به مقام قهرمانی رسید واقایان مسعود شرافت ومحمد فرج بترتیب به مقام های دوم وسوم این دوره دست یافتند  در رده ب  نیز اقای مهران فقیهی به مقام قهرمانی دست یافت واقایان ساسان سلیمانی وپویا نامور به مقام های دوم وسوم دست یافتند

در این روز بمناسبت 50 دوره برگزاری مسابقات بلیارد کیکی به همین مناسبت تدارک دیده شده بود که با حضور همه بازیکنان ومیهمانان توسط پیشکسوت بلیارد واولین قهرمان دوره اول بازیها اقای محمد زمان خواجه بریده شد واز پندین سال تلاش همه عزیزان وهئیت بلیارد از اغاز تاکنون از جمله از اقای عبدالرحمن صالح پور عبدالرحیم صدیق محمود رجایی ومحمد معصومی ودیگر یاران وحامیان تشکر وقدردانی گردید در ضمن اقای سعید ضیایی طی سخنانی از برگزار کنندگان این یادمان که به خاطر ان حادثه تلخ  بدیار باقی شتافته اند واندوه شان با ماست از اینکه باید یاد وخاطر انها زنده نگهداریم واینگونه یاداوریها امید است که از غم والام خانواده ها بکاهد با چند فاتحه همه حاضرین خودرا در غم این خانواده ها شریک دانستند 

در این روز جام قهرمانان که مربوط به نفرات اول دو رده  ا وب برگزار گردید اقای عماد تابعی به این جام دست یافت . از ابتکارات جدید هئیت بلیارد در این دوره اعطای جوایز به قید قرعه به دو نفر از میان حاضرین اختصاص داشت که اقایان نیما نامی وسمیر شمسی به این جوایز دست یافتند

 در ادامه مراسم ودر مراحل پایانی توسط سایت ستاره های اوز لوح یادبودی به اسپانسرهای این دوره اقایان محسن نامی واحمد رضایی  داده شد ونیز لوح یادبودی از 50 دوره بازیها به هئیت بلیارد تقدیم شد

در اینجا جا دارد از همه عزیزان وبازیکنان که در مراسم  باعث دلگرمی خانواده این عزیزان شدند تشکر کنیم وباز جادارد از اقایان بهرام اذری رحیم کامیاب وفرج الله فقیهی که از ابتدا همراه این دوره ودر مراسم اعطای جوایز حضور داشتند نیز تشکر کنیم . یاد وخاطره این عزیزان اشکان ومحمد همواره زنده وماندگار باد

تعداد عکس ها زیاد است که سعی میکنم بمرور وتا عصر شنبه بر روی سایت قرار دهم

سری اول عکس ها

سری دوم وپایانی عکس ها  

بدین وسیله در گذشت مرحوم اشکان امیدوار را به پدر ومادر وسرکار خانم ثریا نامی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم   برای انمرحوم از خداوند منان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم
ازطرف فوزیه خضری  - مهناز بهمن ابادی – خدیجه پیرزاد  - پری ملک زاده – فروزان حیدری – فریبا صالحی - خالده اسماعیلی فریبا شجری – نغمه دهقانی -  فریده کاریانی منیره صالحی -مهناز کریما - فاطمه کریما - فاطمه میراحمدی - عایشه فقیهی پور-پوران نجم الدینی  - پیلا پاکروان –خیری گل فقیهی – مهین فقیهی - فریده خضریان –سوفیا پیشداد - سونیا پیشداد - سیما سیفایی - شقایق سعیدی -روشنک نامی- مرجان ملکی

بیاد زنده یاد اشکان امیدوار وتقدیم به همسرم ثریا نامی

چهره بر خاک نهادی وبرفتی چه غمین         همه ی شهر بگریاندی ورفتی چه غمین

مادرت چشم براه وپدرت دل نگران            آرش افتاده زدستش که تو بودی چو کمان

دیگر ان نال ی نی بر لب تو جان نگرفت     اورگ تنها شده وپنجه ی تو بر تن او جان نگرفت

تو نمردی تو هستی تو بمان پیش خدا          تا ابد چشم براه تو بمانیم بدرگاه خدا

بهرام اذری 6.2.2012

عکس وخبر از روزجمعه روزگردش وتفریح اوزیها


این جمعه هم خیلی ها در هوای بهاری ونیمه ابری وابری اوز راهی دشت وبیابان اوز شدند از معلم کثیر در شرق اوز گرفته تا منطقه بونیمات وچدرو وبرزگو ودشت بزرگ وکوچک اوز در غرب محل رفت وامد وگردش وتفریح مردم اوز بوده است جدا از خارازه وترشه وگاهگاهی هم کابول خبر خوشی که دریافت کردیم پیدا شدن خهر در منطقه برزگو بوده که دو تا از انها نصیب ما شده است البته عکس ان نه خودش که در میان عکس ها ملاحظه میکنید

زین پس اسم خهر اوزیها را بدلیل اهمیت ان وارزشمندی ان برای مردم اوز انرا طلای قهوه ای می نامیم
برای دیدن عکس ها اینجا را کلیک کنید  
 
بارندگی برای اوز گرد وخاک در دبی
 

پنج شنبه شب بارانی بهاری در اوز بارید وسبزه ها دوباره جانی تازه کردند واگر این بارانها بصورت هفتگی ادامه پیدا کند بهار تا اواخر فروردین سرسبز خواهد ماند  اما در دبی از دیروز غروب هوای غبار الود وتوام با گرد وخاک است که امیدواریم با بارش باران تراوتی به این هوا بدمد

کاندیدای سرشناس لاری با صدور بیانیه ای کناره گیری می کند+ تکمیلی

صحبت نولار /

محمد حسین نخبه الفقهایی - کاندیدای نهمین دوره انتخابات مجلس  شورای اسلامی و نماینده ی دوره های چهارم و پنجم مجلس، پیش از ظهر امروز - پنج شنبه 27 بهمن 1390- در جمع معتمدین لار اعلام کرد: با در نظر گرفتن مصالح مردم لارستان از کاندیداتوری انصراف خواهد داد. وی گفت:به زودی در این خصوص بیانیه ای صادر خواهد کرد.

بدنبال رد صلاحیت 12 نفر از دواطلبان کاندیدای مجلس نهم در منطقه لارستان وخنج وگراش  افراد باقیمانده برای رقابت به 10 نفر تقلیل پیدا کرده است که در خبری نیز امروز اعلام شد یکنفر از کاندیداتوری کناره گیری کرده وطی روزهای اینده انتظار میرود کاندیداهای دیگری حداقل از شهر لار کناره گیری کنند تا لاریها امکان برنده شدن خودرا بیشتر کنند تا دچار اشتباه دوره قبل نشوند

کناره گیری اولین کاندیدای لاری

افتتاح و آغاز عمليات چند طرح عمراني دربخش اوز لارستان بااعتباري نزديك به 43ميليارد ريال

اخراج ۳۰ کارگر از شرکت پیمانکار دانشگاه آزاد لارستان

توضیحی ساده ودم دست از نارسیسم یا خودشیفتگی

افراد مبتلا به اختلال ها و نابسامانی های شخصیتی خود شیفتگی یا   نارسیسسم خود را مهم و پر اهمیت می پندارند. این بیماران همیشه می خواهند مرکز توجه باشند و تلاش شان این است به هر طریق ممکن جلب توجه کنند..نارسیس در افسانه های یونان جوان زیبایی ست که با دیدن تصویر خود درآ ب ستایشگر,عاشق وشیفته ی خود می شود, تلاش اواما برای د ست یابی به معشوق اش , یعنی بازتاب چهره ی زیبایش درآ ب , به جایی نمی رسد و نقش برآب می شود. سرانجام این جوان زیبا تغییرشکل می یابد و به گل نرگس تبدیل می شود.

