ارشیو اخبار و مطالب  ماه دسامبر2013

تقدیر وتشکر از ابراز همدردی اتان

بدینوسیله از کلیه اشنایان دوستان وبستگان وهمه کسانی که با حضور ویا تماس خود در مراسم تعزیه مرحومه بدریه علی نیا همسر اقای شریف شریف زاده با ما ابراز همدردی نمودند تشکر مینمائیم وبرای همه انها سلامتی وتندرستی از خداوند رحمان خواستاریم

از طرف ثریا شریف زاده وخانواده های شریف زاده وعلی نیا  

شما هم  آرزو دارید ؟

امید وارزو دوعنصر حیات بخش زندگی انسان هستند نه بی امید میشود به جنگ مشکلات ومصایب روزگار رفت ونه بی ارزو میتوان به تمناهای بیرونی ودرونی انسان پاسخ داد راستی ارزو چیست  ارزو تمناها وخواسته ها ومنویات انسان هستند که بنا به اینکه در چه سن وسالی وچه موقعیت وروزگاری باشیم فرق میکند خیال نکنم انسانی در این کره خاکی پا به عرصه زندگی گذاشته باشد که ارزو نداشته یا هم اکنون ندارد کودکان ارزوهایشان در بازی وسرگرمی بزرگتر ها در کار وزندگی وازدواج میانسالها در عروس وداماد کردن ونوه دار شدن وپیران عاقبت به خیری خودشان وفرزندان  .اما ارزوهای ادمی به این چند ارزو خلاصه نمیشود ودامنه بسیار وسیعی دارد چه ان بچه ای که دوست دارد یک بادبادک داشته باشد چه انکه دوست دارد با دختری زیبا رو ودوست داشتنی ازدواج کند چه ان دختری که چشم براه مرد اسب سوارش نشسته چه انکه منتظر فرزندی است وچه انکه دوست دارد راه های علم وترقی طی کند وزندگی راحت برای خود فراهم کند همه دارای ارزو هستند

ارزوها بنا به شرایط سنی ومکانی تغیییر پذیرند درکودکی اگر داشتن یک اسباب بازی همه ارزومان بود در بزرگسالی وپیری ارزوی دیگری جای ان میگیرد ارزوها هم مانند خیلی چیزها انواع واقسام دارند  ارزوهای خیالی که بعضی از انها امکان پذیر نیست مانند رفتن به ستارگان ورفتن به کهکشانها  حداقل این ارزوها اکنون وبه سادگی وامکانات ان دور از دسترس وخیالی به نظر میرسند ارزوهای حقیقی  مثل پیشرفت وترقی در کار وزندگی مانند داشتن ماشین خوب مانند قبول شدن در درس وکنکور مانند سفر به کشور دیگری و.... ارزوهای معنوی این دنیا مانند رفتن به حج  به زیارات قبور انبیا وپیامبران  شهید شدن در راهی مقدس  ووو  وارزوهای مادی داشتن فرزندی خوب وصالح داشتن همسری ایده ال وخوب رفتن به دامان طبیعت واستفاده از مواهب زندگی  خواب راحت داشتن زندگی شاد وسلامتی  و.... اما ارزوهایی هستند که معنوی و اخروی هستند وبسیاری از مردمان میخواهند به انجا برسند مانند رفتن به بهشت  وهمنشینی با حوریان بهشتی وعاقبت به خیر شدن

پس می بینیم وسعت وگستره ارزو انقدر زیاد است که  حد و مرزی نمی شناسد  واز ابتدای تاریخ بشریت تاکنون زیاد وزیادتر نیز شده است البته در این بین نباید فراموش کنیم که همه ارزوها خوب نیست . کسی که منتظر ورشکستی دوست وهمکارش است کسی که خواهان نابودی نزدیکترین افراد وانسانها میشود کسی که خواهان نیستی ونابودی بشریت هستند واز این دست ارزوها که نتیجه اعمال قدرت ظلم وبیداد فردی وحکومتی می باشند وحتی ممکن است از راه حسادت بخواهیم کسی به جایی نرسد یا از راه باز ماند اری اینها هم میتواند ارزو فرد یا گروهی باشد اما انسانی نیست  انکس که ارزو میکند پولدار شود وصاحب مال ومنال زیاد گردد وبه رفاه واسایش برسد اما از مسیری غیر انسانی وبا بهره کشی وغارت وچپاول انها را بدست اورده اری به ارزویش رسیده اما به قیمت نابودی چه کسانی کسی که شهامت زندگی سخت ومشکلات نداشته اما ارزو کرده فلان همکارش از کار برکنار شود یا به چاپلوسی واختلاس جای ادم های درست وبحق گرفته اری اینهم به ارزویش رسیده اما با چه قیمتی  