اما در جامعه این رخ دادزیبای گل شدن تاریخی که بیشتر به افسانه شبیه است اتفاق نمی افتد وبیشتر افراد خودشیفته مدام در ذهن خود ویژگیهای خودرا متوالی ومکرر میکنند چون اگر چنین نکنند بیش از حبابی از انها نخواهند ماند

 به نظر میرسد سهم زنان در اینمورد که زیبایی از عوامل وعوالم انهاست بیش از مردان باشد . من روانشناسی را در حد تجربیات زندگی ومرور دیگران یافته ام اما در همین اندازه هم بمن شناختی داده است که دور از واقعیت نبوده است . این شیفتگی به خود میتواند حسادت را چندین برابر کند وباعث نادیده شدن دیگران گردد . فرد خودشیفته میتواند انقدر پیش برود که همه را غیر از خود نبیند وبه نفی ارزش دیگران برسد چون فکر میکند در همه زمینه ها نسبت به دیگران برتری دارد  .در بین مردان کسانی که صاحب قدرت ومقام وموقعیت خوب مالی میشوند زمینه مساعدتری نسبت به دیگران دارند که به این خودشیفتگی پروبال دهند رهبران سیاسی حکومت های توتالیتر وخودکامه  گرایش شدیدی به این اختلال شخصیتی دارند

اینکه هر فردی در جامعه میزانی از توجه به خود واهمیت به خود با توجه به میزان دانش وفراست وهوش وکارایی خوددر زندگی دارد نه تنها بد نیست که لازمه شجاعت وخلاقیت است اما فرد خودشیفته بیمار با توجه به نداشته هایش وبه دروغ وفریب خودرا فراتر از همه می پندارد واز این زاویه به خویش وجامعه لطمه میزند

قدری خوب وبی پیش داوری در خود نظر کنیم میتواند این خودشیفتگی در من وشما هم وجود داشته باشد .این نگاه به خود نه تنها از ما نمی کاهد  بلکه باعث پیشرفتمان هم میشود .  اوز استارز 15.2.2012


آغاز به کار جشنواره خوشنویسی دراوز

این هم کاروانسرای سیفا اوز در غرب شهراوز


Description: D:\ewaz files\New ewazstar\ewaz aks\karevansara1s.jpg

در ادامه بررسی وضعیت اسف بار اثار ومکان های تاریخی که متاسفانه با کم لطفی مسئولین وحتی مردم شهر اوز روبرو شده ومیرود که در گذر زمان تلی از خاک از این اثار بجا بماند بسراغ کاروانسرای سیفا رفتیم تا نشان دهیم که این کاروانسرا بمراتب وضعیتی بدتر از کاروانسرای لرد میری دارد واحتیاج به توجه همه جانبه ومرمت ونگهداری بهینه دارد تا یادگار سالیان نه چندان دور تاریخ مردم اوز پابرجا بماند ومحل بازدید گردشگران وبازدیدکنندگان قرار گیرد .

کاروانسرای سیفا در 45 کیلومتری لار و در غرب اوز  وبعد از چدرو ونرسیده به برزگو قرار دارد ساخت این کاروانسرا مربوط به دوره­ی صفویه می­باشد. پلان آن حیاط مرکزی و اطراف آن اتاق و مصالح به کار رفته در بنا سنگ لاشه وگچ است.این مکان تاریخی در سال 1384 بعنوان اثار ملی کشورمان با شماره 12720به ثبت رسیده است که از یکسو جای خوشحالی است واز سوی دیگر جای تاسف دارد که از انزمان تاکنون هیچ اقدامی برای تعمیر ومرمت ونگهداری بهینه ان نشده است وادم در چنین مواردی از خود سوال میکند که اگر قرار است که فقط اثار ملی وتاریخی کشورمان فقط ثبت شود وهیچگونه توجهی به ان نشود اینکار فقط یک کار فرمالیته است وما روزبروز شاهد نابودی ان خواهیم بود 

به نظر شما تا سال اینده از طرف مردم ومسئولین فکری اساسی برای این مکانها خواهد شد .اگر خیلی خوشبین باشیم باید بگوئیم شاید اره شاید فکری بکنند
برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید
 

پیام تسلیت

بدین وسیله در گذشت مرحوم اشکان امیدوار را به پدر ومادر وسرکار خانم ثریا نامی وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم   برای انمرحوم از خداوند منان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم
ازطرف فوزیه خضری  - مهناز بهمن ابادی – خدیجه پیرزاد  - پری ملک زاده – فروزان حیدری – فریبا صالحی - خالده اسماعیلی – فریبا شجری – نغمه دهقانی -  فریده کاریانی – منیره صالحی -مهناز کریما - فاطمه کریما - فاطمه میراحمدی - عایشه فقیهی پور-پوران نجم الدینی  - پیلا پاکروان –خیری گل فقیهی – مهین فقیهی - فریده خضریان –سوفیا پیشداد - سونیا پیشداد - سیما سیفایی - شقایق سعیدی -روشنک نامی- مرجان ملکی

توضیحات دکتر محمودیان درباره کاروانسرای لرد میری ومطلب سایت

Description: D:\ewaz files\New ewazstar\photoewaz\dm239.jpg

متولیان تاریخ ومیراث فرهنگی اوز کجا هستند؟

Description: D:\ewaz files\New ewazstar\ewaz aks\klmiri1.jpg

فکر نکنید این عکس ها مربوط به ولایاتی از افغانستان است یا مربوط به روستاهای دوره افتاده وقحط سالی گرفته کشورمان در دوره های گذشته است نه این نمایی از کاروانسرای شهریست که ادعای فرهنگ وادب ودانش دارد اری این کاروانسرای لرد میری اوزاست که کاراوانش رفته وسرای ان باقی مانده وتابلوی چندین سال گذشته سرای شهرداری اوز بران نقش بسته است  زمانی اینجا محل اطراق کاروانها بوده است محل داد وستد محل اشنایی مردم ما با خیل مسافران ورهگذران . مثلا این از اثار تاریخی واز کاروانسراهای اوز در گذشته است که باید سپاسگزار افغانی ها باشیم که اگر انها هم نبودند وانجا زندگی نمی کردند معلوم نبود حالا انجا گاو وگوسفند نگهئاری میکردند یا تا حالا اشغالدونی شده بود هر چند نشانه هایی از انبار وخرابگی در تمام سطوح ان پیداست. شهرداری بی خیالش شده ومسئولان فرهنگی شهر ودیار وشورای محترم شهر هم انگار نه انگار در شهر اوز چنین جایی وجود دارد

امیدوارم که نگوئید این حرف ها از روی غرض ونیت بد است. اصلا چنین چیزی نیست عکس های اندک سایت ستاره های اوز خود به اندازه کافی گویای وضعیت اسف بار این مکان است . بهتر است به جای توجیه و بهانه تراشی فکر اساسی برای این مکان ومکان های دیگر بکنید که یادگار مردم همین شهر است به جای تعریف کردن از خودمان که صاحب فرهنگ ودانش هستیم بهتر است اول فکری به حال اثار تاریخی وفرهنگی امان بکنیم  شعار ندهیم  اگر شهرداری پیگیری کند ومردم وکارشناسان ومسئولین امر با توجه شورای شهر همت کنند مطمئنا خیرین هم برای بازسازی ومرمت ونگهداری بهینه ان کمک خواهند کرد  امیدوارم گوش شنوایی باشد
برای دیدن بقیه عکس ها لطفا اینجا را کلیک کنید
13.2.2012


برگزاری همایش پیاده روی خانوادگی در روستای کهنه اوز

احتمال کشف قدیمی ترین رصد خانه کشور در منطقه جناح هرمزگان

ادم خوب ؛ خوبه ؛ حتی اگر جونش بالا بیاد!!
 

ادم خوب درسته که امروزها کم پیدا میشه وباز درسته که ما ادمها قدر ادم های خوب ر و کمتر میدونیم  اما این ادم ها  اصلا خوبی خودشون را از دست نمیدهند ودر طول زندگی اشون بیشتر مواقع خوب وارزشمند میمونند هر چند که نادیده شوند
شعر فارسی از این حیث  ارزشمند می نماید که با دو بیت وگاه یک تک بیت کل مطلب وحکایتی رابیان میکند .ما در دنیایی زندگی میکنیم که قدر شناسی وارزش گذاریها گاه نه بر اساس واقعیت ودرستی بلکه بر اساس روابط ومنافع محک میخورد وانهم به نادرستی تمام. گاهی فردی عزل میشود گاهی دیگری گمارده میشود یکی تائید میگردد وچندین نفی میشوند واز این گذر درست ونادرست همواره ادم هایی بوده اند که قدر واقعی انها دانسته نمیشود وشاعر شیرین سخن ما سعدی بزرگوارچه خوب در این زمینه گفته است

سنگ بي قيمت اگركاسه زرين شكند      قيمت سنگ نيفزايد و زر كم نشود

در اخرین ساعات چه کسی تائید صلاحیت شده

بنا بر اخرین خبرها در روز شنبه 22 بهمن به نظر میرسد اخرین فرد تائید صلاحیت شده از منطقه لارستان وخنج وگراش برای کاندیداتوری مجلس نهم شورای اسلامی اقای سید شکرالله زندوی از بیرم است .اگر این خبر که رسانه های لارستان از جمله لادستان وصحبت نو انرا نزدیک به یقین دانسته اند درست باشد فقط اقای زندوی به جمع 9 نفر قبلی اضافه خواهند شد واز 22 نفر داوطلب شرکت در انتخابات لارستان 12 نفر رد صلاحیت شده اند که میتواند اقای دکتر کشفی واقای حسنی نیز جزو رد صلاحیت شدگان باشند همچنین که استاد حسن زاده ودکتربیژن از جویم وعبدالجلیل شریفی از هود اوز نیز جز همین گروه رد صلاحیت شدگان هستند
بر اساس اخرین خبرها از سایت گریشنای گراش /

گفته می‌شود در آخرین ساعات روز شنبه ۲۲ بهمن از نماینده علی‌اصغر حسنی دعوت شده است تا نامه رد صلاحیت را از فرمانداری لارستان دریافت کند. همچنین حسنی امشب برای پیگیری اعتراض خود به تهران باز می‌گردد.

با این وضع جمع افراد تائید صلاحیت شده به شرح زیر می باشد

1. غضفر باقدم  فرزندعلی- ۲٫ عبدالحسین برقی فرزند احمد- ۳٫ جمشید جعفرپور فرزند نعمت - ۴٫ حشمت‌اله زارعی فرزند کاکاجان-  5 محمدحسین علی شیری فرزند غلامحسین - 6 ابراهیم فرج‌پور فرزند حاجی آقا -7٫ ابوالحسن فردوسی فرزند محمدعلی-  8٫ یوسف محبی فرزند محمدجعفر-  9٫ محمد حسین نخبه الفقهایی فرزند محمدباقر

و10  سید شکرالله زندوی فرزند سید عبدالحسین: تنها تایید شده توسط شورای نگهبان

12.2.2012

ازاده وطن پور از اوز به مقام سوم جشنواره ملی افسانه های مردم ایران برگزیده شد

در نخستین جشنواره ملی افسانه های مردم ایران که در شهر استهبانات استان فارس در 19 بهمن ماه برابر 8 فوریه 2012 برگزار شد خانم دکتر ازاده وطن پور با ارائه 4 قصه از اوز در میان 502 اثر با گویش های مختلف از سراسر ایران توانست به مقام سوم این  دوره دست یابد هیئت داروران مسابقه از نویسندگان سرشناس قصه وداستان هستند همچون صادق همایونی – ابولقاسم فقیری – امین فقیری – سیروس رومی – دکتر نمیرانیان

سایت ستاره های اوز با ابراز خوشحالی از این افتخار افرینی برای فرهنگ وزبان اوزی به خانم دکتر ازاده وطن پور از همشهریان فهیممان  تبریک گفته وبرایشان در سالهای اتی موفقیت بیش از پیش ارزومندم است  

11.2.2012

با صلح واصلاح طلبی وارامش میتوان به توسعه وپیشرفت دست یافت

انکس که بر طبل جنگ میکوبد وراه رهایی مردمان را در جنگ وخونریزی می بیند باید در انسانیت وشجاعت ان شک کرد .برای توسعه وپیشرفت هر کشوری احتیاج به ارامش وصلح است  فقط حکومتهای مقتدر وغیر مردمی از جنگ حمایت میکنند واز ارامش وصلح دوری میجویند ان جریانی که در بحران فرو میرود برای نجات خویش وحکومت خویش حاضر است حتی دنیایی به اتش بکشد هر انسانی بنا به وظیفه انسانی اش نمی تواند حامی صلح واصلاح وارامش نباشد .

روایت انقلاب 22بهمن در اوز

 

انچه میخوانید نوشته ای است که در سال 2009 از گذشت سی سال انقلاب نوشتم برای ان عده که ندیده ونخوانده اند وبمناسبت این روز تاریخی در حیات سیاسی مردم ایران دوباره ان نوشته را اینجا اورده ام  

سی سال از انقلاب گذشت

قسمت اول

سی سال از انقلاب بهمن ماه 1357می گذرد ومن یکی از ملیونها ادمی بودم که در این انقلاب شرکت داشتم وحوادث ان روزها هنوز در خاطرم نقش بسته است نقشی که طی سالهای بعد از ان استخوان بندی نگرش من به مسائل پیرامونی شد .من قسمتی که در حد توان وحوصله ام هست وبیاد میاورم میخواهم بنویسم تا حداقل دیگران که نبوده اند نخواهند به جای من وامثال من بنویسند چرا که ثبت....ادامه مطلب

افتتاح پروژه های دهه فجر دراوز


بزرگداشت دهه فجر وتجلیل از کارکنان در بیمارستان اوز


تیم یاران حمید ویوسف قهرمان اولین دوره مسابقات بومی محلی خواهران اوز

  