سخن در ابن باب جایی شنیدم که دوست دارم  این مطلب را با ان بپایان ببرم

در روزگاران قدیم روزي یکی از امرا وحاکمان  در بازار گردش مي كرد، شيرفروشي را مشاهده كردکه با خود صحبت مي كند در گوشه اي ايستاد و به گفته هايش گوش داد. شیر فروش مي گفت:  اين شير را مي فروشم درآمدش فلان قدر خواهد شد استفاده ي آن را با درآمدهاي آينده روي هم مي گذارم تا به قيمت گوسفندي برسد يك ميش تهيه مي كنم هم از شيرش بهره مي برم و بقيه ي درآمد آن سرمايه ي تازه اي مي شود بالاخره با يك حساب دقيق به اينجا رسيد كه پس از چند سال ديگر سرمايه داري خواهم شد مقدار زيادي گاو و گوسفند خواهم داشت . آنگاه دختر حاکم را خواستگاري مي كنم ، پس از ازدواج با او شخص با اهميتي مي شوم اگر روزي دختر حاکم از اطاعتم سرپيچي كند با همين لگد چنان ميزنم كه دنده هايش خورد شود.  شیر فروش همينكه پايش را بلند كرد به ظرف شير خورده به زمين ريخت .
حاکم جلو آمد به دو نفر از همراهانش دستور داد او را بخوابانند و صد تازيانه جانانه بر پيكرش بزنند، شيرفروش از ريختن شيرها كه سرمايه كاخ آرزويش بود خاطري افسرده داشت از حاکم  پرسيد براي چه مرا بي تقصير مي زنيد، حاکم گفت مگر نه اين بود كه اگر دختر مرا مي گرفتي چنان لگد مي زدي كه پهلويش بشكند اينك به كيفر آن لگد بايد صد تازيانه بخوري

راستی ارزوی واقعی ودست یافتنی شما الان چیست ؟

فرهاد محمودا

محمد صدیقی درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم محمد صدیقی در شهر بندرعباس درگذشته که بدینوسیله درگذشت انمرحوم را به خاواده وبستگان واشنایان انمرحوم تسلیت عرض مینمائیم .محمد صدیقی 68 سال سن داشت .یاد وخاطرش گرامی باد

سایت ستاره های اوز 29.دسمبر 2013

بانو بدریه علی نیا درگذشت

با نهایت تاسف باخبر شدیم بانو بدریه علی نیا همسر اقای شریف شریف زاده در دبی در گذشته است که بدینوسیله در گذشت انمرحومه را به خانواده وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز 28دسامبر 2013

------------------

بدین وسیله در گذشت مرحومه بدریه علی نیا همسر شریف شریف زاده را به خانواده وثریا شریف زاده  وبستگان واشنایان انمرحومه تسلیت عرض مینمائیم   برای انمرحومه از خداوند منان طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم


ازطرف فریده کاریانی - مهناز بهمن ابادی - خدیجه پیرزاد - ثریا نامی - پوران نجم دینی  - پری ملک زاده – فروزان حیدری – فریبا صالحی - خالده اسماعیلی – فریبا شجری – نغمه دهقانی -  -مهناز کریما - فاطمه کریما - فاطمه میراحمدی - عایشه فقیهی پور- فوزیه خضری – فریده خضریان -روشنک نامی

-----------------------

با کمال تاسف درگذشت بانو بدریه علی نیا همسر اقای شریف شریف زاده را به خانواده وبستگان انمرحومه وخانواده علی نیا  تسلیت عرض نموده از خداوند رحمان برای انمرحومه طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم

از طرف صالح صمدانی وخانواده

-----------------------

با کمال تاسف درگذشت بانو بدریه علی نیا همسر اقای شریف شریف زاده را به خانواده وبستگان انمرحومه  وخانواده علی نیا تسلیت عرض نموده از خداوند رحمان برای انمرحومه طلب مغفرت وبرای بازماندگان صبر ارزومندیم

از طرف عبدالمجید درتاج وخانواده

انتصاب یک شهردار سنی در استان فارس

حضورگردشگران استان فارس در لارستان وشهر اوز

گزارش تصویری از حضور گردشگران استان فارس در لارستان

 

ویک شعر


پنجره ها از بستگان من هستند
همون دیشب نه
همان پریشب
که بادهوس غوغا میکرد
ودر کلام خسته ام
حرفی از باران بود
رهگذر غریبی
شیشه پنجره ام
در انتهای شب شکست
بستگان ان سوی من ..

رازداران بهنگام مهر ومهربانی
خبر اوردند
که نیمه شب
دیده اند
پیراهن گلداری
باد با خود میبرد


فرهاد محمودا

خبر

موفقیت انجمن عکاسی اوز در جشنواره آل ثانی قطر

نتایج بازیهای هفته دوم لیگ فوتبال بخش اوز


باز هم کشتار پرندگان زبان بسته / نگاه کنید

بدون شرح/ از وبلاگ مربوطی کهنه اوز

برداشت 90 هزار تن گندم و 6هزار و 500 تن خیار سبز از اراضی زراعی لارستان

هندوانه‌های خنج روی دست کشاورزان ماند/ علت بازاریابی نامناسب و تولید زیاد

 

سومین نمایشگاه هنری مهد ارکید دبی در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

 
سومین نمایشگاه هنری مهد ارکید دبی با اثاری از هنرمندان نقاش وعکاس که قرار بود در تاریخ 25 دسامبر ابرگزار شود با هماهنگی های صورت گرفته با مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی در تاریخ 5ژانویه 2014 برگزار میشود . ورود برای عموم ازاد است

با حضور نماینده مجلس شورای اسلامی و معاون سياسي استانداری فارس:

فرمانداران جدید خنج وگراش معرفی شدند

به گزارش صحبت نو لار / طی دو مراسم با حضور دکتر جمشید جعفرپور نماینده مردم شهرستان های لارستان خنج و گراش در مجلس، دکتر کمال فیروزابادی معاون سیاسی و امنیتی استانداری فارس، عنایت الله هاشمی مدیر کل سیاسی انتخابات استانداری فارس، فرمانداران شهرستان های خنج و گراش معرفی شدند.  

 به گزارش صحبت نو، روز پنج شنبه 28 آذر « اصغر فرودی » به عنوان سرپرست فرمانداری گراش و « مختار عباسی » به عنوان سرپرست فرمانداری خنج، معرفی شدند. لازم به ذکر است که اصغر فرودی فرماندار جدید گراش بخشدار سابق بخش اوز و  رئیس دفتر سیاسی فرمانداری لارستان و عباسی فرماندار جدید خنج نیز بخشدار محمله بوده / پایان نقل قول

این معرفی ها در شرایطی است که هنوز خبری از تایید شهردار اوز نیست

خبر

افزایش 30 تا 100 درصدی حقوق کارمندان دبی

  صبح صادق ندمد تا شب یلدا نرود(سعدی)

شب یلدا یکی از کهن ترین ائین های ایرانی است شب یلدا بلند ترین شب بین تمام شب های سال است وروز اول دی ماه روزها کم کم طولانی میشد تا به تابستان میرسد که روزها وروشنایی زمین بیشتر میشود

واژه يلدا سرياني و به معني ولادت است. ولادت خورشيد ( مهر، ميترا ) و روميان آن را ناتاليس انويکتوس يعني روز تولد ( مهر ) شکست ناپذير نامند

بنابر باور پيشينيان، در پايان اين شب دراز، که اهريمني و نامبارکش مي دانستند ( و مي دانند )، تاريکي شکست مي خورد، روشنايي پيروز و خورشيد زاده مي شود و روزها رو به بلندي مي نهد،. گويند در اين روز نور از حد نقصان به حد زيادت خارج مي شود، و آدميان نشو و نما آغاز مي کنند و "پري" ها به ذبول و فنا روي مي آورند. » انچه که در فرهنگ فارسی معین بر اساس اقتباس  از لغت نامه دهخدا و حواشی علامه قزوینی مندرج شده نیز بر این توضیحات دلالت دارد

(يلدا اول زمستان و شب آخر پاييز است که درازترين شب هاي سال است. و در آن شب، يا نزديک بدان، آفتاب به برج جدي تحويل مي کند و قدما آن را سخت شوم و نامبارک مي انگاشتند.  در بيشتر نقاط ايران در اين شب مراسمي انجام مي شود. شاعران زلف يار و همچنين روز هجران را از حيث سياهي و درازي بدان تشبيه کنند. و از شعرهاي برخي از شاعران مانند سنائي، معزي، خاقاني و سيف اسفرنگي، رابطه بين مسيح و يلدا ادراک مي شود. يلدا برابر با شب اول جدي و شب هفتم دي ماه جلالي و شب بيست و يکم دسامبر فرانسوي است.)

در این شب خویشاوندان واهل خانواده پیش بزرگتر طایفه می روند وشب بلند یلدا را با خوردن شیرینی و اجیل ونشستن دور کرسی وخوردن هندوانه ومیوه جات دیگر سپری می کنند دور هم جمع شدن خانواده وطایفه خود فرصتی است تا سری هم به دیوان حافظ بزنند واز کتاب شعر حافظ فال بگیرند

در منطقه لارستان بخصوص نزد اهل سنت  منطقه متاسفانه در گذشته اهمیتی به شب یلدا نمی دانند وان را مال سرحدی ها می دانستند اما کم کم نسل جوان به این ائین واهمیت ان نزد ایرانیان توجه دارد ودر بعضی از خانواده های اوزی با جمع شدن چند خانواده وخوردن هندوانه وانار وشیرینی واجیل  شب یلدا را پاس می دارند   