عبدالرحمن محمودا در گذشت
 

در چنین روزی بود که عبدالرحمن محمودا در 20 بهمن ماه 1383 بر اثر سکته قلبی دراوز درگذشت انموقع ها تسلیت کسی را نمی نوشتم اما امروز بیاد وخاطرش نوشتم ویادم باشد که از کجا امده ام واو چه کسی بود .پدر من وهفت خواهر وبرادران دیگربود وبا نسبتهای فراوان فرزندی ودوستی ومهر. چندین سال قبل مطلبی در باره او نوشتم که هنوز هم تازگی دارد بخصوص برای انها که نخوانده اند پدرم متولد سال 1306 هجری شمسی بود/ ادامه مطلب 

  Description: D:\ewaz files\New ewazstar\pedar5.jpg    Description: D:\ewaz files\New ewazstar\pedar6.jpg    Description: D:\ewaz files\New ewazstar\pedar8.jpg    Description: D:\ewaz files\New ewazstar\pedar7.jpg

 

بخشدار اوز:

11 پروژه عمرانی با اعتبار بالغ بر 4270000000 ریال در بخش اوز افتتاح و کلنگ زنی می شود

معاون استاندار و فرماندار لارستان، درمراسم جشن ميلاد حضرت محمد(ص) در فیشور شركت كرد

افتتاح دو طرح بزرگ صنعتي در لارستان با هزينه اي بالغ بر 52 ميليارد ريال

خشن ترین معتادان شیشه ای ها هستند!

ا پسی یه یا دتی یه / این پسره یا دختره

جایی که الان مدرسه دخترانه خوشابی در محله بالا وروبروی خونه یوسف پیرزاد است قبل از اینکه مدرسه بسازند تلی از خاک ان وسط بود من وعالیشا    وناصر وغفور وبچه های محل میرفتیم بالای اون وبا تکه طایری یا تکه گونی که زیرمان می انداختیم بازی میکردیم سرسره بازی روی خاک .چند مدتی که گذشت دیدیم یه بچه ای که سن وسالش از ما کمتر بود می اومد اونجا فقط از دور مارا نگاه میکرد نه بازی میکرد نه حرف میزد وهر وقت هم طرفش می رفتیم فورا میرفت تو خونشون پشت در قایم میشد ما بیشتر سربسر ش میذاشتیم ونمی دونستیم کی هست وچرا از ما فرار میکنه . تا اینکه چند سال بعد فهمیدیم اون دو جنسیتی است ما تا حالا چنین چیزی ندیده بودیم ونه شنیده بودیم کلی اولش خندیدیم اما هر چه بزرگتر شدیم اونو ندیدیم تا اینکه چند سال پیش تو بازار دوبی تو مغازه یکی از دوستان اون منو شناخت واومد احوال پرسی کرد وگفت من پسر فلانی هستم  وبرای اینکه یادم بیاد گفت  : تو محله یادت هست بازیم نمی دادید ومسخرم میکردید.  نمی دونستم چی باید بهش میگفتم  دانایی ما انموقع ها خیلی کم بود وفراموش کردنش غیر قابل باور اما خوشحال شدم ودوباره با هم روبوسی کردیم ؛ برای خودش مردی شده بود

مطلبی که در پائین میخوانید در همین رابطه است که سایت عصر ایران نوشته وشاید هنوز هم تو شهرمون ودوروبرمون چنین ادم هایی باشند که احتیاج دارند ما درکشون کنیم / فرهاد محمودا

گزارشی از تغییر جنسیت در ایران

اولین جراحی تغییر جنسیت در ایران وقتی انجام شد که فریدون ملک آرا بعد از چندین مرحله پیگیری توانست مجوز این جراحی را از حضرت امام دریافت کند و به مریم ملک آرا تبدیل شود....ادامه مطلب

 
 ADSLروستاهای بخش اوز و سیستم

جلسه شوراي راهبردي دانشكده علوم پزشكي لارستان

 جلسه شوراي راهبردي دانشكده علوم پزشكي لارستان با حضور  منصور فقيهي نژاد خير انديش اهل اوز ساعت 10صبح روز 12/11/90برگزار گرديد. در این جلسه، در خصوص مباحث مختلف تبادل نظر صورت پذيرفت....ادامه مطلب

جلسه هیئت مدیره انجمن خیریه اوز با میهمانان

با حضورمدعوین: منصور فقیهی نژاد،عبدالحمید نامور،محمدعلی عابدی،فاروق ضیایی،محمدطیب نامی،سیدیوسف حسینی وثریانامی وامام جمعه واعضای هیئت مدیره درساعت 15 مورخه 16/11/90جلسه ای در دفتر انجمن برگزارشد. ....ادامه مطلب

افتتاح پروژه های دهه فجر دراوز

دراین مراسم ابتدا یک باند بلوار خلیج فارس که بنا به گفته صباغی رئیس شورای اسلامی شهربه طول 5/2کیلومتر وبه عرض 25 متراست افتتاح شد...ادامه مطلب

افتتاح وآغاز چند طرح عمراني در لارستان با اعتباري قريب 27 ميليارد ريال

بیاد عزیزانم

خاطره ها

اهوی گریز پای تنگ دلم

بی تاب مه گرفته 

دشت خاطره هاست.

مرغ محبوس در قفس سینه ام

بیقرار باغ سرسبز ارزوهاست.

کودک معصوم ارمیده درجانم

در وحشت بی پایان کابوس هاست .

می کشد دلم ؛ می برد دلم ؛ می کند فرار

سوی جاده ای دراز

سوی کودکی ام .

انجا که بی انتهاست

 خاطره ها اشناست

 خاطره های بی شمار

جنگل خاطره هاست

بردیا – دبی فوریه 2012

دیروز امروز


Description: D:\ewaz files\New ewazstar\dubai aks\derooz emrooz1.jpg

قدیم ها یادش به خیر بچگی فرصت دویدن وبازی کردن وشیطنت وشادی بود وتا کمترین فرصتی پیدا میشد از خونه میزدیم بیرون تو کوچه تو بیابون توی زمین خاکی محله وبالاخره هرجا که بود پر از انرژی بودیم وخونه نشینی مال کسانی بود که یا توانایی جسمی نداشتند یا مریض وبد احوال بودند کمتر بچه ای تو خونه میموند مگر به زور پدر ومادر مگر زمانی که تو خونه کار داشتند واحتیاج به ما بود اما حالا وضع خیلی فرق کرده  این یکی از نشونه هاش که می بینید
 

مسابقه بومی ورزشی هفت سنگ خواهران در اوز

بنا بر گزارش وب سایت انجمن خیریه اوزدوشنبه, 17 بهمن 1390 ساعت 13:57

اولین دوره بازی های بومی محلی خواهران اوزدررشته هفت سنگ با شرکت 10 تیم در دو گروه 5 تیمی درسالن ریاست جمهوری اوز درمورخه 17/10/90آغازشد.که درروز اول با برگزاری 10 مسابقه به کار خود پایان داد ونتایج زیر حاصل شد:

جوانان نفت2-همیارزنان 1  رابطین بهداشت0-نیمکت2   نفت 2-پارس بتون1   انجمن تائب2-یاران 1

نسل پویا2-پارس بتون 1         شاهین1-یاران2    جوانان نفت1-نفت2     رابطین بهداشت2-تائب 1