بعضی ها شب یلدا را شب تولد عیسی مسیح میدانند وشب میلاد مینامند

ایرانیان باستان این شب را شب تولد الهه مهر «میترا» می‎‎پنداشتند، و به همین دلیل این شب را جشن میگرفتند و گرد آتش جمع میشدند و شادمانه رقص و پایکوبی می کردند.آن گاه خوانی الوان می گستردند و « میزد» نثار می کردند. «میزد» نذری یا ولیمهای بود غیر نوشیدنی، مانند گوشت و نان و شیرینی و حلوا، و در آیینهای ایران باستان برای هر مراسم جشن و سرور آیینی، خوانی می گستردند که بر آن افزون بر آلات و ادوات نیایش، مانند آتشدان، عطردان، بخوردان، برسم و غیره، برآوردهها و فرآوردههای خوردنی فصل و خوراکهای گوناگون، از جمله خوراک مقدس و آیینی ویژه ای که آن را « میزد» می نامیدند، بر سفره جشن می نهادند. باوری بر این مبنا نیز بین مردم رایج بود که در شب یلدا، قارون ( ثروتمند افسانه ای) ، در جامه کهنه هیزم شکنان به در خانه ها می آید و به مردم هیزم می دهد، و این هیزم ها در صبح روز بعد از شب یلدا، به شمش زر تبدیل می شود، بنابراین، باورمندان به این باور، شب یلدا را تا صبح به انتظار از راه رسیدن هیزم شکن زربخش و هدیه هیزمین خود بیدار می ماندند و مراسم جشن و سرور و شادمانی بر پا می کردند . امری که از شواهد تاریخی حکایت می کند این است که بیشتر رسوم دین      مسیحیت از مهرپرستی و یا میتراییسم برگرفته شده است

جشن یلدا در ایران امروز نیز با گرد هم آمدن و شبنشینی اعضای خانواده و اقوام در کنار یکدیگر برگزار میشود. متل گویی که نوعی شعرخوانی و داستان خوانی است در قدیم اجرا می شده است به این صورت که خانواده ها در این شب گرد می آمدند و پیرتر ها برای همه قصه تعریف می کردند . آیین شب یلدا یا شب چله، خوردن آجیل مخصوص، هندوانه، انار و شیرینی و میوه‌های گوناگون است که همه جنبهٔ نمادی دارند و نشانهٔ برکت، تندرستی، فراوانی و شادکامی هستند , این میوه ها که اکثرا" کثیر الدانه هستند , نوعی جادوی سرایتی محسوب می شوند که انسان ها با توسل به برکت خیزی و پر دانه بودن آنها , خودشان را نیز مانند آنها برکت خیز می کنند و نیروی باروی را در خویش افزایش می دهند . در این شب هم مثل جشن تیرگان  ، فال گرفتن از کتاب حافظ مرسوم است. حاضران با انتخاب و شکستن گردو از روی پوکی و یا پُری آن  اینده گویی  می‌کنند

 

روستایی به نام اوزی

یک اوز در جنوب یک اوزی در اذربایجان شرقی

یکروز پیش داشتم اخبار ورویدادها بررسی میکردم که متوجه شدم روستایی در اذربایجان شرقی وجود دارد که نام ان روستا اوزی است  اوزی یکی از روستاهای شهرستان ورزقان است که در دهستان بکرآباد و بخش مرکزی واقع شده‌است، این روستا در شمال غربی ورزقان واقع شده و فاصله آن حدود 40 کیلومتر از ورزقان می‌باشد و دورادور آن را معدن مس سونگون( از جهت شرق ) ، روستای قودلار خالی از سکنه ( از جهت شمال ) و روستای کلم ( از جهت غرب ) احاطه کرده اند .

اوزی حدوداْ دارای ۳۰ خانوار میباشد که در دامنه جنگل با خانه هایی خشتی و چوبی سکنی گزیده اند که خوشبختانه در زلزله اخیر آذربایجان به دلیل قدرت کم زمین لرزه در این مناطق اکثر خانه ها سالم مانده اند . تنها منبع درآمد مردمان روستای اوزی دامداری و قالی بافی است و به دلیل ناهمواری زمین امکان کشاورزی در این روستا وجود ندارد . اوزی در عین حال که محروم است ولی مردمانی بسیار مهربان و مهمان نواز دارد واز این گذشته، آبشار و جنگلهایی زیبا دارد که سالانه هزاران دوستدار طبیعت برای تفرج به این روستا مسافرت میکنند. اما حیف که اوزی با آن همه زیباییش از محرومیت بسیار بسیار رنج میبرد

این برای من واحتمالا بسیاری از همشهریان جالب خواهد بود وادم احساس میکند یک نوع پیوند وبستگی با انجا وان اسم دارد من اگر ایران باشم وقصد مسافرت داشته باشم حتما به این روستای هم نام شهرم سفر خواهم کرد شاید نسبت هایی از این راه طولانی بین این روستا وشهر اوز بیابیم البته نکته جالب دیگر اسم روستای قود لار است که انهم میتواند برای مردم منطقه لار جالب باشد

این تنها عکسی بود که توانستم از این روستای اوزی پیدا کنم

سایت ستاره های اوز / فرهاد ابراهیم پور 17.12.2013

برف وباران غیر منتظره در خاورمیانه

 بدنبال گسترش توه هوای سرد در بسیاری از کشورهای خاورمیانه مردم شاهد برف بودند وطی دوروز گذشته دمای هوا در امارات نیز کاهش زیادی داشته تا اینکه برای امروز وفردا کاهش ده درجه ای هوا پیش بینی شده است توام با باد که این امر در ابوظبی روی قیمت فروش ماهی ها اثر گذاشته وقیمت تا 30 درصد افزایش پیداه کرده  . خبرها از اوز نیز حاکیست سرما زیاد شد وباد سردی طی دوروز گذشته در حال وزیدن بوده است وامروز نیز نمی باران باریده است

شاجو چشم براه کدام اینده بود ودلواپس چه روزگاری

شاه جهان همان که مردم به او تن ته میگفتند زندگی واقعی اش حکایت از رنج هایی داشت که انرا بدینگونه اواره کوی وخیابان وکوچه کرده بود  زنی که بار مصیبتش را مردم نمی دانستند وبا تمسخر وگاه ناسزا اورا بدرقه میکردند او اندوه از دست دادن همه بچه هایش وزندگی اش را در اوارگی وخستگی بدر میکرد وشبهنگام ارام میگرفت او ذاتی انسانی وپاک داشت وکسانی که از نزدیک با او اشنا بودند اورا بی ازار ترین زن ومهربان یافته بودند

او سالهاست که رخت از جهان بر بسته واز میان طعنه وکنایه گذشته وبدیاری سفره کرده تا ارام گیرد .نمی توان دلتنگ او نبود وبا اندوه بزرگش همدردی نکرد همدردی که دیگر هیچ بکار او نمی یاید بلکه تسکینی برای خود ماست تا با یاد وخاطره اش در برگ برگ همه کوچه وها وخیابانها دوباره نظاره اش کنیم وبر روحش درود بفرستیم


   خبر
آغاز لیگ فوتبال بزرگسالان بخش اوز

برداشت 13 هزار تن پرتقال و نارنگی از باغ های لارستان

نمایشگاه هنر ایرانی در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

دیشب از ساعت 7 شب مرکز ندوه الثقافه دبی  شاهد بازدیدکنندگان ومراسم افتتاح از اثاری از هنرمندان ایرانی در زمینه معرق وظریف کاری واینه کاری ودیگر هنرهای تجسمی بود که با اثاری از هنرمندان امیر مسعود اهتمام -حسن قضاوی-  حسن منصوری زهرا شاه طوسی - محسن سلیمانی  وخدیجه بابایی عرضه شده بود اثاری بی نظیر ودر خور توجه که برای بازدیدکنندگان جذاب ودیدنی شده بود

از این مراسم ونمایشگاه عکس هایی تهیه دیده ام که با هم می بینیم

فیلم کوتاهی از مراسم بازدید مسئولین از نمایشگاه / متاسفانه چون فیلم با دوربین موبایل گرفته شده چندان وضوح ندارد ومی بخشید

بیمه سلامت وبهداشت از سال اینده در دبی قانونی وحتمی میشود
 

به نقل از امارات الیوم 11دسمبر  2013مدیر تمویل الصحی اقای حیدر یوسف اعلام نمودند که کارگران وکارمندان در سال 2014 باید بیمه داشته باشند وشرکت ها موظف به تامین بیمه انها هستند وخانواده انها در صورت قبول شرکت بیمه میشوند وگرنه خود افراد باید انها را بیمه کنند این مورد حتی برای خدامه ورانندگانی که در منزل مواطنین نیز کار میکنند میشود وحتی در نظر است که افراد با ویزای زیارتی نیز بیمه شودند
این امر در جهت بهبود وضعیت کارگران وکارمندان وسلامتی بهداشت کلیه افراد در کشور امارات ا در نظر گرفته شده است . سقف 600 درهم برای بیمه نامه در نظر گرفته شده است ودر سال اینده هر فردی میخواهد ویزایش تمدید شود باید بیمه هم باشد مدت این بیمه یکسال است
 
برای اطلاعات بیشتر میتوانید به این صفحه امارات الیوم مراجعه کنید
 
 

نمایشگاه پدیده های هنر تجسمی ایران در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی

این نمایشگاه در روز چهارشنبه این هفته 11.12.2013در مرکز ندوه الثقافه والعلوم دبی نزدیک ممزر دبی از ساعت 7 بعد از ظهر  برگزار میگردد ورود برای عموم ازاد است

تدعوکم ندوه الثقافه والعلوم لحضور افتتاح (معرض الفن الایرانی ) لاتجاهات فنیه ایرانیه متنوعه غدا الاربعا ساعت 7 مسا بمقر الندوه الدعوه عامه  

 خبر

اينهمه اصرار بر ماندن ؛ به چه علت ؟! ...