همیار زنان 0-نفت 2              تائب2-نیمکت1

خبر


مردم اوز ومنطقه لارستان دیشب شب بسیار سردی را گذرانده اند وبقول اوزیها هوا سردو سنگرش بسته  بر اساس خبر ساعت 12 شب درجه هوا در اوز 7 درجه  در لار 8 درجه گراش 10 درجه کورده 4 درجه وبنارویه 7 درجه بوده است اثار این سرما حتی در دبی ومناطق گرمتر هم دیده میشود

پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات

همزمان با برگزاری ان در شهرمان اوز

یادواره اشکان امیدوار ومحمد رضایی

Description: D:\ewaz files\New ewazstar\ewaz aks\yadman askan ,mohamad2.jpg

بیاد وخاطر این دو سفره کرده جوان پنجاهمین دوره مسابقات بلیارد با همت بستگان این عزیزان اقایان محسن نامی واحمد رضایی در تاریخ 17 فوریه در باشگاه فلامینگوی دبی برگزار میگردد. از تمامی علاقمندان وبازیکنان بلیارد جهت ثبت نام در این دوره تقاضا میشود با اقای محمود رجایی  با شماره تلفن  0504585257  تماس حاصل نمایند

لازم بیاد اوری است که این دوره از مسابقات همزمان ودر یک روز در دبی واوز انجام می پذیرد که در اوز مسئول برگزاری مسابقات اقای عبدالرحمن صالح پور و نوشاد نوشادی هستند در ایران روز جمعه 28 بهمن ماه 1390 برگزار میشود  .

زندگی پر از فراز ونشیب است ومرگ همیشه دم در ایستاده است همه یکروز میروند اما چه خوب است که با یاد وخاطره انها از ملال ورنج دوری اشان بکاهیم واانها را مدام در دل خود زنده کنیم واین کار نیک عزیزان در یادواره اشکان ومحمد انها را در دل همه ما زنده خواهد کرد .یادشان همواره ماندگار باد

هئیت برگزارکننده مسابقات بلیارد اوزیهای مقیم امارات

کوتاه ومختصر

این شعر که از کلیم کاشانی است را جایی بنویسید شاید روزی بدرد من وشما بخورد شاید برای برادرت که سر یک حرف کوچک ازش رنجیدی ؛ خواهرت که خیلی وقته ازش دلگیری یا مادرت که از یادت وپدرت  که با همه جز خودش قهر است  لازم بیفتد  یا برای عمو وعمه ات وخاله ودایی ات خوب باشد وخوشش بیاید. شاید بدرد همسرت بخورد شاید بدرد دوست دور ونزدیکت بخورد برای روزهای حساب وکتاب که به خاطر مال ومنال دنیا همه چیز زیر پا گذاشته میشود برای انروز هم بنویس .در هرحال یک جایی بنویس اگه بدرد هیچ کسی هم نخورد شاید بدرد خودت بخورد من همین جا نوشتم ؛ شما هم یه جای دیگری بنویسید

کمند مهر چنان پاره کن که گر روزی           شوی زکرده پشیمان، بهم توانی بست

تشکر وسپاس از همدردی اتان
 

مرگ چیزی پیش پا افتاده نیست          زندگی‌ آنقدر‌ها هم ساده نیست
زندگانی‌ رو به مرگ آوردن است        مرگ رسم زندگانی‌ کردن است
بی‌ گمان تا انتهای فصل مرگ            زندگی‌ کرد باید برگ برگ
مرگ یک ساعت مرور زندگیست       مرگ یک ٔپل در عبور زندگیست


بدینوسیله از تمام شما بزرگواران :دوستان،آشنایان و بستگان که در این روزهای سرد و غمناک , حضور ،کلام و قلم پر مهرتان موجب تسلی‌ خاطرمان گردید کمال تشکر را داریم ./ خانواده مرحوم محمود سوداگر / 7فوریه 2012 تشکر

جناب آقای فرهاد ابراهیم پور
ابتکار و پایمردی شما در ساخت و نگهداری این سایت امریست ستودنی. به سهم خودم از زحمات شما بسیار سپاسگزارم.
مهرداد سوداگر

 روز عشاق ایرانی  سپندارمذگان مبارک باد

سپندارمذ" لقب ملی زمین است. یعنی گستراننده، مقدس، فروتن. زمین نماد عشق است چون با Description: D:\ewaz files\New ewazstar\dubai aks\spandarmazgan.jpg فروتنی، تواضع و گذشت به همه عشق می‌‌ورزد. زشت و زیبا را به یک چشم می‌‌نگرد و همه را چون مادری در دامان پر مهر خود امان می‌‌دهد. به همین دلیل در فرهنگ ایران باستان "سپندارمذ" را به‌عنوان نماد عشق می‌‌پنداشتند. پسوند "گان" هم به معنی "جشن" است، و در نتیجه "سپندارمذگان" به معنی "جشن سپندارمذ" (جشن روز زن و زمین) است.

 
روز 29 بهمن ماه روز عشاق ایرانی گرامی باد


تیم فوتسال بانوان گراش اول شد واوز جوان دوم


یک دوره مسابقات فوتسال بانوان که در شهر گراش برگزار شده بود هم به پایان رسید از شهر اوز دو تیم نفت اوز و اوز جوان در این دوره شرکت داشتند که تیم اوز جوان به مقام دوم رسید و نفت هم چهارم شد تیمهای گراش و ارد هم مقامهای اول و سوم را بدست اوردند
 
تیمهای نفت اوز و اوز جوان کمتر از چهار ما هست که به سرپرستی فریبا جوکار و خانم ملکپوری به کار خود ادامه میدهند برای انها ارزوی موفقیت های بیشتر داریم وامیدواریم در سالهای اتی این دو تیم شهرمان بتوانند در ردههای استانی فعالیت کنن/  6.2.2012
 

عبدالله باز اور  معروف به عبدالله لطفی درگذشت
 
با نهایت تاسف باخبر شدیم عبدالله لطفی دیروز4فوریه  در اوز در گذشته که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم  تسلیت عرض مینمائیم.مرحوم 63 سال داشت .یاد وخاطرش گرامی باد  
 
سایت ستاره های اوز 5فوریه 2012

محمد علی الماسی درگذشت


با نهایت تاسف باخبر شدیم محمد علی الماسی روز پنج شنبه 2فوریه بعد از اینکه چند روز در کما بسر میبرد در بیمارستان دبی در گذشته که بدین وسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحوم  تسلیت عرض مینمائیم.مرحوم 75 سال داشت یاد وخاطرش گرامی باد   
 
سایت ستاره های اوز 5فوریه 2012

 

تجلیل از بانو مریم بهنام

یکی قطره باران زابری چکید   خجل شد چو پهنای دریا بدید

دیشب در منزل زنده یاد عزیز هنری وبه همت سرکار خانم خدیجه هنری وجمعی از زنان فعال اوزی وغیر اوزی ساکن دبی با حضور جمعی از زنان ومردان همشهری  از سالها تلاش خستگی ناپذیر زنی یاد وتجلیل شد که اسوه استقامت در برابر مشکلات ومظهر صبر وبردباری وامید بوده  وهست . خانم بهنام که در 91 سالگی همچنان امیدوار وسرزنده سخن میگوید ؛برای نسل نو زنان ما میتواند سرمشق والگو باشد . زنان ما میتوانند با مرور زندگی پر از فراز ونشیب این زن خودمونی این جنوبی سردوگرم کشیده روزگار این بستکی دلبسته به اب وخاک ودیار از او بیاموزند واز اموزه های ارزنده ایشان چراغ راهی برای خود وجامعه بیافروزند

در این شب خانم خالده اسماعیلی مجری برنامه بودند وبه اعلام برنامه پرداختند .سپس سرکارخانم خدیجه پیرزاد همسر مرحوم عزیز هنری ضمن تشکر از حضار وسرکار خانم بهنام اعلام یک دقیقه سکوت به یاد و خاطر شا دروان مرحوم عزیز هنری نمودند

این برنامه که در ادامه کار گروهی وفعالیت زنان شکل گرفته بود به  کار ارزشمندی روی اورده بودند که تجلیل از خانم بهنام نتیجه همین کار گروهی بود اقای دکتر یوسفی مسئول موسسه پژوهشی کودکان دنیا در ایران که مبتکر این خلاقیت ونواوری بوده اند کمک موثری در رشد واعتلای فرهنگ همیاری وهمراهی هستند تا ما به داشته های ارزشمند مان در حوزه های مختلف توجه نمائیم وانها را فراموش نکنیم واز زحمات سالیان انها تقدیر وتشکر کنیم

مراسم تجلیل از خانم بهنام سخنرانان متعددی داشت که سعی میکنم طی چند مرحله انرا به اطلاع شما برسانم  

خانم فوزیه خضری که از زنان فعال جامعه ما هستند ونقش مهمی در این دعوت وتجلیل داشتند با بیاناتی ارزشمند به تقدیر وتشکر از خانم بهنام پرداختند وچنین ادامه دادند خانم بهنام زنی از ایران زمین  مشاور ارشد زنان دبی  با کوله باری از تجربیات تلخ وشیرین  دلبسته همیاری وهمبستگی  کسی که به حقوق همه انیانها فارغ از نژاد وقومیت ومذهب احترام میگذارد وبرای انها تلاش کرده است  به کودکان احترام میگذارد  حامی همیشگی زنان بوده است وبارها در منزل خویش از ما زنان چذیرایی کرده ودر جمع خویش مارا ارجمند دانسته اند  فوزیه خضری  با یاداوری اینکه که کتاب زلزله خانم بهنام در سن 75سالگی نوشته شده است  یاد اور شدند که خانم بهنام  نیگوکاری هستند که به تمام معنی کلمه برای انسانیت ومفید بودن کار کرده اند نه برای نام ونشاند

وادامه دادند که او یک زن است یک زن به تمامی معنا با تمام خصوصیات زنانه  وایشان را الگوی زنی  وفادر؛  سالم؛  صبور؛  شجاع ؛ مادری دلسوز ومهربان وهمراهی مستمر وپیگیر برای مصالح ومنافع زنان دانستند وانرا با بهترین القاب ستودند .اضافه نمودند که ما سپاسگزاریم برای 91 سال استقامت وپاکی وتواضع وشکفتن همانند بهار 

خانم خضری در پایان از اقای دکتر ناصر یوسفی به خاطربرگزاری  کارگاه ارزشمند تشکر نمودند واز زحمات خانم مهناز بهمن ابادی در پیگیری وراه اندازی کارگاه تشکر نمودند ونیز از سرکار خانم خدیجه پیرزاد بانو همیشه همراه زنان وکودکان یاد وتشکر کردند ونیز از یار ارزشمند این جمع سرکار خانم ثریا نامی که در مسافرت بودند به نیکی یاد کردندونیز از اقایان حاضر در جلسه یاد وتشکر کردند

در ادامه جلسه نوبت به سرکار خانم بهنام رسید که با ذکر مثالی گفت که چرا ارزو میکنید پیر بشوید ارزو کنید همیشه جوان بمانید وتحرک داشته باشید وهدف داشته باشید گفت که عاشق بمانید وبا عشق کار کنید وبا ذکر شعری 

یکی قطره باران زابری چکید  خجل شد چو پهنای دریا بدید 

وادامه دادند که قطره اول خجل است اما دریا انرا به خود میگیرد ودر دل صدف جایش میدهد وتبدلیل به مروارید میشود پس نباید خودرا کم بگیریم بلکه با هدف وبرنامه میتوانیم به همه جا برسیم وچون مرواریدی در دل صدف شویم

یدلیل اهمیت سخنان ایشان ومراسم تقدیر سعی دارم فیلم سخنان ایشان بزودی روی سایت قرار دهم تا نگفته ای از ایشان از قلم نیفتد

 سخنران بعدی جلسه سرکار خانم فریده کاریانی بودند که سخنان نشان را با یادی از زنده یاد عزیز هنری  شروع کردند ودر ادامه به بررسی کارها وفعالیت دکتر یوسفی مدیر موسسه پژوهشی کودکان دنیا پرداختند

وچنین ادامه دادند دکتر یوسفی دانش اموخته روان شناسی بالینی  دکترای اموزش وپرورش  مولف ده ها کتاب قصه برای کودکان وبزرگسالان  متخصص ارشد ومشاور در مسائل کودکان  ومولف ده ها مقاله ونیز همیاری با سازمانهای بین المللی همچون یونسکومیداشته اند .وادامه دادند که بعضی از اثار ایشان تاکنون به چندین زبان دنیا  ترجمه گردیده است واضافه نمودند   حضورایشان در بسیاری از طرحهای کمک به کودکان دنیا از کاررهای  ارزشمند دکتر یوسفیدر ایران وجهان دانستند  که تاکنون ایشان را به دریافت چندین جایزه مفتخر کرده اند .

بعد از توضیحات خانم کاریانی نوبت به دکتر یوسفی رسید تا مختصر ومفید برای حضار از چگونگی اشنایی اشان با خانم بهنام بگویند دکتر یوسفی با تشکر از حضار وخانم بهنام یکی از شانس های بزرگ زندگی اشان را اشنا شدن با ادم های خوبی دانستند که در زندگی ایشان تاثیر داشتند همچون اشنایی اشان با احمد شاملو با توران میرهادی وهمچنین خانم مریم بهنام 

دکتر یوسفی ادامه ادند وگفتند که انهایی که شور زندگی در انها زیاد است خستگی ناپذیر در راه وهدفی که دارند پیش میروند وچنین ادم هایی را در هر کشوری مثل برکتی برای ان جامعه دانستند

دکتر فریبز باقری که همراه واز علاقمندان خانم مریم بهنام هستند واز خودمونی های ساکن در امارات هستند وبه شغل طبابت مشغول میباشند دیگر سخنران این جلسه بودند وخیلی کوتاه ومختصر گفتند که خانم بهنام دامو هستند اما نه فقط به معنای خاله بلکه دامو  به معنای دوست داشتنی؛  ادیب ؛   مهربان و وارسته  است

سخنران بعدی اقای فرهاد ابراهیم پور بود که با سلام خدمت حضار وخانم بهنام از تاثیر خانم بهنام  بر زنان وجمع زنان اوزی گفتند ورشد زنان را طی چند سال گذشته خوب دانستند تا جایی که زنان بمراتب بیشتر از مردان در این حوزه ها فعالیت داشتند وادامه دادند که زنان جامعه ما طی سی سال گذشته سعی کرده اند پابپای مردان کشورمان نقش وجای پای خودرا در روند زندگی اجتماعی وفرهنگی واقتصادی بیش از گذشته نمایند خواستند که این روند رو به رشد را با حضور دیگر زنان همچنان ادامه یابد

در ادامه مجری جلسه از عزیزانی که انجا بودند خواست که در تریبئن ازاد شرکت کنند  

اولین نفر اقای عنایت الله ناموربود که با سخنان کوتاهی از زمان اشنایی اشان با خانم بهنام در سال 1984 در دبی گفتند که در انزمان خانم بهنام  در جمعیه زنان که روبروی بیمارستان مکتوم جلسه داشتند یاد نمودند وگفتند که من سه بار در ان شرکت کردم اقای نامور ازاینکه چنین زنی در اینجا تاثیرات خوب خودش را در جامعه زنان بجا گذاشته ابراز قدردانی کردند

نفر بعدی خانم فاطمه کریما بود که با سروده ای به توصیف خانم مریم بهنام پرداختند

تو زنی تو مادری همچو بهار سرسبزی    تو گلی تو مریمی همچو بهار سر سبزی  

توپراز شهامتی همچو بهار سرسبزی       تو پر از عشق پر از محبتی همچو بهار سرسبزی .