کهنه ایهای مقیم کویت

 

بهار در راه اوز ارام ارام می اید

بعد از بارندگی های ماه گذشته هوا رو به سردی گرائیده ودشت ودمن اوز ارام ارام رو به سبری وسر سبزی میرود طی دو هفته گذشته نشانه های این شروع بهار ارمغانهایی با خود داشته که اوزیهای خوش دل ؛بهار دوست بی نصیب از ان نبوده اند .هکار وخارزه وترشه خودرا نشان داده اند وبر سر سفره مردم امده است ورفتن به گردش وتفریح ورفتن به کوه ودشت وبیابان  براه افتاده است  باید باران بیاید تا این بهار نورس از پای نیفتدوقد بکشد

عکس هایی که می بینید از بهار نورس اینروزها گرفته شده است   

برای دیدن عکس ها اینجا کلیک کنید

 

گروه بندی جام جهانی فوتبال 2014 برزیل

امروز قرعه کشی از بین 32 تیم راه یافته جام جهانی انجام گرفت وتیم ایران در گروه Fبا تیم های ارژانتین وبوسنی ونیجریه هم گروه شد بازیهای جم جهانی فوتبال برزیل 2014 در تاریخ 22 خرداد سال اینده برگزار خواهد شد

 

نلسون ماندلا مبارز خستگی ناپذیر راه ازادی وانسانیت در گذشت

 انسانهایی زیادی روزانه در این دنیای پرهیاهو می ایند ومی روند اما اندک رهبران وانسانهایی هستند که تاریخ زندگی انها سرشار از مبارزه در راه ازادی بشریت است نلسون ماندلا هر چند رهبر کشور مردم افریقای جنوبی بود که سالهایان زیادی برعلیه نژادپرستی ودر راه ازادی مردمش مبارزه کرد اما الگوی بزرگ مردم جهان در این راه نیز بود  سالها تلاش او در این راه بزرگ ارج می نهیم ویاد وخاطرش را گرامی میداریم

سایت ستاره های اوز  6.12.2013

خبر مرتبط

ماندلا درگذشت

واکنش سران کشورها و چهره های برجسته جهان به درگذشت ماندلا

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در امارات

دولت اقای روحانی طی نزدیک به صدو بیست روزی که از اغاز فعالیتش میگذرد گام های مهمی در عرصه بهبود روابط خارجی ومسئله هسته ای برداشته است که موجب تلطیف نگاهها به روابط بین الملل الخصوص همسایگان ایران شده است اقای ظریف وزیر امور خارجه ایران در ادامه سفرهای خود به منطقه به کشور امارات امده وبا مسئولان بلند پایه امارات دیدار وگفتگو داشته است روابط دیرینه امارات وایران طی سالهایی چند وبدلیل تحریم وبرخوردهای نامتعارف اسیب دیده بود که حرکت جدید دولت اقای روحانی باعث گشایش تازه ای در روابط بین الملل شده است اقای ظریف طی مدت حضور خود پیرامون مسائل منطقه ومسائل ومشکلات روابط تجاری وفرهنگی وسیاسی تبادل نظر نمودند ودیشب نیز قرار بود در باشگاه ایرانیان دبی به گفتگو با ایرانیان مقیم بپردازد

مسئولین امارات ونیز ایرانیان مقیم امارات انتظار دارند این گام جدید به توسعه بیشتر روابط اقتصادی وسیاسی وفرهنگی منجر گردد وموقعیت ایرانیان در این توسعه وتعامل بیش از پیش بهبود یابد /

/4دسامبر 2013/ سایت ستاره های اوز

------ خبرهای مرتبط با موضوع

تجار امارات از رابطه با ایران استقبال می کنند

سفیر ایران: امارات شریک اول اقتصادی ماست

 

کره حیات بخش  ؛ کره زمین

بعد از خواندن مطلب این فیلم را ببینید

خورشيد را 9 سياره احاطه كرده‌اند كه در بين آنها كره زمين از نظر فاصله با خورشيد، سومين كره است و از چهار سياره داخلي بزرگ‌تر است.از پنج سياره بيروني، چهار تاي آنها از كره زمين بزرگ‌تر هستند. زمين در مداري گردش مي‌كند كه هيچ وقت از 5/91 ميليون مايل به خورشيد نزديك‌تر نمي‌شود و از 5/94 ميليون مايل دورتر نمي‌شود.