بعد از ایشان خانم عایشه فقیهی  که با عرض سلام وبا یاد مرحوم عزیز هنری به دوموضوع پرداختند فعالیت های زنان دبی که از سال 1384 شروع شده است وبه فعالیت های زنان در حوزه های مختلف پرداختند واز خلاقیت وبا هم بودن زیان یاد کردند  خانم فقیهی در موضوع دوم از خانم بهنام تشکر کردند وانرا چون افتابی برای درختان دانستند واورا شایسته بهترین تقدیرها دانستند وان را الگوی خود قرار داده ایم که سرشار از انرژی هستند  و ادامه دادند بیائید خورشید باشیم وبر همگان بتابیم حتی اگر نخوابیم .

در ادمه مجددا خانم فوزیه خضری در باره کارگاه وفعالیت های جمع زنان سخن گفتند واز همه انها یاد کردند

در ضمن یکی از میهمانان مصری بنام  محیبه محبوب که معلم نقاشی در امارات هستند واز نزدیکان خانم خدیجه پیرزاد بودند ازحضورشان در این جمع ابراز خوشحالی کردند  واز خانم پیرزاد وخانم بهنام تشکر نمودند

در پایان خانم بهنام  به سوالات تنی چند از حاضرین جواب دادند ودر ادامه کیک تولد 91 سالگی ایشان با حضور همه حاضرین بریده شد ومدعوین به صرف شام وشیرینی دعوت شدند

جا دارد از زحمات خانم خدیجه پیرزاد همسر مرحوم زنده یاد عزیز هنری که پذیرایی وتسهیلات لازم برای این گردهم ایی وتجلیل فراهم اورده بودند کمال تشکر را داشته باشیم ونیز از همه زنان فعال که نقشی ارزنده در این تجلیل وگردهم ایی ایفا نمودند تشکر کنیم

جای خیلی از عزیزان وعلاقمندان خالی بود اما جا کم بود واوزیها باید یک فکر اساسی برای یک مجتمع یا یک مکانی که بتوانند در انجا گردهمایی هایشان برگزار کنند باشند تا مردم وعلاقمندان بیشتری به این جلسات وهمایش ها دعوت شوند هم برای شب شعر هم برای مراسم شادی وجشن وهم برای فعالیت های فرهنگی وورزشی احتیاج به چنین باشگاه یا محیط فرهنگی داریم .

سوم فوریه 2012 دبی سایت ستاره های اوز

جام دهه فجر والیبال خواهران در اوز به پایان رسید

تربیت بدنی جهرم قهرمان شد
 از بین 8 تیم شرکت کننده در مسابقات دهه فجر ؛ روز جمعه 14بهمن ماه برابر با 3فوریه تیمهای نفت اوز و تربیت بدنی جهرم از یک گروه و تیم های یاران حمید و یوسف اوز و گراش از گروه دیگر به عنوان 4 تیم برتر به نیمه نهایی راه یافتند در بازی نیمه نهای ابتدا تیم های نفت اوز و یاران رو در روی یکدیگر قرار گرفتند که تیم نفت توانست با یک بازی خوب تیم یاران را شکست دهد و از سوی دیگر هم تیم تربیت بدنی جهرم هم تیم خوب و یکدست گراش را شکست داد تا تیمهای نفت اوز و جهرم فینالیستهای فجر 90 باشند تیم های یاران و گراش در رده بندی رو در روی هم قرار گرفتند که گراش توانست یاران حمید و یوسف را شکست دهد و در مسابقه فینال هم تیم جهرم توانست تیم خوب و یکدست نفت اوز را شکست دهد و مقام قهرمانی را از ان خود کند

 در پایان سید یوسف حسینی (ریس تربیت بدنی اوز) و خانم شفایی(نایب ریس هیت والیبال اوز) به اهمیت ورزش بانوان پرداختند و در پایان کاپ های قهرمانی توسط مرتضی هاشمی( ریس هیت والیبال) محمد لطافت (دبیر هیت والیبال )و یوسف حسینی ریس تربیت بدنی به تیم های اول تا سوم اهدا شد

مایه خرسندی وخوشحالی است که تیمهای والیبال خواهران اوز انهم در چند تیم روزبروز شاهد پیشرفت انها هستیم وبه همه انها ومربیان ومسئولین ونیز رئیس تربیت بدنی اوز خسته نباشید عرض میکنیم وارزوی موفقیت بیشتر برای انها داریم

آقا فرهاد  سلام ،

  فرصت نشد چون می خواستم این کوتاه  نامه را هفته پیش بفرستم  با تشکر و خوشحالی از ادامه سایت که به حق کمبود آن در آن چند روزه در برخوردها با همه کاملا مشهود بود . در هر حال برایت آ رزوی موفقیت و توان هر چه بیشتر دارم ، کاری کوچکی نیست که در توان هر کس باشد ؛ مگر اینکه عشق و انگیزه آن را عملی نماید، کاری خوبی کردید که شماره حساب را در سایت گذاشتی ، امیدوارم که اوزی های وظیفه شناس و قدردان به حداقل وظیفه ای که در قبال این سایت دارند عمل نمایند، سایتی  که نه فقط جامعه اوزی ها و همشهریان اطراف اوز  در تمام دنیا را بهم نزدیک کرده  بلکه از نظر اخبار روز اوز، ایران  وجهان ،همچنین مقالات علمی و اجتماعی و ادبی  چه از طرف شما  و چه لینک آن از دنیای مجازی قابل تقدیر است .

از طرف ی.ر

 
تیم بسکتبال خواهران شاهین اوز قهرمان جام دهه فجر گراش
شد

 

  توضیحات سایت صحبت نو لار

صحبت نو شعبه ی دیگری ندارد

پس از آنکه سایت صحبت نو اقدام به افشا کردن بخش کوچکی از شیوه فعالیت جریان انحراف در لارستان کرد، برخی محافل به این افشا گری عکس العمل نشان دادند و سعی کردند خود را از این جریان مبرا بدانند و موضوع را به دیگران حواله دهند.  این موضوع کاملا طبیعی و قابل انتظار بود اما حرکت دیگری در ساعات اخیر مشاهده شده است که لازم است در موردآن تذکر لازم را بدهیم.

در سایت های منطقه مشاهده شده است که کامنت هایی به نام صحبت نو نمایش داده شده است که ظاهرا ادامه عکس العمل شتابزده جریان انحرافی و فرار به جلو غیر اخلاقی در این زمینه است.