 جالب‌تر اينجا است كه اين مدار تقريباً دايره مانند است و اگر غير از اين بود زندگي روي كره زمين غير ممكن مي‌شد زيرا حيوانات و گياهان در زمستان از سرما يخ مي‌زنند و در تابستان از گرما كباب مي‌شدند. ‏

زمين در مقايسه با كائنات يك كره جوان و جديد است با اين حال زمين حدود 5/4 هزار ميليون سال عمر دارد. كشف اين موضوع از بررسي‌هاي انجام شده توسط راديواكتيو كه در تعيين عمر سنگ‌ها از آن استفاده مي‌شود، به دست آمده است.

‏كره زمين با سرعت 5/18 مايل در ثانيه به دور خورشيد در حال حركت است. همانند تمامي اجسام ديگري كه در مدارهاي هيأت، حركت و راهشان از قوه ميل به مركز پيروي مي‌كنند درست همانند پوست حلزون بسيار بزرگي كه روي يك نخ نامريي قرار داشته باشد. 

همان طور كه كره دور مي‌شود نيروي ميل به مركز به وسيله كشش نيروي جاذبه زمين بين خورشيد و كره زمين ايجاد مي‌شود. اگر كره زمين از دور زدن باز بايستد روي خورشيد سقوط خواهد كرد. ‏

زمين در فضا به شكل مارپيچ در حال حركت است به علاوه اين كه كره زمين از مغرب به مشرق روي محور خودش هر بيست و چهار ساعت يك بار مي‌چرخد.‏‎ ‎اندازه گيري‌هاي جديد صورت گرفته نشان مي‌دهند كه محور شمالي جنوبي كره زمين جنبش نسبتاً مختصر و نامنظمي دارد. همچنين ساعت‌هاي بسيار دقيق نشان مي‌دهند كه طول روزها به طور بسيار ملايمي تغيير مي‌كند.

خوشبختي بشري كه روي زمين زندگي مي‌كند در اين است كه زمين تندتر نمي‌چرخد وگرنه وقتي كه نيروي گريز از مركز از نيروي جاذبه بيشتر مي‌شد زمين و تمامي متعلقاتش در فضا پخش مي‌شدند. ‏

زمين يگانه كره‌اي است كه روي آن اقيانوس وجود دارد و داراي هوايي به نسبت چهار پنجم ازت و يك پنجم اكسيژن است. همچنين زمين شامل هسته مركزي مذابي است به قطر 3 هزار مايل و به طور قطع حرارت مركز آن چندين هزار درجه سانتي گراد است.

 به احتمال زياد قسمت بزرگي از اين حرارت از راديواكتيو معادن داخل زمين حاصل مي‌شود.‏
قشر زمين يا ورقه رويي آن حدود 25 مايل ضخامت دارد. فاصله بين قله اورست تا «مارياناز ترانش» گودترين نقطه اقيانوس آرام، حدود 12 مايل است و نيز تقريباً 78 درصد سطح زمين از آب پوشيده شده است.

خبر سقوط پرواز دبی به لار دروغ بود وتکذیب شد

بعد از ظهر پنج شنبه خبری از طریق وات ساپ ومسیرهای فیس بوکی پخش شده بود که پرواز دبی به لار دچار نقص فنی شده است واز ارتفاع 2هزار پایی به 200 پایی سقوط کرده وناگهان موتور بکار افتاده است وحادثه ای پیش نیامده . از انجا که منبع خبر بی نام ونشان بود واز قول یک فرد خوری ذکر شده بود من همان موقع نسبت به این خبر شک کردم واز منابع وسایت های محلی جویا شدم که مورد تایید هیچ سایت ومنبع مستقلی قرار نگرفت تا اینکه دیروز سایت گریشنای گراش تکذیبه انرا اعلام نمود

به همشهریان و بینندگان  ودارندگان گروه خبری در فیس بوک توصیه میشود تا خبری از منابع رسمی ونشان دار پخش نشده است واطلاع کافی ندارید انرا بلافاصله روی فیس بوک خود قرار ندهید وجوگیر نشوید که انرا از طریق وات ساپ وغیره به دیگران اطلاع دهید/  این خبروشایعه  را در یکی از وات ساپ ها به نقل از اقای امیر مزرعی در اوز فرستاده بودند که در تکذیبه خبر گریشنا بدان اشاره شده است

نقص فنی هواپیمای آسمان در مسیر لار- دبی تکذیب شد

گریشنا – خبر تکمیل شده

: پرواز شرکت هواپیمایی آسمان در ساعت دوازده و ده دقیقه‌ی روز جمعه در مسیر لار- دبی بدون هیچ مشکلی سالم به مقصد نشست و خبر داشتن هر گونه نقص فنی در این پرواز تکذیب شد.

طی تماس تلفنی خبرنگار گریشنا با سید مصطفی هاشمی معاون اجرایی مدیرکل هواپیمایی آسمان در پایگاه شیراز و رئیس ایستگاه لارستان در مورد شایعات منتشر شده مبنی بر نقص فنی در این پرواز می‌گوید:« تکان‌های هواپیما ناشی از چاله‌های هوایی امری طبیعی است که در همه‌ی پرواز‌ها کم‌وبیش وجود دارد، وقتی هواپیما در حال کم کردن ارتفاع برای فرود آمدن است به دلیل اختلاف درجه حرارتی که در ارتفاع و سطح زمین وجود دارد این تکان‌ها ایجاد می‌شود و این شایعات از اطلاعات ناقص و کاملا غیر‌کارشناسانه‌ نشات می‌گیرد

او با بیان این‌که این شایعه نیمه‌شب دیشب به او رسیده و تا قبل از آن هیچ خبری در این رابطه به او گزارش نشده است گفت:«هدف شرکت هواپیمایی آسمان که متعلق به صندوق بازنشستگی کشور است داشتن پرواز‌های ایمن و به موقع است و پخش چنین خبر‌هایی جز تخریب ذهن مردم در مورد شرکت‌هایی هواپیمایی داخلی چیز دیگری را در پی نخواهد داشت و این مساله را می‌توان مشکلی سیاسی دانست و مسئولین در حال پیگیری و شناسایی عوامل نشر این خبر هستند

معاون اجرایی مدیر کل هواپیمایی استان فارس گفت:«شرکت هواپیمایی آسمان از جمله شرکت‌هایی است که در منطقه‌ی لارستان مورد اعتماد مردم است و بعد از این نیز همچون گذشته به خدمت‌رسانی به مردم در این منطقه ادامه خواهد داد

ساعت ۹:۱۵ دقیقه‌ی امروز نیز خبری با تیتر سانحه‌ی هواپیمای آسمان در پرواز دبی به لارستان در سایت روزنامه‌ی صبح خراسان منتشر شد با این مضمون که هواپیمای مسافربری خطوط هوایی آسمان در پرواز خود از دبی به لار، بر روی آبهای خلیج فارس دچار سانحه شد. طی تماسی که با امیر مزرعی از اوز فرستنده‌ی این خبر به سایت خراسان داشتیم او گفت:« این خبر را از چند نفر از دوستان خود که مسافر این پرواز بودند شنیده که هواپیما در این مسیر تکان‌‌ها و لرزش‌های زیادی داشه است اما بعد از پیگیری از منابع معتبر متوجه شاخ و برگ دادن به این شایعه شده و بعد از تماس با سایت خراسان از آن‌ها خواسته است تا این خبر را اصلاح کنند.» منبع اصلی این خبر پیام‌هایی در پیام‌رسان واتس‌ا‌پ بود که با حداقل دو شکل منتشر شده بود. در این پیام نویسنده شایعه خواسته بود که مسافران مدتی شرکت آسمان را تحریم کنند.

خبرنگار گریشنا با یکی از مسافران و یونس متین خلبان گراشی این پرواز نیز تماس گرفت. خلبان متین نیز هرگونه مشکل فنی در این پرواز را رد کرد و گفت: «تکان‌های سطحی در هر پروازی طبیعی است

دکتر محقق که یکی از مسافران این پرواز بوده نیز اظهار کرد پرواز خوبی را تجربه کرده است: «هیچ مشکلی هم برای مسافران پیش نیامد.» طبق شنیده‌ها، بخشی از تکان‌های ایجاد شده نیز ناشی از ارتعاشات هواپیمای پهن‌پیکری بوده که هم‌زمان در بالای این هواپیما در حال پرواز بوده است


خبر

هکار (قارچ) منطقه جویم وبناره / از وبلاگ مربوطی کهنه اوز

چهل ودومین سالگرد استقلال کشور امارات وعید وطنی
 
روز 2 دسامبر هر سال سالگرد عید وطنی مردم کشور امارات است وتعطیل عمومی است دولت امارات برای این روز یکروز برای تمام اهاد وچهار روز تعطیلی تمامی نهادها وسازمانها وادارات دولتی است

بعضی از شرکت ها برای رفاه حال کارگران وکارمندان بر اساس اعلام مراجع کار حکومتی شنبه تعطیل اعلام کردند تا کارگران از دوروز جمعه وشنبه استفاده نمایند بعضی ها شنبه میروند سرکار ویکشنبه اعلام تعطیلی نمودند
امیدواریم تجار وصاحبان کار این یک روز حق مرخصی وتعطیلی قانونی کارگران وکارمندان خود بمناسبت عید وطنی امارات منظور دارند