بدین وسیله اعلام می کنیم هیچ کامنتی از سوی صحبت نو برای هیچ سایتی تا به حال فرستاده نشده و در صورت مشاهده ی کامنتی به نام صحبت نو موضوع را از مجاری قانونی پیگیری خواهیم کرد. چندی پیش نیز به نام صحبت نو و تشکل لارستان بیدار در شبکه های اجتماعی پایگاه هایی دیده شد که موضوع سریعا به مقامات مسئول منعکس گردید.  نظر صحبت نو فقط در این سایت منعکس می شود نه در هیچ سایت دیگری و نه از طریق نوشتن کامنت.

لینک مطلب

  فردا شنبه تعطیل است
 
ضمن تبریک به مسلمین جهان / فردا 12 ربیع الاول روز میلاد حضرت محمد پیامبر مسلمین جهان است که در امارات تعطیل اعلام شده است اینکه شرکت های خصوصی ودیگر مغازه ها وصاحبان موسسات اوزی فردا را تعطیل کنند نمی دانیم امید که به حق وحقوق کارگران وحداقل به میلاد حضرت رسول اهمیت دهند   

باران به داد بهار رسید

باز باران با گهرهای فراوان

 از ساعاتی پیش در اوز باران شروع به باریدن کرده است وکل منطقه وبخش اوز را پوششی بارانی داده است واین خبر خوشی برای بهار تازه رسیده است تا همچنان سبز بماند وقد کشد ودل مردمان دل خش اوزی را برای گردش وتفریح گرمتر کند امید که باز هم باران بیاید/ ساعت 12 ظهر 2فوریه  

عکس های دیگر از بارندگی

برگزاری اولین روز دهه جشن پیروزی انقلاب در اوزاین مراسم  صبح روز چهارشنبه در محل گلزار شهدای اوز با حضور شیخ عبدالعزیز امام جمعه اقای اتش فراز بخشدار اوز،روسای ادارات،اعضا شورای اسلامی شهر اوز ،معتمدین،خانواده معظم شهدا و دانش آموزان دختر و پسرمدارس شهر اوز همزمان با سراسر کشور  برگزار شد
خبر
 

رئيس اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي لارستان:

3 تا 5 ميليون تومان وام بدون بهره براي متقاضيان مشاغل خانگي

همشهریان وخانواده های اوزی که در منزل خود بنوعی به کار وفعالیتی می پردازند میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند خوب است شورای شهر اوز این موضوع را بیشتر برای همشهریان وزنان خانه دار که میخواهند با کار خانگی ممر درامدی داشته باشند توضیح دهند وهمراه با انجمن خیریه اوز به هماهنگی ان بپردازند

انتظار پاسخ گویی در مورد وضعیت مبهم شورای شهر و شهرداری جویم

تشكيل جلسه كميته راهبردي دانشكده علوم پزشكي لارستان در اوز

كميته راهبردي دانشكده علوم پزشكي لارستان در شهر اوز تشکیل جلسه داد.  - 

به گزارش صحبت نولار ، در اين جلسه كه با حضور اعضاي كميته راهبردي دانشكده علوم پزشكي لارستان ، هيات امناي دانشكده بهداشت اوز، تني چند ازمسئولان و هيات امناي بيمارستان اميدوار اوز برگزار گرديد ، دكتر يار احمدي سرپرست دانشكده علوم پزشكي ضمن تقدير از بزرگ انديشي خيرين شهر اوز دركمك به راه اندازي دانشكده بهداشت، به تشريح برنامه هاي آتي خويش پرداخت. سپس اقاي محمودي از اعضاي هيئت امناي دانشكده بهداشت اوز اقدامات انجام شده و برنامه هاي پيش رو در تجهيز ، تكميل و رفع كاستي ها ي دانشكده بهداشت اوز را تشريح نمود. /11بهمن ماه 1390

محمود سوداگر در گذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم محمود سوداگر امروز صبح در شیراز در گذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خانواده وفرزندان وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .مرحوم در زمان مرگ نزدیک به 75 سال داشت .یاد وخاطرش گرامی باد

سایت ستاره های اوز 1فوریه 2012

  تسلیت نامه

با نهایت تاسف از درگذشت مرحوم محمود سوداگر از بستگان پدری ام و مدیرمحترم مدرسه دبستانی ام، مدرسه بدری8-1345) را به خانواده وفرزندان ایشان اقایان سعید، مهرداد و کامبیز سوداگر وبستگان وآشنایان تسلیت عرض مینمایم برای آنمرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرو شکیبایی آرزومندیم

از طرف یونس رهنما

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم محمود سوداگر را به خانواده وفرزندان ایشان واقای سعید سوداگر ودیگر فرزندان وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم برای انمرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان از خداوند صبر ارزومندیم

از طرف سعید ضیایی
تتسلیت نامه

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم محمود سوداگر را به خانواده وفرزندان ایشان واقای سعید سوداگر ودیگر فرزندان وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم برای انمرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان از خداوند صبر ارزومندیم

از طرف محمد رضا میراحمدی تسلیت نامه
 

با نهایت تاسف درگذشت مرحوم محمود سوداگر را به خانواده وفرزندان ایشان واقای سعید سوداگر ودیگر فرزندان وبستگان واشنایان تسلیت عرض مینمائیم برای انمرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان از خداوند صبر ارزومندیم
از طرف فرید محمد سنی وخانواده


جناب آقای سعید سوداگر
مصیبت وارده را به شما و اعضای خانواده تسلیت عرض میکنیم

از طرف شرکت عبدالله محمد العوضی للتجاره العامه
عبدالله محمد العوضی و عبدالحمید رهنما و مسعود صمدیبا نهایت تاسف از درگذشت مرحوم محمود سوداگر از بستگان پدری ام و مدیرمحترم مدرسه دبستانی ام، مدرسه بدری8-1345) را به خانواده وفرزندان ایشان اقایان سعید، مهرداد و کامبیز سوداگر وبستگان وآشنایان تسلیت عرض مینمایم برای آنمرحوم طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبرو شکیبایی آرزومندیم

از طرف یونس رهنما تسلیت نامه

خدمت برادر گرامي اقاي سعيد سوداگر هم اكنون باخبر شدم كه مرحوم پدر بزرگوارو گرامي ا تان برحمت الهي پيوسته اند بدينوسیله در گذشت ان مرحوم را به شما وخانواده محترمتان تسليت عرض ميكنم و بقاء عمر شما و خانواده تان باشد. مرحوم پدرتان از دوستان بسيار نزديك مرحوم پدرم بود
عبدالله عبدالحميد فقيهي پوربرگزاري مسابقات واليبال خواهران به مناسبت هفته وحدت و دهه فجر در اوز

هوای اوز امروز تمام ابری است ولی تا ساعت 12 ظهر هنوز خبری از باران گزارش نشده است براساس پیش بینی سازمان هواشناسی کشور  احتمال اینکه در دیگر نقاط استان فارس بخصوص در قسمت شمالی استان برف وباران باشد دور از انتظار نیست 

خبر ورزشی 

دربازی عقب افتاده مسابقات تلاش لارستان تیم نفت اوز توانست با نتیجه 5بر3 تیم کهنه مرکزی را شکست دهد .ادامه این بازیها در روزهای پنج شنبه وجمعه این هفته برگزار میشود